logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Bezpieczeństwo fizyczne, szacowanie ryzyka – nowa dokumentacja. Ochrona informacji niejawnych 2019.

Ważne zadanie dotyczące ochrony informacji niejawnych - bezpieczeństwo fizyczne, szacowanie ryzyka, dobór środków bezpieczeństwa, dokumentacja i instrukcje. Szkolenie prowadzi Ryszard Andryszczak.

Szkolenie – Ochrona Informacji Niejawnych. Ważne zadania do wykonania w 2019 roku w zakresie ochrony informacji niejawnych (szacowanie ryzyka, bezpieczeństwo fizyczne informacji niejawnych), dokumentacja – zasady prowadzenia, kontrole. Zajęcia prowadzi Ryszard Andruszczak.

Tytuł: Bezpieczeństwo fizyczne, szacowanie ryzyka – nowa dokumentacja. Ochrona informacji niejawnych 2019.

Prowadzący szkolenie: Ryszard Andruszczak.


Szkolenie: 1 dzień zajęć, 5 godzin, zajęcia: 10:00-15:00.

Szkolenie: Bezpieczeństwo fizyczne, szacowanie ryzyka - nowa dokumentacja. Ochrona informacji niejawnych 2019. Polbi - Warszawa.

Szacowanie i ocena ryzyka oraz bezpieczeństwo fizyczne informacji niejawnych – Szkolenie, Polbi – Warszawa.


Adresaci szkolenia

Szkolenie z zakresu ważnych zadań związanych z ochroną informacji niejawnych kierowane jest do Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych, osób prowadzących kancelarie tajne lub kancelarie materiałów niejawnych, Inspektorów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Administratorów Systemów w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych.


Cel szkolenia

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych, do zadań pełnomocnika ochrony przypisano zadanie w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.

Na szkoleniu odpowiemy na pytania m.in.:

 1. Jaka metodykę należy zastosować przy szacowaniu ryzyka wobec informacji niejawnych?
 2. Jakie przyjąć czynniki, które mają wpływ na ochronę informacji niejawnych?
 3. Jak ocenić poziom zagrożeń przy ocenie ryzyka?
 4. Jakie należy obowiązkowo przyjąć kategorie i środki bezpieczeństwa fizycznego w zależności od klauzuli tajności?
 5. Jakie są podstawowe wymagania bezpieczeństwa fizycznego w zależności od klauzuli tajności?

W programie szkolenia

 1. Szacowanie ryzyka – ustawowy obowiązek ochrony informacji niejawnych poprzez zarządzanie ryzykiem.
 2. Środki bezpieczeństwa fizycznego – założenia i wymogi wynikające z rozporządzenia.
 3. Plan ochrony informacji niejawnych.
 4. Czynniki poziomu zagrożeń – ocena istotności.
 5. Zasady doboru właściwego zabezpieczenia informacji.
 6. Kategorie i środki bezpieczeństwa fizycznego.
 7. Zasady nadawania uprawnień dostępu do informacji niejawnych.

Dokumenty związane z ochroną informacji niejawnych

Uczestnicy szkolenia poświęconego najważniejszym zadaniom dotyczących ochrony informacji niejawnych otrzymają pakiet gotowych wzorów dokumentów i procedur do dalszego wykorzystania i wdrożenia.


Korzyści z udziału w szkoleniu

Osoby biorące w udział w szkoleniu pt. „Bezpieczeństwo fizyczne, szacowanie ryzyka – nowa dokumentacja. Ochrona informacji niejawnych 2019” pozyskają wiedzę i umiejętności dla wdrożenia obowiązującej dokumentacji oraz procedur związanych z bezpieczeństwem fizycznym informacji niejawnych. Efektem szkolenia i korzyścią z udziału w zajęciach z obszaru ochrony informacji niejawnych prezentującego ważne zadania do realizacji 2019 roku będą dla uczestnicy zajęć:

▶️ poznanie podstaw prawnych dotyczących ochrony informacji niejawnych, procedur ochrony tych informacji oraz roli Pełnomocnika do spraw ochrony informacji,

▶️ uzyskanie informacji jakie są założenia i wymogi szacowania ryzyka przy przetwarzaniu informacji niejawnych,

▶️ przećwiczenie szacowania i oceny ryzyka,

▶️ dowiedzenie się, jakie czynniki określające poziom zagrożeń i jakie są kategorie i środki bezpieczeństwa fizycznego,

▶️ nabycie umiejętności doboru właściwego zabezpieczenia informacji niejawnych.


Szkolenie: Bezpieczeństwo fizyczne, szacowanie ryzyka - nowa dokumentacja. Ochrona informacji niejawnych 2019. Polbi - Warszawa.


Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia „Bezpieczeństwo fizyczne, szacowanie ryzyka – nowa dokumentacja. Ochrona informacji niejawnych 2019” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

Metoda prowadzenia zajęć

Szkolenie obejmujące zagadnienia bezpieczeństwa fizycznego, szacowanie ryzyka i dobór środków bezpieczeństwa stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych prowadzone jest w formie wykładu.

Opinie uczestników szkolenia

Na bieżąco prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń dla samorządów i administracji. Raporty – Oceny Szkolenia.

Kontakt w sprawie szkolenia

Ochrona informacji niejawnych 2019. Kontakt z sprawie szkolenia. Polbi - Warszawie.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

 

Ustawowy obowiązek ochrony informacji niejawnych poprzez zarządzanie ryzykiem, w szczególności szacowanie ryzyka.

Podstawowe założenia i wymogi dotyczące szacowania ryzyka przy przetwarzaniu informacji niejawnych wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych.

Plan ochrony informacji niejawnych uwzględniający szacowanie ryzyka.

Definicje dotyczące bezpieczeństwa informacji niejawnych wynikające z przepisów prawa.

Ocena istotności czynników dla określenia poziomu zagrożeń:

 • klauzula tajności przetwarzanych informacji niejawnych,
 • liczba materiałów niejawnych,
 • postać informacji niejawnych,
 • liczba osób mających lub mogących mieć dostęp do informacji niejawnych,
 • lokalizacja obiektu,
 • dostęp do budynku osób niebędących pracownikami jednostki,
 • inne czynniki.

Określenie poziomu zagrożeń w oparciu o analizy poszczególnych czynników.

Dobranie właściwego zabezpieczenia informacji niejawnych w zależności od poziomu zagrożeń.

Kategorie i środki bezpieczeństwa fizycznego, które powinny być obowiązkowo brane pod uwagę w zależności od klauzuli tajności.

Klasyfikacja środków bezpieczeństwa fizycznego:

 • szafy do przechowywania informacji niejawnych,
 • pomieszczenia,
 • budynki,
 • kontrola dostępu,
 • personel bezpieczeństwa,
 • granice i bariery fizyczne.

Spis norm użytych w metodyce zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prowadzenie szkoleń przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych z uwzględnieniem szacowania ryzyka.

Zasady nadawania uprawnień dostępu do informacji niejawnych z uwzględnieniem i w oparciu o zasadę niezbędnej konieczności.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Ryszard Andruszczak

 

Wykładowca, trener, ekspert, szkoleniowiec


Ryszard Andryszczak - wykładowca, praktyk i specjalista z zakresu ochrony danych osobowych.

Ryszard Andruszczak

Praktyk i specjalista z zakresu ochrony danych osobowych. Pracownik administracji rządowej.

Autor instrukcji i dokumentacji z zakresu procedur ochrony danych osobowych i polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Ryszard Andruszczak – uznany wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych. Więcej o wykładowcy …


 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Wieloletni praktyk i specjalista z zakresu ochrony tajemnic prawnie chronionych oraz polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Ryszard Andryszczak szkoli, opracowuje dokumentację, udziela konsultacji, tworzy wzory dokumentów i instrukcji.

 


Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenie i warsztaty prowadzone przez Pana Ryszarda Andruszczaka!

Ryszard Andryszczak – Kursy i szkolenia (wykładowca). Polbi, Warszawa.

 

Autor opracowań, dokumentacji i instrukcji


Ryszard Andryszczak to autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.

 

Uznany, doświadczony wykładowca, prelegent


Doradca i uznany wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych. Stały współpracownik naszej firmy.

 


Ryszard Andruszczak  – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura za szkolenie: Bezpieczeństwo fizyczne, szacowanie ryzyka - nowa dokumentacja. Ochrona informacji niejawnych 2019, 7 dni na płatność. Polbi – Warszawa.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Bezpieczeństwo fizyczne, szacowanie ryzyka - nowa dokumentacja. Ochrona informacji niejawnych 2019. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2019 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2019) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Oferta szkolenia: Ochrona informacji niejawnych 2019 w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Ochrona informacji niejawnych – zadania 2019” w Bazie Usług Rozwojowych – BUR prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.


Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!

Warszawa, 13 maja 2019 roku – Szczegóły oferty w BUR


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.