logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Ośrodek Pomocy Społecznej – Ochrona danych osobowych pracowników i klientów OPS – dokumentacja RODO.

Praktyka ochrony i przetwarzania danych osobowych w związku z RODO w Ośrodkach Pomocy Społecznej. Dokumentacja, procedury, praktyczne wskazówki.

Szkolenie dotyczące zasad ochrony danych osobowych w Ośrodkach Pomocy Społecznej i dokumentacji RODO. Zajęcia dla pracowników sektora pomocy społecznej zapoznające ich z nowymi przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz dokumentacją i procedurami jak również omawiające wzory dokumentów z zakresu polityki ochrony danych osobowych w OPS.

Tytuł szkolenia: Ośrodek Pomocy Społecznej – Ochrona danych osobowych pracowników i klientów OPS – dokumentacja RODO.

Prowadzący: Ryszard Andruszczak.

Szkolenie: 1 dzień, zajęcia 10:00 – 15:00.

Szkolenie: Ośrodek Pomocy Społecznej – Ochrona danych osobowych pracowników i klientów OPS – dokumentacja RODO. Polbi, Warszawa.

Poznaj aspekty wdrożenia RODO w placówce pomocy społecznej. Ochrona danych osobowych w praktyce. Szkolenie dla OPS.


Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne gotowe do natychmiastowego wdrożenia wzory niezbędnych dokumentów i instrukcji dla prawidłowej realizacji przepisów o ochronie danych osobowych.


Cel szkolenia

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zasady przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej po wejściu w życie przepisów RODO. Ponadto przedstawiona zostanie rola inspektora ochrony danych w procesie nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla Ośrodków Pomocy Społecznej dotyczące zagadnień ochrony danych osobowych w świetle RODO skierowane jest do:

 • Pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej,
 • Osób wykonujących obowiązki Inspektora Ochrony Danych oraz  kandydatów do pełnienia funkcji inspektora,
 • Kierowników jednostek a także osób funkcyjnych odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Metoda prowadzenia szkolenia

Szkolenie  dotyczące zasad RODO  w Ośrodkach Pomocy Społecznej (OPS)  prowadzone jest w formie wykładu oraz wspólnej analizy przygotowanych wzorów dokumentów do dalszego wykorzystania.


Zakres szkolenia

Na szkoleniu RODO w OPS przedstawimy m.in.:

 1. Fundamenty dotyczące ochrony danych osobowych w Ośrodkach Pomocy Społecznej – OPS.
 2. Istotne zmiany w przepisach jakie pojawiły się w ostatnim czasie i w związku z tym jakie nowe zadania są  do wykonania w  OPS w 2018 roku.
 3. Jakie obowiązują w chwili obecnej przepisy dotyczące  ochrony danych osobowych.
 4. W jakim zakresie  nowa ustawa o ochronie danych osobowych zmieniła inne ustawy.
 5. Czy Ośrodek Pomocy Społecznej  ma obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 6. Jakie warunki powinien spełniać Inspektor Ochrony Danych Osobowych do pełnienia funkcji.
 7. Jak i kiedy należy  zgłosić Inspektora do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Zakres zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. Jak RODO zmieniło podstawowe definicje dotyczące ochrony danych osobowych.
 10. Jak   monitoring dostosować do przepisów RODO.
 11. Jakie dokumenty i instrukcje obowiązują w Ośrodku Pomocy Społecznej  po zmianach w przepisach.
 12.  Jakie procedury obowiązują  w OPS w przypadku przetwarzania danych podlegających szczególnej ochronie.

RODO, dokumentacja, ochrona danych, szkolenie dla OPS. Polbi - Warszawa.


Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia „Ośrodek Pomocy Społecznej – Ochrona danych osobowych pracowników i klientów OPS – dokumentacja RODO.” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz w formie elektronicznej (z możliwością edycji) gotowe do dostosowania wzory niezbędnych dokumentów i instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych w OPS.

Rezultaty, efekty ze szkolenia

Udział w szkoleniu umożliwi pracownikom i kierownictwu Ośrodków Pomocy Społecznej pozyskanie praktycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych, ułatwi opracowanie oraz pomoże zaktualizować i dostosować obowiązujące procedury do wymogów przepisów RODO.

Korzyści z udziału w zajęciach

Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory całego  zakresu dokumentacji i instrukcji obowiązującej w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Opinie uczestników szkolenia

Zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością wynikającym z posiadanego przez Polbi Certyfikatu ISO 9001:2015 prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: Ośrodek Pomocy Społecznej – Ochrona danych osobowych pracowników i klientów OPS – dokumentacja. Raporty Oceny Szkolenia.

Kontakt w sprawie szkolenia

Ośrodek Pomocy Społecznej – Ochrona danych osobowych pracowników i klientów OPS – dokumentacja RODO. Kontakt z sprawie szkolenia. Polbi - Warszawie.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Ryszard Andruszczak

 

Wykładowca, trener, ekspert, szkoleniowiec


Ryszard Andryszczak - wykładowca, praktyk i specjalista z zakresu ochrony danych osobowych.

Ryszard Andruszczak

Praktyk i specjalista z zakresu ochrony danych osobowych. Pracownik administracji rządowej.

Autor instrukcji i dokumentacji z zakresu procedur ochrony danych osobowych i polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Ryszard Andruszczak – uznany wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych. Więcej o wykładowcy …


 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Wieloletni praktyk i specjalista z zakresu ochrony tajemnic prawnie chronionych oraz polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Ryszard Andryszczak szkoli, opracowuje dokumentację, udziela konsultacji, tworzy wzory dokumentów i instrukcji.

 


Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenie i warsztaty prowadzone przez Pana Ryszarda Andruszczaka!

Ryszard Andryszczak – Kursy i szkolenia (wykładowca). Polbi, Warszawa.

 

Autor opracowań, dokumentacji i instrukcji


Ryszard Andryszczak to autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.

 

Uznany, doświadczony wykładowca, prelegent


Doradca i uznany wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych. Stały współpracownik naszej firmy.

 


Ryszard Andruszczak  – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

Za szkolenie można zapłacić po zajęciach!

Odroczony termin płatności - 7 dni na płatność za fakturę za szkolenie: RODO w OPS. Polbi – Warszawa.

Proponujemy 7-dniowy termin płatności za fakturę.

Uczestnik szkolenia otrzymuje fakturę na zajęciach.

 • Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Ośrodek Pomocy Społecznej – Ochrona danych osobowych pracowników i klientów OPS – dokumentacja. Polbi - Warszawa. Rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie dotyczące problematyki reprezentacji i reklamy w aspekcie podatkowym obejmuje 5 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Oferta szkolenia - Koszty uzyskania przychodów 2019 - CIT, PIT, VAT w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Ośrodek Pomocy Społecznej – Ochrona danych osobowych pracowników i klientów OPS – dokumentacja.”, jest oferowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.