logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Lista płac dla początkujących

Lista płac od podstaw. Szkolenie o charakterze warsztatowym z naliczania wynagrodzeń. Płace 2019 w praktyce - aspekty podatkowe i składkowe, kalkulacje płacowe od brutto do netto. Prowadzi - Elżbieta Młynarska-Wełpa (2 dni zajęć).

Lista płac dla początkujących – Szkolenie. Warsztaty naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem aspektów podatkowych i składkowych z analizami przypadków (case study). Praktyczna kalkulacja wynagrodzenia „od brutto do netto”. Zajęcia 2-dniowe prowadzi Elżbieta Młynarska-Wełpa.


Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: telefoniczny: 22 629 13 88, mailowy: biuro@polbi.pl

Temat szkolenia: Lista płac dla początkujących.

Prowadząca: Elżbieta Młynarska-Wełpa.

Szkolenie: 2 dni, 12 godzin, zajęcia – 9:00-15:00.


Cena: 690 zł netto / 690 brutto za osobę.*)

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

Szkolenie: Lista płac dla początkujących. Warsztaty od podstaw z naliczania wynagrodzeń. Warszawa - Elżbieta Młynarska-Wełpa.

Chcesz mieć pewność, że robisz to dobrze – przyjdź na szkolenie: Lista płac dla początkujących.


Szkolenie: Lista płac dla początkujących. Polbi-Warszawa.Zapraszamy na dwudniowe szkolenie o charakterze warsztatowym z naliczania list płac z uwzględnieniem aspektów podatkowych i składkowych mające na celu ugruntowanie podstawowej wiedzy z zakresu sporządzania kalkulacji płacowych i zasad stosowania prawa pracy w kalkulacji wynagrodzenia „od brutto do netto” z wieloma przykładami liczbowymi, zadaniami i analizami przypadków (case study).

Zajęcia ukazują problemy płacowe najczęściej występujących w praktyce oraz dają odpowiedź na pytanie jak unikać błędów w naliczaniu wynagrodzeń?

Od początku do końca szkolenia uczestnicy zajęć poznają zastosowanie teorii prawa pracy w naliczaniu listy płac rozwiązując konkretne przykłady. Kurs to również praktyczne rady, jak unikać pułapek sporządzając listy płac?


Cel szkolenia

Lista płac dla początkujących to kompleksowe szkolenie mające na celu omówienie oraz przećwiczenie na przykładach ogólnych zasad ustalania wynagrodzeń z punktu widzenia prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dotyczące listy płac od podstaw kierowane jest do pracowników działów kadr i płac (specjalistów ds. płac oraz specjalistów ds. kadr), księgowych i pracodawców, pracowników i osób zainteresowanych poznaniem metodologii naliczania wynagrodzeń i obciążeń podatkowo-składkowych, którym wynagrodzenia podlegają.


Warsztatowy charakter szkolenia

Kurs zatytułowany „Lista płac dla początkujących” ma charakter wykładowo-warsztatowy i jest  przeznaczony dla osób zainteresowanych poznaniem zagadnień związanych z naliczania płac lub ugruntowaniem posiadanej wiedzy i doświadczeń.

UWAGA: Prosimy o przyniesienie kalkulatorów!

 

W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł !

Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.  

Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia „Lista płac dla początkujących” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

Certyfikat, dyplom, zaświadczenie o ukończeniu kursu

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające termin udziału w zajęciach, określające tematykę szkolenia, wymiar godzinowy wykładów, warsztatów lub ćwiczeń oraz zwierające pełną informację o organizatorze szkolenia.

Prowadzący szkolenie – renomowany wykładowca i praktyk

Zajęcia prowadzi Elżbieta Młynarska-Wełpa.

 

Elżbieta Młynarska-Wełpa, wykładowca, ekspert

 

Korzyści, rezultaty szkolenia

Praktyczny charakter szkolenia dotyczącego naliczania wynagrodzeń od podstaw pozwala uczestnikom zajęć:

▶️ zostanie poinformowany o regulacjach prawnych niezbędnych do prawidłowej kalkulacji listy płac,

▶️ zdobyć niezbędną wiedzę z zakresu naliczania wynagrodzeń oraz uzupełnić i uporządkować posiadane umiejętności,

▶️ poznać najważniejsze pojęcia oraz metodologię obliczeń płac od brutto do netto,

▶️ zapoznać się z zaprezentowanymi w przystępny sposób wyjaśnieniami najczęściej zgłaszanych problemów związanych z listami płac,

▶️ na przykładach z życia wziętych uzyskać porady dotyczące sposobów uniknięcia błędów towarzyszących tworzeniu i rozliczaniu list płac,

▶️ przećwiczyć poszczególne przypadki naliczania wynagrodzeń, zaliczek na podatek dochodowy czy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

▶️ uczestniczyć w dyskusji i wymianie doświadczeń oraz sesji pytań i odpowiedzi kończącej szkolenie.


Najlepsza cena szkolenia

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę szkolenia z naliczania list płac dla początkujących biorąc pod uwagę: bogaty, autorski program warsztatów, renomę wykładowcy (szkolenie prowadzi Elżbieta Młynarska-Wełpa), gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia, zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch, miejsce szkolenia w centrum Warszawy koło Dworca Centralnego oraz możliwość korzystania z przygotowanych promocji i ofert specjalnych.

Opinie uczestników szkolenia

Nasze szkolenia są stale oceniane przez uczestników zajęć, którzy anonimowo wyrażają swoje opinie dotyczące jakości oferowanych usług. Zobacz, jak postrzegane są poszczególne edycje szkoleń z obszaru prawa pracy i rozliczeń z ZUS – Raporty  – Oceny Szkolenia.

Kontakt w sprawie szkolenia

Lista płac dla początkujących. Kontakt z sprawie szkolenia. Polbi – Warszawa.Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Szkolenie płacowe od podstaw z naliczania wynagrodzeń  ma charakter warsztatowy.

Prosimy o przyniesienie kalkulatorów.


Regulacje prawne niezbędne do prawidłowej kalkulacji listy płac – powszechne prawo pracy oraz regulacje wewnątrzzakładowe.

Co wpływa na listę płac?

Lista płac dla pracownika w praktyce – najważniejsze pojęcia oraz metodologia obliczeń od brutto do netto.

 1. Przychód z umowy o pracę podstawą do naliczania składek ZUS i zaliczki na podatek.
 2. Koszty uzyskania przychodu i PIT-2.
 3. Dodatki i potrącenia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę i jego wpływ na parametry listy płac.

 1. Minimalna wysokość zasiłku.
 2. Kwota wolna od potrąceń.
 3. Dodatek za pracę w porze nocnej.

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w praktyce.

 1. Wysokość składek.
 2. Podstawa naliczania składek.
 3. Przychody zwolnione ze składek.
 4. Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
 5. Obliczanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 6. Świadczenia w naturze na rzecz pracowników a składki ZUS.
 7. Fundusz Pracy (w tym SFWON) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – zasady zwolnień.
 1. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 2. Skala podatkowa.
 3. Świadczenia na rzecz pracowników a zaliczka na podatek dochodowy.
 4. Wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy (z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty wolnej).
 5. 50% koszty uzyskania przychodu – nie tylko dla zleceniobiorcy.
 6. Przychody zwolnione z opodatkowania.

Przychody zwolnione od podatku i składek ZUS – zestawienie porównawcze.

Przykładowe listy płac – ćwiczenia praktyczne.

Płace 2019 w praktyce  – aspekty podatkowe i składkowe, kalkulacje płacowe od brutto do netto.


Listy płac – obliczenia składek ZUS, zaliczki na podatek i wynagrodzenia do wypłaty – ćwiczenia z wieloskładnikowymi przykładami.

Obligatoryjne składniki wynagrodzenia w praktyce.

 1. Wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
 2. Wynagrodzenie urlopowe.
 3. Ekwiwalent pieniężny za urlop.

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

 1. Wpływ zmiany warunków wynagrodzenia na podstawę wymiaru urlopu wypoczynkowego.
 2. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż jeden miesiąc – wliczane tylko do ekwiwalentu za urlop – ćwiczenia praktyczne.
 3. Zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
 4. Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
 1. Kolejność dokonywanych potrąceń.
 2. Granice dokonywania potrąceń.
 3. Kwota wolna od potrąceń.
 4. Fakultatywne potrącenia wymagające zgody pracownika.
 5. Potrącenia z zasiłków, umów cywilnoprawnych, potrącenia z ZFŚS.

Nieobecność pracownika i jej wpływ na listę płac.

 1. Zwolnienie lekarskie.
 2. Urlop bezpłatny.
 3. Urlop wypoczynkowy.

„Wieloskładnikowe” listy płac – ćwiczenia podsumowujące szkolenie.

Zmiany przepisów obowiązujące od 2019 roku i ich wpływ na technikę naliczenia list płac.

Czas zarezerwowany na dyskusję i wymianę doświadczeń oraz sesję pytań i odpowiedzi uczestników szkolenia – Lista płac dla początkujących 2019.Lista płac od podstaw – szkolenie 2-dniowe. Program opracowała: Elżbieta Młynarska-Wełpa. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania, dystrybuowania programu bez zgody autora.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Elżbieta Młynarska-Wełpa

Menedżer, wykładowca, konsultant i trener biznesu.

Elżbieta Młynarska-Wełpa. Doświadczony szkoleniowiec i dydaktyk, ekspert prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.

Elżbieta Młynarska-Wełpa

Doświadczony manager, ekspert prawa pracy i naliczania wynagrodzeń. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieloletni wykładowca-praktyk. Wykładowca znany i liczący się na rynku szkoleń. Autorka licznych publikacji. Stały współpracownik firmy Polbi.

Więcej o wykładowcy…


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Elżbieta Młynarska-Wełpa jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA dla HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Szkoli z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i list płac oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego, egzekucji sądowej i administracyjnej jak również potrąceń i zajęć komorniczych a także z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Panią Elżbietę Młynarską-Wełpę!

Elżbieta Młynarska-Wełpa. Polbi - Warszawa. Kursy i szkolenia.

Szkolenia prowadzone przez Elżbietę Młynarską-Wełpę można znaleźć w ofercie szkoleń z zakresu prawa pracy i składek ZUS.


Elżbieta Młynarska-Wełpa. Zobacz pełne dossier wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura za szkolenie: Lista płac dla początkujacych - 7 dni na płatność. Polbi - Warszawa.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

 

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Rejestracja uczestników szkolenia – dzień pierwszy godzina 8:45.

Organizacja szkolenia: Lista płac dla początkujących. Polbi - Warszawa.

Dzień pierwszy i drugi:

9:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 12 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2019 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2019) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Oferta szkolenia - Lista płac dla początkujących - w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Lista płac dla początkujących 2019” w Bazie Usług Rozwojowych – BUR prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.


Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.