logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Ochrona Danych Osobowych – RODO 2018

Ochrona Danych Osobowych od 2018 roku. RODO - nowe prawo, nowe obowiązki. Polityka bezpieczeństwa, przegląd dokumentacji, nowe osoby funkcyjne (IODO - Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

Szkolenie: Ochrona danych osobowych. RODO – istotne zmiany w 2018 roku. Kurs dotyczący praktycznych aspektów wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodzie przepływu takich danych (ang. GDPR – General Data Protection Regulation). Zasady Polityki Bezpieczeństwa,  przetwarzanie danych osobowych na nowych zasadach, odpowiedzialność administratora danych osobowych, obowiązki informacyjne, nowa osoba funkcyjna IOD (Inspektor Ochrony Danych nazywany również DPO – Data Protection Officer). Jednym słowem – co nowego zakresie ochrony danych osobowych? 

Tytuł szkolenia: Ochrona Danych Osobowych – RODO 2018.

Prowadzący: Ryszard Andruszczak.

Szkolenie: 1 dzień, zajęcia 10:00 – 15:00.

Kurs: Ochrona Danych Osobowych – RODO 2018. Szkolenie w Warszawie prowadzi Ryszard Andruszczak.

RODO 2018. Co w praktyce wynika z nowych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679?


Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne gotowe do natychmiastowego wdrożenia wzory niezbędnych dokumentów i instrukcji dla prawidłowej realizacji przepisów o ochronie danych osobowych.


Wstęp

Ochrona Danych Osobowych to obszar regulacji prawnych, w którym w 2018 roku zaszły bardzo istotne zmiany. Należy więc dokonać przeglądu dotychczasowej dokumentacji i wdrożyć nowe procedury. Wśród zmian pojawi się nowa rola Inspektora Ochrony Danych Osobowych w jednostce. Na szkoleniu zostanie omówiony wpływ nowej kompleksowej regulacji unijnej z zakresu ochrony danych osobowych zawartej w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych w skrócie RODO (z angielskiego GDPR) oraz wynikające z niej nowe, dodatkowe zadania i procedury dla administratorów danych osobowych oraz dla osób przetwarzających dane osobowe.


Na szkoleniu odpowiemy m.in. na pytania:

 • Jakie elementy powinna zawierać polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych?
 • Jakie uprawnienia posiada pracodawca w przypadku kontroli służbowej poczty elektronicznej?
 • Jakie zmiany w związku z RODO wprowadzono w placówkach oświatowych?
 • Czy i kto ma obowiązek powołania Inspektora ochrony danych osobowych?
 • Jaka jest obecnie rola inspektora w jednostce?
 • Jak zgodnie  z RODO prowadzić wewnętrzne kontrole?
 • Jak prowadzić rejestr czynności na zbiorach według RODO?
 • Jak opracować regulamin monitoringu wizyjnego zgodnie z RODO?
 • Jak spełnić obowiązek informacyjny w przypadku monitoring?
 • Jakie istotne zadania należy zrealizować w 2018 roku w związku z przepisami RODO?
 • Jaką stosować metodykę w analizie i szacowaniu ryzyka?

Zakres szkolenia RODO 2018

Na szkoleniu omówione zostaną krok po kroku zasady zarządzania danymi osobowymi w firmie (polityka bezpieczeństwa), procedury przeglądu posiadanej dokumentacji lub jej wdrożenia w przypadku braku, sposób powoływania i przejmowania obowiązków po zmianie przepisów (rola dotychczasowego ABI – Administratora Bezpieczeństwa Informacji na tle zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Uczestnicy zajęć poznają nowe wzory dokumentów jakie powinny być opracowane i wdrożone w związku z RODO. Na zajęciach dotyczących przetwarzania danych osobowych poruszony zostanie też obowiązek szacowania ryzyka, zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych (incydent), prowadzenia rejestrów danych osobowych.


Adresaci szkolenia

Jednostki wykonujące zadania sektora publicznego w tym: administracja samorządowa, samorządowe jednostki organizacyjne, podmioty stosujące monitoring wizyjny, straż gminna, oraz osoby zatrudnione w dziale kadr. Prywatne przedsiębiorstwa. Osoby wykonujące obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub kandydaci do pełnienia tej funkcji a także kandydaci do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 2018 roku (nowość).


Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przedstawione zadań do wykonania w 2018 roku w związku z RODO i sposób ich realizacji w tym:

 • opracowanie nowej dokumentacji,
 • opracowanie regulaminu monitoringu z uwzględnieniem RODO,
 • zasady kontroli służbowej poczty elektronicznej przez pracodawcę,
 • prowadzenie kontroli wewnętrznej przez inspektora zgodnie z RODO,
 • opracowanie przez Inspektora wzoru umowy powierzenia,
 • opracowanie i wdrożenia rejestru czynności przetwarzania według RODO.

Praktyczne wskazówki, wzory dokumentów i opracowania

Biorąc pod uwagę zakres zmian w przepisach w 2018 roku oraz potrzebę dostosowania procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki do zastosowania a także wzory dokumentów i opracowania, które umożliwią praktyczne wdrażanie RODO m.in.:

 • regulamin monitoringu wizyjnego,
 • polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
 • szacowanie ryzyka,
 • umowa powierzenia,
 • rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
 • zakres obowiązków inspektora danych osobowych.

Udział w szkoleniu ma umożliwić pozyskanie praktycznej wiedzy oraz wzorów dokumentacji, które ułatwią dostosowanie w jednostce procedur zgodnie z nowymi przepisami.


Korzyści i cel szkolenia: Ochrona Danych Osobowych 2018

Biorąc pod uwagę zakres zmian w 2018 roku oraz potrzebę przygotowania się do zmian w przepisach o ochronie danych osobowych, uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowymi przepisami, obowiązkami i procedurami w procesie przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem strony praktycznej.

Uczestnicy otrzymają wzory dokumentów i opracowania, które umożliwią praktyczne wdrażanie RODO (Ochrona Danych Osobowych 2018).

Udział w szkoleniu umożliwi skuteczne i praktyczne wdrożenie nowych przepisów i zadań w jednostce.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Wejście w życie RODO 2018

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodzie przepływu takich danych wejdzie w życie w całej Unii Europejskiej 25 maja 2018 roku.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia „Ochrona Danych Osobowych – RODO 2018” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz w formie elektronicznej (z możliwością edycji) gotowe do dostosowania wzory niezbędnych dokumentów i instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych.

Metoda prowadzenia zajęć

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz wspólnej analizy przygotowanych wzorów dokumentów do dalszego wykorzystania.


Szkolenie zamknięte, wewnętrzne, na zamówienie

Na Państwa życzenie możemy przeprowadzić szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych w świetle przepisów RODO w formule szkolenia zamkniętego. Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

Opinie uczestników szkolenia

Zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością wynikającym z posiadanego przez Polbi Certyfikatu ISO 9001:2015 prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: „Ochrona Danych Osobowych – RODO 2018”. Raporty Oceny Szkolenia.

Kontakt w sprawie szkolenia

Ochrona Danych Osobowych – RODO 2018. Kontakt z sprawie szkolenia. Polbi - Warszawie.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Warszawa - Central Tower

Central Tower, Centrum Konferencyjnym – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 WarszawaRyszard Andruszczak

Wykładowca, trener, ekspert, szkoleniowiec

Ryszard Andryszczak - wykładowca, praktyk i specjalista z zakresu ochrony danych osobowych.

Ryszard Andruszczak

Praktyk i specjalista z zakresu ochrony danych osobowych. Pracownik administracji rządowej.

Autor instrukcji i dokumentacji z zakresu procedur ochrony danych osobowych i polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Ryszard Andruszczak – uznany wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych. Więcej o wykładowcy …


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Wieloletni praktyk i specjalista z zakresu ochrony tajemnic prawnie chronionych oraz polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Ryszard Andryszczak szkoli, opracowuje dokumentację, udziela konsultacji, tworzy wzory dokumentów i instrukcji.


Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenie i warsztaty prowadzone przez Pana Ryszarda Andruszczaka!


Autor opracowań, dokumentacji i instrukcji

Ryszard Andryszczak to autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.


Uznany, doświadczony wykładowca, prelegent

Doradca i uznany wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych. Stały współpracownik naszej firmy.


Ryszard Andruszczak  – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

Za szkolenie można zapłacić po zajęciach!

Zapłata po szkoleniu - 7 dni na płatność za szkolenie: Ochrona Danych Osobowych – RODO 2018. Polbi – Warszawa.

Proponujemy 7-dniowy termin płatności za fakturę, którą wystawiamy w dniu szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje fakturę na zajęciach.

 • Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Ochrona Danych Osobowych - RODO 2018. Rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2018

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - wsparcie szkolenia: Inwentaryzacja ciągła, Polbi, Warszawa.

KFS 2018 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2018) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2018 …


Baza Usług Rozwojowych – BUR PARP

Oferta szkolenia: Ochrona Danych Osobowych – RODO 2018 w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Szkolenie „Ochrona Danych Osobowych – RODO 2018” jest dostępne w BUR – Bazie Usług Rozwojowych administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Central Tower

Termin: 2019-03-18

Szkolenie: 1 dzień, 5 godzin, 10.00-15:00.

Cena dla osoby: 490 zł 310 zł *

Cena dla wielu osób: 390 zł 310 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-02-15 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.