logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Płace 2019. Nowości, naliczanie wypłat w praktyce.

Szkolenie: Płace 2019 – Nowości i technika naliczania wypłaty dla pracowników i osób nie będących pracownikami – aspekty praktyczne po nowelizacji przepisów.

Szkolenie - Płace 2019. Lista płac, naliczanie wynagrodzeń. Polbi - Warszawa.Szkolenie: Płace 2019. Nowości w przepisach i ich wpływ na naliczenia na listach płac. Kurs o charakterze warsztatowym. Najważniejsze informacje z zakresu sporządzania list płac i praktyczne rozliczenia z zakresu wynagrodzeń. PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe. Elektroniczne zwolnienia lekarskie. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej po zmianach. Nowe obowiązki pracodawców. Sprawozdania, deklaracje oraz informacje podatkowe.

Tytuł: Płace 2019. Nowości, naliczanie wypłat w praktyce.

Wykładowca: Elżbieta Młynarska-Wełpa.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto za osobę.*)

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

Szkolenie: Płace 2019 - Nowości. Naliczanie wypłaty dla pracowników. Zajęcia w Warszawie prowadzi Elżbieta Młynarska-Wełpa.

Co nowego w sprawach płacowych? Dowiedz się na szkoleniu: Płace 2019 – Nowości. Lista płac w praktyce.


Zakres szkolenia – Płace 2019

W trakcie szkolenia „Płace 2019 – Nowości i technika naliczania wypłat wynagrodzeń” omówione zostaną wybrane, istotne aspekty prawne związane z listami płac i dokumentacją pracowniczą. Uczestnikom zajęć zostaną przedstawienie zmiany prawne dotyczących naliczania wynagrodzeń na przełomie 2018 i 2019 roku oraz obowiązków pracodawcy jako płatnika składek i płatnika zasiłków oraz płatnika podatków na początku roku kalendarzowego.

Cel szkolenia

Uczestnictwo w szkoleniu to okazja do przypomnienia najważniejszych przepisów prawa pracy niezbędnych w codziennej pracy specjalistów ds. płac, z uwzględnieniem wskazówek jak należy je stosować na przełomie roku by unikać najczęściej popełnianych błędów.

Szkolenie ma na celu ugruntowanie i aktualizację wiedzy prawnej wynikającej z dotychczasowej praktyki oraz wskazanie najważniejszych problemów dotyczących naliczanie w praktyce wynagrodzeń za pracę od brutto do netto z uwzględnieniem ostatnich zmian prawa oraz najciekawszych stanowisk urzędowych i orzecznictwa sądowego.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za bieżące sporządzanie list płac i prawidłowe prowadzenie dokumentacji płacowej. Osoby, które zajmują się na co dzień obowiązkami kadrowo-płacowymi będą mogły ugruntować swoją wiedzę, zweryfikować poprawność własnej interpretacji przepisów i ich praktycznego zastosowania. Odbiorcami szkolenia mogą być zarówno specjaliści kadrowo-płacowi bardziej jak i mniej doświadczeni, pracujący zarówno w korporacjach jak również w małych i średnich firmach.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia z zakresu technik naliczania wypłaty dla pracowników i osób nie będących pracownikami otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

Forma zajęć

Zajęcia na szkoleniu „Płace 2019 – naliczanie wypłat po nowelizacji przepisów” to wykład trenera, studia przykładów, analiza orzecznictwa, ćwiczenia, dyskusja i wymiana doświadczeń oraz sesje pytań i odpowiedzi. Kurs ma charakter warsztatowy i  przeznaczony jest dla osób, które są zainteresowane problemami praktycznymi w pracy płacowca. Prosimy o przyniesienie kalkulatorów!


Tematyka szkolenia – Płace 2019

 • Wskaźniki i stawki płacowe 2019.
 • Wpływ zmiany w przepisach na technikę naliczenia list płac.
 • Pracownicze Plany Kapitałowe a Pracownicze Programy Emerytalne – podobieństwa i różnice.
 • Przechowywanie dokumentacji pracowniczej po zmianach – nowe obowiązki, raporty informacyjne.
 • Elektroniczne zwolnienia lekarskie w praktyce, absencja chorobowa pracowników, E-ZLA.
 • Naliczanie w praktyce wynagrodzeń za pracę od brutto do netto.
 • Obowiązki pracodawcy na przełomie i początku roku kalendarzowego.
 • Sprawozdania, deklaracje oraz informacje podatkowe do sporządzenia w 2019 roku.
 • Kurs o charakterze warsztatowy dla osób, które zainteresowane są problemami spotykanymi w pracy płacowca.

Korzyści, rezultaty szkolenia

Praktyczny charakter szkolenia pozwala uczestnikom uporządkować posiądą wiedzę z zakresu naliczania wynagrodzeń. Zagadnienia wyjaśnione zostaną w przystępny sposób. Uczestnicy posiądą wiedzę dotyczącą obowiązków pracodawcy i pracownika oraz sankcji, jakie mogą być nałożone za ich nieprzestrzeganie. Przykłady z życia wzięte oraz rady dotyczące sposobów uniknięcia błędów to tylko część korzyści, jakie towarzyszą udziałowi w tym szkoleniu.


Kontakt w sprawie szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia - Płace 2019, nowości w przepisach i naliczaniu wypłaty dla pracowników. Kurs w Warszawie prowadzi Elżbieta Młynarska-Wełpa.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl

Program

 

Wskaźniki i stawki płacowe obowiązujące w 2019 roku.

 • Minimalne wynagrodzenie za pracę.
 • Minimalna stawka godzinowa.
 • Kwoty wolne od potrąceń.
 • Dodatek za pracę w porze nocnej.
 • Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 • Skala podatkowa (podatek dochodowy osób fizycznych).
 • Koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek dochodowy.
 • Minimalna podstawa zasiłkowa.
 • Współczynnik urlopowy.

Zmiany przepisów obowiązujące od 2019 roku i ich wpływ na technikę naliczenia list płac.

Pracownicze Plany Kapitałowe i Pracownicze Programy Emerytalne. Podobieństwa i różnice, nowe obowiązki dla pracodawców, terminy wejścia w życie przepisów o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Nowe obowiązki pracodawcy wobec ZUS w związku z nowelizacją przepisów o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej – raporty informacyjne.

Na co powinien zwracać uwagę pracodawca rozliczając świadczenia pieniężne za czas choroby – kompleksowa analiza.

Wynagrodzenie za pracę w 2019 roku od brutto do netto w praktyce.

 • Metodologia naliczeń z uwzględnieniem świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze.
 • Zaliczka na podatek na liście płac po nowelizacji przepisów.
 • Składka zdrowotna niższa niż wyliczona zaliczka na podatek.
 • Zwolnienia składkowo-podatkowe po nowelizacji przepisów.
 • Potrącenia na listach płac wypłacanych za rok ubiegły i bieżący.
 • Koszty zakładu pracy.

Obowiązki pracodawcy na przełomie i początku roku kalendarzowego.

 • Wypłata wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia chorobowego a przełom roku czyli rozliczanie zwolnień lekarskich z ubiegłego miesiąca w praktyce.
 • Okres zasiłkowy na przełomie roku.
 • Wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent pieniężny, wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych – zasady naliczeń i najważniejsze informacje dotyczące wypłat w 2019 roku.

Sprawozdania i deklaracje oraz informacje podatkowe za 2018 rok do sporządzenia w 2019 roku.

Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia z zakresu płace 2019 oraz nowości i technik naliczania wypłat dla pracowników i osób nie będących pracownikami po nowelizacji przepisów.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-657Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Elżbieta Młynarska-Wełpa

Menedżer, wykładowca, konsultant i trener biznesu.

Elżbieta Młynarska-Wełpa. Doświadczony szkoleniowiec i dydaktyk, ekspert prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.

Elżbieta Młynarska-Wełpa

Doświadczony manager, ekspert prawa pracy i naliczania wynagrodzeń. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieloletni wykładowca-praktyk. Wykładowca znany i liczący się na rynku szkoleń. Autorka licznych publikacji. Stały współpracownik firmy Polbi.

Więcej o wykładowcy.


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Elżbieta Młynarska-Wełpa jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA dla HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Szkoli z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i list płac oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego, egzekucji sądowej i administracyjnej jak również potrąceń i zajęć komorniczych a także z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Elżbieta Młynarska-Wełpa. Zobacz pełne dossier wykładowcy.

Za szkolenie można zapłacić po zajęciach!

7 dni na płatność za szkolenie: Płace 2019. Nowości, naliczanie wypłat w praktyce. Przyjmujemy zapłatę po szkoleniu. Polbi – Warszawa.

Proponujemy 7-dniowy termin płatności za fakturę, którą wystawiamy w dniu szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje fakturę na zajęciach.

 • Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Płace 2019 - Nowości. Naliczanie wypłaty dla pracowników. Polbi – Warszawa, Elżbieta Młynarska-Wełpa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Oferta szkolenia - Płace 2019 – Nowości i technika naliczania wypłaty dla pracowników i osób nie będących pracownikami – aspekty praktyczne po nowelizacji przepisów w Bazie Usług Rozwojowych – BUR.BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Płace 2019. Nowości, naliczanie wypłat w praktyce.” w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.