logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Miej kontrolę (GIF) pod kontrolą – Inspekcja w hurtowni farmaceutycznej. Szkolenie on-line.

Szkolenie online prezentujące praktyczne wskazówki jak przygotować się do inspekcji w hurtowni farmaceutycznej prowadzonych przez GIF - Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Miej kontrolę (GIF) pod kontrolą!

Szkolenie on-line, mające na celu pomoc w przygotowaniu się do inspekcji oraz pozwalające usystematyzować uprawnienia i obowiązki hurtowników podczas inspekcji prowadzonych przez GIF (Główny Inspektorat Farmaceutyczny).

Praktyczne wskazówki, jak unikać nieprawidłowości przy obrocie lekami w oparciu o przykłady i przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne i ustawy Prawo przedsiębiorców podczas webinarium prezentują Zbigniew Niewójt (praktyk z zakresu prawa farmaceutycznego) oraz Joanna Grynfelder (aplikantka radcowska, specjalista rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia).

🖥️ SZKOLENIE ON-LINE


Tytuł: Miej kontrolę (GIF) pod kontrolą – Inspekcja w hurtowni farmaceutycznej.

Prowadzący zajęcia on-line: Zbigniew Niewójt i Joanna Grynfelder.


Webinarium: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

Szkolenie: 1 dzień, zajęcia w godz. 10:00-15:30.

 

Szkolenie: Inspekcja hurtowni farmaceutycznej (kontrola GIF). Polbi - Warszawa.


Możesz też wybrać ➡️ | 👥👤👥 | Szkolenie stacjonarne

 

Wprowadzenie – zakres szkolenia


Szkolenie internetowe (on-line) dotyczące inspekcji GIF mających miejsce w hurtowniach farmaceutycznych obejmuje swoim zakresem omówienie:

obowiązków hurtowni farmaceutycznych, których spełnianie podlega weryfikacji podczas inspekcji,

sposobu audytowania przez przedsiębiorcę/osobę odpowiedzialną, wykonywania tych obowiązków w ramach kontroli wewnętrznej/samokontroli,

praktyczne omówienie przebiegu inspekcji z uwzględnieniem uprawnień i obowiązków hurtowników,

dokumentacji sporządzanej w toku inspekcji GIF.

Poznaj wymagania i obowiązków hurtowni farmaceutycznych, których naruszenie może zostać potraktowane podczas inspekcji GIF jako niezgodność krytyczna lub ważna.

 

„W teorii nie ma różnicy pomiędzy teorią a praktyką. W praktyce – jest.”

 

Cel szkolenia on-line


Szkolenie on-line (webinarium) ma na celu zapoznanie się z zasadami przeprowadzania inspekcji w hurtowni farmaceutycznej, które umożliwi przedsiębiorcy i osobie odpowiedzialnej odpowiednie przygotowanie się do inspekcji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Zajęcia przybliżają regulacje dotyczące poszczególnych aspektów inspekcji GIF oraz stanowią analizę praktyczną jej przebiegu w hurtowni farmaceutycznej.

 

Adresaci szkolenia – inspekcja hurtowni farmaceutycznej


Interaktywne szkolenie w formie zdalnej (webinarium) kierowane jest do przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi oraz Kierowników Hurtowni farmaceutycznych jak również Osób Odpowiedzialnych.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


🖥️ Szkolenie on-line | E-learning | Webinarium

 

MIEJ KONTROLĘ POD KONTROLĄ! INSPEKCJA W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO INSPEKCJI GŁÓWNEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO.

 

1. Wymagania i obowiązki hurtowni farmaceutycznych w zakresie prowadzonej działalności

Omówienie wymagań i obowiązków hurtowni farmaceutycznych, w oparciu przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, których naruszenie może zostać stwierdzone w toku inspekcji jako niezgodność krytyczna lub ważna.

 

2. Samokontrola jako element przygotowania do inspekcji

Praktycznie omówienie sposobów autoweryfikacji spełniania wymagań i obowiązków przez przedsiębiorcę prowadzącego hurtownię farmaceutyczną – dokumentacja i procedury.

 

3. Rodzaje inspekcji w hurtowni farmaceutycznej

Omówienie rodzajów poszczególnych inspekcji przeprowadzanych w hurtowni farmaceutycznej w ramach nadzoru nad obrotem hurtowym i pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi.

 

4. Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego oraz inspektorów w toku inspekcji

Szczegółowe omówienie praw i obowiązków w toku inspekcji przeprowadzanej na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy Prawo przedsiębiorców na przykładzie inspekcji planowej. Relacja uprawnień i obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego hurtownię farmaceutyczną oraz uprawnień i obowiązków inspektorów ds. obrotu hurtowego.

 

5. Etapy inspekcji oraz rodzaje i wymogi formalne dotyczące dokumentacji

Praktyczne omówienie przebiegu inspekcji planowej przeprowadzanej w hurtowni farmaceutycznej oraz dokumentacji sporządzanej na poszczególnych etapach inspekcji – raport z inspekcji, harmonogram działań naprawczych, zastrzeżenia do raportu z inspekcji, wyjaśnienia do raportu z inspekcji, książka kontroli, itd.

 

6. Panel dyskusyjny, podsumowanie i wnioski praktyczne

Podsumowanie szkolenia oraz czas przewidziany przez wykładowców na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu przygotowania do inspekcji hurtowni farmaceutycznej oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w szkoleniu.

 

Wykładowcy – osoby prowadzące szkolenie


👤 Zbigniew Niewójt –  długoletni praktyk w zakresie inspekcji farmaceutycznej.

👤 Joanna Grynfelder – aplikantka radcowska, specjalizująca się w obszarach związanych z branżą life sciences, funkcjonowaniem rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia.

 

Szkolenie online dotyczące przygotowania hurtowni farmaceutycznej do inspekcji GIF.

 

Metoda prowadzenia szkolenia


Szkolenie on-line dotyczące przygotowania hurtowni farmaceutycznej do inspekcji GIF prowadzone jest w formie wykładu oraz praktycznego omówienia wybranych przykładów.

 

Dwoje wykładowców 👥 – dwa punkty widzenia


Prowadzący zajęcia internetowe zaprezentują zagadnienia dotyczące czynności związanych z inspekcją GIF i dokumentacji towarzyszącej kontroli z różnych punktów widzenia tj. w aspekcie przepisów prawa farmaceutycznego oraz regulacji prawnych dotyczących praw i obowiązków wynikających z wykonywania działalności gospodarczej, co daje gwarancję spojrzenia na temat z różnych perspektyw i ciekawej dyskusji!

 

Praktyka w teorii czy teoria w praktyce?


Warsztaty kierowane do przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi oraz kierowników hurtowni farmaceutycznych oraz osób odpowiedzialnych to kompleksowe spojrzenie okiem praktyka i prawnika na zagadnienie inspekcji prowadzonych w hurtowniach farmaceutycznych. Dwoje wykładowców – dwa punkty widzenia.

 

Efekty, rezultaty szkolenia


W czasie zajęć internetowych uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę na temat uprawnień i obowiązków hurtowników, która umożliwi przedsiębiorcy i osobie odpowiedzialnej właściwe przygotowanie się do inspekcji GIF w hurtowni farmaceutycznej.

 

Opinie uczestników szkolenia

Oceny szkolenia: Inspekcja hurtowni farmaceutycznej (kontrola GIF).Nasze szkolenia są stale oceniane przez uczestników zajęć, którzy anonimowo wyrażają swoje opinie dotyczące jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak postrzegane są poszczególne edycje szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków.

➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (e-learning). Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Wykłady i ćwiczenia na szkoleniu prowadzone są w oparciu o autorski program. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości będą rozwiązywane na przykładach. | ➡️ Zobacz: Webinaria, szkolenia on-line.

 

Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje. Szkolenie on-line (webinarium).

Udział w szkoleniu – logowanie


Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium udostępniamy uczestnikom szkolenia e-mailem dostęp do internetowej platformy szkoleniowej. Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego. Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

 

Organizacja webinarium


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne szkolenia oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:30 zaplanowane jest zakończenie webinarium.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia on-line poświęconego przygotowaniu do inspekcji hurtowni farmaceutycznej do kontroli Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w webinarium.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia online: Inspekcja hurtowni farmaceutycznej (kontrola GIF).

Koordynator szkolenia on-line

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Szkolenie: Inspekcja hurtowni farmaceutycznej - kontrola GIF.

Szkolenie prezentujące praktyczne wskazówki jak przygotować się do inspekcji w hurtowni farmaceutycznej prowadzonych przez GIF – Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Miej kontrolę pod kontrolą!

 

Omówienie wymagań i obowiązków hurtowni farmaceutycznych, w oparciu przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, których naruszenie może zostać stwierdzone w toku inspekcji jako niezgodność krytyczna lub ważna.

 

Praktycznie omówienie sposobów autoweryfikacji spełniania wymagań i obowiązków przez przedsiębiorcę prowadzącego hurtownię farmaceutyczną – dokumentacja i procedury.

 

Omówienie rodzajów poszczególnych inspekcji przeprowadzanych w hurtowni farmaceutycznej w ramach nadzoru nad obrotem hurtowym i pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi.

 

Szczegółowe omówienie praw i obowiązków w toku inspekcji przeprowadzanej na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy Prawo przedsiębiorców na przykładzie inspekcji planowej. Relacja uprawnień i obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego hurtownię farmaceutyczną oraz uprawnień i obowiązków inspektorów ds. obrotu hurtowego.

 

Praktyczne omówienie przebiegu inspekcji planowej przeprowadzanej w hurtowni farmaceutycznej oraz dokumentacji sporządzanej na poszczególnych etapach inspekcji – raport z inspekcji, harmonogram działań naprawczych, zastrzeżenia do raportu z inspekcji, wyjaśnienia do raportu z inspekcji, książka kontroli, itd.

 

Podsumowanie szkolenia oraz czas przewidziany przez wykładowców na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu przygotowania do inspekcji hurtowni farmaceutycznej oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w szkoleniu.

SZKOLENIE ON-LINE

Szkolenia on-line. E-learning. Polbi - Warszawa.Webinaria (szkolenia online) to internetowy format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Nowoczesna, zdalna forma prowadzenia zajęć umożliwia przesyłanie uczestnikom szkolenia relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewnia dostęp do przygotowanych prezentacji. Interaktywny kontakt z prowadzącym webinarium możliwy jest za pośrednictwem czatu.

 

Zaproszenie na szkolenie internetowe


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Udział w zajęciach on-line


Klikając na link przesłany mailem uczestnik dostaję się bezpośrednio na stronę szkolenia on-line.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

🎤 Mikrofon (opcjonalnie) – w przypadku możliwości zadawania pytań wykładowcy.

 

Szkolenia on-line, webinaria

 

Co trzeba zrobić – krok po kroku


Dokonaj zgłoszenia na szkolenie on-line.

Otrzymujesz potwierdzenie dokonania zapisu na szkolenie.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium e-mailem udostępnimy link do szkolenia.

W dniu szkolenia przy użyciu linka wchodzisz na webinarium i uczestniczysz w zajęciach.

 

Logowanie na webinarium

 

Wirtualna poczekalnia

 

Webinarium – szkolenie on-line

 

Kontakt z prowadzącym – zadawanie pytań

 

 

Webinarowa platforma szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem Webinary GetResponse.

 

Webinarium – to takie łatwe


Korzystając z platformy webinarowej GetResponse nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania, zakładania konta w czy posiadania hasła do logowania.

 

Prostota obsługi komunikatora


Ciesz się łatwym kontaktem z prowadzącym zajęcia, możliwością korzystania z przygotowanych prezentacji, funkcjonalnością i intuicyjnością obsługi komunikatora.

 

WEBINARIUM – POLBI

Interaktywne, internetowe szkolenie na żywo


 • Webinarium to szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo.
 • Zajęcia realizowane są podobnie jak stacjonarne szkolenia otwarte.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

Joanna Grynfelder

Joanna Grynfelder – Aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Ukończyła program Business Law na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obejmujący specjalistyczne aspekty z zakresu prawa gospodarczego prywatnego, gospodarczego publicznego oraz prawa finansowego.

Joanna Grynfelder  swoją specjalizację rozwija w oparciu o praktykę zawodową wykonywaną w szczególności w obszarach związanych z prawem gospodarczym prywatnym i publicznym, prawem cywilnym oraz prawnymi aspektami związanymi z branżą life sciences, funkcjonowaniem rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia.

Zbigniew Niewójt

Zbigniew Niewójt – magister farmacji, ceniony ekspert z ogromnym doświadczeniem praktycznym, wieloletni wykładowca, doradca i osoba pełniąca funkcje dyrektora Departamentu w GIF, pracownik Narodowego Instytutu Leków oraz osoba piastująca stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

 

Zbigniew Niewójt – ekspert, doradca, wykładowca


Zbigniew Niewójt - Wykładowca, szkoleniowiec. Ekspert z ogromnym doświadczeniem praktyczny.

Ceniony, wieloletni wykładowca i szkoleniowiec.

Były dyrektor Departamentu w GIF.

Pełnił funkcję Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Były doradca do spraw produktów leczniczych.

Pracownik Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.

 

Zbigniew Niewójt – wykształcenie


Zbigniew Niewójt jest absolwentem:

 • Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Studium podyplomowego Inspektorów Farmaceutycznych w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Master of Business Administration (MBA) – na Wydziale Zarządzania Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zbigniew Niewójt – Ekspert z ogromnym doświadczeniem praktycznym, wieloletni wykładowca i doradca.

 

Kariera i doświadczenie zawodowe


Zbigniew Niewójt od 2000 roku pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF). W 2004 roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora w/w departamentu GIF.

W lipcu 2006 roku Prezes Kancelarii Rady Ministrów powołał Zbigniewa Niewójta na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

W latach 2006-2007 sprawował funkcję doradcy prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do spraw produktów leczniczych.

W marcu 2007 roku został zastępcą Głównego Inspektora Farmaceutycznego, a od 2015 roku dodatkowo pełnił obowiązki Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Zbigniew Niewójt od września 2018 roku pracuje w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie.

 

Działalność ekspercka i szkoleniowa


Zbigniew Niewójt to praktyk, ceniony ekspert i doświadczony wykładowca – współpracuje z Polbi od ponad 20 lat.

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

POLBI – NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja webinarium – Kontrola GIF


Organizacja szkolenia on-line: PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:30 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Wymagania sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

🎤 Mikrofon (opcjonalnie) – w przypadku możliwości zadawania pytań wykładowcy.

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Webinar - Interaktywne zdalne szkolenia on-line na żywo. Polbi - Warszawa.

SZKOLENIE ON-LINE

Termin: 2020-09-17

Webinarium. Zajęcia w godz. 10:00-15:30.

Cena dla osoby: 790 zł 650 zł *

Cena dla wielu osób: 750 zł 650 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2020-07-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.