logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Podatek VAT 2019/2020 – Najnowsze zmiany, aktualne problemy.

Szkolenie - VAT 2019/2020. Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług.

Szkolenie: Podatek od towarów i usług – VAT 2019/2020. Najnowsze zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – VAT. Przegląd projektowanych zmian. Kompleksowa analiza aktualnych problemów. Wykład prowadzi Tomasz Wojewoda.

 

Tytuł: Podatek VAT 2019/2020 – Najnowsze zmiany, aktualne problemy.

Wykładowca: Tomasz Wojewoda.


Lokalizacja: Warszawa – centrum miasta.

Szkolenie otwarte, 1 dzień, 6 godzin, 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto osobę (VAT zw.).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Szkolenie: Podatek VAT 2019/2020. Kurs w Warszawie prowadzi Tomasz Wojewoda.

Czy jesteś już gotowy na najnowsze zmiany VAT-u wprowadzane w 2019 roku? Czy wiesz, co przyniesie rok 2020?

 

W PROGRAMIE SZKOLENIA PODATEK VAT 2019/2020:


Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i obowiązkowy split payment.

Nowe regulacje dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy.

„Biała księga”, nowe stawki VAT oraz matryca stawek VAT.

Kasy rejestrujące i wystawianie faktur na podstawie paragonów.

Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, międzynarodowe transakcje łańcuchowe.

 


Szkolenie: Podatek VAT 2019/2020. Polbi – Warszawa.

Szkolenie prezentuje w sposób kompleksowy zmiany sukcesywnie wprowadzane w przepisach o podatku od towarów i usług (VAT 2019/2020). Nowości w VAT ale również praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych. Wykład prowadzi Tomasz Wojewoda.

 

Cel szkolenia


Celem szkolenia „Podatek VAT 2019/2020” jest przedstawienie aktualnych zasad funkcjonowania podatku VAT oraz podstawowych zagadnień dotyczące tego podatku. Szkolenie ma za zadanie zaprezentowanie słuchaczom najnowszych zmian, które dotyczą rozliczania podatku VAT oraz zaplanowanych na 2020 roku nowych regulacji w obszarze tego podatku. Zajęcia mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie mechanizmów działania podatku VAT oraz prawidłowego ewidencjonowania, rozliczeń i składania deklaracji podatku VAT.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie z zakresu podatku od towarów i usług skierowane jest do głównych księgowych, doradców podatkowych, dyrektorów działów finansowych, pracowników komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, wszystkich mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi i zajmującymi się rozliczaniem podatku VAT.

 

W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł !


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.

Szczegóły oferty – Tanie godziny.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA – PODATEK VAT 2019/2020


 1. Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i obowiązkowy split payment

Zmiany, od 1 listopada 2019 roku, w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenie obowiązkowego split payment dla branż obecnie objętych odwrotnym obciążeniem, po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.

 1. Zmiany w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (split payment)

Nowe regulacje prawne, od 1 listopada 2019 roku, w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment), wprowadzenie możliwości regulowania z rachunku VAT innych podatków, niż VAT, dokonywania zapłaty za więcej niż jedną fakturę w ustawowo określonych przypadkach itp.

 1. Solidarna odpowiedzialności za zaległości podatkowe

Nowe przepisy, od 1 listopada 2019 roku, w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy.

 1. Nowe stawki VAT na książki, gazety, czasopisma itp.

Zmiany, od 1 listopada 2019 roku, w zakresie stawki podatku VAT na książki, gazety, czasopisma itp.

 1. Kasy rejestrujące i faktury na podstawie paragonu

Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej pod warunkiem, że paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP nabywcy. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisu.

 1. Opodatkowanie WDT, dokumentowanie, stawka 0%

Zmiany, od 1 stycznia 2020 r. w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) – dokumentowanie, warunki stosowania stawki 0%.

 1. Międzynarodowe transakcje łańcuchowe – rozliczenia

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym  po zmianach od 1 stycznia 2020 roku. Międzynarodowe transakcje łańcuchowe, Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp. (praktyka i orzecznictwo TSUE).

 1. Biała lista – Rejestr podatników podatku od towarów i usług

Utworzenie od 1 września 2019 r., wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonego prze Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista) – konsekwencje dla podatników.

 1. Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia i jej skutki

Nowa definicja pierwszego zasiedlenia i skutki dla podatników w zakresie stosowania zwolnienia z podatku VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości – od 1 września 2019 roku.

 1. Sankcje VAT-owskie po zamianach

Zmiany, od 1 września 2019 roku, w zakresie stosowania tzw. sankcji VAT-owskiej (dodatkowe zobowiązanie podatkowe).

 1. Nowy katalogu czynności wykluczających zwolnienie podmiotowe VAT

Zmiany, od 1 września 2019 roku, w zakresie rozszerzenia katalogu czynności wykluczających możliwość stosowania zwolnienia podmiotowego z VAT.

 1. Zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K

Planowane na 1 kwietnia 2020 roku zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji łącznie z ewidencją w formie pliku JPK. Szczególe przepisy przejściowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

 1. Uproszczenia rozliczania podatku VAT (importu towarów)

Wprowadzenie, od 1 kwietnia 2020 roku, uproszczeń w przypadku rozliczania VAT-u należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.

 1. Nowa matryca stawek VAT

Przewidziane na 1 kwietnia 2020 roku ustanowienie nowej matrycy stawek VAT, wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej oraz zastąpienie obecnego PKWiU klasyfikacją CN (dla towarów) lub PKWiU 2015 (dla usług).

 1. Omówienie najważniejszych zmian w VAT wprowadzonych w 2019 roku
 • Zmiany, od 1 maja 2019 r., w zakresie wprowadzenia kas rejestrujących online przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas, możliwość korzystania ze starych kas fiskalnych, obowiązek wymiany kas fiskalnych, okresy przejściowe dla poszczególnych grup podatników, ulga na nabycie kasy rejestrującej itp.
 • Zmiany, od 1 stycznia 2019 roku,  w zakresie tzw. „złych długów”, skrócenie okresu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności.
 • Nowe przepisy od 1 stycznia 2019 roku, dotyczące opodatkowania bonów, voucherów i kart podarunkowych.
 1. Refakturowanie usług

Zasady refakturowania usług – zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE.

 1. Faktury VAT

Faktury korygujące i noty korygujące – zasady rozliczeń podatkowych, rabaty, reklamacje, niedobory, zwroty towarów, błędy w fakturach, obligatoryjne elementy faktury korygującej i noty korygującej, forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, korekta wielu faktur dla jednego odbiorcy, terminy rozliczeń. Anulowanie faktur.

 1. Rozliczanie zaliczek w obrocie krajowym

Zasady rozliczania zaliczek w obrocie krajowym, moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki przy dostawie nieruchomości, zasady wystawiania faktur zaliczkowych, nadpłaty, zasady potrącania podatku VAT naliczonego przez nabywcę.

 1. Opodatkowanie zaliczek (WDT, WNT, impot i eksport usług)

Opodatkowanie zaliczek przy Wewnątrzwspólnotowej Dostawie Towarów (WDT) i Wewnątrzwspólnotowym nabyciu Towarów (WNT), eksporcie towarów oraz imporcie i eksporcie usług.

 1. Kursy walut stosowane na gruncie podatku VAT

Właściwy kurs walutowy dla celów podatku VAT. Przeliczanie faktur w walutach obcych oraz wystawienie faktury w walucie obcej.

 1. Potrącanie podatku VAT

Potrącanie podatku od towarów i usług naliczonego z faktur wystawionych przez podmioty nie zarejestrowane jako podatnik VAT.

 1. Odliczanie podatku VAT z faktur z błędami

Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających tzw. błędy mniejszej wagi (np. błąd w nazwie lub adresie nabywcy bądź sprzedawcy, błąd w NIP-ie, błąd w dacie sprzedaży itp.). Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających błędy dotyczące kwoty podatku, stawki itp.

 1. Czynności nieodpłatne – jak rozliczyć podatek VAT?

Czynności nieodpłatne: użyczenia, prezenty, nagrody, przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia finansowane z ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.), darowizny, świadczenie usług bez pobrania należności – zasady rozliczania na gruncie podatku VAT.

 1. Świadczenia na cel reprezentacji i reklamy i potrzeby osobiste

Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT-em.

 1. Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników

Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – zasady rozliczania na gruncie podatku VAT.

 1. Potrącania podatku VAT naliczonego

Zasady potrącania podatku VAT naliczonego.

 • Terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych i międzynarodowych.
 • Potrącenia podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, importu usług, odwrotnego obciążenia.
 • Potrącanie VAT -u naliczonego w przypadku zakupu usług budowlanych, transportowych, najmu, leasingu, licencji, „media” itp.
 • Zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku wpłaty zaliczek.
 • Terminy do zmniejszania podatku naliczonego w związku z korektą transakcji.
 1. Problemy dotyczące potrąceń podatku naliczonego

Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z potrącaniem podatku naliczonego – zakup usług gastronomicznych i noclegowych, zakup usług cateringowych, premie pieniężne, zakupy inwestycyjne, ubezpieczenie przy leasingu samochodów itp.

 1. Potrącenia podatku naliczonego a wydatki niestanowiące kosztów

Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – możliwość potrącenia VAT naliczonego (np. wydatki na zakup alkoholu, nieodpłatne świadczenia itp.).

 1. Wydatki związane z samochodami a podatek VAT

Rozliczanie wydatków związanych z samochodami na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

 1. Kasa fiskalna – zasady ewidencji sprzedaży

Ewidencjonowanie sprzedaży w kasie rejestrującej, czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania w kasie, terminy do założenia kas rejestrujących, zaliczki, zwroty towarów, rabaty, pomyłki, czynności nieodpłatne, paragony fiskalne itp.

 1. Bezwzględny obowiązek rejestracji w kasie fiskalnej – katalog towarów i usług

Katalog towarów i usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi rejestracji w kasie w przypadku dostaw dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

 1. Ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT

Zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT.

 • Zasady rozliczania skont.
 • Konieczność wliczania, w niektórych przypadkach, kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania świadczenia głównego,
 • Kwoty wyłączone z podstawy opodatkowania.
 • Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT-em przy nieodpłatnym przekazaniu lub zużyciu towarów oraz przy nieodpłatnym świadczeniu usług.
 • Podstawa opodatkowania w transakcjach zagranicznych.
 1. Rozliczania podatku VAT należnego

Terminy i zasady rozliczania podatku VAT należnego.

 • Zasady powstawania obowiązku podatkowego.
 • Usługi i dostawy wykonywane częściowo.
 • Obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach towarów o charakterze ciągłym lub okresowym.
 • Zasady określania momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
 • Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego np.: dostawa „mediów” (dostarczania wody ciepła, odprowadzania ścieków itp.) i usług komunalnych, usługi budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej, usługi ochrony i dozoru mienia itp.,
 • Obowiązek podatkowy w przypadku dostaw gruntów, budynków, budowli i lokali, świadczenia usług transportowych, licencji, praw autorskich, itp.
 1. Zasady wystawiania faktur

Omówienie zasad i form prawidłowego wystawiania faktur VAT.

 • Terminy do wystawiania faktur i ich wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego.
 • Wystawianie faktur w przypadku otrzymania zaliczek.
 • Przypadki i zasady wystawiania faktur na żądanie.
 1. Wystawianie i rozliczanie faktur

Wystawianie i rozliczanie faktur, obligatoryjne elementy faktury, duplikaty faktur, sprzedaż ciągła, faktury zbiorcze, zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej itp.

 1. Rozliczanie importu usług

Rozliczanie importu usług (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, zasady dokumentowania, deklaracje itp.).

 1. Rozliczanie usług wykonywanych poza granicami

Rozliczanie usług wykonywanych poza granicami RP, moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie, deklaracje.

 1. Rozliczanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – WDT

Rozliczanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, moment powstania obowiązku podatkowego, warunki stosowania stawki 0%, dokumentowanie, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut.

 1. Rozliczanie wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu towarów

Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, dokumentowanie, rabaty, korekty, kursy walut itp.).

 1. Rozliczanie eksportu towarów

Zasady rozliczania eksportu towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie, eksport bezpośredni i pośredni, warunki stosowania stawki 0% itp.).

 1. Odwrotne obciążenie – towary i usług, zasady rozliczeń

Towary i usługi objęte odwrotnym obciążeniem, odwrotne obciążenie w przypadku usług budowlanych i budowlano montażowych, definicja podwykonawcy, dostawa towarów w ramach usług budowlanych, zasady rozliczeń itp.

 1. Pozostałe zagadnienia dotyczące podatku VAT

Aktualne problemy, bieżące orzecznictwo i interpretacje dotyczące podatku od towarów i usług.

 1. Odpowiedzi na pytania uczestników

Panel dyskusyjny – Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu podatku VAT obowiązującego w 2019 roku i planowanych na 2020 rok zmian oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 

 

Tomasz Wojewoda – wykładowca, trener

 

Masz wątpliwości lub pytania – zapytaj wykładowcę


Prowadzący szkolenie „Podatek VAT 2019/2020” jest praktykiem, ekspertem z zakresu podatków i wieloletnim wykładowcą. Warto skorzystać z jego szerokiej wiedzy dotyczącej podatku VAT i podatków dochodowych. Zachęcamy uczestników zajęć do zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości. Spotkanie jest też okazją do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście prawidłowych rozliczeń z tytułu podatku VAT. Szkolenie prowadzi Tomasz Wojewoda.

 

Opinie uczestników szkoleń podatkowych

Stale prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług szkoleniowych. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń z zakresu podatków. Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Organizacja szkolenia

O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. O godzinie 13:00 zapraszamy na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)

Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktycznemu przeglądowi projektowanych zmian i kompleksowej analizie aktualnych problemów związanych z  podatkiem VAT (podatek od towarów i usług) otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia: Podatek VAT 2019. Kurs w Warszawie. Wykładowca Tomasz Wojewoda.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.pl

Program

VAT 2019/2020 – Podatek od towarów i usług po najnowszych zmianach wprowadzonych w 2019 roku oraz zaplanowane na 2020 rok nowe regulacje prawne (przegląd projektowanych zmian). Aktualne problemy, praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.

 

 

Zmiany, od 1 listopada 2019 roku, w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenie obowiązkowego split payment dla branż obecnie objętych odwrotnym obciążeniem, po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.

 

Nowe regulacje prawne, od 1 listopada 2019 roku, w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment), wprowadzenie możliwości regulowania z rachunku VAT innych podatków, niż VAT, dokonywania zapłaty za więcej niż jedną fakturę w ustawowo określonych przypadkach itp.

 

Nowe przepisy, od 1 listopada 2019 roku, w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy.

 

Zmiany, od 1 listopada 2019 roku, w zakresie stawki podatku VAT na książki, gazety, czasopisma itp. 

 

Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej pod warunkiem, że paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP nabywcy. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisu.

 

Zmiany, od 1 stycznia 2020 r. w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) – dokumentowanie, warunki stosowania stawki 0%.

 

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym  po zmianach od 1 stycznia 2020 roku. Międzynarodowe transakcje łańcuchowe, Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp. (praktyka i orzecznictwo TSUE).

 

Utworzenie od 1 września 2019 r., wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonego prze Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista) – konsekwencje dla podatników.

 

Nowa definicja pierwszego zasiedlenia i skutki dla podatników w zakresie stosowania zwolnienia z podatku VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości – od 1 września 2019 roku.

 

Zmiany, od 1 września 2019 roku, w zakresie stosowania tzw. sankcji VAT-owskiej (dodatkowe zobowiązanie podatkowe).

 

Zmiany, od 1 września 2019 roku, w zakresie rozszerzenia katalogu czynności wykluczających możliwość stosowania zwolnienia podmiotowego z VAT.

 

Planowane na 1 kwietnia 2020 roku zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji łącznie z ewidencją w formie pliku JPK. Szczególe przepisy przejściowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

 

Wprowadzenie, od 1 kwietnia 2020 roku, uproszczeń w przypadku rozliczania VAT-u należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.

 

Przewidziane na 1 kwietnia 2020 roku ustanowienie nowej matrycy stawek VAT, wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej oraz zastąpienie obecnego PKWiU klasyfikacją CN (dla towarów) lub PKWiU 2015 (dla usług).

 

 • Zmiany, od 1 maja 2019 r., w zakresie wprowadzenia kas rejestrujących online przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas, możliwość korzystania ze starych kas fiskalnych, obowiązek wymiany kas fiskalnych, okresy przejściowe dla poszczególnych grup podatników, ulga na nabycie kasy rejestrującej itp.
 • Zmiany, od 1 stycznia 2019 roku,  w zakresie tzw. „złych długów”, skrócenie okresu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności.
 • Nowe przepisy od 1 stycznia 2019 roku, dotyczące opodatkowania bonów, voucherów i kart podarunkowych.

 

Zasady refakturowania usług – zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE.

 

Faktury korygujące i noty korygujące – zasady rozliczeń podatkowych, rabaty, reklamacje, niedobory, zwroty towarów, błędy w fakturach, obligatoryjne elementy faktury korygującej i noty korygującej, forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, korekta wielu faktur dla jednego odbiorcy, terminy rozliczeń. Anulowanie faktur.

 

Zasady rozliczania zaliczek w obrocie krajowym, moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki przy dostawie nieruchomości, zasady wystawiania faktur zaliczkowych, nadpłaty, zasady potrącania podatku VAT naliczonego przez nabywcę.

 

Opodatkowanie zaliczek przy Wewnątrzwspólnotowej Dostawie Towarów (WDT) i Wewnątrzwspólnotowym nabyciu Towarów (WNT), eksporcie towarów oraz imporcie i eksporcie usług.

 

Właściwy kurs walutowy dla celów podatku VAT. Przeliczanie faktur w walutach obcych oraz wystawienie faktury w walucie obcej.

 

Potrącanie podatku od towarów i usług naliczonego z faktur wystawionych przez podmioty nie zarejestrowane jako podatnik VAT.

 

Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających tzw. błędy mniejszej wagi (np. błąd w nazwie lub adresie nabywcy bądź sprzedawcy, błąd w NIP-ie, błąd w dacie sprzedaży itp.). Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających błędy dotyczące kwoty podatku, stawki itp.

 

Czynności nieodpłatne: użyczenia, prezenty, nagrody, przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia finansowane z ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.), darowizny, świadczenie usług bez pobrania należności – zasady rozliczania na gruncie podatku VAT.

 

Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT-em.

 

Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – zasady rozliczania na gruncie podatku VAT.

 

Zasady potrącania podatku VAT naliczonego.

 • Terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych i międzynarodowych.
 • Potrącenia podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, importu usług, odwrotnego obciążenia.
 • Potrącanie VAT -u naliczonego w przypadku zakupu usług budowlanych, transportowych, najmu, leasingu, licencji, „media” itp.
 • Zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku wpłaty zaliczek.
 • Terminy do zmniejszania podatku naliczonego w związku z korektą transakcji.

 

Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z potrącaniem podatku naliczonego – zakup usług gastronomicznych i noclegowych, zakup usług cateringowych, premie pieniężne, zakupy inwestycyjne, ubezpieczenie przy leasingu samochodów itp.

 

Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – możliwość potrącenia VAT naliczonego (np. wydatki na zakup alkoholu, nieodpłatne świadczenia itp.).

 

Rozliczanie wydatków związanych z samochodami na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Ewidencjonowanie sprzedaży w kasie rejestrującej, czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania w kasie, terminy do założenia kas rejestrujących, zaliczki, zwroty towarów, rabaty, pomyłki, czynności nieodpłatne, paragony fiskalne itp.

 

Katalog towarów i usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi rejestracji w kasie w przypadku dostaw dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

 

Zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT.

 • Zasady rozliczania skont.
 • Konieczność wliczania, w niektórych przypadkach, kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania świadczenia głównego,
 • Kwoty wyłączone z podstawy opodatkowania.
 • Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT-em przy nieodpłatnym przekazaniu lub zużyciu towarów oraz przy nieodpłatnym świadczeniu usług.
 • Podstawa opodatkowania w transakcjach zagranicznych.

 

Terminy i zasady rozliczania podatku VAT należnego.

 • Zasady powstawania obowiązku podatkowego.
 • Usługi i dostawy wykonywane częściowo.
 • Obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach towarów o charakterze ciągłym lub okresowym.
 • Zasady określania momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
 • Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego np.: dostawa „mediów” (dostarczania wody ciepła, odprowadzania ścieków itp.) i usług komunalnych, usługi budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej, usługi ochrony i dozoru mienia itp.,
 • Obowiązek podatkowy w przypadku dostaw gruntów, budynków, budowli i lokali, świadczenia usług transportowych, licencji, praw autorskich, itp.

 

Omówienie zasad i form prawidłowego wystawiania faktur VAT.

 • Terminy do wystawiania faktur i ich wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego.
 • Wystawianie faktur w przypadku otrzymania zaliczek.
 • Przypadki i zasady wystawiania faktur na żądanie.

 

Wystawianie i rozliczanie faktur, obligatoryjne elementy faktury, duplikaty faktur, sprzedaż ciągła, faktury zbiorcze, zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej itp.

 

Rozliczanie importu usług (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, zasady dokumentowania, deklaracje itp.).

 

Rozliczanie usług wykonywanych poza granicami RP, moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie, deklaracje.

 

Rozliczanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, moment powstania obowiązku podatkowego, warunki stosowania stawki 0%, dokumentowanie, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut.

 

Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, dokumentowanie, rabaty, korekty, kursy walut itp.).

 

Zasady rozliczania eksportu towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie, eksport bezpośredni i pośredni, warunki stosowania stawki 0% itp.).

 

Towary i usługi objęte odwrotnym obciążeniem, odwrotne obciążenie w przypadku usług budowlanych i budowlano montażowych, definicja podwykonawcy, dostawa towarów w ramach usług budowlanych, zasady rozliczeń itp.

 

Aktualne problemy, bieżące orzecznictwo i interpretacje dotyczące podatku od towarów i usług.

 

Panel dyskusyjny – Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu podatku VAT obowiązującego w 2019 roku i planowanych na 2020 rok zmian oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 

 


Podatek VAT 2019/2020 – Najnowsze zmiany, aktualne problemy.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program opracował Tomasz Wojewoda.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Tomasz Wojewoda

Tomasz Wojewoda – Współpracuje w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.

 

Tomasz Wojewoda – wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Polbi - Warszawa.

Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej jako wykładowca przeprowadził kilka tysięcy szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).

 

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty, które  prowadzi Tomasza Wojewoda!

Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Ekspert podatkowy. Współpracownik Polbi.

 

Tomasz Wojewoda – wysokie oceny uczestników szkoleń


Jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 


 

Tomasz Wojewoda – Więcej o wykładowcy…

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Podatek VAT 2019/2020. Polbi – Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, hirmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – Podatek VAT 2019/2020

Organizacja szkolenia – Podatek VAT 2019/2020. Polbi - Warszawa.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

9:30 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

10:00 – Początek szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie szkolenia.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Ramowy plan szkolenia

1. Część pierwsza szkolenia 10:00-11:30
2. Przerwa 11:30-11:45
3. Część druga szkolenia 11:45-13:00
4. Przerwa obiadowa 13:00-13:30
5. Część trzecia szkolenia 13:30-15:00
6. Przerwa 15:00-15:15
7. Część czwarta szkolenia 15:15-16:00

 

Metoda prowadzenia zajęć


Wykłady i ćwiczenia omawiające podatek VAT 2019 są  prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, wyjaśnienie wątpliwości oraz odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników zajęć w trakcie ich trwania.

 

Rezultaty, efekty szkolenia


Uczestnicy zajęć z dotyczących najnowszych przepisów wprowadzanych w 2019 roku i planowanych na 2020 rok zmian w podatku od towarów i usług:

Szkolenie: Podatek VAT 2019/2020 - przepisy. Polbi – Warszawa. zapoznają się z przepisami regulującymi opodatkowanie podatkiem VAT oraz zdobędą kompletną wiedzę w przedmiocie zmian w rozliczaniu VAT,

Szkolenie: Podatek VAT 2018/2019 - orzecznictwo. Polbi – Warszawa.  zostanie im przedstawiona praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych,

Szkolenie: Podatek VAT 2019/2020 – wiedza. Polbi – Warszawa. uporządkują i nabędą wiedzę dotyczącą prawidłowego prowadzenia rozliczeń podatku VAT zarówno w obrocie krajowym jak i wewnątrzwspólnotowym oraz sporządzania deklaracji podatkowych,

Szkolenie: Podatek VAT 2019/2020 – umiejętność. Polbi – Warszawa. zdobędą praktyczną umiejętność przewidywania skutków podatkowych wynikających z wadliwego stosowania przepisów o VAT oraz skutecznego  rozwiązywania problemów podatkowych,

Szkolenie: Podatek VAT 2019/2020 – poziom wiedzy. Polbi – Warszawa. przekonają się o poziomie swojej wiedzy i umiejętności odnośnie zagadnień dotyczących powstawania obowiązku podatkowego, wystawiania faktur, korygowania podatku VAT, rozliczania transakcji międzynarodowych czy prawidłowego korzystania z prawa do odliczenia.

Wiedza uzyskana podczas szkolenia pozwoli również na unikniecie ryzyka powstania zaległości podatkowych i związanych z nimi kosztami odsetek od zaległości podatkowych oraz zminimalizuje ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej za ewentualne błędy dotyczące rozliczeń podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług (VAT).

 

Materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik szkolenia „Podatek VAT 2019 – Najnowsze zmiany, aktualne problemy.” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Zakres szkolenia, poruszana tematyka


Najnowsze i planowane zmiany w podatku od towarów i usług – VAT 2019/2020. Na szkoleniu omówiona zastanie m.in. tematyka kas rejestrujących online (przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas), nowe zasady wystawiania faktur przy sprzedaży udokumentowanej paragonami (NIP nabywcy),  ulga na tzw. „złe długi”.  W programie szkolenia znajdą się również informacje o ewidencji VAT w systemie Jednolitego Pliku Kontrolnego, split payment – mechanizm podzielonej płatności. Szkolenie w Warszawie dla podatników podatku od towarów i usług. Prelegent – Tomasz Wojewoda. Szkolenie o zmianach w podatku VAT i najnowszych aktualizacjach przepisów wchodzących w życie w 2019 roku oraz planowane nowelizacje regulacji prawnych. Kurs uzupełniający wiedzę dla osób pracujących w działach księgowości i działach finansowych odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczania z zakresu podatków od towarów i usług (VAT).

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2020


KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2020) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2020 …

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

 

Oferta szkolenia Faktura VAT 2019 w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Podatek VAT 2019 – Najnowsze zmiany, aktualne problemy.” w BUR – Bazie Usług Rozwojowych administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

 

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się o wsparcie finansowe!

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego, prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

 

Wyraź swoją opinię o szkoleniu


Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości naszych szkoleń chętnie skorzystamy z Państwa uwag i sugestii. Wystaw ocenę naszym zajęciom wypełniając anonimową ankietę. Ankieta – Ocena szkolenia.

 

Facebook i Twitter


Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.