logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Obrót hurtowy środkami kontrolowanymi. „Marihuana lecznicza” – szanse i ograniczenia. Szkolenie on-line.

Internetowe szkolenie omawiające najnowsze zmiany w prawodawstwie dotyczącym bezpośrednio lub pośrednio prowadzenia obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami narkotykowymi.

Szkolenie on-line poświęcone prowadzeniu przez hurtownię farmaceutyczną obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami narkotycznymi. Prawne aspekty obrotu hurtowego środkami kontrolowanymi, podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności. Prawidłowa dokumentacja, ewidencja i rejestry. „Marihuana lecznicza” – przetwory z konopi w obrocie hurtowym i detalicznym. Webinarium prowadzi Zbigniew Niewójt (renomowany wykładowca, praktyk i ekspert).

 

🖥️ SZKOLENIE ON-LINE


Tytuł: Obrót hurtowy środkami kontrolowanymi. „Marihuana lecznicza” – szanse i ograniczenia.

Prowadzący zajęcia: Zbigniew Niewójt.


Webinarium: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

Szkolenie otwarte: 1 dzień, zajęcia – 10:00-15:30.

 

Szkolenie: Obrót hurtowy środkami kontrolowanymi. Marihuana lecznicza.

 

Wstęp


Szkolenie on-line prezentujące podstawowe zasady obrotu hurtowego środkami kontrolowanymi oraz omawiające nowe trendy i kierunki – „Marihuana lecznicza” – szanse i ograniczenia.

 

Cel szkolenia


Internetowe szkolenie prowadzone w formie zdalnej (e-learning) ma na celu omówienie warunków prawnych i praktycznych prowadzenia przez hurtownię farmaceutyczną obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami narkotycznymi.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie on-line dotyczące prowadzenia przez hurtownię farmaceutyczną obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami narkotycznymi jest adresowane do:

👥 kierowników hurtowni farmaceutycznych,

👤 Specjalistów ds. Obrotu Środkami Kontrolowanymi,

👥 osób bezpośrednio odpowiedzialnych za obrót środkami kontrolowanymi w hurtowni farmaceutycznej,

👤 osób prowadzących ewidencję oraz raportujących do Inspekcji Farmaceutycznej obrót środkami kontrolowanymi,

👥 pośredników w zakresie obrotu hurtowego środkami kontrolowanymi,

👤 firm logistycznych uczestniczących fizycznie w obrocie środkami kontrolowanymi.

 

Zakres szkolenia, omawiane akty prawne


Zakres tematyczny szkolenia on-line obejmie prezentację przepisów aktów prawnych, które mają bezpośrednie zastosowanie w obrocie hurtowym środkami kontrolowanymi. Podczas zajęć zostaną omówione obowiązujące przepisy oraz najnowsze zmiany w prawodawstwie wynikające z:

📌 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, wraz z aktami wykonawczymi,

📌 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1011 uzupełniającego rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005,

📌 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1013 z dnia 25 czerwca 2015 r. ustanawiającego przepisy dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi,

📌 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1443 z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych,

📌 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/729 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych.

 

Praktyczny charakter szkolenia


☑️ Dzięki udziałowi w szkoleniu on-line uczestnicy zajęć będą mieli okazję praktycznego przygotowania się na kontrole prowadzone w hurtowniach farmaceutycznych dokonujących obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami narkotycznymi.

☑️ Osoby biorące udział w szkoleniu internetowym poznają praktyczne aspekty prowadzenia prawidłowej dokumentacji, posiadania odpowiednich procedur wewnętrznych czy przeprowadzania szkoleń wewnętrznych podległych pracowników.

 

Marihuana lecznicza. Szkolenie - Organizator: Polbi, Warszawa.

 

PROGRAM SZKOLENIA


🖥️ Szkolenie on-line | E-learning | Webinarium

 

1. Obowiązujące przepisy najnowsze zmiany w prawodawstwie

Obowiązujące przepisy oraz najnowsze zmiany w prawodawstwie, dotykające bezpośrednio lub pośrednio prowadzenia obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami narkotykowymi.

 

2. Zadania osób i odpowiedzialność za obrót środkami kontrolowanym

Praktyczne aspekty zadań i odpowiedzialności kierownika hurtowni oraz osoby odpowiedzialnej za obrót środkami kontrolowanymi w hurtowni farmaceutycznej – podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności.

 

3. Dokumentacja, ewidencja i rejestry środków kontrolowanych

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji, ewidencji i rejestrów w zakresie obrotu hurtowego środkami kontrolowanymi.

 

4. Obrót przetworami z konopi – „marihuana lecznicza”

Nowe trendy i kierunki – „Marihuana lecznicza”- przetwory konopi w obrocie hurtowym i detalicznym produktami leczniczymi.

 

Wykładowca – ekspert i praktyk prowadzący webinarium


Webinarium prowadzi Zbigniew Niewójt, który wielokrotnie uczestniczył w procesie tworzenia przepisów prawa oraz jego egzekwowania, jest więc osobą dającą gwarancję wyjaśnienia wszystkich wątpliwości towarzyszących praktycznego stosowania zmienianych przepisów prawa farmaceutycznego wpływających na działalność podmiotów branży hurtowego obrotu produktami leczniczymi (lekami).

 

Opinie uczestników szkolenia

Oceny szkolenia. Obrót hurtowy środkami kontrolowanymi. Marihuana lecznicza. Polbi - Warszawa.Na bieżąco prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia dla farmacji, w tym prowadzone przez Zbigniewa Niewójta – Raporty Oceny Szkolenia.

 

Metoda prowadzenia szkolenia on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej. | ➡️ Zobacz: Webinaria, szkolenia on-line.

☑️ Podczas internetowych zajęć prowadzący szczegółowo omówi z uczestnikami szkolenia zasady prawidłowego wykonywanie zadań przez kierownika hurtowni (osoby odpowiedzialnej) w zakresie nadzoru nad środkami kontrolowanymi.

☑️ W trakcie szkolenia zostaną przeanalizowane obowiązki i odpowiedzialność osoby odpowiedzialnej za obrót środkami kontrolowanymi w hurtowni farmaceutycznej.

 

Szkolenie on-line. DPD - Przegląd zarządzania systemu jakości.

Udział w szkoleniu – logowanie


Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium udostępniamy e-mailem dostęp do internetowej platformy szkoleniowej. Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego. Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

 

Organizacja webinarium


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:30 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia „Obrót hurtowy środkami kontrolowanymi. „Marihuana lecznicza” – szanse i ograniczenia.” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w webinarium.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Obrót hurtowy środkami kontrolowanymi. „Marihuana lecznicza”. Kontakt z sprawie szkolenia. Polbi - Warszawie.Koordynator webinarium

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

 

Obowiązujące przepisy oraz najnowsze zmiany w prawodawstwie, dotykające bezpośrednio lub pośrednio prowadzenia obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami narkotykowymi.

 

Praktyczne aspekty zadań i odpowiedzialności kierownika hurtowni oraz osoby odpowiedzialnej za obrót środkami kontrolowanymi w hurtowni farmaceutycznej – podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności.

 

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji, ewidencji i rejestrów w zakresie obrotu hurtowego środkami kontrolowanymi.

 

Nowe trendy i kierunki – „Marihuana lecznicza”- przetwory konopi w obrocie hurtowym i detalicznym produktami leczniczymi.

SZKOLENIE ON-LINE

Szkolenia on-line. E-learning. Polbi - Warszawa.Webinaria (szkolenia online) to internetowy format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Nowoczesna, zdalna forma prowadzenia zajęć umożliwia przesyłanie uczestnikom szkolenia relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewnia dostęp do przygotowanych prezentacji. Interaktywny kontakt z prowadzącym webinarium możliwy jest za pośrednictwem czatu.

 

Zaproszenie na szkolenie internetowe


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Udział w zajęciach on-line


Klikając na link przesłany mailem uczestnik dostaję się bezpośrednio na stronę szkolenia on-line.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

🎤 Mikrofon (opcjonalnie) – w przypadku możliwości zadawania pytań wykładowcy.

 

Szkolenia on-line, webinaria

 

Co trzeba zrobić – krok po kroku


Dokonaj zgłoszenia na szkolenie on-line.

Otrzymujesz potwierdzenie dokonania zapisu na szkolenie.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium e-mailem udostępnimy link do szkolenia.

W dniu szkolenia przy użyciu linka wchodzisz na webinarium i uczestniczysz w zajęciach.

 

Logowanie na webinarium

 

Wirtualna poczekalnia

 

Webinarium – szkolenie on-line

 

Kontakt z prowadzącym – zadawanie pytań

 

 

Webinarowa platforma szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem Webinary GetResponse.

 

Webinarium – to takie łatwe


Korzystając z platformy webinarowej GetResponse nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania, zakładania konta w czy posiadania hasła do logowania.

 

Prostota obsługi komunikatora


Ciesz się łatwym kontaktem z prowadzącym zajęcia, możliwością korzystania z przygotowanych prezentacji, funkcjonalnością i intuicyjnością obsługi komunikatora.

 

WEBINARIUM – POLBI

Interaktywne, internetowe szkolenie na żywo


 • Webinarium to szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo.
 • Zajęcia realizowane są podobnie jak stacjonarne szkolenia otwarte.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

Zbigniew Niewójt

Zbigniew Niewójt – magister farmacji, ceniony ekspert z ogromnym doświadczeniem praktycznym, wieloletni wykładowca, doradca i osoba pełniąca funkcje dyrektora Departamentu w GIF, pracownik Narodowego Instytutu Leków oraz osoba piastująca stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

 

Zbigniew Niewójt – ekspert, doradca, wykładowca


Zbigniew Niewójt - Wykładowca, szkoleniowiec. Ekspert z ogromnym doświadczeniem praktyczny.

Ceniony, wieloletni wykładowca i szkoleniowiec.

Były dyrektor Departamentu w GIF.

Pełnił funkcję Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Były doradca do spraw produktów leczniczych.

Pracownik Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.

 

Zbigniew Niewójt – wykształcenie


Zbigniew Niewójt jest absolwentem:

 • Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Studium podyplomowego Inspektorów Farmaceutycznych w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Master of Business Administration (MBA) – na Wydziale Zarządzania Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zbigniew Niewójt – Ekspert z ogromnym doświadczeniem praktycznym, wieloletni wykładowca i doradca.

 

Kariera i doświadczenie zawodowe


Zbigniew Niewójt od 2000 roku pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF). W 2004 roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora w/w departamentu GIF.

W lipcu 2006 roku Prezes Kancelarii Rady Ministrów powołał Zbigniewa Niewójta na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

W latach 2006-2007 sprawował funkcję doradcy prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do spraw produktów leczniczych.

W marcu 2007 roku został zastępcą Głównego Inspektora Farmaceutycznego, a od 2015 roku dodatkowo pełnił obowiązki Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Zbigniew Niewójt od września 2018 roku pracuje w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie.

 

Działalność ekspercka i szkoleniowa


Zbigniew Niewójt to praktyk, ceniony ekspert i doświadczony wykładowca – współpracuje z Polbi od ponad 20 lat.

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

Polbi – Numer Rachunku Bankowego


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na webinarium nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto | ➡️ Więcej informacji.

 

Organizacja szkolenia (on-line) – Marihuana lecznicza


Organizacja szkolenia online: Marihuana lecznicza - Obrót hurtowy środkami kontrolowanymi.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:30 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu –  Szczegółowe informacje.

 

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta, prezentacje, zapisy dokonywane na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

 

Szkolenia on-line, webinaria

 

Wewnętrzne/zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

 

SZKOLENIE ON-LINE

Termin: 2020-10-16

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10:00-16:00.

Cena dla osoby: 790 zł 600 zł *

Cena dla wielu osób: 750 zł 600 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2020-09-25 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.