logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów

Szkolenie - RODO w podmiocie leczniczym. Aktualności i wdrożenie zmienionych przepisów. Bezpieczeństwo danych medycznych pacjentów w praktyce.

Szkolenie – Ochrona danych osobowych w podmiocie leczniczym, placówce leczniczej, szpitalu, placówce medycznej, w przychodniach lekarskich. Kurs RODO: ochrona danych medycznych i osobowych pacjentów. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) na gruncie RODO.

Tytuł: Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów.

Prowadzący szkolenie: Jakub Rzymowski


Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin wykładowych, zajęcia: 10:00-16:00.

Szkolenie - Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów. Zajęcia prowadzi Jkub Rzymowski.

Jak w praktyce chronić dane osobowe i dane medyczne pacjentów?


Wstęp

Ochrona danych medycznych wymaga znajomości przepisów RODO oraz wybranych przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ochrona danych skutkuje koniecznością ochrony danych rozumianych jako informacje o pacjencie, jak i koniecznością ochrony dokumentacji medycznej w tym elektronicznej dokumentacji medycznej.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pomoc w przygotowaniu się do zmian regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i danych medycznych pacjentów.

Szkolenie ma pomóc uczestnikom szkolenia zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, aby po wejściu przepisów RODO dane osobowe i dane medyczne pacjentów i wszelkie informacje o ich stanie zdrowia były zbierane, przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnicy szkolenia zapoznają się również z zasadami udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów. Wszystko to pomoże słuchaczom uchronić się przed ewentualnymi sankcjami karnymi wynikającymi z niedopełnienia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Adresaci szkolenia – Ochrona danych osobowych i medycznych

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych oraz prowadzenie dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym, placówce leczniczej, szpitalu, placówce medycznej lub w przychodniach lekarskich.

W kursie powinny wziąć udział osoby zatrudnione w placówkach opieki zdrowotnej, które w swojej pracy zajmują się udzielaniem informacji o stanie zdrowia i udostępnianiem dokumentacji medycznej pacjentów i są odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w tych podmiotach.

Uczestnicy szkolenia to osoby, które w placówce ochrony zdrowia mają kontakt z danymi osobowymi pacjenta – są to m.in pracownicy recepcji, lekarze i personel medyczny, kadra kierownicza oraz osoby wprost odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w placówce medycznej.

Metoda prowadzenia szkolenia

Wykład na szkoleniu „Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów w podmiocie leczniczym” prowadzony jest w oparciu o autorskie materiały szkoleniowe. Dyskusja z uczestnikami zajęć pozwala na wymianę doświadczeń słuchaczy.


Ochrona danych osobowych w przychodniach i szpitalach. Szkolenie RODO, Polbi – Warszawa.

Na szkoleniu pokażemy jak powinno wyglądać wdrożenie RODO w szpitalu (placówce medycznej).


Zakres szkolenia – Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów

Szkolenie uwzględnia aktualne przepisy dotyczące ochrony danych medycznych w placówkach ochrony zdrowia. Wykładowca wyczerpująco omówi planowane od maja 2018 roku zmiany prawne w tym zakresie, które z znaczący sposób zmienią zasady postępowania z danymi osobowymi pacjentów.

Odpowiemy między innymi na pytania: 

 • Jak zmienią się przepisy regulujące ochronę danych osobowych?
 • Jak prowadzić dokumentację przetwarzania danych osobowych obecnie?
 • Jak prowadzić dokumentację przetwarzania danych osobowych po zamianie przepisów?
 • Jaką rolę pełni Administrator Danych Osobowych (ADO) a jaką Administrator Systemu Informatycznego, co dalej z funkcją Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i co leży w gestii Inspektora Ochrony Danych (IOD)?

RODO a ochrona danych medycznych

Od 25 maja 2018 zaczynają działać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym ochrony osobowych danych medycznych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wprowadza cały szereg nowych obowiązków, związanych głównie z realizacją praw osób, których dane dotyczą, w realiach medycznych – pacjentów. Lekceważenie tych praw przez administratora – szpital, przychodnię – może skutkować karą administracyjną sięgającą 20 milionów euro. Rodo wprowadza również obowiązek prowadzenia wielu nowych dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Opinie uczestników szkolenia

Zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością Polbi (Certyfikatu ISO 9001:2015) prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: „Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów”. Raporty Oceny Szkolenia.

Kontakt w sprawie szkolenia

Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów 2018. Kontakt z sprawie szkolenia. Kurs: Warszawa, Katowice..

Koordynator, opiekun szkolenia

Joanna Ajdys

telefon: 22 629 13 88

szkolenia@polbi.pl

Program

Obowiązywanie RODO, brak vacatio legis.

 1. Dane osobowe.
 2. przetwarzanie danych osobowych.
 3. podmiot przetwarzający.
 4. Dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia.
 1. Kolejne zasady.
 2. Zasada rozliczalności.

Udostępnianie obowiązków informacyjnych a udostępnianie informacji o prawach pacjenta.

 1. Zgoda, oświadczenia w dokumentacji a zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Właściwa podstawa dopuszczalności przetwarzania danych medycznych.
 1. Rejestr czynności przetwarzania.
 2. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i polecenie przetwarzania danych osobowych.
 3. Opis środków bezpieczeństwa.
 4. Polityka ochrony danych.
 5. Inne ważne dokumenty.
 1. Podstawy odpowiedzialności.
 2. Rodzaje odpowiedzialności.
 3. Możliwości zabezpieczenia przed odpowiedzialnością.
 4. Odpowiedzialność administracyjna.
 5. Odpowiedzialność cywilna.

Udostępnianie informacji o pacjencie za życia i po śmierci pacjenta.

Warszawa - Centrum

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Jakub Rzymowski

Wykładowca, trener, prawnik, informatyk

Jakub Rzymowski - Wykładowca, trener, dr nauk prawnych. Polbi - Warszawa.Jakub Rzymowski – Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy, ekspert, szkoleniowiec. Doświadczony trener prowadzący szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych, podpisu elektronicznego oraz informatyzacji administracji. Więcej o wykładowcy …


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Zakład Prawa Medycznego). Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie informatyki na Uniwersytecie Łódzkim. Wykłada podstawy prawne administracji elektronicznej.

Ekspert w zakresie ochrony danych osobowych

Ekspert, specjalista i uznany trener prowadzący szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych, podpisu elektronicznego oraz informatyzacji administracji.


Zapraszamy do Polbi na szkolenia prowadzone przez Jakuba Rzymowskiego!

Jakub Rzymowski. Wykładowca - Polbi, Warszawa.


Autor i współautor wielu publikacji

Autor publikacji na temat informatyzacji administracji i ochrony zdrowia oraz danych osobowych. Współautor książek:

 • Informatyzacja podmiotów publicznych w pytaniach i odpowiedziach
 • Ustawa o podpisie elektronicznym. Komentarz
 • ePUAP w praktyce
 • Ochrona osobowych danych medycznych w gabinecie lekarskim
 • Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej
 • Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej
 • Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych

Jakub Rzymowski jest współautorem komentarza do ustawy o podpisie elektronicznym oraz komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych i do Instrukcji kancelaryjnej.

Tematyka szkoleń

Tematyka objęta zakresem realizowanych szkoleń:

 • Dokumentacja medyczna – przygotowanie do kontroli
 • Wymogi formalne dokumentacji medycznej w postaci papierowej i elektronicznej
 • Petycje jako nowy obowiązek podmiotu publicznego

Jakub Rzymowski – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

Za szkolenie można zapłacić po zajęciach!

Odroczony termin płatności - 7 dni na płatność za fakturę za szkolenie: RODO - Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów. Polbi – Warszawa.

Proponujemy 7-dniowy termin płatności za fakturę, którą wystawiamy w dniu szkolenia, a uczestnik otrzymuje na zajęciach.

 • Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku. Kurs: Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów. Rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Oferta szkolenia: RODO - Ochrona danych osobowych i danych medycznych pacjentów w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Oferta kursu „RODO – Ochrona danych osobowych i danych medycznych pacjentów” w Bazie Usług Rozwojowych. Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w podmiocie leczniczym, placówce leczniczej, szpitalu, w placówkach medycznych i przychodniach.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Potwierdzenie odbycia delegacji, wyjazdu szkoleniowego

Na prośbę uczestników szkoleń potwierdzamy, stemplujemy pieczątką firmy i parafujemy dokumenty niezbędne do rozliczenia delegacji pracowniczych związanych z wyjazdami szkoleniowymi.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.