logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Podatek VAT od podstaw

Szkolenie - VAT dla początkujących. Podstawowe problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji przepisów.

Szkolenie - Podatek VAT od podstaw. Polbi - Warszawa.SZKOLENIE – PODATEK VAT OD PODSTAW.  Kompleksowe omówienie zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Stosowanie przepisów VAT w aspekcie najnowszych zmian przepisów. Praktyczne warsztaty dla początkujących.


 • DEFINICJA PODATNIKA VAT. Przesłanki dla powstania obowiązku rozliczania podatku VAT. Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT.
 • CZYNNOŚCI PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU VAT.  Dostawa towarów,  świadczenie usług, wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie, import usług.
 • OBOWIĄZEK PODATKOWY. Terminy powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Rozliczenie na zasadzie odwrotnego obciążenia.
 • PODATEK NALICZONY. Zasady odliczania podatku VAT Dokumenty stanowiące podstawą do odliczenia VAT-u. Terminy odliczenia podatku.
 • ZASADY DOKUMENTOWANIA TRANSAKCJI. Treści faktury VAT. Terminy wystawiania faktur. Faktury zaliczkowe. Kasy fiskalne.
 • DEKLARACJE PODATKOWE VAT. Deklaracja VAT i VAT-7K, terminy składania. Informacje podsumowujące VAT-UE i VAT. Raportowanie w formie pliku JPK.

Tytuł szkolenia: Podatek VAT od podstaw.

Wykładowca: Grzegorz Tomala.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto za osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

Szkolenie - Podatek VAT od podstaw. Polbi - Warszawa.

Kompleksowe szkolenie przybliżające problematykę podatku VAT. Kurs od podstaw.


Cel szkolenia

Na szkoleniu wskazane zostaną podstawowe zagadnienia, które pozwolą słuchaczom na zaznajomienie się z ogólnymi zagadnieniami w podatku VAT.

Celem szkolenia jest wyjaśnienie podstawowych mechanizmów jakimi rządzi się ustawa o podatku od towarów i usług – głównie z uwzględnieniem praktycznej strony  stosowania jej przepisów w tym zasad rejestracji podatników dla potrzeb VAT, poprawnego sposobu opodatkowania oraz dokumentowania zarówno transakcji towarowych jak i usługowych. Zaprezentowane również zostaną wzory poprawnego sporządzenia ewidencji oraz deklaracji VAT.

Adresaci szkolenia grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób, które zaczynają swoją pracę z podatkiem VAT, które z podatkiem tym nie miały do czynienia lub miały niewielki kontakt.

Wykład adresowany jest zarówno do osób początkujących jak i księgowych, którzy pragną usystematyzować swoją wiedzę z zakresu podatku od towarów i usług. W szkoleniu mogą uczestniczyć pracownicy działów finansowo-księgowych, osoby odpowiedzialne za dokonywanie rozliczeń podatkowych,  właściciele i personel biur rachunkowych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką podatku VAT.


Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia „Podatek VAT od podstaw” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

Metoda prowadzenia zajęć

Wykłady i ćwiczenia na zajęciach związanych z podatkiem VAT prowadzone są w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady.

Uczestnicy zajęć dotyczących podatku od towarów i usług mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości a prowadzący szkolenia postara się wyczerpująco udzielić odpowiedzi na wszelkie zagadnienia związane z podatkiem VAT.


Efekty, rezultaty szkolenia VAT od podstaw

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zajęć z zakresu podstaw podatku od towarów i usług:

Szkolenie – Podatek VAT od podstaw: definicje i pojęcia. Polbi – Warszawa.będzie znał definicje i pojęcia związane z podatkiem od towarów i usług,

Szkolenie – Podatek VAT od podstaw: zasady opodatkowania VAT. Polbi – Warszawa.zapozna się z zakresem i zasadami opodatkowania podatkiem VAT oraz dokonywaniem zgłoszeń rejestracyjnych (VAT-R),

Szkolenie – Podatek VAT od podstaw: podstawa opodatkowania VAT. Polbi – Warszawa.będzie wiedział jak ustalana jest podstawa opodatkowania podatkiem VAT, jakie stosować stawki podatku oraz co jest zwolnione z opodatkowania,

Szkolenie – Podatek VAT od podstaw: powstanie obowiązku podatkowego VAT. Polbi – Warszawa.nabędzie wiedzę dotyczącą powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT oraz warunków pozwalających na odliczenie podatku naliczonego,

Szkolenie – Podatek VAT od podstaw: faktura VAT, ewidencje podatkowe. Polbi – Warszawa.pozna zasady wystawiania prawidłowych faktur VAT i prowadzenia ewidencji podatkowych w zakresie tego podatku,

Szkolenie – Podatek VAT od podstaw: deklaracje podatkowe VAT. Polbi – Warszawa.będzie poinformowany o rodzajach deklaracji stosowanych dla potrzeb podatku VAT.


Korzyści dla uczestników szkolenia

Udział w szkoleniu pozwoli przekonać się o poziomie swojej wiedzy i umiejętności w poszczególnych obszarach regulacji dotyczących podatku od towarów i usług (VAT) oraz jest okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.


Kontakt w sprawie szkolenia

Kontakt w sprawie szkolenia: Podatek VAT od podstaw. Kurs w Warszawie.Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Szkolenie - Podatek VAT od podstaw. Kurs 2-dniowy.

 • Działalność gospodarcza, jako przesłanka dla powstania obowiązku rozliczania podatku VAT.
 • Sytuacje, w których osoby fizyczne nie są podatnikami podatku VAT.
 • Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT limitowane obrotem 200 000 zł.
 • Rozliczenie na zasadzie kasowej.
 • Kwartalne rozliczenie VAT.
 • Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT: dostawa towarów,  świadczenie usług, wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie, import usług.
 • Czynności wyłączone z opodatkowania.
 • Terminy powstania obowiązku podatkowego.
 • Rozliczenie na zasadzie odwrotnego obciążenia.
 • Podstawowe zasady odliczania podatku VAT przy zakupach związanych z czynnościami opodatkowanymi.
 • Sytuacje, w których podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego.
 • Dokumenty będące podstawą do odliczenia podatku VAT.
 • Terminy odliczenia podatku.
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące treści faktury.
 • Faktury zaliczkowe.
 • Terminy wystawiania faktur.
 • Podstawowe zasady dokumentacji za pomocą kasy fiskalnej.
 • Deklaracja VAT i VAT-7K terminy składania.
 • Informacje podsumowujące VAT-UE i VAT.
 • Terminy raportowania ewidencji podatkowej w formie pliku JPK.

Panel dyskusyjny – Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu podatku od towarów i usług (VAT) oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

Warszawa - Centrum

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Grzegorz Tomala

Prawnik, doradca podatkowy, ekspert, wykładowca, trener, szkoleniowiec.

Grzegoez Tomala - wykładowca, szkoleniowiec, prelegent, ekspert, konsultant i doradca podatkowy. Szkolenie i kursy z zakresu podatków.

Grzegorz Tomala

 

Grzegorz Tomala – współpracownik firmy szkoleniowej – Polbi.

Wykładowca i prelegent. Doradca podatkowy i ekspert z zakresu podatku VAT.

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Łódzkim.

 

Doradca podatkowy, specjalista, ekspert i wykładowca

Doradca podatkowy, specjalista z zakresu podatków, konsultant. Wykładowca, szkoleniowiec, trener z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Współpracuje z najlepszymi firmami szkoleniowymi w Polsce.

Wykształcenie,  doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Grzegorz Tomala to absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Łódzkie. Ukończył podyplomowe studia prawa podatkowego w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Były pracownik Izby Skarbowej.

Doradca podatkowy, partner kancelarii doradztwa podatkowego

Doradca podatkowy. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskał na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego złożonego w 2002 roku. Grzegorz Tomala działalność doradcy podatkowego wykonuje od 2003 roku. Jest partnerem w kancelarii doradztwa podatkowego. Lista doradców podatkowych – Nr wpisu: 09819.  Zobacz szczegóły …

Problematyka prawa podatkowego, specjalizacja

Od początku swojej kariery zawodowej zajmuję się prawem podatkowym. Specjalizujący się w szczególności w problematyce podatku od towarów i usług – VAT.

Grzegorz Tomala – autor i współautor licznych publikacji

Autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT wydanych przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr (ODDK) oraz licznych artykułów z na łamach prasy fachowej (m.in. Rzeczpospolitej) i portali internetowych (np. Portal F-K).

Publikacje książkowe autorstwa Grzegorz Tomali

 • „Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych (z suplementem elektronicznym).” Wydawnictwo ODDK
 • „Centralizacja w zakresie podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego.” Wydawnictwo ODDK
 • „Instrukcja stosowania kas rejestrujących z wzorcową dokumentacją i nowymi ewidencjami (z suplementem elektronicznym).” Wydawnictwo ODDK
 • „Jednolity plik kontrolny w podatku VAT – wskazówki dla księgowych.” Wydawnictwo ODDK

Tematyka szkoleń realizowanych przez Grzegorza Tomalę

Tematyka objęta zakresem realizowanych szkoleń:

 • Podatek od towarów i usług (VAT) – aktualne regulacje, najnowsze zmiany, wybrane zagadnienia, orzecznictwo i interpretacje.
 • Faktura VAT – dokumentowanie transakcji, prawa i obowiązki podatnika.
 • Podatek od towarów i usług w obrocie międzynarodowym. Wewnątrzwspólnotowy VAT w imporcie i eksporcie towarów lub usług.
 • Podatek VAT w sektorze budowlanym.
 • Podatek VAT dla jednostek sektora finansów publicznych.

Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenia prowadzone przez Pana Grzegorza Tomalę!


Grzegorz Tomala - wykłady, szkolenia, seminaria kursy. Polbi - Warszawa.

Poznaj mechanizmy działania podatku VAT oraz zasady prawidłowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Za szkolenie można zapłacić po zajęciach!

Szkolenie: Podatek VAT od podstaw. Polbi – Warszawa. Siedem dni na płatność za fakturę.

Proponujemy 7-dniowy termin płatności za fakturę.

Uczestnik szkolenia otrzymuje fakturę na zajęciach.

 • Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Podatek VAT od podstaw. Rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS  na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS …


Baza Usług Rozwojowych – BUR PARP

Oferta szkolenia: Podatek VAT od podstaw w Bazie Usług Rozwojowych. BUR - PARP.Kurs „Podatek VAT od podstaw” w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej PARP. Polecamy szkolenie prezentujące aktualne zasady funkcjonowania podatku od towarów  i usług oraz podstawowe zagadnienia dotyczące tego podatku.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

Wyraź swoją opinię o szkoleniu

Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości naszych szkoleń chętnie skorzystamy z Państwa uwag i sugestii. Wystaw ocenę naszym zajęciom wypełniając anonimową ankietę. Ankieta – Ocena szkolenia.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.