logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów z uwzględnieniem zmian z 2019 roku.

Szkolenie - RODO w podmiocie leczniczym. Aktualności i wdrożenie zmienionych przepisów. Bezpieczeństwo danych medycznych pacjentów w praktyce.

Szkolenie – Ochrona danych osobowych w podmiocie leczniczym, placówce leczniczej, szpitalu, placówce medycznej, w przychodniach lekarskich. RODO: ochrona danych medycznych i osobowych pacjentów. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) na gruncie RODO.

Poznaj zmiany wprowadzone ustawą wdrażającą przepisy RODO oraz najnowsze regulacje dotyczące m.in dokumentacji medycznej i monitoringu w placówkach ochrony zdrowia.


 

Tytuł: Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów.

Prowadzący szkolenie: Jakub Rzymowski.


Lokalizacja: Warszawa – ścisłe centrum miasta.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin wykładowych, zajęcia: 10:00-16:00.

 

Szkolenie - Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów. Zajęcia prowadzi Jkub Rzymowski.

Jak w praktyce chronić dane osobowe i dane medyczne pacjentów?

 

Istotne pojęcia związane z RODO

Dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych, podmiot przetwarzający, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO, obowiązki informacyjne. Informacje o pacjencie, ochrona dokumentacji medycznej, w tym elektronicznej dokumentacji medycznej.

 

Obowiązki dokumentacyjne

Rejestr czynności przetwarzania, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, środki bezpieczeństwa i ochrona danych.

 

Kary za niewłaściwe prowadzenie dokumentacji

Podstawy odpowiedzialności za niewłaściwe prowadzenie dokumentacji lub jej brak, rodzaje odpowiedzialności (odpowiedzialność administracyjna i cywilna).

 

Udostępnianie danych medycznych

Udostępnianie informacji o pacjencie za życia i po śmierci pacjenta.

 

Administratorzy danych osobowych

Rola Administratora Danych Osobowych (ADO), funkcja Administratora Systemu Informatycznego. Co leży w gestii Inspektora Ochrony Danych (IOD)?

 

Ochrona danych osobowych w przychodniach i szpitalach. Szkolenie RODO, Polbi – Warszawa.

Na szkoleniu pokażemy jak powinno wyglądać wdrożenie RODO w szpitalu (placówce medycznej).

 

Ramowy program szkolenia


Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów z uwzględnieniem najnowszych zmian.

 1. RODO – Wprowadzenie.
 2. Istotne pojęcia w rozporządzeniu RODO.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych w RODO.
 4. Obowiązki informacyjne, udostępnianie informacji o prawach pacjenta.
 5. Uprawnienia informacyjne.
 6. Dopuszczalność przetwarzania osobowych danych medycznych.
 7. Podstawowe obowiązki dokumentacyjne.
 8. Odpowiedzialność za niewłaściwe prowadzenie dokumentacji lub jej brak.
 9. Udostępnianie osobowych danych medycznych.
 10. Ocena skutków dla ochrony danych.
 11. Samodenuncjacja w przypadku naruszenia bezpieczeństwa.
 12. Inspektor ochrony danych.
 13. Prawo do bycia zapomnianym, a okresy przechowywania dokumentacji medycznej.
 14. Privacy by design i privacy by default.
 15. Zmiany w RODO dotyczące m.in dokumentacji medycznej i monitoringu w placówkach ochrony zdrowia.

 

Cel szkolenia


Ochrona danych medycznych wymaga znajomości przepisów RODO oraz wybranych przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ochrona danych skutkuje koniecznością ochrony danych rozumianych jako informacje o pacjencie, jak i koniecznością ochrony dokumentacji medycznej w tym elektronicznej dokumentacji medycznej.

▶️ Celem szkolenia jest przygotowanie do dostosowania się do zmian regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i danych medycznych pacjentów.

▶️ Szkolenie ma pomóc zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, aby po wejściu przepisów RODO dane osobowe i dane medyczne pacjentów i wszelkie informacje o ich stanie zdrowia były zbierane, przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

▶️ Uczestnicy szkolenia zapoznają się również z zasadami udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów.

▶️ Udział w warsztatach pomoże słuchaczom uchronić się przed ewentualnymi sankcjami karnymi wynikającymi z niedopełnienia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Adresaci szkolenia – Ochrona danych osobowych i medycznych


Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych oraz prowadzenie dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym, placówce leczniczej, szpitalu, placówce medycznej lub w przychodniach lekarskich.

W kursie powinny wziąć udział osoby zatrudnione w placówkach opieki zdrowotnej, które w swojej pracy zajmują się udzielaniem informacji o stanie zdrowia i udostępnianiem dokumentacji medycznej pacjentów i są odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w tych podmiotach.

Uczestnicy szkolenia to osoby, które w placówce ochrony zdrowia mają kontakt z danymi osobowymi pacjenta – są to m.in pracownicy recepcji, lekarze i personel medyczny, kadra kierownicza oraz osoby wprost odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w placówce medycznej.

 

Wykładowca, prowadzący warsztaty – Jakub Rzymowski

Jakub Rzymowski

 

Metoda prowadzenia szkolenia


Wykład na szkoleniu „Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów w podmiocie leczniczym” prowadzony jest w oparciu o autorskie materiały szkoleniowe. Dyskusja z uczestnikami zajęć pozwala na wymianę doświadczeń słuchaczy.

 

Zakres szkolenia – Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów


Szkolenie uwzględnia aktualne przepisy dotyczące ochrony danych medycznych w placówkach ochrony zdrowia. Wykładowca wyczerpująco omówi dokonane już zmiany prawne w tym zakresie, które w znaczący sposób zmieniają zasady postępowania z danymi osobowymi pacjentów.

Odpowiemy między innymi na pytania:

▶️ Jak zmienią się przepisy regulujące ochronę danych osobowych?

▶️ Jak prowadzić dokumentację przetwarzania danych osobowych obecnie?

▶️ Jak prowadzić dokumentację przetwarzania danych osobowych po zamianie przepisów?

▶️ Jaką rolę pełni Administrator Danych Osobowych (ADO) a jaką Administrator Systemu Informatycznego, co dalej z funkcją Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i co leży w gestii Inspektora Ochrony Danych (IOD)?

 

RODO a ochrona danych medycznych


Od 25 maja 2018 roku działają nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym ochrony osobowych danych medycznych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wprowadza cały szereg nowych obowiązków, związanych głównie z realizacją praw osób, których dane dotyczą, w realiach medycznych – pacjentów. Lekceważenie tych praw przez administratora – szpital, przychodnię – może skutkować karą administracyjną sięgającą 20 milionów euro. Rodo wprowadza również obowiązek prowadzenia wielu nowych dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Opinie uczestników szkolenia

Ocena szkolenia: Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów. Prowadzący – Jakub Rzymowski. Organizator: Polbi, Warszawa.Prowadzimy stałą ocenę jakości oferowanych usług.

Sprawdź, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: „Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów”.

Zobacz: ➡️ Raporty Oceny Szkolenia.

 

Organizacja szkolenia


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników. Rozpoczęcie szkolenia następuje o godzinie 10-tej. O godzinie 13:00 zapraszamy na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, zaświadczenie (certyfikat)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego zasadom ochrony danych osobowych i medycznych pacjentów otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów 2018. Kontakt z sprawie szkolenia. Kurs: Warszawa, Katowice..

Koordynator, opiekun szkolenia

Joanna Ajdys

telefon: 22 629 13 88

szkolenia@polbi.pl

Program

 1. Dane osobowe.
 2. Przetwarzanie danych osobowych.
 3. Podmiot przetwarzający.
 4. Dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia.
 1. Kolejne zasady.
 2. Zasada rozliczalności.

Udostępnianie obowiązków informacyjnych a udostępnianie informacji o prawach pacjenta.

 1. Zgoda, oświadczenia w dokumentacji a zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Właściwa podstawa dopuszczalności przetwarzania danych medycznych.
 1. Rejestr czynności przetwarzania.
 2. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i polecenie przetwarzania danych osobowych.
 3. Opis środków bezpieczeństwa.
 4. Polityka ochrony danych.
 5. Inne ważne dokumenty.
 1. Podstawy odpowiedzialności.
 2. Rodzaje odpowiedzialności.
 3. Możliwości zabezpieczenia przed odpowiedzialnością.
 4. Odpowiedzialność administracyjna.
 5. Odpowiedzialność cywilna.

Udostępnianie informacji o pacjencie za życia i po śmierci pacjenta.

Warszawa - Central Tower

Central Tower, Centrum Konferencyjnym – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 WarszawaJakub Rzymowski

Wykładowca, trener, prawnik, informatyk


Jakub Rzymowski - Wykładowca, trener, dr nauk prawnych. Polbi - Warszawa.Jakub Rzymowski – Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy, wysokiej klasy ekspert i uznany szkoleniowiec. Doświadczony trener prowadzący wykłady i szkolenia oraz autor i współautor licznych artykułów dotyczących ochrony danych osobowych, podpisu elektronicznego oraz informatyzacji administracji. Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Zakład Prawa Medycznego). Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie informatyki na Uniwersytecie Łódzkim. Wykłada podstawy prawne administracji elektronicznej.

 

Ekspert w zakresie ochrony danych osobowych


Ekspert, specjalista i uznany trener prowadzący szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych, podpisu elektronicznego oraz informatyzacji administracji.

 

Jakub Rzymowski. Wykładowca - Polbi, Warszawa.


Jakub Rzymowski | ➡️ Więcej o wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura za szkolenie: RODO - Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów. Polbi – Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów z uwzględnieniem najnowszych zmian.

9:30 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć


Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.

Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.

Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Ramowy plan szkolenia

1. Część pierwsza szkolenia 10:00-11:30
2. Przerwa 11:30-11:45
3. Część druga szkolenia 11:45-13:00
4. Przerwa obiadowa 13:00-13:30
5. Część trzecia szkolenia 13:30-15:00
6. Przerwa 15:00-15:15
7. Część czwarta szkolenia 15:15-16:00

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.