logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej

Szkolenie omawiające zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej. Prowadzi Anna Krawczak.

Obowiązki i wyzwania w pracy Osoby Odpowiedzialnej – podejście praktyczne.Szkolenie - Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej. Polbi, Warszawa. Szkolenie dla przedsiębiorców, kierowników oraz personelu hurtowni farmaceutycznych omawiające obowiązki jakie realizuje Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD). Szkolenie prowadzi Anna Krawczak.

Temat: Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej

Prowadzący: Anna Krawczak


Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin wykładowych, zajęcia: 10:00-16:00.

Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej - Szkolenie, Polbi-Warszawa, Anna Krawczak.

Poznaj obowiązki i wyzwania w pracy Osoby Odpowiedzialnej w Hurtowni Farmaceutycznej – podejście praktyczne.


Cel szkolenia – Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych zasad realizacji obowiązków Osoby Odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz metod nadzoru działań objętych wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD). Prezentacja najważniejszych elementów Farmaceutycznego Systemu Jakości w Hurtowni Farmaceutycznej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie poświęcone praktycznym aspektom realizacji obowiązków obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność osoby odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej adresowane jest do osób odpowiedzialnych za system jakości oraz nadzorowanie procesów DPD.

Metoda prowadzenia szkolenia

Szkolenie dla Osób Odpowiedzialnych w hurtowni farmaceutycznej realizowane jest w formie wykładu. Prowadząca zajęcia zaprezentuje omawianą tematykę na praktycznych przykładach. Szkolenie zapewni nabycie wiedzy zarówno teoretycznej oraz jej zastosowania praktycznego w oparciu o doświadczenie zawodowe prowadzącej szkolenie – Anny Krawczak.

 

Anna Krawczak – Wykładowca, audytor, ekspert GMP i GDP.

 

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia „Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.


Rezultaty, korzyści, efekty szkolenia

Uczestnicy zajęć z zakresu realizacji obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej:

▶️ zapoznają się z przepisami regulującymi zakres objęty tematyką szkolenia,

▶️ poznają obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy oraz Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej,

▶️ zdobędą praktyczną wiedzę dotycząca zasad zarządzania systemem jakości DPD,

▶️ uzyskają wiedzę dotyczącą najważniejszych elementów Farmaceutycznego Systemu Jakości w Hurtowni,

▶️ przekonają się o poziomie swojej wiedzy i umiejętności w poszczególnych obszarach regulacji dotyczących wykonywania obowiązków ustawowych,

▶️ nabędą wiedze pozwalająca na weryfikacje obecnie wykonywanych obowiązków i wprowadzenie udoskonaleń w nadzorowanych obszarach. 


Zagadnienia ujęte w programie szkolenia

Podczas zajęć na szkoleniu pt. „Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej” zostanie omówiona poniższa tematyka.

▶️ Regulacje prawne wynikające z ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzenia w sprawie DPD.

▶️ Obowiązki i uprawnienia w pracy Osoby Odpowiedzialnej – podejście praktyczne.

▶️ System Jakości w Hurtowni Farmaceutycznej – najważniejsze elementy.

▶️ Praktyczna realizacja nadzoru nad procesami w hurtowni, reklamacje, zwroty, produkty podejrzane o sfałszowanie, wstrzymania i wycofania produktów leczniczych.

▶️ Kontrola odchyleń temperatury podczas załadunku, transportu i rozładunku.

▶️ Wykorzystanie analizy ryzyka w procesie podejmowania decyzji.

Opinie uczestników szkolenia

Nasze szkolenia są stale oceniane przez uczestników zajęć, którzy anonimowo wyrażają swoje opinie dotyczące jakości oferowanych usług. Zobacz, jak postrzegane są poszczególne edycje szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków – Raporty – Oceny Szkolenia. 

Bądź na bieżąco – Jesteśmy na Facebooku!

Facebook. Polbi - Farmacja.Zapraszamy na Facebooka dla branży  farmaceutycznej (hurtownie, wytwórnie). Aktualne oferty szkoleń, informacje o nowych propozycjach oraz najnowszych ofertach specjalnych kierowanych do właścicieli i personelu firm farmaceutycznych i hurtowni znajdziesz w jednym miejscu – Farmacja – Szkolenia. Polbi, Warszawa.


Kontakt w sprawie szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia - Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej. Kurs Polbi - Warszawa.

Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Wymagania prawne wynikające z Ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Zasady odpowiedzialności przedsiębiorcy i Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej – obowiązki i uprawnienia.

Najważniejsze elementy Farmaceutycznego Systemu Jakości w Hurtowni.

 • Dokumentacja – DGH oraz procedury i instrukcje.
 • Personel, szkolenia.
 • Zarządzanie ryzykiem jakości.
 • Kwalifikacja dostawców produktów i usług, kwalifikacja odbiorców.
 • Umowy jakościowe i nadzór nad Zleceniobiorcami.

Praktyczne aspekty realizacji obowiązków Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej.

 • Nadzór nad procesami w hurtowni.
 • Reklamacje, zwroty, produkty podejrzane o sfałszowanie, wstrzymania i wycofania produktów leczniczych.
 • Nadzór nad odchyleniami temperatury podczas transportu, podczas załadunku, rozładunku – analiza odchyleń i reklamacji w transporcie.
 • Wykorzystanie analizy ryzyka w procesie podejmowania decyzji.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Anna Krawczak

Anna Krawczak – Współpracuje z firmą POLBI w zakresie szkoleń  z zakresu GMP i GDP.

Anna Krawczak – Wykładowca, trener, audytor, ekspert.


Anna Krawczak - wykładowca, ekspert, audytor. Szkolenia i kursy GMP, GDP.

Związana z przemysłem farmaceutycznym od 1993 roku. Praktyka w wiodących firmach farmaceutycznych zajmujących się wytwarzaniem i importem oraz obrotem hurtowym produktów leczniczych. Zajmowała stanowiska związane z zarządzeniem i nadzorowaniem systemów jakości. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Wykształcenie


Anna Krawczak jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium podyplomowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Doświadczenie w zakresie szkoleń


Prowadzi szkolenia z zakresu DPP – Dobra Praktyka Produkcyjna (Wytwarzania) / GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i  DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) / GDP (ang. Good Distribution Practice) z obszaru produkcji, magazynowania i dystrybucji produktów leczniczych.

Prowadząc szkolenia wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Anna Krawczak - Szkolenia, Polbi, Warszawa.


 

Anna Krawczak | ➡️ Więcej o wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Odroczony termin płatności za szkolenie: Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej. Polbi – Warszawa.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej. Polbi - Warszawa.9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2019 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2019) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontakt w sprawie szkolenia: Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej. Polbi - Warszawa.

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.