logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Obrót hurtowy środkami kontrolowanymi. „Marihuana lecznicza” – szanse i ograniczenia.

Szkolenie omawiające najnowsze zmiany w prawodawstwie dotyczącym bezpośrednio lub pośrednio prowadzenia obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami narkotykowymi

Szkolenie poświęcone prowadzeniu przez hurtownię farmaceutyczną obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami narkotycznymi. Prawne aspekty obrotu hurtowego środkami kontrolowanymi, podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności. Prawidłowa dokumentacja, ewidencja i rejestry. „Marihuana lecznicza” – przetwory z konopi w obrocie hurtowym i detalicznym. Wykładowca: Zbigniew Niewójt (renomowany wykładowca, praktyk i ekspert).

 

Tytuł szkolenia: Obrót hurtowy środkami kontrolowanymi. „Marihuana lecznicza” – szanse i ograniczenia.

Prowadzący zajęcia: Zbigniew Niewójt.


Lokalizacja szkolenia: Warszawa – ścisłe centrum.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.

 

Szkolenie: Obrót hurtowy środkami kontrolowanymi. Marihuana lecznicza.

 

Wstęp


Szkolenie prezentujące podstawowe zasady obrotu hurtowego środkami kontrolowanymi oraz omawiające nowe trendy i kierunki – „Marihuana lecznicza” – szanse i ograniczenia.

 

Cel szkolenia


Szkolenie ma na celu omówienie warunków prawnych i praktycznych prowadzenia przez hurtownię farmaceutyczną obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami narkotycznymi.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie dotyczące prowadzenia przez hurtownię farmaceutyczną obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami narkotycznymi jest adresowane do:

 • kierowników hurtowni farmaceutycznych,
 • Specjalistów ds. Obrotu Środkami Kontrolowanymi,
 • osób bezpośrednio odpowiedzialnych za obrót środkami kontrolowanymi w hurtowni farmaceutycznej,
 • osób prowadzących ewidencję oraz raportujących do Inspekcji Farmaceutycznej obrót środkami kontrolowanymi,
 • pośredników w zakresie obrotu hurtowego środkami kontrolowanymi,
 • firm logistycznych uczestniczących fizycznie w obrocie środkami kontrolowanymi.

 

Zakres szkolenia, omawiane akty prawne


Zakres tematyczny szkolenia obejmie prezentację przepisów aktów prawnych, które mają bezpośrednie zastosowanie w obrocie hurtowym środkami kontrolowanymi. Podczas zajęć zostaną omówione obowiązujące przepisy oraz najnowsze zmiany w prawodawstwie wynikające z:

 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, wraz z aktami wykonawczymi,
 • rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1011 uzupełniającego rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005,
 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1013 z dnia 25 czerwca 2015 r. ustanawiającego przepisy dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi,
 • rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1443 z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych,
 • rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/729 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych.

 

Praktyczny charakter szkolenia


➡️ Podczas zajęć prowadzący szczegółowo omówi z uczestnikami szkolenia zasady prawidłowego wykonywanie zadań przez kierownika hurtowni (osoby odpowiedzialnej) w zakresie nadzoru nad środkami kontrolowanymi.

➡️ W trakcie szkolenia zostaną przeanalizowane obowiązki i odpowiedzialność osoby odpowiedzialnej za obrót środkami kontrolowanymi w hurtowni farmaceutycznej.

➡️ Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy zajęć będą mieli okazję praktycznego przygotowania się na kontrole prowadzone w hurtowniach farmaceutycznych dokonujących obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami narkotycznymi.

➡️ Osoby biorące udział w szkoleniu poznają praktyczne aspekty prowadzenia prawidłowej dokumentacji, posiadania odpowiednich procedur wewnętrznych czy przeprowadzania szkoleń wewnętrznych podległych pracowników.

 


Marihuana lecznicza. Szkolenie - Organizator: Polbi, Warszawa.


 

PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Obowiązujące przepisy najnowsze zmiany w prawodawstwie

Obowiązujące przepisy oraz najnowsze zmiany w prawodawstwie, dotykające bezpośrednio lub pośrednio prowadzenia obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami narkotykowymi.

 

2. Zadania osób i odpowiedzialność za obrót środkami kontrolowanym

Praktyczne aspekty zadań i odpowiedzialności kierownika hurtowni oraz osoby odpowiedzialnej za obrót środkami kontrolowanymi w hurtowni farmaceutycznej – podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności.

 

3. Dokumentacja, ewidencja i rejestry środków kontrolowanych

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji, ewidencji i rejestrów w zakresie obrotu hurtowego środkami kontrolowanymi.

 

4. Obrót przetworami z konopi – „marihuana lecznicza”

Nowe trendy i kierunki – „Marihuana lecznicza”- przetwory konopi w obrocie hurtowym i detalicznym produktami leczniczymi.

 

Wykładowca – ekspert i praktyk


Szkolenie prowadzi Zbigniew Niewójt, który wielokrotnie uczestniczył w procesie tworzenia przepisów prawa oraz jego egzekwowania, jest więc osobą dającą gwarancję wyjaśnienia wszystkich wątpliwości towarzyszących praktycznego stosowania zmienianych przepisów prawa farmaceutycznego wpływających na działalność podmiotów branży hurtowego obrotu produktami leczniczymi (lekami).

 

Opinie uczestników szkolenia

Oceny szkolenia. Obrót hurtowy środkami kontrolowanymi. Marihuana lecznicza. Polbi - Warszawa.Na bieżąco prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia dla farmacji, w tym prowadzone przez Zbigniewa Niewójta – Raporty Oceny Szkolenia.

 

Organizacja szkolenia

O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. O godzinie 13:00 zapraszamy na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)

Każdy uczestnik szkolenia „Najnowsze zmiany prawne w hurtowym obrocie lekami ”otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Szybsze zgłoszenie na szkolenie – Lepsza cena!

 • Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 • Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.
 • Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.
 • Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 • Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt w sprawie szkolenia


Obrót hurtowy środkami kontrolowanymi. „Marihuana lecznicza”. Kontakt z sprawie szkolenia. Polbi - Warszawie.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

 

Obowiązujące przepisy oraz najnowsze zmiany w prawodawstwie, dotykające bezpośrednio lub pośrednio prowadzenia obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami narkotykowymi.

 

Praktyczne aspekty zadań i odpowiedzialności kierownika hurtowni oraz osoby odpowiedzialnej za obrót środkami kontrolowanymi w hurtowni farmaceutycznej – podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności.

 

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji, ewidencji i rejestrów w zakresie obrotu hurtowego środkami kontrolowanymi.

 

Nowe trendy i kierunki – „Marihuana lecznicza”- przetwory konopi w obrocie hurtowym i detalicznym produktami leczniczymi.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Zbigniew Niewójt

Zbigniew Niewójt – magister farmacji, ceniony ekspert z ogromnym doświadczeniem praktycznym, wieloletni wykładowca, doradca i osoba pełniąca funkcje dyrektora Departamentu w GIF, pracownik Narodowego Instytutu Leków oraz osoba piastująca stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

 

Zbigniew Niewójt – ekspert, doradca, wykładowca


Zbigniew Niewójt - Wykładowca, szkoleniowiec. Ekspert z ogromnym doświadczeniem praktyczny.

Ceniony, wieloletni wykładowca i szkoleniowiec.

Były dyrektor Departamentu w GIF.

Pełnił funkcję Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Były doradca do spraw produktów leczniczych.

Pracownik Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.

 

Zbigniew Niewójt – wykształcenie


Zbigniew Niewójt jest absolwentem:

 • Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Studium podyplomowego Inspektorów Farmaceutycznych w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Master of Business Administration (MBA) – na Wydziale Zarządzania Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zbigniew Niewójt – Ekspert z ogromnym doświadczeniem praktycznym, wieloletni wykładowca i doradca.

 

Kariera i doświadczenie zawodowe


Zbigniew Niewójt od 2000 roku pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF). W 2004 roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora w/w departamentu GIF.

W lipcu 2006 roku Prezes Kancelarii Rady Ministrów powołał Zbigniewa Niewójta na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

W latach 2006-2007 sprawował funkcję doradcy prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do spraw produktów leczniczych.

W marcu 2007 roku został zastępcą Głównego Inspektora Farmaceutycznego, a od 2015 roku dodatkowo pełnił obowiązki Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Zbigniew Niewójt od września 2018 roku pracuje w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie.

 

Działalność ekspercka i szkoleniowa


Zbigniew Niewójt to praktyk, ceniony ekspert i doświadczony wykładowca – współpracuje z Polbi od ponad 20 lat.

TERMIN PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE – 7 DNI!

Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Obrót hurtowy środkami kontrolowanymi. Marihuana lecznicza. Polbi – Warszawa.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia


Organizacja szkolenia: Obrót hurtowy środkami kontrolowanymi. Marihuana lecznicza. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:00 – Przerwa obiadowa

16:00 – Planowane zakończenie szkolenia.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć


Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Ramowy plan szkolenia

1. Część pierwsza szkolenia 10:00-11:30
2. Przerwa 11:30-11:45
3. Część druga szkolenia 11:45-13:00
4. Przerwa obiadowa 13:00-13:30
5. Część trzecia szkolenia 13:30-15:00
6. Przerwa 15:00-15:15
7. Część czwarta szkolenia 15:15-16:00

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat – płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum LIM

Termin: 2020-06-05

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10:00-16:00.

Cena dla osoby: 790 zł

Cena dla wielu osób: 750 zł