logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Ochrona informacji niejawnych w administracji samorządowej. Nowe zadania i dokumentacja 2019.

Informacje niejawne w urzędzie. Szkolenie dedykowane wszystkim szczeblom administracji samorządowej. Ważne zadania w 2019 roku, prowadzenie dokumentacji niejawnej, kontrole.

Szkolenie dotyczące ochrony informacji niejawnych. Polbi - Warszawa.Szkolenie: Ochrona informacji niejawnych w administracji samorządowej. Dokumentacja niejawna. Zadania do realizacji w 2019 roku przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. Zajęcia prowadzi Ryszard Andruszczak.


Wdrożenie zmian wprowadzonych w przepisach wykonawczych do ustawy. Bezpieczne Stanowisko Komputerowe, zmiany i znoszenie klauzuli tajności, szacowanie i ocena ryzyka, prowadzenie książki i dziennika ewidencyjnego oraz przegląd, opisywanie i archiwizacja dokumentów niejawnych. Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego. Kontrole okresowe.

Temat: Ochrona informacji niejawnych. Zadania i dokumentacja 2019.

Prowadzący: Ryszard Andruszczak.


Tryb szkolenia: 1 dzień, zajęcia w godz. 10:00 – 15:00.

Informacje niejawne w praktyce

Na szkoleniu uczestnicy zostaną zapoznani z zadaniami jakie powinny być wykonane w 2019 roku:

 1. Jak zakończyć dzienniki i rejestry za 2018 rok celem ich dostosowania do 2019 roku?
 2. Jak dokonać przeglądu dokumentacji w 2019 roku celem jej zniszczenia zgodnie z przepisami?
 3. Jakie czynniki powinny być brane pod uwagę w trakcie okresowej kontroli prowadzonej przez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w 2019 roku?

Udział w szkoleniu umożliwi zapoznanie ze sposobem właściwego nadzoru nad informacjami niejawnymi przez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz osoby prowadzące książki i dzienniki ewidencyjne.


Szkolenie: Ochrona informacji niejawnych. Nowe zadania i dokumentacja 2019 w administracji samorządowej. Polbi - Warszawa.


Wprowadzenie

Prawidłowa realizacja przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych wiąże się z cyklicznymi zadaniami jakie realizuje Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

W 2019 roku należy przeprowadzić przegląd materiałów niejawnych będących w zasobach jednostki a następnie dokonać zmiany lub zniesienia klauzuli tajności.

Ochrona informacji niejawnych prowadzona jest w oparciu o dokumentację „szacowanie ryzyka”. Obowiązuje okresowa kontrola prowadzona przez Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych.

W celu zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony informacji niejawnych należy utworzyć w jednostce wydzielone Bezpieczne Stanowisko Komputerowe do przetwarzania informacji niejawnych.

Błędy i nieprawidłowości. Jedną z najczęściej występujących nieprawidłowości jest niewłaściwe prowadzenie książek i dzienników ewidencyjnych oraz opisywanie i rejestrowanie dokumentacji niejawnej.

Cel szkolenia – Ochrona informacji niejawnych 2019

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione krok po kroku sposoby właściwej realizacji zadań dotyczących ochrony informacji niejawnych i prowadzenia dokumentacji niejawnej. Szkolenia ma też na celu przygotowanie uczestników do kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Adresaci szkolenia – Administracja samorządowa

Szkolenie kierujemy do wszystkich szczebli administracji samorządowej. Zachęcamy do udziału w zajęciach:

 • sekretarzy urzędów,
 • pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych,
 • pracowników kancelarii niejawnych,
 • osoby odpowiedzialne za procedury związane z ochroną tajemnic ustawowo chronionych.

Na szkoleniu powiemy o:

 1. Jak prawidłowo prowadzić książki i dzienniki ewidencyjne?
 2. Jakie są zasady i procedury związane z dostępem do informacji niejawnych?
 3. Jakie zadania w 2019 roku powinien wykonać Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w jednostce administracji samorządowej?
 4. Jak należy przeprowadzić okresową kontrolę?
 5. Jak należy dokonać przeglądu dokumentacji niejawnej i zmian lub zniesienia klauzuli tajności?
 6. Jaką metodykę przyjąć przy szacowaniu ryzyka?
 7. Jak stworzyć dokumentację związaną z bezpiecznym stanowiskiem komputerowym?

Informacje niejawne - Ochrona w administracji samorządowej. Szkolenie, Polbi, Warszawa.


Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia „Ochrona informacji niejawnych. Zadania i dokumentacja 2019.” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

Metoda prowadzenia zajęć

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu.


Efekty szkolenia. Korzyści z udziału w zajęciach.

Podczas szkolenia prezentującego ważne zadania do realizacji  2019 roku w obszarze ochrony informacji niejawnych uczestnicy zajęć:

Szkolenie: Ochrona informacji niejawnych. Administracja samorządowa 2019. Podstawy prawne. Polbi – Warszawa.poznają podstawy prawne systemu ochrony informacji niejawnych,  procedury ochrony tych informacji w jednostce oraz rolę Pełnomocnika do spraw ochrony informacji,

Szkolenie: Ochrona informacji niejawnych. Administracja samorządowa 2019. Wdrażanie przepisów. Polbi – Warszawa.dowiedzą się jak należy wdrożyć zmiany wprowadzone w przepisach wykonawczych do ustawy o ochronie informacji niejawnych,

Szkolenie: Ochrona informacji niejawnych. Administracja samorządowa 2019. Kancelaria tajna. Polbi – Warszawa.będą wiedziały jak zorganizować kancelarię tajną i kancelarię niejawną, Bezpieczne Stanowisko Komputerowe oraz jak dokonywać zmian i zniesień klauzuli tajności,

Szkolenie: Ochrona informacji niejawnych. Administracja samorządowa 2019. Szacowanie i ocena ryzyka. Polbi – Warszawa.przećwiczą szacowanie i ocenę ryzyka, prowadzenie książki i dziennika ewidencyjnego oraz przegląd, opisywanie i archiwizację dokumentów niejawnych,

Szkolenie: Ochrona informacji niejawnych. Administracja samorządowa 2019. Umiejętność postępowania. Polbi – Warszawa.zdobędą umiejętność postępowania w sytuacjach zagrożenia lub nieuprawnionego ujawnienia informacji niejawnych.

Opinie uczestników szkolenia

Posiadamy Certyfikatu ISO 9001:2015.  Na bieżąco prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń dla samorządów i administracji. Raporty – Oceny Szkolenia.

Kontakt w sprawie szkolenia

Ochrona informacji niejawnych w administracji samorządowej 2019. Kontakt z sprawie szkolenia. Polbi - Warszawie.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Przepisy obowiązujące 2019 roku dotyczące ochrony informacji niejawnych.

Wdrażanie zmian wprowadzonych w przepisach wykonawczych do ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Rola Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w jednostce.

Czy istnieje obowiązek zorganizowania wyodrębnionej komórki organizacyjnej?

Kiedy tworzymy kancelarię tajną a kiedy organizować kancelarię niejawną?

Jak prawidłowo dokonać zmiany lub zniesienia klauzuli tajności i jak sporządzić protokół?

 • Jak dokonać przeglądu dokumentów niejawnych i sporządzić protokół?
 • Okresy ochronne dla dokumentów niejawnych.
 • Zasady prawidłowego opisywania dokumentów niejawnych.
 • Archiwizacja i niszczenie dokumentów niejawnych.

Jak prawidłowo prowadzić książki i dzienniki ewidencyjne?

Zasady dostępu do informacji niejawnych wobec kierownika jednostki.

Zasady i rodzaje uprawnień jakie powinien posiadać pracownik jednostki w przypadku dostępu do różnych klauzul tajności

Zasady wypełniania Ankiet Bezpieczeństwa Osobowego.

 • Kategorie i środki bezpieczeństwa fizycznego.
 • Dobór środków bezpieczeństwa fizycznego.
 • Metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego.
 • Ocena istotności czynników, które mogą mieć wpływ na ochronę informacji niejawnych – krok po kroku.
 • Procedury Bezpiecznej Eksploatacji.
 • Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa.
 • Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.
 • Administrator Systemu.

Jak należy przygotować się do kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego?

Warszawa - Centrum

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Ryszard Andruszczak

Wykładowca, trener, ekspert, szkoleniowiec

Ryszard Andryszczak - wykładowca, praktyk i specjalista z zakresu ochrony danych osobowych.

Ryszard Andruszczak

Praktyk i specjalista z zakresu ochrony danych osobowych. Pracownik administracji rządowej.

Autor instrukcji i dokumentacji z zakresu procedur ochrony danych osobowych i polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Ryszard Andruszczak – uznany wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych. Więcej o wykładowcy …


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Wieloletni praktyk i specjalista z zakresu ochrony tajemnic prawnie chronionych oraz polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Ryszard Andryszczak szkoli, opracowuje dokumentację, udziela konsultacji, tworzy wzory dokumentów i instrukcji.


Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenie i warsztaty prowadzone przez Pana Ryszarda Andruszczaka!

Ryszard Andryszczak – Kursy i szkolenia (wykładowca). Polbi, Warszawa.


Autor opracowań, dokumentacji i instrukcji

Ryszard Andryszczak to autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.


Uznany, doświadczony wykładowca, prelegent

Doradca i uznany wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych. Stały współpracownik naszej firmy.


Ryszard Andruszczak  – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura za szkolenie: Ochrona informacji niejawnych w administracji samorządowej. 7 dni na płatność. Polbi - Warszawa.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Ochrona informacji niejawnych. Nowe zadania i dokumentacja 2019. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Oferta szkolenia - "Ochrona informacji niejawnych w administracji samorządowej - Nowe zadania" w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Ochrona informacji niejawnych w administracji samorządowej. Zadania i dokumentacja 2019.” jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!

Warszawa, 17 czerwca 2019 roku – Szczegóły oferty w BUR.


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum

Termin: 2019-06-17

Szkolenie: 1 dzień, 5 godzin, 10.00-15:00.

Cena dla osoby: 490 zł 310 zł *

Cena dla wielu osób: 440 zł 310 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-04-18 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.