logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów z uwzględnieniem zmian od maja 2019.

Szkolenie - RODO w podmiocie leczniczym. Aktualności i wdrożenie zmienionych przepisów. Bezpieczeństwo danych medycznych pacjentów w praktyce.

Szkolenie – Ochrona danych osobowych w podmiocie leczniczym, placówce leczniczej, szpitalu, placówce medycznej, w przychodniach lekarskich. Kurs RODO: ochrona danych medycznych i osobowych pacjentów. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) na gruncie RODO.

 

Tytuł: Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów.

Prowadzący szkolenie: Jakub Rzymowski


Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin wykładowych, zajęcia: 10:00-16:00.

 

Poznaj zmiany wprowadzone ustawą z 2019 roku wdrażającą przepisy RODO – najnowsze regulacje dotyczące m.in dokumentacji medycznej i monitoringu w placówkach ochrony zdrowia.

 

▶️ ISTOTNE POJĘCIA ZWIĄZANE Z RODO – Dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych, podmiot przetwarzający, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia.

▶️ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – Zasady przetwarzania danych zgodnie z RODO, obowiązki informacyjne.

▶️ OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE – Rejestr czynności przetwarzania, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, środki bezpieczeństwa. i ochrona danych.

▶️ KARY ZA NIEWŁAŚCIWE PROWADZENIE DOKUMENTACJI – Podstawy odpowiedzialności, rodzaje odpowiedzialności (odpowiedzialność administracyjna i cywilna).

▶️ UDOSTĘPNIANIE DANYCH MEDYCZNYCH – Udostępnianie informacji o pacjencie za życia i po śmierci pacjenta.


Szkolenie - Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów. Zajęcia prowadzi Jkub Rzymowski.

Jak w praktyce chronić dane osobowe i dane medyczne pacjentów?


Wstęp

Ochrona danych medycznych wymaga znajomości przepisów RODO oraz wybranych przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ochrona danych skutkuje koniecznością ochrony danych rozumianych jako informacje o pacjencie, jak i koniecznością ochrony dokumentacji medycznej w tym elektronicznej dokumentacji medycznej.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pomoc w dostosowaniu się do zmian regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i danych medycznych pacjentów.

Szkolenie ma pomóc uczestnikom szkolenia zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, aby po wejściu przepisów RODO dane osobowe i dane medyczne pacjentów i wszelkie informacje o ich stanie zdrowia były zbierane, przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnicy szkolenia zapoznają się również z zasadami udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów. Wszystko to pomoże słuchaczom uchronić się przed ewentualnymi sankcjami karnymi wynikającymi z niedopełnienia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Jakub Rzymowski

 

Adresaci szkolenia – Ochrona danych osobowych i medycznych

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych oraz prowadzenie dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym, placówce leczniczej, szpitalu, placówce medycznej lub w przychodniach lekarskich.

W kursie powinny wziąć udział osoby zatrudnione w placówkach opieki zdrowotnej, które w swojej pracy zajmują się udzielaniem informacji o stanie zdrowia i udostępnianiem dokumentacji medycznej pacjentów i są odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w tych podmiotach.

Uczestnicy szkolenia to osoby, które w placówce ochrony zdrowia mają kontakt z danymi osobowymi pacjenta – są to m.in pracownicy recepcji, lekarze i personel medyczny, kadra kierownicza oraz osoby wprost odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w placówce medycznej.

Metoda prowadzenia szkolenia

Wykład na szkoleniu „Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów w podmiocie leczniczym” prowadzony jest w oparciu o autorskie materiały szkoleniowe. Dyskusja z uczestnikami zajęć pozwala na wymianę doświadczeń słuchaczy.


Ochrona danych osobowych w przychodniach i szpitalach. Szkolenie RODO, Polbi – Warszawa.

Na szkoleniu pokażemy jak powinno wyglądać wdrożenie RODO w szpitalu (placówce medycznej).


Zakres szkolenia – Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów

Szkolenie uwzględnia aktualne przepisy dotyczące ochrony danych medycznych w placówkach ochrony zdrowia. Wykładowca wyczerpująco omówi dokonane już zmiany prawne w tym zakresie, które w znaczący sposób zmieniają zasady postępowania z danymi osobowymi pacjentów.

Odpowiemy między innymi na pytania:

▶️ Jak zmienią się przepisy regulujące ochronę danych osobowych?

▶️ Jak prowadzić dokumentację przetwarzania danych osobowych obecnie?

▶️ Jak prowadzić dokumentację przetwarzania danych osobowych po zamianie przepisów?

▶️ Jaką rolę pełni Administrator Danych Osobowych (ADO) a jaką Administrator Systemu Informatycznego, co dalej z funkcją Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i co leży w gestii Inspektora Ochrony Danych (IOD)?


RODO a ochrona danych medycznych

Od 25 maja 2018 roku działają nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym ochrony osobowych danych medycznych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wprowadza cały szereg nowych obowiązków, związanych głównie z realizacją praw osób, których dane dotyczą, w realiach medycznych – pacjentów. Lekceważenie tych praw przez administratora – szpital, przychodnię – może skutkować karą administracyjną sięgającą 20 milionów euro. Rodo wprowadza również obowiązek prowadzenia wielu nowych dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Opinie uczestników szkolenia

Zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością Polbi (Certyfikatu ISO 9001:2015) prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: „Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów”. Raporty Oceny Szkolenia.

Kontakt w sprawie szkolenia

Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów 2018. Kontakt z sprawie szkolenia. Kurs: Warszawa, Katowice..

Koordynator, opiekun szkolenia

Joanna Ajdys

telefon: 22 629 13 88

szkolenia@polbi.pl

Program

Obowiązywanie RODO, brak vacatio legis.

 1. Dane osobowe.
 2. Przetwarzanie danych osobowych.
 3. Podmiot przetwarzający.
 4. Dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia.
 1. Kolejne zasady.
 2. Zasada rozliczalności.

Udostępnianie obowiązków informacyjnych a udostępnianie informacji o prawach pacjenta.

 1. Zgoda, oświadczenia w dokumentacji a zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Właściwa podstawa dopuszczalności przetwarzania danych medycznych.
 1. Rejestr czynności przetwarzania.
 2. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i polecenie przetwarzania danych osobowych.
 3. Opis środków bezpieczeństwa.
 4. Polityka ochrony danych.
 5. Inne ważne dokumenty.
 1. Podstawy odpowiedzialności.
 2. Rodzaje odpowiedzialności.
 3. Możliwości zabezpieczenia przed odpowiedzialnością.
 4. Odpowiedzialność administracyjna.
 5. Odpowiedzialność cywilna.

Udostępnianie informacji o pacjencie za życia i po śmierci pacjenta.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Jakub Rzymowski


Wykładowca, trener, prawnik, informatyk

Jakub Rzymowski - Wykładowca, trener, dr nauk prawnych. Polbi - Warszawa.Jakub Rzymowski – Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy, wysokiej klasy ekspert i uznany szkoleniowiec. Doświadczony trener prowadzący wykłady i szkolenia oraz autor i współautor licznych artykułów dotyczących ochrony danych osobowych, podpisu elektronicznego oraz informatyzacji administracji. Więcej o wykładowcy …


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Zakład Prawa Medycznego). Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie informatyki na Uniwersytecie Łódzkim. Wykłada podstawy prawne administracji elektronicznej.

Ekspert w zakresie ochrony danych osobowych

Ekspert, specjalista i uznany trener prowadzący szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych, podpisu elektronicznego oraz informatyzacji administracji.


Jakub Rzymowski. Wykładowca - Polbi, Warszawa.


Jakub Rzymowski – Więcej o wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura za szkolenie: RODO - Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów. Polbi – Warszawa.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Korekty dokumentacji płacowej 2019. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.

Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.

Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Ramowy plan szkolenia

1. Część pierwsza szkolenia 10:00-11:30
2. Przerwa 11:30-11:45
3. Część druga szkolenia 11:45-13:00
4. Przerwa obiadowa 13:00-13:30
5. Część trzecia szkolenia 13:30-15:00
6. Przerwa 15:00-15:15
7. Część czwarta szkolenia 15:15-16:00

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019…

 

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Oferta szkolenia Korekty dokumentacji płacowej 2019 w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów z uwzględnieniem zmian od maja 2019” w Bazie Usług Rozwojowych – BUR prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum LIM

Termin: 2019-09-27

Cena dla osoby: 410 zł 290 zł *

Cena dla wielu osób: 350 zł 290 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-07-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.