logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Ochrona informacji niejawnych 2020. Najnowsze zmiany, ważne zadania i dokumentacja.

Jak prawidłowo opracować i prowadzić dokumentację niejawną? Zadania do wykonania w 2020 roku w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Szkolenie: Informacje niejawne 2020. Ochrona informacji niejawnych. Dokumentacja niejawna. Sposoby właściwej realizacji zadań krok po kroku. Ważne zadania do wykonania w 2020 roku w zakresie ochrony informacji niejawnych. Najnowsze zmiany w przepisach, procedury i dokumentacja. Zajęcia prowadzi Ryszard Andruszczak.

 

Temat: Ochrona informacji niejawnych 2020. Najnowsze zmiany, ważne zadania i dokumentacja.

Prowadzący: Ryszard Andruszczak.


Lokalizacja: Warszawa – ścisłe centrum miasta.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.

 

Szkolenie: Ochrona informacji niejawnych. Zadania i dokumentacja 2020. Polbi - Warszawa.

 

Ulotka o szkoleniu | ➡️ Informacje niejawne – Warszawa, 20.04.2020

 

Wprowadzenie – Cel szkolenia


Prawidłowa realizacja przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych wiąże się z cyklicznymi zadaniami jakie realizuje Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych zobowiązany jest do bieżącego nadzoru nad prawidłowym przetwarzaniem informacji niejawnych. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione krok po kroku sposoby właściwej realizacji wspomnianych zadań.

 

Ważne zadania do realizacji w 2020 roku


☑️ Na początku 2020 roku należy przygotować plan działania w ramach kontroli okresowej a następnie dokonać kolejnego przeglądu materiałów niejawnych będących w zasobach jednostki celem dostosowania klauzul tajności  (zmiany lub zniesienia klauzuli tajności).

☑️ W 2020 roku należy uaktualnić szacowanie ryzyka w procesie ochrony informacji niejawnych oraz sporządzić kolejny protokół okresowej kontroli w jednostce (w przypadku braku stosownych procedur należy doprowadzić do stworzenia dokumentacji „szacowanie ryzyka”).

☑️ Należy przygotować i wdrożyć obowiązkowo nowe wzory zaświadczeń o przeszkoleniu a także sporządzić w 2020 roku protokół okresowej kontroli wewnętrznej.

☑️ W celu zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony informacji niejawnych należy utworzyć w jednostce wydzielone Bezpieczne Stanowisko Komputerowe do przetwarzania informacji niejawnych – zasady akredytacji.

☑️ W 2020 roku należy dokonać przeglądu prawidłowości prowadzenia książek i dzienników ewidencyjnych oraz opisywania i rejestrowania dokumentacji niejawnej.

 

Ochrona informacji niejawnych – zakres szkolenia


W trakcie szkolenia zostaną przedstawione krok po kroku sposoby właściwej realizacji zadań dotyczących ochrony informacji niejawnych i prowadzenia dokumentacji niejawnej zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy. Szkolenia ma też na celu przygotowanie uczestników do kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zajęcia prowadzone są w formie wykładu.

 

Adresaci szkolenia – Administracja samorządowa


Zachęcamy do udziału w zajęciach:

☑️ pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych,

☑️ pracowników kancelarii niejawnych,

☑️ osoby nadzorujące prawidłowe przetwarzanie informacji niejawnych,

☑️ sekretarzy urzędów oraz kierownictwo i pracowników wszystkich szczebli administracji samorządowej.

 

Pytania, na które odpowiemy podczas szkolenia


 1. Jakie przepisy prawa obowiązują w zakresie ochrony informacji niejawnych według stanu na dzień 1 stycznia 2020 roku?
 2. Jaka jest rola pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w jednostce?
 3. Jak przeprowadzić w 2020 roku okresową kontrolę procedur wdrożonych w jednostce?
 4. Jak dokonywać zmiany lub zniesienia klauzuli tajności i  jak sporządzić stosowny protokół?
 5. Jakie obowiązują zasady dotyczące okresów ochronnych dla informacji niejawnych?
 6. Kto może mieć dostęp do informacji niejawnych – uprawnienia.
 7. Jak prawidłowo dokonać szacowania i oceny ryzyka?
 8. Jakie są zasady i sposoby wyodrębnienia  stanowiska komputerowego dla przetwarzania informacji niejawnych?
 9. Jak należy przygotować się do kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego?

 

Informacje niejawne - Ochrona. Szkolenie, Polbi, Warszawa.

 

PROGRAM SZKOLENIA


Ochrona informacji niejawnych 2020

 1. Obowiązujące w 2020 roku przepisy o ochronie informacji niejawnych – omówienie.
 2. Zasady wdrażania przepisów wykonawczych  do ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 3. Rola i zadania  pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w jednostce.
 4. Zasady funkcjonowania pionu ochrony informacji niejawnych.
 5. Czy istnieje obowiązek zorganizowania wyodrębnionej komórki organizacyjnej?
 6. Kiedy należy utworzyć kancelarię tajną a kiedy  kancelarię niejawną?
 7. Zasady dokonywania  zmiany lub zniesienia  klauzuli tajności i  sporządzania protokołu.
 8. Jak dokonać  przeglądu dokumentów niejawnych i sporządzić protokół?
 9. Okresy ochronne dla dokumentów niejawnych.
 10. Zasady prawidłowego oznaczania i opisywania dokumentów niejawnych – zasady.
 11. Obowiązkowe dzienniki ewidencyjne.
 12. Jak prawidłowo prowadzić książki i dzienniki  ewidencyjne?
 13. Procedury związane z udostępnianiem informacji niejawnych, w tym dostęp do różnych klauzul tajności.
 14. Zasady dostępu do informacji niejawnych przez  kierownika jednostki.
 15. Zasady i rodzaje uprawnień jakie powinien posiadać pracownik jednostki w przypadku dostępu do różnych klauzul tajności.
 16. Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego – zasady wypełniania.
 17. Szacowanie i ocena  ryzyka (metodyka: kategorie i środki bezpieczeństwa fizycznego, dobór środków bezpieczeństwa fizycznego, metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego, ocena istotności czynników, które mogą mieć wpływ na ochronę informacji niejawnych) – krok po kroku.
 18. Bezpieczne Stanowisko Komputerowe – zasady akredytacji. Procedury Bezpiecznej Eksploatacji, Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa, Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Administrator Systemu.
 19. Zasady Archiwizacji i niszczenia dokumentów niejawnych.
 20. Jak należy przygotować się do kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego?

 

Korzyści z udziału w zajęciach


Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej wszystkie niezbędne wzory dokumentów oraz instrukcji umożliwiających właściwą realizację ustawowych zadań dotyczących ochrony informacji niejawnych, w tym:

➡️ plan ochrony informacji niejawnych,

➡️ szacowanie ryzyka,

➡️ protokoły kontroli i instrukcji,

➡️ wzory pism i dokumentów niezbędnych w pracy pełnomocnika ochrony,

➡️ wzory dokumentacji związanej z bezpiecznym stanowiskiem komputerowym.

 

Rezultaty i efekty szkolenia


Podczas szkolenia prezentującego ważne zadania do realizacji 2020 roku w obszarze ochrony informacji niejawnych uczestnicy zajęć:

➡️ poznają podstawy prawne systemu ochrony informacji niejawnych,  procedury ochrony tych informacji w jednostce oraz rolę Pełnomocnika do spraw ochrony informacji,

➡️ dowiedzą się jak należy wdrożyć zmiany wprowadzone w przepisach wykonawczych do ustawy o ochronie informacji niejawnych,

➡️ będą wiedziały jak zorganizować kancelarię tajną i kancelarię niejawną, Bezpieczne Stanowisko Komputerowe oraz jak dokonywać zmian i zniesień klauzuli tajności,

➡️ przećwiczą szacowanie i ocenę ryzyka, prowadzenie książki i dziennika ewidencyjnego oraz przegląd, opisywanie i archiwizację dokumentów niejawnych,

➡️ zdobędą umiejętność postępowania w sytuacjach zagrożenia lub nieuprawnionego ujawnienia informacji niejawnych.

 

Opinie uczestników zajęć

Ocena szkolenia: Ochrona informacji niejawnych. Polbi – Warszawa, R. Andruszczak.Na bieżąca prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług.

Sprawdź, jak oceniane są poszczególne edycje naszych szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Zobacz: ➡️ Raporty Oceny Szkolenia.

 

Organizacja zajęć


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników. Rozpoczęcie szkolenia następuje o godzinie 10-tej. O godzinie 13:00 zapraszamy na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, zaświadczenie (certyfikat)


Każdy uczestnik szkolenia „Ochrona informacji niejawnych 2020. Najnowsze zmiany, ważne zadania i dokumentacja.” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️  Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Wcześniejsze zgłoszenie na szkolenie pt. Ochrona informacji niejawnych - to lepsza cena!

 

 • Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 • Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.
 • Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.
 • Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 • Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

Kontakt w sprawie szkolenia


Ochrona informacji niejawnych 2020. Kontakt z sprawie szkolenia. Polbi - Warszawie.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Jak prawidłowo opracować i prowadzić dokumentację niejawną? Zadania do wykonania w 2020 roku w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

Omówienie przepisów obowiązujących 2020 roku dotyczących ochrony informacji niejawnych.

 

Zasady realizacji zadań zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

Rola Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w jednostce.

 

Zasady funkcjonowania pionu ochrony informacji niejawnych. Czy istnieje obowiązek zorganizowania wyodrębnionej komórki organizacyjnej?

 

Kiedy tworzymy kancelarię tajną a kiedy organizować kancelarię niejawną?

 

Jak prawidłowo dokonać zmiany lub zniesienia klauzuli tajności i jak sporządzić protokół?

 

Jak dokonać przeglądu dokumentów niejawnych i sporządzić protokół?

 

Okresy ochronne dla dokumentów niejawnych – zasady.

 

Zasady prawidłowego opisywania dokumentów niejawnych.

 

Jak prawidłowo prowadzić książki i dzienniki ewidencyjne?

 

Zasady dostępu do informacji niejawnych przez kierownika jednostki. Zasady i rodzaje uprawnień jakie powinien posiadać pracownik jednostki w przypadku dostępu do różnych klauzul tajności.

 

Zasady wypełniania Ankiet Bezpieczeństwa Osobowego.

 

 • Kategorie i środki bezpieczeństwa fizycznego.
 • Dobór środków bezpieczeństwa fizycznego.
 • Metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego.
 • Ocena istotności czynników, które mogą mieć wpływ na ochronę informacji niejawnych.

 

 • Procedury Bezpiecznej Eksploatacji.
 • Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa.
 • Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.
 • Administrator Systemu.

 

Zasady prawidłowej archiwizacji i niszczenia dokumentów niejawnych.

 

Jak należy przygotować się do kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego?

 


Ochrona informacji niejawnych 2020. Najnowsze zmiany, ważne zadania i dokumentacja.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracował Ryszard Andryszczak.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Ryszard Andruszczak

 

Wykładowca, trener, ekspert, szkoleniowiec


Ryszard Andryszczak - wykładowca, praktyk i specjalista z zakresu ochrony danych osobowych.

Ryszard Andruszczak

Praktyk i specjalista z zakresu ochrony danych osobowych. Pracownik administracji rządowej.

Autor instrukcji i dokumentacji z zakresu procedur ochrony danych osobowych i polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Ryszard Andruszczak – uznany wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych. Więcej o wykładowcy …


 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Wieloletni praktyk i specjalista z zakresu ochrony tajemnic prawnie chronionych oraz polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Ryszard Andryszczak szkoli, opracowuje dokumentację, udziela konsultacji, tworzy wzory dokumentów i instrukcji.

 


Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenie i warsztaty prowadzone przez Pana Ryszarda Andruszczaka!

Ryszard Andryszczak – Kursy i szkolenia (wykładowca). Polbi, Warszawa.

 

Autor opracowań, dokumentacji i instrukcji


Ryszard Andryszczak to autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.

 

Uznany, doświadczony wykładowca, prelegent


Doradca i uznany wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych. Stały współpracownik naszej firmy.

 


Ryszard Andruszczak  – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura za szkolenie: Ochrona informacji niejawnych. 7 dni na płatność. Polbi - Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenie bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. | ➡️ Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – Ochrona informacji niejawnych


Organizacja szkolenia: Ochrona informacji niejawnych. Nowe zadania i dokumentacja 2019. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

10:00 – Przerwa obiadowa.

16:00 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

| ➡️ Więcej informacji o zaświadczeniu o ukończeniu kursu

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum miasta

Termin: 2020-04-20

Szkolenie: 1 dzień, 5 godzin, 10:00-15:00.

Cena dla osoby: 450 zł 350 zł *

Cena dla wielu osób: 400 zł 350 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2020-03-27 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Harmonogram kursu