logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej. Obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność.

Szkolenie omawiające zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej. Prowadzi Anna Krawczak.

Szkolenie  Obowiązki i wyzwania w pracy Osoby Odpowiedzialnej – podejście praktyczne. Warsztaty dla przedsiębiorców, kierowników oraz personelu hurtowni farmaceutycznych omawiające obowiązki jakie realizuje Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD). Szkolenie prowadzi Anna Krawczak.

 

Temat: Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej

Prowadzący: Anna Krawczak


Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin wykładowych, zajęcia: 10:00-16:00.

 

Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej - Szkolenie, Polbi-Warszawa, Anna Krawczak.

Poznaj obowiązki i wyzwania w pracy Osoby Odpowiedzialnej w Hurtowni Farmaceutycznej – podejście praktyczne.

 

Cel szkolenia – Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej


Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych zasad realizacji obowiązków Osoby Odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz metod nadzoru działań objętych wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD). Prezentacja najważniejszych elementów Farmaceutycznego Systemu Jakości w Hurtowni Farmaceutycznej.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie poświęcone praktycznym aspektom realizacji obowiązków obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność osoby odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej adresowane jest do osób odpowiedzialnych za system jakości oraz nadzorowanie procesów DPD.

 

Metoda prowadzenia szkolenia


Szkolenie dla Osób Odpowiedzialnych w hurtowni farmaceutycznej realizowane jest w formie wykładu. Prowadząca zajęcia zaprezentuje omawianą tematykę na praktycznych przykładach. Szkolenie zapewni nabycie wiedzy zarówno teoretycznej oraz jej zastosowania praktycznego w oparciu o doświadczenie zawodowe prowadzącej szkolenie – Anny Krawczak.

 

PROGRAM SZKOLENIA


Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej

Zasady odpowiedzialności przedsiębiorcy i Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej – obowiązki i uprawnienia.

Najważniejsze elementy Farmaceutycznego Systemu Jakości w Hurtowni.

 1. Dokumentacja – DGH oraz procedury i instrukcje.
 2. Personel, szkolenia.
 3. Zarządzanie ryzykiem jakości.
 4. Audyty.
 5. Kwalifikacja dostawców produktów i usług, kwalifikacja odbiorców.
 6. Umowy jakościowe i nadzór nad Zleceniobiorcami.

Praktyczne aspekty realizacji obowiązków Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej.

 1. Nadzór nad procesami w hurtowni.
 2. Reklamacje, zwroty, produkty podejrzane o sfałszowanie, wstrzymania i wycofania produktów leczniczych.
 3. Nadzór nad odchyleniami temperatury podczas transportu, podczas załadunku, rozładunku – analiza odchyleń i reklamacji w transporcie.
 4. Wykorzystanie analizy ryzyka w procesie podejmowania decyzji.

 

Wykładowca prowadzący szkolenie

Anna Krawczak – Wykładowca, audytor, ekspert GMP i GDP.

 

Rezultaty, korzyści, efekty szkolenia


Uczestnicy zajęć z zakresu realizacji obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej:

▶️ zapoznają się z przepisami regulującymi zakres objęty tematyką szkolenia,

▶️ poznają obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy oraz Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej,

▶️ zdobędą praktyczną wiedzę dotycząca zasad zarządzania systemem jakości DPD,

▶️ uzyskają wiedzę dotyczącą najważniejszych elementów Farmaceutycznego Systemu Jakości w Hurtowni,

▶️ przekonają się o poziomie swojej wiedzy i umiejętności w poszczególnych obszarach regulacji dotyczących wykonywania obowiązków ustawowych,

▶️ nabędą wiedze pozwalająca na weryfikacje obecnie wykonywanych obowiązków i wprowadzenie udoskonaleń w nadzorowanych obszarach.

 

Zagadnienia ujęte w programie szkolenia


Podczas zajęć na szkoleniu pt. „Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej” zostanie omówiona poniższa tematyka.

▶️ Regulacje prawne wynikające z ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzenia w sprawie DPD.

▶️ Obowiązki i uprawnienia w pracy Osoby Odpowiedzialnej – podejście praktyczne.

▶️ System Jakości w Hurtowni Farmaceutycznej – najważniejsze elementy.

▶️ Praktyczna realizacja nadzoru nad procesami w hurtowni, reklamacje, zwroty, produkty podejrzane o sfałszowanie, wstrzymania i wycofania produktów leczniczych.

▶️ Kontrola odchyleń temperatury podczas załadunku, transportu i rozładunku.

▶️ Wykorzystanie analizy ryzyka w procesie podejmowania decyzji.

 

Opinie uczestników szkolenia

Ocena szkoleń szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków.Nasze szkolenia są stale oceniane przez uczestników zajęć.

Zobacz, jak postrzegane są poszczególne edycje szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków.

➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Organizacja szkolenia


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników. Rozpoczęcie szkolenia następuje o godzinie 10-tej. O godzinie 13:00 zapraszamy na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia „Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu„ potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt w sprawie szkolenia


Kontakt z sprawie szkolenia - Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej. Kurs Polbi - Warszawa.

Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

 

Obowiązki i wyzwania w pracy Osoby Odpowiedzialnej – podejście praktyczne. Szkolenie dla przedsiębiorców, kierowników oraz personelu hurtowni farmaceutycznych omawiające obowiązki jakie realizuje Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD). Szkolenie prowadzi Anna Krawczak.


 

Wymagania prawne wynikające z Ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 

Zasady odpowiedzialności przedsiębiorcy i Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej – obowiązki i uprawnienia.

 

Najważniejsze elementy Farmaceutycznego Systemu Jakości w Hurtowni.

 • Dokumentacja – DGH oraz procedury i instrukcje.
 • Personel, szkolenia.
 • Zarządzanie ryzykiem jakości.
 • Audyty.
 • Kwalifikacja dostawców produktów i usług, kwalifikacja odbiorców.
 • Umowy jakościowe i nadzór nad Zleceniobiorcami.

 

Praktyczne aspekty realizacji obowiązków Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej.

 • Nadzór nad procesami w hurtowni.
 • Reklamacje, zwroty, produkty podejrzane o sfałszowanie, wstrzymania i wycofania produktów leczniczych.
 • Nadzór nad odchyleniami temperatury podczas transportu, podczas załadunku, rozładunku – analiza odchyleń i reklamacji w transporcie.
 • Wykorzystanie analizy ryzyka w procesie podejmowania decyzji.

 


Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej. Obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa

Program szkolenia opracowała Anna Krawczak.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Anna Krawczak

Anna Krawczak – Współpracuje z firmą POLBI w zakresie szkoleń  z zakresu GMP i GDP.

Anna Krawczak – Wykładowca, trener, audytor, ekspert.


Anna Krawczak - wykładowca, ekspert, audytor. Szkolenia i kursy GMP, GDP.

Związana z przemysłem farmaceutycznym od 1993 roku. Praktyka w wiodących firmach farmaceutycznych zajmujących się wytwarzaniem i importem oraz obrotem hurtowym produktów leczniczych. Zajmowała stanowiska związane z zarządzeniem i nadzorowaniem systemów jakości. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Wykształcenie


Anna Krawczak jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium podyplomowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Doświadczenie w zakresie szkoleń


Prowadzi szkolenia z zakresu DPP – Dobra Praktyka Produkcyjna (Wytwarzania) / GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i  DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) / GDP (ang. Good Distribution Practice) z obszaru produkcji, magazynowania i dystrybucji produktów leczniczych.

Prowadząc szkolenia wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Anna Krawczak - Szkolenia, Polbi, Warszawa.


 

Anna Krawczak | ➡️ Więcej o wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Odroczony termin płatności za szkolenie: Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej. Polbi – Warszawa.

✅  Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenie bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. | ➡️ Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – Osoba Odpowiedzialna


Organizacja szkolenia: Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej. Polbi - Warszawa.9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć


Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

➡️ Więcej informacji o zaświadczeniu o ukończeniu kursu

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2020


KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2019 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2020) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

| ➡️ Więcej informacji o KFS 2020 …

 

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

Kontakt z działem szkoleń


Kontakt w sprawie szkolenia: Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej. Polbi - Warszawa.

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.