logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Umowy o pracę. Zmiana warunków, zasady rozwiązywania. Szkolenie on-line.

Webinarium dotyczące dokonywania zmian warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umów o pracę.

Zmiana warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umowy o pracę. Bieżące problemy, trudne przypadki i kontrowersje oraz wątpliwości i niejasności dotyczące interpretacji przepisów prawa pracy.

 

🖥️ SZKOLENIE ON-LINE


Tytuł: Umowy o pracę. Zmiana warunków, zasady rozwiązywania.

Prowadzący: Piotr Wąż.


Forma: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

Webinarium: 1 dzień, 3 godziny, zajęcia: 9:00-12:15.


Cena: 190 zł netto / 190 zł brutto za osobę *).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Umowy o pracę. Zmiana warunków, zasady rozwiązywania. Szkolenie on-line.

 

Cel szkolenia


Szkolenie on-line ma na celu przekazanie podstawowych informacji związanych z procedurą zmiany warunków zatrudnienia określonych w umowie o pracę oraz zasad dotyczących rozwiązywania umów o pracę.

 

Adresaci szkolenia on-line


Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.

 

Korzyści dla uczestników webinarium


Udział w zdalnym szkoleniu internetowym jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania obowiązujących przepisów regulujących zasady zmiany warunków umowy o pracę oraz zapoznania się z zasadami rozwiązywania umów o pracę.

 

UMOWY O PRACĘ – SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


Szkolenie on-line | E-learning | Webinarium

 

I. Tryby zmiany warunków umów o pracę

 1. Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę (art. 231a KP oraz art. 15zf koronaustawy).
 2. Porozumienie zmieniające.
 3. Wypowiedzenie zmieniające (wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy).

 

II. Tryby rozwiązywania umowy o pracę

 1. Rozwiązanie umowy o pracę – porozumienie stron.
 2. Rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 52, 53, 55 KP).
 3. Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem.

 

III. Ograniczenia i zakazy rozwiązywania umowy o pracę oraz zmiany jej warunków

 1. Najpowszechniejsze grupy pracowników objętych ochroną i okresy jej obowiązywania:
 • wiek przedemerytalny,
 • urlop wypoczynkowy i choroba,
 • kobiety w ciąży,
 • pracownicy korzystający z urlopów związanych z rodzicielstwem,
 • działacze związkowi.
 1. Warunki uchylenia ochrony przed zwolnieniem.

 

IV. Zagadnienia związane z rozwiązywaniem umów o pracę

 1. Jak prawidłowo sformułować pismo rozwiązujące umowę o pracę, zwłaszcza w przypadku zwolnienia wysłanego pocztą tradycyjną?
 2. Jak prawidłowo zwolnić z obowiązku świadczenia pracy oraz udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia?
 3. Jak prawidłowo ustalić długość okresu wypowiedzenia?
 4. W jakich przypadkach okres wypowiedzenia może zostać wydłużony lub skrócony?
 5. Jak prawidłowo ustalić upływ połowy biegu okresu wypowiedzenia na potrzeby art. 42 § 1-3 KP?
 6. Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który w trakcie L-4 chodzi do pracy?
 7. Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w dniu wolnym od pracy, poza jego godzinami pracy lub w godzinach nocnych?
 8. Czy pomyłka pracodawcy w dacie zawarcia umowy o pracę przywołanej w wypowiedzeniu może stanowić podstawę do jego uchylenia?
 9. Jakie są konsekwencje rozwiązania umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej (SMS, fax, mail) przez pracownika i pracodawcę? Czy tego typu czynność prawna jest prawnie skuteczna?
 10. W którym momencie ustaje stosunek pracy, gdy druga strona (pracodawca lub pracownik) nie przyjmuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę i zostaje ono wysłane do niej pocztą tradycyjną?
 11. Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 KP) wskazując datę przyszłą?
 12. Jaki jest termin wymaganej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

 

V. Zwolnienia grupowe

Ustawa o tzw. zwolnieniach grupowych (ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

 1. Jak ustalić stan zatrudnienia na potrzeby stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych?
 2. Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę zwolnień?
 3. Zwolnienia grupowe: tryb zbiorowy i indywidualny – różnice.
 4. Odprawa pieniężna.
 5. Ponowne zatrudnienie.

VI. Świadectwo pracy

 1. Jak prawidłowo wpisać tryb i podstawę rozwiązania umowy o pracę?
 2. Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku przegranego przez pracodawcę sporu w przedmiocie zasadności rozwiązania umowy o pracę?

 

Prowadzący szkolenie on-line – Piotr Wąż

Piotr Wąż

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie prowadzone w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać wykładowcy pytania oraz zgłaszać swoje uwagi i sugestie.

 

Szkolenie on-line. DPD - Dobra Praktyka Dystrybucyjna w Hurtowni Farmaceutycznej.

 

Udział w szkoleniu – logowanie


W dniu poprzedzającym webinarium udostępniamy uczestnikom szkolenia e-mailem link do internetowej platformy szkoleniowej. Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego. Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

 

Organizacja webinarium


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 9-tej. Na godzinę 12:15 zaplanowane jest zakończenie zajęć. 3-godzinne webinarium: 9:00-10:30 część 1, 10:30-10:35 przerwa, 10:35-10:45 odpowiedzi na pytania uczestników, 10:45-12:00 część 2, 12:00-12:15 odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia on-line poświęconego dokonywaniu zmiana warunków umowy o pracę oraz zasadom rozwiązywania umów o pracę otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w webinarium.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt  z organizatorem


Kontakt w sprawie szkolenia on-line: Umowy o pracę. Zmiana warunków, zasady rozwiązywania.Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Szkolenie on-line | E-learning | Webinarium

Zmiana warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umowy o pracę. Bieżące problemy , trudne przypadki i kontrowersje oraz wątpliwości i niejasności dotyczące interpretacji przepisów prawa pracy.

 

 

 1. Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę (art. 231a KP oraz art. 15zf koronaustawy).
 2. Porozumienie zmieniające.
 3. Wypowiedzenie zmieniające (wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy).

 

 1. Rozwiązanie umowy o pracę – porozumienie stron.
 2. Rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 52, 53, 55 KP).
 3. Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem.

 

 1. Najpowszechniejsze grupy pracowników objętych ochroną i okresy jej obowiązywania:
 • wiek przedemerytalny,
 • urlop wypoczynkowy i choroba,
 • kobiety w ciąży,
 • pracownicy korzystający z urlopów związanych z rodzicielstwem,
 • działacze związkowi.
 1. Warunki uchylenia ochrony przed zwolnieniem.

 

 1. Jak prawidłowo sformułować pismo rozwiązujące umowę o pracę, zwłaszcza w przypadku zwolnienia wysłanego pocztą tradycyjną?
 2. Jak prawidłowo zwolnić z obowiązku świadczenia pracy oraz udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia?
 3. Jak prawidłowo ustalić długość okresu wypowiedzenia?
 4. W jakich przypadkach okres wypowiedzenia może zostać wydłużony lub skrócony?
 5. Jak prawidłowo ustalić upływ połowy biegu okresu wypowiedzenia na potrzeby art. 42 § 1-3 KP?
 6. Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który w trakcie L-4 chodzi do pracy?
 7. Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w dniu wolnym od pracy, poza jego godzinami pracy lub w godzinach nocnych?
 8. Czy pomyłka pracodawcy w dacie zawarcia umowy o pracę przywołanej w wypowiedzeniu może stanowić podstawę do jego uchylenia?
 9. Jakie są konsekwencje rozwiązania umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej (SMS, fax, mail) przez pracownika i pracodawcę? Czy tego typu czynność prawna jest prawnie skuteczna?
 10. W którym momencie ustaje stosunek pracy, gdy druga strona (pracodawca lub pracownik) nie przyjmuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę i zostaje ono wysłane do niej pocztą tradycyjną?
 11. Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 KP) wskazując datę przyszłą?
 12. Jaki jest termin wymaganej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

 

Ustawa o tzw. zwolnieniach grupowych (ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

 1. Jak ustalić stan zatrudnienia na potrzeby stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych?
 2. Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę zwolnień?
 3. Zwolnienia grupowe: tryb zbiorowy i indywidualny – różnice.
 4. Odprawa pieniężna.
 5. Ponowne zatrudnienie.

 

 1. Jak prawidłowo wpisać tryb i podstawę rozwiązania umowy o pracę?
 2. Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku przegranego przez pracodawcę sporu w przedmiocie zasadności rozwiązania umowy o pracę?

 


Umowy o pracę. Zmiana warunków, zasady rozwiązywania.

Szkolenie on-line. Organizator webinarium: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracował Piotr Wąż.

SZKOLENIE ON-LINE

Szkolenia on-line. E-learning. Polbi - Warszawa.Webinaria (szkolenia online) to internetowy format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Nowoczesna, zdalna forma prowadzenia zajęć umożliwia przesyłanie uczestnikom szkolenia relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewnia dostęp do przygotowanych prezentacji. Interaktywny kontakt z prowadzącym webinarium możliwy jest za pośrednictwem czatu.

 

Zaproszenie na szkolenie internetowe


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Udział w zajęciach on-line


Klikając na link przesłany mailem uczestnik dostaję się bezpośrednio na stronę szkolenia on-line.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

🎤 Mikrofon (opcjonalnie) – w przypadku możliwości zadawania pytań wykładowcy.

 

Szkolenia on-line, webinaria

 

Co trzeba zrobić – krok po kroku


Dokonaj zgłoszenia na szkolenie on-line.

Otrzymujesz potwierdzenie dokonania zapisu na szkolenie.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium e-mailem udostępnimy link do szkolenia.

W dniu szkolenia przy użyciu linka wchodzisz na webinarium i uczestniczysz w zajęciach.

 

Logowanie na webinarium

 

Wirtualna poczekalnia

 

Webinarium – szkolenie on-line

 

Kontakt z prowadzącym – zadawanie pytań

 

 

Webinarowa platforma szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem Webinary GetResponse.

 

Webinarium – to takie łatwe


Korzystając z platformy webinarowej GetResponse nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania, zakładania konta w czy posiadania hasła do logowania.

 

Prostota obsługi komunikatora


Ciesz się łatwym kontaktem z prowadzącym zajęcia, możliwością korzystania z przygotowanych prezentacji, funkcjonalnością i intuicyjnością obsługi komunikatora.

 

WEBINARIUM – POLBI

Interaktywne, internetowe szkolenie na żywo


 • Webinarium to szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo.
 • Zajęcia realizowane są podobnie jak stacjonarne szkolenia otwarte.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

Piotr Wąż

Dr Piotr Wąż – doktor nauk prawnych, wykładowca, szkoleniowiec, były specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Ekspert i specjalista w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek.

 

Piotr Wąż – wykładowca, specjalista i ekspert


Piotr Wąż. Wykładowca, szkoleniowiec, wspołpracownik Polbi - Warszawa.

Wieloletni i doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Ekspert w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek.

Biegły sądowy z zakresu stosunku pracy.

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Piotr Wąż posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze wykładowcy przeprowadził już kilka tysięcy szkoleń z zakresu prawa pracy (w tym również międzynarodowego prawa pracy), delegowania pracowników do innego państwa oraz problematyki BHP.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty, które prowadzi Pan Piotr Wąż!


 

Piotr Wąż – Więcej o wykładowcy …

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

Polbi – Numer Rachunku Bankowego


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia – Umowy o pracę


Organizacja szkolenia on-line. Umowy o pracę. Zmiana warunków, zasady rozwiązywania.

9:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

12:15 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Ilość godzin wykładowych


3-godzinne webinarium podzielone jest na części.

 • 9:00-10:30 część 1
 • 10:30-10:35 przerwa
 • 10:35-10:45 odpowiedzi na pytania uczestników
 • 10:45-12:00 część 2
 • 12:00-12:15 odpowiedzi na pytania uczestników

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Wymagania sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Przeglądarka internetowa – zalecana Google Chrome, FireFox, Opera, Safari.

🔊 Głośniki lub słuchawki i ewentualnie mikrofon.

 

Logowanie na zajęcia


🕘 W dniu poprzedzającym  szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.