logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Inspektorat Weterynarii. KPA i Instrukcja kancelaryjna – jak uniknąć błędów?

Błędy, uchybienia, nieprawidłowości w stosowaniu Kodeksu postępowania administracyjnego i Instrukcji kancelaryjnej w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii - Warsztatowa forma zajęć.

Szkolenie: KPA i Instrukcja kancelaryjna oraz oraz Jednolity rzeczowy wykaz akt. Szkolenie dla pracowników Inspektoratów Weterynarii z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Tytuł szkolenia: Inspektorat Weterynarii. KPA i Instrukcja kancelaryjna – jak uniknąć błędów?

Prowadząca: Teresa Kustra.

Szkolenie: 1 dzień, zajęcia – 10:00-15:00.

KPA. Inspekcja weterynaryjna. Szkolenie omawiające nowe przepisy i prezentujące zmienione dokumenty.


Wprowadzenie

Dokonane w ostatnim czasie zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego nie zawsze są prawidłowo stosowane w powiatowych inspektoratach weterynarii. Stwierdzane błędy w postępowaniu administracyjnym mają wpływ na uchylane decyzje administracyjne.

Dokumentacja prowadzonych spraw administracyjnych nie odpowiada obowiązującym wymogom. W praktyce nie wszystkie powiatowe inspektoraty weterynarii posiadają prawidłowy obieg dokumentów ustalony instrukcją kancelaryjną, zaś sprawy nie otrzymują poprawnego znakowania w oparciu o symbole i hasła z jednolitego rzeczowego wykaz akt, co ma istotne znaczenie przy elektronicznym systemie obiegu dokumentów.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest m.in przedstawienie nieprawidłowości w praktycznym stosowaniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, które mogą prowadzić do uchylania decyzji administracyjnych.

Wykładowca opiera się na wieloletnim doświadczeniu dotyczącym zagadnień prawnych, organizacyjnych i prowadzenia dokumentacji w powiatowych inspektoratach weterynarii.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do pracowników Inspektoratów Weterynarii. Mogą w nim również uczestniczyć wszyscy pracownicy prowadzący dokumentację w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego. Tematyka dotyczy administracji rządowej i samorządowej oraz rządowych i samorządowych jednostek organizacyjnych a także organizacji i instytucji społecznych realizujących zadania z zakresu administracji publicznej.


Metoda prowadzenia zajęć

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady. Zajęcia warsztatowe.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 


Wszelkie prawa autorskie do programu szkolenia oraz wzorów prezentowanych i udostępnianych dokumentów należą wyłącznie do Pani Teresy Kustry.


Koordynator szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia - Polbi, Warszawa.Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

 • Czynny udział strony.
 • Dochodzenie prawdy obiektywnej.
 • Pisemność.
 • Szybkość postępowania – terminy, przedłużanie, obliczanie.
 • Umorzenie postępowania.
 • Elementy decyzji.
 • Rygor natychmiastowej wykonalności.
 • Ustne ogłoszenie decyzji.
 • Błędy pisarskie i rachunkowe, oczywiste omyłki.
 • Protokoły, notatki, adnotacje.
 • Metryka sprawy.
 • Rejestracja w obiegu tradycyjnym.
 • Rejestracja w systemie elektronicznym.
 • Przyjmowanie podań do protokołu.
 • Prowadzenie spisów spraw i rejestrów.
 • Znakowanie spraw zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Kraków - Centrum miasta

Sale szkoleniowe w samym centrum Krakowa.


Kraków - kursy szkolenia. Zajęcia w centrum miasta. Polbi.


Poznań - Centrum miasta

Sale szkoleniowe w samym centrum Poznania.


Poznań, Centrum miasta. Szkolenia, kursy - Polbi.


Warszawa - Centrum

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Teresa Kustra

Wykładowca, trener, prawnik, ekspert, szkoleniowiec

Teresa Kustra - wykładowca, trener, prawnik, ekspert, szkoleniowiec i prelegent

Teresa Kustra

Uznany ekspert z zakresu prawa administracyjnego, kontroli tworzenia obiegu dokumentów oraz ich archiwizacji.

Wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, m.in. w komórce odpowiedzialnej za kontrolę wewnętrzną.

 


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Teresa Kustra posiada bogate doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego na stanowiskach pracy w administracji samorządowej i rządowej.

Wieloletni wykładowca-praktyk

Teresa Kustra prowadzi szkolenia z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, obiegu i prowadzenia dokumentacji, zasad korespondencji urzędowej. Realizowała projekty unijne o tematyce zarządzania dokumentacją w gminach i starostwach.

Teresa Kustra posiada bogate doświadczenie praktyczne w szkoleniu pracowników związków międzygminnych w zakresie instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego oraz  uczestniczyła w porządkowaniu dokumentacji i wprowadzaniu jednolitego rzeczowego wykazu akt w związku międzygminnym.

Szkoliła pracowników wojewódzkich, granicznych i powiatowych inspektoratów weterynarii. Prowadzi wykłady w ośrodkach szkoleniowych oraz bezpośrednio w urzędach od kilkunastu lat. Bierze udział przy realizacji programów z funduszy europejskich.

Autorka licznych publikacji

Autorka licznych artykułów i referatów (m.in. publikacji na temat  instrukcji kancelaryjnej).

Tematyka realizowanych szkoleń

Tematyka objęta zakresem realizowanych szkoleń:

 • Elektroniczny system obiegu dokumentów – warsztaty.
 • Rola kadry kierowniczej w organizacji i funkcjonowaniu urzędu.
 • Zarządzanie dokumentacją – Instrukcja kancelaryjna, stosowanie KPA w praktyce.
 • Przepisy kancelaryjno-archiwalne. Jak przygotować się do kontroli archiwistów?
 • Postępowanie ze skargami i wnioskami oraz petycjami w świetle ustawy o petycjach.

Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Panią Teresę Kustrę!

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto.

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.Zaświadczenie o ukończeni kursu

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum

Termin: 2019-05-10

Szkolenie: 1 dzień, zajecia - 10:00-15:00.

Cena dla osoby: 410 zł

Cena dla wielu osób: 360 zł

Poznań - Centrum miasta

Termin: 2019-05-09

Szkolenie: 1 dzień, zajecia - 10:00-15:00.

Cena dla osoby: 410 zł

Cena dla wielu osób: 360 zł