logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

AOS. Nowe przepisy ustawowe i ministerialne m.in. harmonogram przyjęć. Dokumentacja, rozliczenia. Praktyka.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS). Dokumentacja, rozliczenia i weryfikacja Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń.

Szkolenie – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS). Obsługa pacjenta, rejestracja, obsługa kolejek oczekujących, nowe obowiązki sprawozdawcze. Porady lekarskie. Skierowania, zlecenia i recepty. Pakiet onkologiczny. Obsługa karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO). PSZ – System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej.


 

Tytuł: AOS – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, harmonogram przyjęć, dokumentacja, rozliczenia.


Prowadzące warsztaty: Beata Walewska i Elżbieta Morawska.

Lokalizacja: Gdańsk, Warszawa, Poznań, Kraków.


Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-15:30.

 

Szkolenie: AOS - Ampulatoryjna Opieka Specjalistyczna. Rejestracia i obsługa pacjenta.

 

 

✅ AOS – Szkolenie dla pracowników wielu działów

Zapraszamy na szkolenie osoby z działów statystyki, odpowiedzialne za rejestracje medyczne, rozliczenie wszelkich świadczeń z NFZ oraz za sprawozdanie i rozliczanie kolejek oczekujących.

 

Najnowsze zmiany w prawie m.in. z obszaru e-zdrowia

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane nowe rozwiązania prawne wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1590). Podczas zajęć zostaną omówione również obowiązki wynikające z ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r. poz. 932) oraz ich najnowsze nowelizacje, w tym ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2429).

 

✅ Informacje o terminach świadczeń opieki zdrowotnej

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowe, obowiązujące od lipca 2019 roku, wymogi dla świadczeniodawców zobowiązanych do przekazania każdego dnia roboczego do godziny dziesiątej informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia według stanu na dzień poprzedzający.

 

✅ Harmonogramy przyjęć, listy oczekujących na świadczenia

Od 1 lipca 2019 roku  świadczeniodawcy prowadzący listy oczekujących na udzielanie świadczenia w czasie rzeczywistym w aplikacji udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia są zobowiązani do prowadzenia harmonogramów przyjęć.

 

✅ Kategorie pacjentów na liście osób oczekujących

Oprócz pacjentów oczekujących (pierwszorazowych) lista osób oczekujących powinna obejmować również pacjentów przyjętych na bieżąco, posiadających prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, przyjętych w stanie nagłym oraz kontynuujących leczenie.

 

Szkolenie: AOS - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna. Polbi - Warszawa.

 

Program szkolenia


 1. Omówienie zmian ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – harmonogram przyjęć.
 2. Zapisy na listę oczekujących. Całość obsługi kolejek oczekujących.
 3. Obowiązki sprawozdawcze dotyczące kolejek oczekujących.
 4. Zbieranie oświadczeń dotyczących uprawnień do leczenia, zgody na leczenie i zabiegi diagnostyczne w AOS i szpitalu.
 5. Postępowanie z kartą DiLO.
 6. Archiwizacja dokumentacji medycznej i organizacja archiwum.
 7. Udostępnianie i kopiowanie dokumentacji medycznej.
 8. Podział ryczałtu Podstawowego Zabezpieczenia Szpitalnego – metody.
 9. Sposoby monitorowania wykonani ryczałtu PSZ w poszczególnych komórkach organizacyjnych.
 10. Weryfikacja świadczeń dokonywana przez NFZ.
 11. Rozliczanie świadczeń zgodnie z zarządzeniami Prezesa NFZ – dyskusja i praktyczne wskazówki.
 12. Metody monitorowania ważności przeglądów sprzętu medycznego.

 

Adresaci szkolenia – Obsługa pacjenta (AOS)


Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie poradniami, pracowników rejestracji pacjentów, osób zatrudnionych w działach rozliczeń oraz pracowników zajmujących się archiwizacją dokumentacji w poradniach, placówkach medycznych obsługujących pacjentów w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:


☑️ Jak rejestrować pacjenta na listach oczekujących zgodnie z nowymi przepisami?

☑️ Jak sprawdzać poprawność prowadzenia list oczekujących we własnym zakresie przed sprawozdaniem do NFZ?

☑️ Jaką i jak prowadzić dokumentację medyczną?

☑️ O zmianach w pakiecie onkologicznym i wypełnianiu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego,

☑️ O roli koordynatora karty DiLO.

 

Opinie uczestników szkolenia

Zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością Polbi (Certyfikatu ISO 9001:2015) prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń z obszaru ochrony zdrowia.

➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik szkolenia dotyczącego obsługi i dokumentacja pacjenta (AOS) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych. Osoba szkoląca się ma do dyspozycji autorski skrypt z miejscem na notatki oraz długopis.

 

Organizacja szkolenia


Szkolenie pt. „AOS (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna) – harmonogram przyjęć, dokumentacja, rozliczenia, praktyka.” poprzedza rejestracja uczestników zajęć, która zaczyna się od godziny 9:30.  Rozpoczęcie szkolenia następuje o godzinie 10-tej. Na godzinę 15:30 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Certyfikat ze szkolenia (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu„ potwierdzające uczestnictwo w zajęciach omawiających całokształt zagadnień dotyczących ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem, koordynator szkolenia


Szkolenia: Obsługa pacjenta AOS (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna). Kontakt z koordynatorem szkolenia. Polbi – Warszawa.

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88

szkolenia@polbi.pl

Program

Gdańsk - Centrum miasta

W Gdańsku szkolenia organizujemy w centrum miasta. Zazwyczaj korzystamy z sal szkoleniowych:

NOT – Gdańsk, Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk


Hotel GryF – GDAŃSK, Plac Solidarności, ul. Jana z Kolna 22/26, 80-864 Gdańsk


Gdańsk - kursy i szkolenia. Polbi

Sale wykładowe w samym centrum Gdańska w pobliżu dworców autobusowych i kolejowych.


Wrocław - NOT

NOT Wrocław – Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław


Sale wykładowe w centrum Wrocławia w bezpośredniej bliskości dworców autobusowych i kolejowych.


Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Katowice - Hotel Katowice

Hotel Katowice – Aleja Wojciecha Korfantego 9, 40-951 Katowice


Katowice - szkolenia, kursy. Centrum miasta. Polbi.

Sale wykładowe w samym centrum Katowic w pobliżu dworców autobusowych i kolejowych.


Beata Walewska

Praktyk, ekspert, specjalista, prowadząca szkolenia.

Pracownik działu organizacji wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Elżbieta Morawska

 

Praktyk, ekspert, specjalista, prowadząca szkolenia.


Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.

Elżbieta Morawska prowadzi szkolenia m.in. z zakresu obsługi i dokumentacji pacjenta, roli koordynatora leczenia onkologicznego i karty diagnostyki i leczenia onkologicznego DiLO, obiegu dokumentacji w podmiocie leczniczym, prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, organizacji archiwum.

Elżbieta Morawska to wykładowca doskonale oceniany przez uczestników naszych szkoleń.

 

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura za szkolenie: AOS - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, dokumentacja, rozliczenia. Polbi - Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – AOS

AOS – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, dokumentacja, rozliczenia.

Organizacja szkolenia: AOS - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, dokumentacja, rozliczenia. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:30 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć


Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.

Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.

Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019…

 

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Oferta szkolenia "AOS - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, dokumentacja, rozliczenia" w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „AOS – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, dokumentacja, rozliczenia” w Bazie Usług Rozwojowych – BUR prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

 

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!

 

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

Facebook i Twitter


Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

 

Warszawa - Centrum miasta

Termin: 2020-02-07

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10:00-15:30.

Cena dla osoby: 410 zł 330 zł *

Cena dla wielu osób: 370 zł 330 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2020-01-28 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Poznań - Centrum miasta

Termin: 2020-02-21

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10:00-15:30.

Cena dla osoby: 410 zł 325 zł *

Cena dla wielu osób: 370 zł 325 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2020-01-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Gdańsk - Centrum miasta

Termin: 2020-03-20

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10:00-15:30

Cena dla osoby: 410 zł 310 zł *

Cena dla wielu osób: 370 zł 310 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2020-01-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Kraków - Centrum miasta

Termin: 2020-04-03

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10:00-15:30

Cena dla osoby: 410 zł

Cena dla wielu osób: 370 zł