logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Odpowiedzialność na gruncie RODO

Przygotowanie do kontroli. Unikanie kar administracyjnych. Możliwość podważenia kary. Odpowiedzialność cywilna i karna. Szkolenie prowadzi Jakub Rzymowski.

Wprowadzenie

Na gruncie Rozporządzenia RODO przewidziane są kary administracyjne sięgające ponad 40 milionów EURO oraz odpowiedzialność cywilna.

Temat: Odpowiedzialność na gruncie RODO.

Prowadzący: Jakub Rzymowski.

Szkolenie: 1 dzień zajęć, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.

⚠️ Kary administracyjne – zasady nakładania, możliwości podważenia

Administrator danych może poważnie utrudnić nałożenie kar administracyjnych, musi się jednak do tego uprzednio przygotować. Nawet nałożone kary administracyjne można podważyć przed sądami administracyjnymi. Do tego również trzeba się przygotować zawczasu, zanim dojdzie do ukarania.

⚠️ Odpowiedzialność cywilna administratorów danych osobowych

Na gruncie RODO możliwa jest też odpowiedzialność cywilna za naruszenie kilkudziesięciu przepisów RODO. Można próbować jej unikać, można przygotować się do obrony.

⚠️ Odpowiedzialność karna przewidziana przepisami ustawy

Na gruncie nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych możliwa jest również odpowiedzialność karna. Podczas szkolenia wskazane zostaną również zagrożenia w tej mierze.


 

Szkolenie - Odpowiedzialność na gruncie RODO. Polbi - Warszawa.


Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do wszystkich, którzy zajmują się ochroną danych osobowych. W zajęciach mogą wziąć udział administratorzy, którzy opracowali już właściwą dokumentację w zakresie RODO oraz osoby, które się dopiero stykają z omawianą na szkoleniu problematyką.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie administratorów danych osobowych do:

☑️ obrony przed odpowiedzialnością administracyjną,

☑️ podważania decyzji PUODO przed sądami administracyjnymi,

☑️ obrony przed odpowiedzialnością cywilną.


Metoda prowadzenia szkolenia

Szkolenie poświęcone problematyce odpowiedzialności cywilnej i karnej oraz karom administracyjnym na gruncie przepisów RODO prowadzone jest w formie wykładu i prezentacji przykładów.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia „Odpowiedzialność na gruncie RODO” otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

Opinie uczestników szkolenia

Prowadzimy stałą ocenę jakości oferowanych szkoleń. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje kursów i warsztatów. Raporty – Oceny Szkolenia.

Kontakt w sprawie szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia: Odpowiedzialność na gruncie RODO. Polbi - Warszawa.

Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi

Program

 1. Administrator danych.
 2. Odpowiedzialność administracyjna.
 3. Odpowiedzialność cywilna.

Za co można ponieść odpowiedzialność administracyjną?

Struktura ADO jako utrudnienie w nałożeniu kary.

 1. Podmiot jako ADO.
 2. Kierujący jako ADO.
 3. Współadministrowanie.
 4. ADO a osobowość prawna.

Jakie dokumenty przygotować by uniknąć odpowiedzialności? Jak podważyć decyzję PUODO przed sądem administracyjnym?

Za co można ponieść odpowiedzialność cywilną?

Obrona przed odpowiedzialnością administracyjną jako metoda obrony przed odpowiedzialnością karną.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Jakub Rzymowski


Wykładowca, trener, prawnik, informatyk

Jakub Rzymowski - Wykładowca, trener, dr nauk prawnych. Polbi - Warszawa.Jakub Rzymowski – Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy, wysokiej klasy ekspert i uznany szkoleniowiec. Doświadczony trener prowadzący wykłady i szkolenia oraz autor i współautor licznych artykułów dotyczących ochrony danych osobowych, podpisu elektronicznego oraz informatyzacji administracji. Więcej o wykładowcy …


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Zakład Prawa Medycznego). Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie informatyki na Uniwersytecie Łódzkim. Wykłada podstawy prawne administracji elektronicznej.

Ekspert w zakresie ochrony danych osobowych

Ekspert, specjalista i uznany trener prowadzący szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych, podpisu elektronicznego oraz informatyzacji administracji.


Jakub Rzymowski. Wykładowca - Polbi, Warszawa.


Jakub Rzymowski – Więcej o wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura, płatność za szkolenie: Odpowiedzialność na gruncie RODO. Polbi – Warszawa.

Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Za fakturę można zapłacić po zajęciach!

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Odpowiedzialność na gruncie RODO. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019…

 

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń

Oferta szkolenia „Odpowiedzialność na gruncie RODO” w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) – Zobacz szczegóły.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.