Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe. Szkolenie on-line.

PPK w praktyce. Szkolenie on-line. Jak wdrożyć i realizować Pracowniczy Plan Kapitałowy? Pracownik, pracodawca i środki w programie PPK.

PPK – Szkolenie on-line. Webinarium omawiające zasady tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Po co są PPK i jaką rolę mają spełniać Pracownicze Plany Kapitałowe? Współfinansowanie dodatkowego oszczędzania emerytalnego. Nowe obowiązki pracodawców w zakresie wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego. Dysponowanie środkami PPK i prowadzenie dokumentacji. Webinarium prowadzi Renata Majewska.

 

🖥️ SZKOLENIE ON-LINE


Tytuł: PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe.

Prowadząca zajęcia: Renata Majewska.


 Czas trwania: 1 dzień, zajęcia w godzinach 10:00-16:00.


Cena: 270 zł za osobę (VAT zw.).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe. Szkolenie on-line. Webinarium - Polbi.

 

PPK czy PPE – co wybrać? Różnice pomiędzy PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe a PPE (Pracownicze Plany Emerytalne). Jak odprowadzić pierwszą składkę do PPK? Warsztaty przygotowujące do nowych obowiązków. Webinarium prowadzi Renata Majewska.


 

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Cele i założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, etapy i terminy wdrażania PPK, uczestnicy programu (pracownicy, zleceniobiorcy itd.). PPK w dobie koronowirusa.

 

Webinarium – szkolenie on-line na żywo

Szkolenie w formie zdalnej z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania. | ➡️ Zobacz: Webinaria, szkolenia on-line.

 

Wdrożenie i funkcjonowanie PPK

Obowiązki pracodawców i procedury związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w przedsiębiorstwach.

 

Umowy i składki na PPK

Umowa o zarządzanie i prowadzenie PPK. Obowiązkowe elementy umów. Rodzaje wpłaty, zasady finansowana. Technika naliczania składek, przysługujące ulgi.

 

Wpłaty do PPK na liście płac

Zgłoszenia zatrudnionego do PPK, terminy naliczania, potrącania, dokonywania i zawieszenie wpłat do PPK.

 

Szkolenie on-line: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK. Organizator - Polbi, Warszawa.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Cele i założenia PPK poznasz na internetowym szkoleniu. Zapraszamy – Polbi, Warszawa.

 

Cel szkolenia – Pracownicze Plany Kapitałowe


Zdalne szkolenie internetowe ma na celu przygotowanie specjalistów działów kadr i płac do nowych obowiązków związanych z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

 

Adresaci szkolenia on-line


Adresatami zajęć internetowych są osoby pracujące z działach kadr i płac, pracownicy działów księgowości, osoby zarządzające firmami pragnące poznać problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz pracownicy zainteresowani udziałem w PPK.

 

W każdą środę DODATKOWY RABAT 30 ZŁ.

Zapłać za WEBINARIUM TYLKO 240 ZŁ !


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.

| ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WEBINARIUM – PPK


🖥️ Szkolenie on-line | 🌐 Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w praktyce – rachunki i dokumentacja. Gromadzenie środków, zawieranie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, finansowanie, dokonywanie wypłat oraz zwrotów z PPK.

 

I. Zgłaszanie do PPK osób zatrudnionych

 1. Kto może zostać uczestnikiem Pracowniczego Programu Kapitałowego?
 2. Uczestnictwo w PPK z automatu (pracobiorcy młodsi) i na wniosek (pracobiorcy starsi).
 3. Zapisanie do Pracowniczego Programu Kapitałowego – na czym polega od strony technicznej (umieszczenie na liście uczestników PPK, rejestracja w instytucji finansowej, otworzenie rachunku PPK).
 4. Omówienie informacji dla starszych osób o możliwości przystąpienia do PPK na ich wniosek (wzór).
 5. Wniosek starszej osoby o jej zapisanie do PPK.
 6. Zgłaszanie do PPK osób pozostających w zatrudnieniu 1 stycznia 2021 roku.
 7. Zgłaszanie do PPK osób przyjmowanych do pracy w okresie przejściowym.
 8. Zgłaszanie do PPK osób zatrudnianych po dacie zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego.
 9. Zasady ustalania minimalnego stażu 90 dni zatrudnienia u danego pracodawcy.
 10. Spóźnione uzyskanie członkostwa wskutek niezawarcia na czas umowy o prowadzenie PPK.
 11. Zgłaszanie do PPK pracowników/zleceniobiorców na długich zwolnieniach lekarskich oraz na urlopach macierzyńskim, rodzicielskim czy ojcowskim.
 12. Zgłaszanie do PPK pracowników na urlopach bezpłatnych.

 

II. Deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK 

 1. Omówienie wzoru deklaracji rezygnacji z PPK.
 2. Terminy składania deklaracji rezygnacji z PPK.
 3. Skutki złożonej deklaracji rezygnacji z PPK.
 4. Sposoby powrotu do Pracowniczego Programu Kapitałowego po złożeniu deklaracji rezygnacji z PPK:
  • wniosek o wznowienie wpłat do PPK i jego skutki,
  • wznowienie wpłat z automatu przez pracodawcę raz na 4 lata (omówienie związanej z tym dokumentacji).

 

III. Wpłaty do PPK na liście płac 

 1. Wpłaty do PPK – podstawowe i dodatkowe.
 2. Omówienie informacji dla uczestnika PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej do Pracowniczego Program Kapitałowego.
 3. Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę i uczestnika.
 4. Zawieszenie wpłat do PPK w sytuacjach kryzysowych.
 5. Możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK (omówienie deklaracji finansowania wpłaty podstawowej).
 6. Terminy naliczania, potrącania i dokonywania wpłat do PPK.
 7. Opodatkowanie i oskładkowanie wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę.
 8. Moment powstania przychodu z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę.
 9. Wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS.
 10. Rozliczenie na liście płac wpłat do PPK potrącanych z wynagrodzenia pracownika, zleceniobiorcy, członka Rady Nadzorczej i osoby korzystającej ze zwolnienia z podatku dochodowego („zerowy PIT”).

 

IV. Wpłaty do PPK w sytuacjach szczególnych 

 1. Skutki zbyt późnego zgłoszenia zatrudnionego do PPK.
 2. Konsekwencje zbyt wczesnego zapisania do PPK.
 3. Wpłaty do PPK a zwrot nadpłaty pensji w trybie uproszczonym.
 4. Wpłaty do PPK po rozwiązaniu stosunku pracy.
 5. Wpłaty do PPK po śmierci uczestnika.
 6. Wpłaty do PPK w razie dokonania wypłaty i zwrotu środków.

 

V. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK 

 1. Wpłaty do Pracowniczego Programu Kapitałowego a podstawa dokonania potrącenia z wynagrodzenia.
 2. Ustalanie kwot wolnych uczestnika PPK, w tym korzystającego ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 3. Przykłady na dokonywanie potrąceń.

 

VI. Obowiązki informacyjne pracodawcy względem uczestnika PPK 

 1. Obowiązek poinformowania osób w wieku powyżej 55 lat o możliwości przystąpienia do PPK na ich wniosek.
 2. Obowiązek poinformowania każdego uczestnika PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej i obniżenia wpłaty podstawowej do Pracowniczego Programu Kapitałowego.
 3. Obowiązek poinformowania nowozatrudnionego, który złożył oświadczenie o posiadaniu innych rachunków PPK, o konieczności złożenia za niego wniosku o wypłatę transferową.
 4. Obowiązek poinformowania osoby, przeniesionej do nowego programu PPK wskutek wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o zarządzanie PPK, o konieczności złożenia za nią wniosku o wypłatę transferową.
 5. Obowiązek poinformowania osób, które złożyły deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczego Programu Kapitałowego, do końca lutego raz na 4 lata (po raz pierwszy do końca lutego 2023) o konieczności wznowienia za nich wpłat od kwietnia, chyba że znowu zgłoszą deklaracje rezygnacji.

 

VII. Obowiązki informacyjne instytucji finansowej względem uczestnictwa 

 1. Informacja powitalna.
 2. Informacja roczna.
 3. Informacja końcowa.

 

VIII. Dokumentacja PPK

 1. Pozostałe dokumenty dotyczące obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 2. Miejsce i czas przechowywania dokumentacji PPK.
 3. Dane osobowe przekazywane instytucji finansowej.
 4. Czy jest potrzebna umowa podpowiedzenia danych osobowych.

 

Metoda prowadzenia zajęć


Internetowe szkolenie omawiające problematykę PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) z punktu widzenia pracownika oraz  pracodawcy prowadzone jest w formie warsztatów. Uczestnicy za pośrednictwem czatu mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości będą rozwiązywane na przykładach. Omawiane na szkoleniu on-line zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń.

 

Wykładowca – ekspert i praktyk

Webinarium dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) prowadzi Renata Majewska.

Renata Majewska – Specjalista, ekspert, wykładowca Polbi

 

Zakres szkolenia internetowego – PPK


Uczestnicy zajęć zdalnych dowiedzą się m.in. jakie są cele i założenia programu PPK, jak wdrażać pracownicze plany kapitałowe, kto może zostać uczestnikiem PPK, na czym polegają i co obejmują umowy tworzące system PPK, jak dokonywać wpłat składek na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz jak technicznie naliczać składki z wynagrodzenia uczestnika programu, jakie szczególne uprawnienia przysługują uczestnikom Pracowniczych Planów Kapitałowych, w jaki sposób można rozporządzać środkami zgromadzonymi w ramach PPK.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik internetowego szkolenia poświęconego Pracowniczym Planom Kapitałowym (PPK) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN. | Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (online). Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | Webinaria, szkolenia on-line.

 

Szkolenie on-line (webinarium). PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe.

 

Udział w szkoleniu – logowanie


Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium udostępniamy uczestnikom szkolenia e-mailem dostęp do internetowej platformy szkoleniowej. Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego. Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

 

Webinarium - Szkolenie online. PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe.

 

 

Organizacja szkolenia on-line


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia online - Pracownicze Plany Kapitałowe PPK.

Koordynator webinarium

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

🖥️ Szkolenie on-line | 🌐 Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

 

Pracownicze Plany Kapitałowe – jak wdrożyć i realizować krok po kroku? Szkolenie przygotowujące pracowników działów kadrowych, płacowych i finansowych do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe. Szkolenie, Polbi-Warszawa.

Szkolenie online 1-dniowe. Organizator webinarium: Polbi. Program opracowany przez Renatę Majewską.

 

 1. Kto może zostać uczestnikiem Pracowniczego Programu Kapitałowego?
 2. Uczestnictwo w PPK z automatu (pracobiorcy młodsi) i na wniosek (pracobiorcy starsi).
 3. Zapisanie do Pracowniczego Programu Kapitałowego – na czym polega od strony technicznej (umieszczenie na liście uczestników PPK, rejestracja w instytucji finansowej, otworzenie rachunku PPK).
 4. Omówienie informacji dla starszych osób o możliwości przystąpienia do PPK na ich wniosek (wzór).
 5. Wniosek starszej osoby o jej zapisanie do PPK.
 6. Zgłaszanie do PPK osób pozostających w zatrudnieniu 1 stycznia 2021 roku.
 7. Zgłaszanie do PPK osób przyjmowanych do pracy w okresie przejściowym.
 8. Zgłaszanie do PPK osób zatrudnianych po dacie zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego.
 9. Zasady ustalania minimalnego stażu 90 dni zatrudnienia u danego pracodawcy.
 10. Spóźnione uzyskanie członkostwa wskutek niezawarcia na czas umowy o prowadzenie PPK.
 11. Zgłaszanie do PPK pracowników/zleceniobiorców na długich zwolnieniach lekarskich oraz na urlopach macierzyńskim, rodzicielskim czy ojcowskim.
 12. Zgłaszanie do PPK pracowników na urlopach bezpłatnych.

 

 1. Omówienie wzoru deklaracji rezygnacji z PPK.
 2. Terminy składania deklaracji rezygnacji z PPK.
 3. Skutki złożonej deklaracji rezygnacji z PPK.
 4. Sposoby powrotu do Pracowniczego Programu Kapitałowego po złożeniu deklaracji rezygnacji z PPK:
  • wniosek o wznowienie wpłat do PPK i jego skutki,
  • wznowienie wpłat z automatu przez pracodawcę raz na 4 lata (omówienie związanej z tym dokumentacji).

 

 1. Wpłaty do PPK – podstawowe i dodatkowe.
 2. Omówienie informacji dla uczestnika PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej do Pracowniczego Program Kapitałowego.
 3. Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę i uczestnika.
 4. Zawieszenie wpłat do PPK w sytuacjach kryzysowych.
 5. Możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK (omówienie deklaracji finansowania wpłaty podstawowej).
 6. Terminy naliczania, potrącania i dokonywania wpłat do PPK.
 7. Opodatkowanie i oskładkowanie wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę.
 8. Moment powstania przychodu z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę.
 9. Wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS.
 10. Rozliczenie na liście płac wpłat do PPK potrącanych z wynagrodzenia pracownika, zleceniobiorcy, członka Rady Nadzorczej i osoby korzystającej ze zwolnienia z podatku dochodowego („zerowy PIT”).

 

 1. Skutki zbyt późnego zgłoszenia zatrudnionego do PPK.
 2. Konsekwencje zbyt wczesnego zapisania do PPK.
 3. Wpłaty do PPK a zwrot nadpłaty pensji w trybie uproszczonym.
 4. Wpłaty do PPK po rozwiązaniu stosunku pracy.
 5. Wpłaty do PPK po śmierci uczestnika.
 6. Wpłaty do PPK w razie dokonania wypłaty i zwrotu środków.

 

 1. Wpłaty do Pracowniczego Programu Kapitałowego a podstawa dokonania potrącenia z wynagrodzenia.
 2. Ustalanie kwot wolnych uczestnika PPK, w tym korzystającego ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 3. Przykłady na dokonywanie potrąceń.

 

 1. Obowiązek poinformowania osób w wieku powyżej 55 lat o możliwości przystąpienia do PPK na ich wniosek.
 2. Obowiązek poinformowania każdego uczestnika PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej i obniżenia wpłaty podstawowej do Pracowniczego Programu Kapitałowego.
 3. Obowiązek poinformowania nowozatrudnionego, który złożył oświadczenie o posiadaniu innych rachunków PPK, o konieczności złożenia za niego wniosku o wypłatę transferową.
 4. Obowiązek poinformowania osoby, przeniesionej do nowego programu PPK wskutek wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o zarządzanie PPK, o konieczności złożenia za nią wniosku o wypłatę transferową.
 5. Obowiązek poinformowania osób, które złożyły deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczego Programu Kapitałowego, do końca lutego raz na 4 lata (po raz pierwszy do końca lutego 2023) o konieczności wznowienia za nich wpłat od kwietnia, chyba że znowu zgłoszą deklaracje rezygnacji.

 

 1. Informacja powitalna.
 2. Informacja roczna.
 3. Informacja końcowa.

 

 1. Pozostałe dokumenty dotyczące obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 2. Miejsce i czas przechowywania dokumentacji PPK.
 3. Dane osobowe przekazywane instytucji finansowej.
 4. Czy jest potrzebna umowa podpowiedzenia danych osobowych.

 

Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu wprowadzania i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w zakładzie pracy oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 


Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK 2021).

Szkolenie online 1-dniowe.

Organizator webinarium: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracowała Renata Majewska.

Szkolenie on-line


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa – najnowsze wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Jak zapisać się na szkolenie on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • udostępnimy materiały szkoleniowe,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

Renata Majewska

Renata Majewska to wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. W swojej karierze zawodowej przeprowadziła setki szkoleń z zakresu prawa pracy, potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków wynikających z egzekucji sądowej i administracyjnej, szeroko pojętego prawo pracy (w tym dotyczące akt osobowych pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników w praktyce). Bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace.

 

Renata Majewska – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Renata Majewska - Wykładowca i ekspert Polbi, specjalista prawa pracy.

Renata Majewska.

Renata Majewska - Polbi, Warszawa.RENATA MAJEWSKA

Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu wynagrodzeń, kalkulacji i list płac oraz potrąceń, akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, zatrudniania i zwalniania pracowników oraz świadectw pracy, spraw socjalnych, egzekucji sądowej i administracyjnej z wynagrodzeń.

Więcej o wykładowcy…

 

Specjalizacja, zakres prowadzonych szkoleń


Renata Majewska przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków, działalności socjalnej, prowadzenia dokumentacji pracowniczej przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich oraz prezentując zagadnienia związane z czasem pracy.

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

POLBI – NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi.

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie online?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Dodatkowy rabat na kurs zdalny (on-line)


W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł. Zapłać za webinarium tylko 230 zł! Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY. Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12. | ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia organizowane przez Polbi są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja webinarium – PPK


Organizacja szkolenia on-line: PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Internetowe szkolenie w formie zdalnej z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Efekty, rezultaty  szkolenia


Korzyści z udziału w zajęciach – Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK):

 1. Po ukończeniu szkolenia on-line uczestnik nabędzie i uporządkuje wiedzę w zakresie PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe.
 2. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik pozna cele i procedury tworzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK).
 3. Podczas zajęć uczestnicy nabędą umiejętności analizowania uprawnień uczestnika PPK, dokonywania wpłat na PPK, poznają terminy przekazywania wpłat i technikę naliczania składek z wynagrodzenia uczestnika PPK.
 4. Szkolenie internetowe zapozna uczestników z zasadami rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz możliwościami podziału tych środków.
 5. Uczestnik warsztatów otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.
 6. Osoba biorąca udział w webinarium ma sposobność dokonania samooceny własnej wiedzy i kompetencji oraz zrozumienia potrzeby ciągłego dokształcania zawodowego w celu zdobywania nowych umiejętności i poszerzania i aktualizuj swoją wiedzy zawodowej.

 

Opinie uczestników


Prowadzimy stałą ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: PPK – Pracownicze Programy Kapitałowe. | Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Wewnętrzne / zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.com.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content