logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Korekty dokumentacji płacowej 2019

Korekty dokumentacji płacowych (listy płac, umowy zlecenia i o dzieło) i ich konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i rozliczeń podatkowych.

Korekty dokumentacji płacowej | Szkolenie | Polbi - WarszawaSzkolenie – Korekty dokumentacji płacowej 2019. Prawidłowe rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym – praktyka i problemy. Kurs dla płatników składek ZUS i podatku dochodowego za pracowników i zleceniobiorców. Prawidłowe korygowanie list płac i dokumentów rozliczeniowych. Aspekty praktyczne przedstawia Andrzej Radzisław.


Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: telefoniczny: 22 629 13 88, mailowy: biuro@polbi.pl

Temat: Korekty dokumentacji płacowej 2019.

Wykładowca: Andrzej Radzisław.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brut0 z osobę.*)

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

Korekty dokumentacji płacowej 2019 - szkolenie. Konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US.

Dokonywanie korekt wynagrodzenia rodzi konieczność zmian w rozliczeniach z ZUS i rozliczeń podatkowych. Poznaj ich zasady na szkoleniu. Aspekty praktyczne prezentuje Andrzej Radzisław.


 

Wprowadzenie

Korekty dokonywane w dokumentacji płacowej (lista płac, umowa o dzieło i umowa zlecenie) rodzą wśród pracowników działów płacowych firm i przedsiębiorstw liczne wątpliwości i przyczyniają się do powstawania pytań, co do prawidłowości prowadzenia rozliczeń z ZUS i US.

Cel szkolenia

Celem szkolenia dotyczącego korekty dokumentacji płacowej  i wiążącej się z tym korekty rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym jest przedstawienie zasad prawidłowego rozliczania składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy.

Zajęcia mają wskazać najczęstsze przypadki powodujące konieczność sporządzenia dokumentacji korygującej oraz zaprezentować praktyczne sposoby prawidłowego postępowania gwarantujące w uniknięcie sankcji karnych za dokonywanie nieprawidłowych rozliczeń korygujących.

Podczas szkolenia prowadzący zajęcia wskaże najczęściej popełniane błędy oraz zaprezentuje praktyczne sposoby prawidłowego rozliczania składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądowe oraz bieżące stanowiska i interpretacje ZUS, US i PIP.

Adresaci szkolenia


W szczególności na szkolenie dotyczące korekt dokumentacji płacowej  i jej konsekwencji dla rozliczeń z ZUS i rozliczeń podatkowych zapraszamy:

☑️ specjalistów działów kadr i płac,

☑️ pracowników działów księgowości,

☑️ właścicieli i personelu biur rachunkowych,

☑️ osoby odpowiedzialne w firmach i instytucjach za rozliczanie wynagrodzeń i zawieranie umów cywilnoprawnych.

Szkolenie kierowane jest do osób zajmujące się na co dzień naliczaniem wynagrodzeń i spotykających się przypadkami dokonywania korekt dokumentacji płacowej zarówno pracowników jak i osób współpracujących na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, co powoduje obowiązek dokonywania korekt rozliczeń składkowych i podatkowych. W szkoleniu mogą też brać udział osoby pragnące poznać tematykę związaną z korygowaniem dokumentów płacowych i ich konsekwencje dla rozliczeń ZUS i US w 2019 roku.

 

W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł !

Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.   

Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia zatytułowanego „Korekty dokumentacji płacowej 2019”:

☑️ poznają przypadki, kiedy powstaje obowiązek dokonywania korekty rozliczeń składkowych i podatkowych wynikających z korekty dokumentacji płacowej,

☑️ dowiedzą się jak dokonywać prawidłowych korekt rozliczeń składkowo-podatkowych zarówno pracowników, jak i osób, z którymi zawarte są umowy zlecenia i umowy o dzieło,

☑️ poznają sposoby rozwiązywania problemów wynikających z aktualizacji dokumentacji płacowych co wymusza korekty dokumentów przekazywanych do ZUS i US,

☑️ będą miały możliwość aktywnego uczestniczenia w panelu dyskusyjnym i sposobność do wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia,

☑️ będą miały okazję do poznania stanowiska prowadzącego szkolenie co do problemów zgłaszanych podczas zajęć a dotyczących omawianej tematyki oraz uzyskania praktycznych wskazówek.

Uczestnik szkolenia otrzymuje imienne Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

Osoba biorąca udział w szkoleniu ma sposobność dokonania samooceny własnej wiedzy i kompetencji oraz zrozumienia potrzeby ciągłego dokształcania zawodowego w celu zdobywania nowych umiejętności i poszerzania i aktualizuj swoją wiedzy zawodowej.

 

Andrzej Radzisław – Ekspert ZUS, wykładowca Polbi

 

Metoda szkolenia

Szkolenie dotyczące konsekwencji dla rozliczeń z ZUS i US wynikających z dokonywanych korekt dokumentacji płacowej prowadzone jest na podstawie praktycznych przykładów. Na zajęciach omówione zostaną problemy wynikające ze stosowania przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udzielone zostaną praktyczne wskazówki.

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)

Każdy uczestnik szkolenia poświęconego korektom dokumentacji płacowej otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

Opinie uczestników szkolenia

Prowadzimy stałą ocenę jakości oferowanych szkoleń. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje kursów i warsztatów z zakresu prawa pracy i rozliczeń ZUS, w tym zajęcia prowadzone przez Andrzeja Radzisława. Raporty – Oceny Szkolenia.

Korzyści ze szkolenia dla firm

Dzięki udziałowi w szkoleniu pt. „Korekty dokumentacji płacowej” pracownik firmy zdobędzie wiedzę i umiejętności, które będzie mógł wykorzystać w pracy dokonując rozliczeń wynagrodzeń i opłacając składki ZUS i odprowadzając podatki jak również będzie prawidłowo dokumentować te czynności.

Najlepsza cena szkolenia

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę szkolenia dotyczącego konsekwencji dla rozliczeń z ZUS i US wynikających z dokonywania korekt dokumentacji płacowej biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,
 • renomę wykładowcy (szkolenie prowadzi Andrzej Radzisław),
 • dogodne miejsce szkolenia w samym centrum Warszawy,
 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,
 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,
 • możliwość korzystania z przygotowanych promocji i ofert specjalnych.

Kontakt w sprawie szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia - Korekty dokumentacji płacowej. Polbi - Warszawa.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Szkolenie: Korekty dokumentacji płacowej 2019 i ich konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US. Polbi - Warszawa, prowadzi Andrzej Radzisław.

 

 1. Nadpłata wynagrodzenia pracownika.
 2. Rozliczenia podatkowe i składkowe przy nadpłacie wynagrodzenia związanego z chorobą pracownika.
 3. Korekta listy płac przy długotrwałej chorobie.
 4. Wpływ zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA(E-ZLA) po wypłacie wynagrodzenia – jak skorygować nadpłacone wynagrodzenie z wynagrodzenia chorobowego, zasiłków z ubezpieczenia społecznego?
 5. Korekta dokumentów w związku z wypłatą wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego.
 6. Konsekwencje dla płatnika składek ZUS w przypadku błędnego ustalenia podstawy wymiaru zasiłków.
 7. Konsekwencje podwyższenia wynagrodzenia z okresem wstecznym na podstawę wymiaru zasiłków.
 8. Umowa zlecenia i umowa o dzieło z własnym pracownikiem na rzecz własnego pracodawcy (korekta dokumentów z uwagi na uznanie umowy za wykonywaną na rzecz pracodawcy).
 1. Błędne oświadczenie złożone przez ubezpieczonego.
 2. Korekta rozliczeń z ZUS spowodowana błędnym opłaceniem składek za zleceniobiorcę.
 3. Jak rozliczyć nadpłatę, niedopłatę składek jak złożyć korektę dokumentów składanych do ZUS?
 1. Rozliczenie składek z tytułu przekroczenia kwoty 30-krotności rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Obowiązki płatnika i ubezpieczonego.
 2. Konsekwencje złożenia błędnego oświadczenia przez ubezpieczonego.

Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia w zakresie składek ZUS oraz skutki podatkowe.

 1. Kiedy umowa o dzieło może zostać zakwestionowana?
 2. Jakich zapisów unikać przy zawieraniu umów o dzieło?
 3. Jak złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych do ZUS-u?
 4. Jak odzyskać składki od ubezpieczonego?

Korekta związane z uznaniem umowy zlecenia za umowę o pracę. Korekta rozliczeń podatkowych i składkowych.

Konsekwencje podatkowe i składkowe sfinansowania składek za ubezpieczonego i byłego ubezpieczonego.

Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i byłego pracownika. Prawidłowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS-em.

Korekta dokumentów rozliczeniowych w związku z uznaniem zdarzenia powodującego niezdolność do pracy za wypadek przy pracy.

Korekta dokumentów do ZUS w związku z przywróceniem pracownika do pracy.

Konsekwencje śmierci pracownika (zleceniobiorcy) dla rozliczeń z ZUS i US. Wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika – obowiązki podatkowe.

Przedawnienie należności, a obowiązek składania korekty dokumentów do ZUS. Terminy składania korekt do ZUS oraz obowiązki płatnika do złożenia korekty dokumentacji podatkowej do Urzędu Skarbowego.

Czas na pytania indywidualne uczestników szkolenia z zakresu dokonywania korekt dokumentacji płacowej 2019 i ich konsekwencji dla rozliczeń z ZUS i US a także wyjaśnienia oraz rady i sugestie wykładowcy.


Szkolenie: Korekty dokumentacji płacowych - konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US.


Korekty dokumentacji płacowych – konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US. Szkolenie 1-dniowe. Program opracował Andrzej Radzisław.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Andrzej Radzisław

Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec, radca prawny, specjalista i ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Andrzej Radzisław - Wykładowca i ekspert ZUS. Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych. Ceniona postać na rynku szkoleń dla służb kadrowych i płacowych. Współpracownik Polbi.

Andrzej Radzisław – Radca Prawny. Były pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor licznych publikacji. Znany i ceniony wykładowca na rynku szkoleń. Stały współpracownik firmy Polbi.

Więcej o wykładowcy.


Andrzej Radzisław – Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych

Przez wiele lat zatrudniony w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Brał udział w opiniowaniu aktów prawnych, analizował wydawane interpretacje ZUS. Kontrolował jednostki terenowe ZUS w zakresie wydawania decyzji.


Wykładowca, trener, uczestnik kongresów i sympozjów

Trener z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo-płacowych również dla pracowników Oddziałów ZUS. Posiada bogatą praktykę w przeprowadzaniu szkoleń. Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych. Uczestniczy w kongresach i sympozjach związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.


Andrzej Radzisław - Wykładowca. Szkolenia, Polbi, Warszawa.


Andrzej Radzisław

Zobacz pełne dossier wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura za szkolenie: Korekty dokumentacji płacowej 2019. Polbi - Warszawa.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

 

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – Korekty dokumentacji płacowej

Organizacja szkolenia: Korekty dokumentacji płacowej 2019. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Ramowy plan szkolenia

1. Część pierwsza szkolenia 10:00-11:30
2. Przerwa 11:30-11:45
3. Część druga szkolenia 11:45-13:00
4. Przerwa obiadowa 13:00-13:30
5. Część trzecia szkolenia 13:30-15:00
6. Przerwa 15:00-15:15
7. Część czwarta szkolenia 15:15-16:00

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019…

 

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Oferta szkolenia Korekty dokumentacji płacowej 2019 w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Korekty dokumentacji płacowej” w Bazie Usług Rozwojowych – BUR prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.