logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Aktualne zmiany prawne w hurtowym obrocie lekami

Aktualne zmiany w otoczeniu prawnym dotyczące prowadzenia obrotu hurtowego produktami leczniczymi. Nadzieje i zagrożenia dla branży (walka z „wywozem leków”). Nowelizacja prawa farmaceutycznego 2019. Wykładowca: Zbigniew Niewójt.

Szkolenie: Aktualne zmiany prawodawstwa związanego z systemem nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem hurtowym lekami. Ograniczenie wywozu leków za granicę, zakaz prowadzenia kilku rodzajów działalności gospodarczej umożliwiającej nabywanie produktów leczniczych oraz jednoczesnego prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Bieżące zmiany w przepisach dotyczące prowadzenia obrotu hurtowego produktami leczniczymi wynikające ze zmiany ustawy – Prawo farmaceutyczne. Hurt leków, dystrybucja farmaceutyczna po zmianach.


NA SZKOLENIU OMÓWIONE ZOSTANĄ OSTATNIE UWAGI I PROPOZYCJE, KTÓRE WYPŁYNĘŁY W PROCESIE LEGISLACYJNYM A KTÓRE MAJĄ OGROMNE ZNACZENIE DLA HURTOWEGO OBROTU LEKAMI.

Szkolenie: Aktualne zmiany prawne w hurtowym obrocie lekami.

Prowadzący zajęcia: Zbigniew Niewójt.


Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.

Zmiany w hurtowym obrocie lekami. Nowe prawo farmaceutyczne 2018. Szkolenie – Zbigniew Niewójt.


Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przegląd aktualnych zmian w prawodawstwie dotykających bezpośrednio lub pośrednio obrotu hurtowego lekami (produktami leczniczymi), w aspekcie ich wpływu na dotychczas prowadzoną działalność.
Szkoleniu obejmie omówienie skutków wejścia w życie następujących aktów prawnych:

 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 14 czerwca 2018 roku,
 • ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw,
 • nowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw –  projekt Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2019 r.,
 • nowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne – projekt Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 roku.

Zakres szkolenia

W aspekcie praktycznym szkolenie będzie obejmować:

 • przedstawienie zagrożeń związanych z radykalizacją przepisów, w tym dotyczących penalizacji i odpowiedzialności osób fizycznych,
 • zaplanowanie ewentualnej zmiany lub dostosowania posiadanych „modeli biznesowych”,
 • prezentacje możliwości przygotowania się na kontrole środków transportu poprzez opracowanie odpowiednich procedur wewnętrznych oraz przeprowadzania szkoleń wewnętrznych podległych pracowników.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do osób uczestniczących, na różnych szczeblach, w systemie dystrybucji na poziomie wytwórcy, hurtowni farmaceutycznej, pośredników w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi (lekami) jak też firm logistycznych uczestniczących fizycznie w takim obrocie. Zapraszamy przede wszystkim menadżerów firm farmaceutycznych, kierowników i osoby odpowiedzialne hurtowni farmaceutycznych, pracowników działów zaopatrzenia, logistyki i dystrybucji leków.

Wykładowca – ekspert i praktyk

Zbigniew Niewójt wielokrotnie uczestniczył w procesie tworzenia przepisów prawa oraz jego egzekwowania, jest więc osobą dającą gwarancję wyjaśnienia wszystkich wątpliwości towarzyszących praktycznego stosowania zmienianych przepisów prawa farmaceutycznego wpływających na działalność podmiotów branży hurtowego obrotu produktami leczniczymi (lekami).

Opinie uczestników szkolenia

Na bieżąco prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: „Aktualne zmiany prawne w hurtowym obrocie lekami” –  Raporty Oceny Szkolenia.

Metoda prowadzenia zajęć

Szkolenie omawiające aktualne zmiany w otoczeniu prawnym dotyczące prowadzenia obrotu hurtowego produktami leczniczymi zostanie poprowadzone w formie wykładu i dyskusji z uczestnikami zajęć.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia „Najnowsze zmiany prawne w hurtowym obrocie lekami ”otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.


Bądź na bieżąco – Jesteśmy na Facebooku!

Facebook. Polbi - Farmacja.Zapraszamy na Facebooka dla branży  farmaceutycznej (hurtownie, wytwórnie). Aktualne oferty szkoleń, informacje o nowych propozycjach oraz najnowszych ofertach specjalnych kierowanych do właścicieli i personelu firm farmaceutycznych i hurtowni znajdziesz w jednym miejscu: Farmacja – Szkolenia. Polbi, Warszawa.


Kontakt w sprawie szkolenia

Najnowsze zmiany prawne w hurtowym obrocie lekami. Kontakt z sprawie szkolenia. Polbi - Warszawie.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Prezentacja zmian w prawodawstwie dotykających bezpośrednio lub pośrednio prowadzenia działalności w zakresie obrotu produktami leczniczymi – poziom wytwórcy, podmiotu odpowiedzialnego i obrotu hurtowego.

Omówienie skutków wejścia w życie następujących aktów prawnych:

 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r., o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw,  która weszła w życie w dniu 14 czerwca 2018 r.,
 • ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw – w podpisie Prezydenta RP,
 • nowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw datowany na dzień 4 czerwca 2018 roku.

Identyfikacja zagrożeń związanych ze zmianą optyki i radykalizacją przepisów tzw. „antywywozowych”.

Praktyczne omówienie przepisów, które z jednej strony dają znakomite instrumenty prawne dla służb i instytucji państwowych do walki z „wywozem leków”, z drugiej powodują utrudnienie działalności także dla pozostałych podmiotów, pracujących zgodnie z przepisami prawa.

Wskazanie zapisów, których „nadinterpretacja” może stwarzać zagrożenie także dla legalnie prowadzonej działalności (zwiększona penalizacja, odpowiedzialność osób fizycznych).

Spotykane w obrocie hurtowym tzw. „modele biznesowe” a nowe wymagania prawne. Praktyczne przedstawienie ewentualnej kolizji wybranych „modeli biznesowych z nowymi przepisami  oraz propozycje zmian lub dostosowania takich modeli.

Omówienie niezbędnych dokumentów, procedur oraz propozycje zakresu szkoleń pracowników.

Warszawa - Centrum

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Zbigniew Niewójt

Zbigniew Niewójt – magister farmacji, ekspert z ogromnym doświadczeniem praktycznym.

Zbigniew Niewójt od 2000 roku pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF). W 2004 roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora w/w departamentu GIF. Dwa lata później, w lipcu 2006 roku, Prezes Kancelarii Rady Ministrów powołał Zbigniewa Niewójta na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

W latach 2006-2007 sprawował funkcję doradcy prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do spraw ds. produktów leczniczych.

W marcu 2007 roku został zastępcą Głównego Inspektora Farmaceutycznego, a od 2015 roku dodatkowo pełnił obowiązki Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Zbigniew Niewójt to praktyk, ceniony ekspert i doświadczony wykładowca – współpracuje z Polbi od ponad 17 lat.

Za szkolenie można zapłacić po zajęciach!

Odroczony termin płatności - 7 dni na płatność za fakturę za szkolenie: Najnowsze zmiany prawne w hurtowym obrocie lekami. Polbi – Warszawa.

Proponujemy 7-dniowy termin płatności za fakturę, którą wystawiamy w dniu szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje fakturę na zajęciach.

 • Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja zajęć. Czas szkolenia: Najnowsze zmiany prawne w hurtowym obrocie lekami.9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie „Najnowsze zmiany prawne w hurtowym obrocie lekami” obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Więcej informacji o zaświadczeniu o ukończeniu kursu


 


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2019 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2019) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …


Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Oferta szkolenia Akta osobowe. Dokumentacja pracownicza. w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Najnowsze zmiany prawne w hurtowym obrocie lekami”, jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Warszawa, 28 lutego 2019 r.Szczegóły oferty w BUR.


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum

Termin: 2019-02-28

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10:00-16:00.

Cena dla osoby: 960 zł 660 zł *

Cena dla wielu osób: 860 zł 660 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-02-20 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.