logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Ochrona informacji niejawnych 2019. Najnowsze zmiany, ważne zadania i dokumentacja.

Szkolenie: Informacje niejawne 2019. Sposoby właściwej realizacji zadań krok po kroku.

Szkolenie: Ochrona informacji niejawnych. Dokumentacja niejawna. Ważne zadania do wykonania w 2019 roku w zakresie ochrony informacji niejawnych. Zadania do realizacji w 2019 roku przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. Najnowsze zmiany w przepisach, procedury i dokumentacja. Zajęcia prowadzi Ryszard Andruszczak.

 

Temat: Ochrona informacji niejawnych. Zadania i dokumentacja 2019.

Prowadzący: Ryszard Andruszczak.


Tryb szkolenia: 1 dzień, zajęcia w godz. 10:00 – 15:00.

 

Szkolenie: Ochrona informacji niejawnych. Nowe zadania i dokumentacja 2019 w administracji samorządowej. Polbi - Warszawa.

Wprowadzenie – Ważne zadania do realizacji


Prawidłowa realizacja przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych wiąże się z cyklicznymi zadaniami jakie realizuje Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych zobowiązany jest do bieżącego nadzoru nad prawidłowym przetwarzaniem informacji niejawnych. W 2019 roku przewidziano zmiany w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych.

☑️ W 2019 roku należy dokonać kolejnego  przeglądu materiałów niejawnych będących w zasobach jednostki celem dostosowania klauzul tajności.

☑️ W 2019 roku należy uaktualnić szacowanie ryzyka w procesie ochrony informacji niejawnych oraz sporządzić kolejny protokół okresowej kontroli w jednostce.

☑️ W celu zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony informacji niejawnych należy utworzyć w jednostce wydzielone Bezpieczne Stanowisko Komputerowe do przetwarzania informacji niejawnych – zasady akredytacji.

☑️ W 2019 roku należy dokonać przeglądu prawidłowości prowadzenia  rejestrów  i dzienników ewidencyjnych oraz opisywania i rejestrowania dokumentacji niejawnej.

 

Cel szkolenia – Ochrona informacji niejawnych 2019


W trakcie szkolenia zostaną przedstawione krok po kroku sposoby właściwej realizacji zadań dotyczących ochrony informacji niejawnych i prowadzenia dokumentacji niejawnej. Szkolenia ma też na celu przygotowanie uczestników do kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Adresaci szkolenia – Administracja samorządowa


Szkolenie kierujemy do wszystkich szczebli administracji samorządowej. Zachęcamy do udziału w zajęciach:

 • sekretarzy urzędów,
 • pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych,
 • pracowników kancelarii niejawnych,
 • osoby nadzorujące prawidłowe przetwarzanie informacji niejawnych.

 


Informacje niejawne - Ochrona w administracji. Szkolenie, Polbi, Warszawa.

 

Materiały dydaktyczne i metoda prowadzenia zajęć


Każdy uczestnik szkolenia „Ochrona informacji niejawnych. Zadania i dokumentacja 2019.” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu.

 

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (certyfikat)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego najnowszym zmianom w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych wprowadzanych w 2019 roku i ważnym zadaniom do realizacji oraz wymaganej dokumentacji towarzyszącej ochronie informacji otrzymuje zgodne ze wzorem MEN imienne Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach, jego termin i tematykę, czas trwania, miejsce oraz informacje o organizatorze szkolenia.

 

Program szkolenia


 1. Zmiany w przepisach o ochronie informacji niejawnych w 2019 roku – omówienie.
 2. Zasady wdrażania zmian w przepisach  wykonawczych  do ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 3. Rola i zadania  pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w jednostce.
 4. Zasady funkcjonowania pionu ochrony informacji niejawnych.
 5. Kiedy należy utworzyć kancelarię tajną a kiedy  kancelarię niejawną?
 6. Zasady dokonywania  zmiany lub zniesienia  klauzuli tajności i  sporządzania protokołu.
 7. Okresy ochronne  dla dokumentów niejawnych.
 8. Oznaczanie i prawidłowe  opisywanie dokumentów niejawnych – zasady.
 9. Rejestry  i dzienniki  ewidencyjne – zasady prawidłowego prowadzenia.
 10. Procedury związane z udostępnianiem informacji niejawnych, w tym dostęp do różnych klauzul tajności.
 11. Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego – zasady wypełniania.
 12. Szacowanie i ocena  ryzyka (metodyka: kategorie i środki bezpieczeństwa fizycznego, dobór środków bezpieczeństwa fizycznego, metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego, ocena istotności czynników, które mogą mieć wpływ na ochronę informacji niejawnych) – krok po kroku.
 13. Bezpieczne Stanowisko Komputerowe – zasady akredytacji. Procedury Bezpiecznej Eksploatacji, Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa, Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Administrator Systemu.
 14. Zasady Archiwizacji i niszczenia dokumentów niejawnych.
 15. Jak należy przygotować się do kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego?

 

UWAGA!

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej wszystkie niezbędne wzory dokumentów oraz instrukcji umożliwiających właściwą realizację ustawowych zadań w tym:

 • plan ochrony informacji niejawnych,
 • szacowanie ryzyka,
 • protokoły kontroli i instrukcji,
 • wzory pism i dokumentów niezbędnych w pracy pełnomocnika ochrony,
 • wzory dokumentacji związanej z bezpiecznym stanowiskiem komputerowym.

 

Efekty szkolenia. Korzyści z udziału w zajęciach.


Podczas szkolenia prezentującego ważne zadania do realizacji  2019 roku w obszarze ochrony informacji niejawnych uczestnicy zajęć:

Szkolenie: Ochrona informacji niejawnych. Administracja samorządowa 2019. Podstawy prawne. Polbi – Warszawa.poznają podstawy prawne systemu ochrony informacji niejawnych,  procedury ochrony tych informacji w jednostce oraz rolę Pełnomocnika do spraw ochrony informacji,

Szkolenie: Ochrona informacji niejawnych. Administracja samorządowa 2019. Wdrażanie przepisów. Polbi – Warszawa.dowiedzą się jak należy wdrożyć zmiany wprowadzone w przepisach wykonawczych do ustawy o ochronie informacji niejawnych,

Szkolenie: Ochrona informacji niejawnych. Administracja samorządowa 2019. Kancelaria tajna. Polbi – Warszawa.będą wiedziały jak zorganizować kancelarię tajną i kancelarię niejawną, Bezpieczne Stanowisko Komputerowe oraz jak dokonywać zmian i zniesień klauzuli tajności,

Szkolenie: Ochrona informacji niejawnych. Administracja samorządowa 2019. Szacowanie i ocena ryzyka. Polbi – Warszawa.przećwiczą szacowanie i ocenę ryzyka, prowadzenie książki i dziennika ewidencyjnego oraz przegląd, opisywanie i archiwizację dokumentów niejawnych,

Szkolenie: Ochrona informacji niejawnych. Administracja samorządowa 2019. Umiejętność postępowania. Polbi – Warszawa.zdobędą umiejętność postępowania w sytuacjach zagrożenia lub nieuprawnionego ujawnienia informacji niejawnych.

 

Opinie uczestników szkolenia

Posiadamy Certyfikatu ISO 9001:2015.  Na bieżąco prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń dla samorządów i administracji. Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Kontakt w sprawie szkolenia

Ochrona informacji niejawnych w administracji samorządowej 2019. Kontakt z sprawie szkolenia. Polbi - Warszawie.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

 

Przepisy obowiązujące 2019 roku dotyczące ochrony informacji niejawnych oraz omówienie najnowszych zmian.

Wdrażanie w 2019 roku zmian wprowadzonych w przepisach wykonawczych do ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Rola Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w jednostce.

Zasady funkcjonowania pionu ochrony informacji niejawnych.

Kiedy tworzymy kancelarię tajną a kiedy organizować kancelarię niejawną?

Jak prawidłowo dokonać zmiany lub zniesienia klauzuli tajności i jak sporządzić protokół?

Okresy ochronne dla dokumentów niejawnych (objęcie ochroną na ustalony czas).

Zasady oznaczania i prawidłowego opisywania dokumentów niejawnych.

Zasady prawidłowego prowadzenia rejestrów i dzienników ewidencyjnych.

Procedury związane z udostępnianiem informacji niejawnych w tym dostęp do różnych klauzul tajności.

Zasady wypełniania Ankiet Bezpieczeństwa Osobowego.

 • Kategorie i środki bezpieczeństwa fizycznego.
 • Dobór środków bezpieczeństwa fizycznego.
 • Metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego.
 • Ocena istotności czynników, które mogą mieć wpływ na ochronę informacji niejawnych.
 • Procedury Bezpiecznej Eksploatacji.
 • Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa.
 • Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.
 • Administrator Systemu.

Zasady prawidłowej archiwizacji i niszczenia dokumentów niejawnych.

Jak należy przygotować się do kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego?

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Ryszard Andruszczak

 

Wykładowca, trener, ekspert, szkoleniowiec


Ryszard Andryszczak - wykładowca, praktyk i specjalista z zakresu ochrony danych osobowych.

Ryszard Andruszczak

Praktyk i specjalista z zakresu ochrony danych osobowych. Pracownik administracji rządowej.

Autor instrukcji i dokumentacji z zakresu procedur ochrony danych osobowych i polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Ryszard Andruszczak – uznany wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych. Więcej o wykładowcy …


 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Wieloletni praktyk i specjalista z zakresu ochrony tajemnic prawnie chronionych oraz polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Ryszard Andryszczak szkoli, opracowuje dokumentację, udziela konsultacji, tworzy wzory dokumentów i instrukcji.

 


Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenie i warsztaty prowadzone przez Pana Ryszarda Andruszczaka!

Ryszard Andryszczak – Kursy i szkolenia (wykładowca). Polbi, Warszawa.

 

Autor opracowań, dokumentacji i instrukcji


Ryszard Andryszczak to autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.

 

Uznany, doświadczony wykładowca, prelegent


Doradca i uznany wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych. Stały współpracownik naszej firmy.

 


Ryszard Andruszczak  – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura za szkolenie: Ochrona informacji niejawnych. 7 dni na płatność. Polbi - Warszawa.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Ochrona informacji niejawnych. Nowe zadania i dokumentacja 2019. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć


Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Oferta szkolenia - "Ochrona informacji niejawnych w administracji samorządowej - Nowe zadania" w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Ochrona informacji niejawnych. Zadania i dokumentacja 2019.” w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!

 


 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

 

Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.