logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Lista płac dla początkujących

Szkolenie o charakterze warsztatowym dla początkujących z naliczania wynagrodzeń od podstaw. Płace w praktyce - lista płac w pytaniach i odpowiedziach. Kalkulacje płacowe, wskaźniki i parametry.

Szkolenie: Lista płac dla początkujących. Warsztaty naliczania wynagrodzeń.

Temat szkolenia: Lista płac dla początkujących.

Prowadząca: Elżbieta Młynarska-Wełpa.

Szkolenie: 2 dni, 12 godzin, zajęcia – 9:30-15:30.


Cena: 690 zł netto / 690 brutto za osobę.*)

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

Szkoleni: Lista płac w pytaniach i odpowiedziach. Warsztaty dla początkujących z naliczania wynagrodzeń. Zajęcia w Warszawie prowadzi Elżbieta Młynarska-Wełpa,


Szkolenie o charakterze warsztatowym z naliczania list płac mające na celu ugruntowanie podstawowej wiedzy z zakresu sporządzania kalkulacji płacowych z wieloma przykładami liczbowymi, zadaniami i analizami przypadków (case study). Zajęcia dadzą odpowiedź na pytanie jak unikać błędów w naliczaniu wynagrodzeń? Kurs to również praktyczne rady, jak unikać pułapek sporządzając listy płac?

UWAGA: Prosimy o przyniesienie kalkulatorów!


Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przećwiczenie na przykładach zasad naliczania wynagrodzeń z punktu widzenia prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w różnych sytuacjach płacowych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów płac (specjalistów ds. płac oraz specjalistów ds. kadr), księgowych i pracodawców. Kurs ma charakter warsztatowy – przeznaczony jest dla osób, które zainteresowane są problemami praktycznymi w pracy płacowca.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

Zaświadczenie o ukończeni kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Koordynator szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia.Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Jakie stosować wskaźniki i parametry obliczeń wynagrodzeń w 2017 roku przy wypłacie wynagrodzeń, zasiłków i „trzynastek”?

 • Minimalne wynagrodzenie za pracę.
 • Nowe kwoty wolne od potrąceń.
 • Jak zmiana ustawy podatkowej wpływa na kwotę wolną od podatku (ulgę podatkową) na listach płac?
 • Zwolnienia podatkowo-składkowe w praktyce.

Jak wyliczyć wynagrodzenie od brutto do netto w praktyce?

 • Jakie stosować koszty uzyskania przychodu?
 • Czy na listach może być zawsze 18% podatku?
 • W jakich przypadkach nie możemy wypłacić kwoty netto w pełnej wysokości?
 • Co zrobić, gdy składka zdrowotna jest niższa niż zaliczka na podatek?
 • Jak postąpić przy egzekucji z wynagrodzeń i zasiłków?

Zasady poprawnych obliczeń – jak poprawnie naliczać:

 • wynagrodzenie urlopowe?
 • ekwiwalent pieniężny za urlop?
 • wynagrodzenie i dodatek za godziny nadliczbowe?
 • dodatek za pracę w porze nocnej?
 • wynagrodzenie za czas dyżuru?

Jak poprawnie obliczyć pomniejszenie wynagrodzenia zasadniczego w przypadku:

 • absencji zasiłkowych?
 • urlopu bezpłatnego?
 • nieobecności nieusprawiedliwionej?
 • zatrudnienia w trakcie miesiąca?
 • rozwiązania umowy w trakcie miesiąca?

Jak zwolnienia lekarskie wpływają na pozycje na liście płac, gdy pracownikowi przysługuje:

 • wynagrodzenie chorobowe?
 • zasiłek z ubezpieczenia chorobowego?
 • zasiłek macierzyński?
 • zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego?
 • świadczenie rehabilitacyjne?

Technika naliczania wypłat dla umów cywilno-prawnych z uwzględnieniem przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców i osób świadczących usługi obowiązujących w 2017 roku.

Warszawa - Centrum

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Elżbieta Młynarska-Wełpa

Menedżer, wykładowca, konsultant i trener biznesu.

Elżbieta Młynarska-Wełpa. Doświadczony szkoleniowiec i dydaktyk, ekspert prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.

Elżbieta Młynarska-Wełpa

Doświadczony manager, ekspert prawa pracy i naliczania wynagrodzeń. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieloletni wykładowca-praktyk. Wykładowca znany i liczący się na rynku szkoleń. Autorka licznych publikacji. Stały współpracownik firmy Polbi.

Więcej o wykładowcy.


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Elżbieta Młynarska-Wełpa jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA dla HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Szkoli z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i list płac oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego, egzekucji sądowej i administracyjnej jak również potrąceń i zajęć komorniczych a także z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Elżbieta Młynarska-Wełpa. Zobacz pełne dossier wykładowcy.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Rejestracja uczestników szkolenia – dzień pierwszy godzina 9:15.

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

Dzień pierwszy i drugi:

9:30 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:30 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 12 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Potwierdzenie odbycia delegacji, wyjazdu szkoleniowego

Na prośbę uczestników szkoleń potwierdzamy, stemplujemy pieczątką firmy i parafujemy dokumenty niezbędne do rozliczenia delegacji pracowniczych związanych z wyjazdami szkoleniowymi.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.