logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Podatek VAT 2019 – Najnowsze zmiany

Zmiany w podatku od towarów i usług 2019 oraz wybrane zagadnienia z zakresu podatku VAT. Kasy fiskalne, stawki, zwolnienia, zwroty.

VAT 2019. Szkolenie dotyczące zmian w podatków od towarów i usług. Polbi-Warszawa.SZKOLENIE: VAT 2019 – NAJNOWSZE  ZMIANY PRZEPISÓW. Zasady rozliczeń podatkowych, wybrane zagadnienia z zakresu podatku od towarów i usług w praktyce. Kompleksowa analiza zmian.


 • KASY FISKALNE ONLINE. Termin wejścia w życie nowych przepisów. Ulgi przy zakupie. Stosowania e-paragonów. Tradycyjne kasy fiskalne.
 • PIERWSZE ZASIEDLENIE BUDYNKU. Dostosowanie ustawy o VAT do przepisów wewnatrzwspólnotowych (wyrok TSUE C-308/16).
 • NIP NA PARAGONACH. Obowiązek umieszczania przez sprzedawców numeru NIP, konsekwencje wystawienia faktury do paragonu bez NIP.
 • STAWKI PODATKU VAT 2019. Problematyka powrotu do stawek 7% i 22%, stosowanie PKWiU.
 • BONY I KARTY PODATKOWE. Nowe zasady opodatkowania kart i bonów upominkowych.
 • ZWOLNIENIA LIMITOWANE OBROTEM. Nowe rodzaje działalności uniemożliwiające korzystanie ze zwolnienia. Ograniczenie stosowania zwolnienia z podatku VAT.
 • FAKTURY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. Specjalny rodzaj elektronicznych faktur tzw. faktury ustrukturyzowane. Zasady wystawiania i odbioru faktur.

Tytuł szkolenia: Podatek VAT 2019 – Najnowsze zmiany.

Wykładowca: Grzegorz Tomala.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto /390 zł brutto za osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

Kurs z zakresu podatku VAT 2019. Szkolenie - Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług.

Najnowsze zmiany w VAT. Planowane rozwiązania podatkowe na 2019 rok.


Cel szkolenia

System podatkowy podlega ciągłym zmianom. Dotyczy to również przepisów dotyczących podatku od towarów i usług (VAT). Celem szkolenia jest zaprezentowanie zmian w podatku VAT, które ustawodawca zaplanował na 2019 rok. Materiał zaprezentowany na szkoleniu umożliwi rozpoznanie nowych obszarów zagrożeń związanych z rozliczaniem podatku VAT czy konieczności dostosowanie systemów księgowych do planowanych zmian podatku VAT, w szczególności rozwiązań dotyczących umieszczania numerów NIP na pagonach fiskalnych.

Adresaci szkolenia – Podatek VAT 2019. Najnowsze zmiany.

Szkolenie kierujemy do osób pracujących w działach księgowości lub finansowych, działach sprzedaży bądź zakupów, działach handlowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, przedsiębiorców oraz właścicieli firm jak również do osób pragnących uzupełnić wiedzę w zakresie nowych i planowanych rozwiązań z zakresu podatku od towarów i usług (VAT). W szkoleniu powinni wziąć udział księgowi, dyrektorzy finansowi, osoby prowadzące działalność gospodarczą i dokonujące rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług niezależnie od rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej, osoby odpowiedzialne za sprawy podatkowe spółek, przedsiębiorstw, urzędów i instytucji oraz specjaliści i doradcy podatkowi.


Metoda prowadzenia zajęć

Wykłady i ćwiczenia na szkoleniu dotyczącym najnowszych zmian w podatku VAT prowadzone są w oparciu o autorskie programy i praktyczne przykłady.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia „Podatek VAT 2019 – Najnowsze zmiany” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.


Efekty, rezultaty szkolenia – Zmiany VAT 2019

Uczestnicy zajęć z zakresu najnowszych zmian w podatku VAT w 2019 roku:

Szkolenie: Podatek VAT 2019 – Najnowsze zmiany. Kasy fiskalne online. Polbi – Warszawa. Grzegorz Tomala.

zapoznają się z przepisami dotyczącymi kasy fiskalnych online i  zakresu zwolnień z ewidencji za pomocą kas fiskalnych w 2019 roku,

Szkolenie: Podatek VAT 2019 – Najnowsze zmiany. Pierwsze zasiedlenie budynków. Polbi – Warszawa. Grzegorz Tomala.

poznają nową definicję pierwszego zasiedlenia budynków,

Szkolenie: Podatek VAT 2019 – Najnowsze zmiany. Numer NIP na paragonach. Polbi – Warszawa. Grzegorz Tomala.

będą wiedzieli jakie są zasady umieszczania numeru NIP na paragonach oraz konsekwencje wystawienia faktury do paragonu bez NIP-u,

Szkolenie: Podatek VAT 2019 – Najnowsze zmiany. Ograniczenie zwolnienia limitowanego obrotem. Polbi – Warszawa. Grzegorz Tomala.

będą znali ograniczenia stosowania zwolnienia limitowanego obrotem 200 000 zł oraz limity dla małego podatnika na 2019 roku,

Szkolenie: Podatek VAT 2019 – Najnowsze zmiany. Opodatkowanie kart i bonów upominkowych. Polbi – Warszawa. Grzegorz Tomala.

zostaną poinformowani o zasadach opodatkowania kart i bonów upominkowych obowiązujących w 2019 roku,

Szkolenie: Podatek VAT 2019 – Najnowsze zmiany. Stawki podatku VAT 2019. Polbi – Warszawa. Grzegorz Tomala.

nabędą wiedzę dotyczącą stawek VAT 2019 i problematyki powrotu do dotychczasowych stawek 7% i 22% oraz stosowania PKWiU z 2008 roku do podatku VAT w 2019 roku,

Szkolenie: Podatek VAT 2019 – Najnowsze zmiany. Elektroniczne faktury w zamówieniach publicznych. Polbi – Warszawa. Grzegorz Tomala.

poznają nowy rodzaj faktur elektronicznych w stosowanych przy zamówieniach publicznych w 2019 roku oraz tematykę wystawiana elektronicznych faktury VAT-RR,

Szkolenie: Podatek VAT 2019 – Najnowsze zmiany. Termin do zwrotu podatku VAT. Polbi – Warszawa. Grzegorz Tomala.

poznają zasady przedłużenia terminu do zwrotu podatku VAT oraz zmiany w zasadach ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego tzw. sankcji w podatku VAT,

Szkolenie: Podatek VAT 2019 – wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw. Polbi – Warszawa. Grzegorz Tomala.

zdobędą umiejętność stosowania nowych przepisów z zakresu Wewnątrzwspólnotowego nabycie paliw (nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania i zapłaty podatku oraz rozliczenie VAT od importu towarów w tzw. rozliczeniu zamknięcia).


Zakres szkolenia

Szkolenie obejmujące swoim zakresem podatek od towarów i usług (VAT) i ma na celu zapoznanie uczestników zajęć ze zmianami podatkowymi, z którymi podatnicy zetkną się w 2019 roku. Prowadzący szkolenie prezentuje regulacje prawne związane z elektronicznymi kasami fiskalnymi oraz porusza  problematykę nowych rozwiązań dotyczących uszczelnienia systemu VAT, w tym obowiązku umieszczania numeru NIP na paragonach fiskalnych. Wykładowca zaprezentuje także rozszerzony katalog działalności, których prowadzenie uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Korzyści dla uczestników szkolenia

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom przekonać się o poziomie swojej aktualnej wiedzy i umiejętności w poszczególnych obszarach regulacji dotyczących podatku od towarów i usług (VAT) oraz przygotować się do najnowszych zmianach dotyczących opodatkowania VAT-em. Uczestnictwo w zajęciach jest także okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.


Kontakt w sprawie szkolenia – Podatek VAT 2019

Kontakt w sprawie szkolenia: Podatek VAT 2019. Zajęcia prowadzi Grzegorz Tomala. Polbi – Warszawa.Koordynator szkolenia

Karol Nowicki,

tel. 22 629 13 88,

karol.nowicki@polbi.pl

Program

 • Termin wejścia w życie przepisów o kasach online.
 • Branże, które będą musiały stosować kasy online na konkretny moment.
 • Ulga przy zakupie kasy online.
 • Możliwość stosowania tradycyjnych kas fiskalnych.
 • Możliwość stosowania e-paragonów.

Dostosowanie ustawy o VAT do przepisów wewnatrzwspólnotowych zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 listopada 2017 r. (TSUE C-308/16).

 • W jakich sytuacjach sprzedawca będzie obowiązany do umieszczania nr NIP na paragonach fiskalnych?
 • Konsekwencje wystawienia faktury do paragonu bez NIP-u.

Nowe rodzaje działalności, które będą uniemożliwiały skorzystanie ze zwolnienia z podatku VAT.

Nowe zasady opodatkowania kart i bonów upominkowych.

Stawki podatkowe w 2019 roku:

 • Problem powrotu do dotychczasowych stawek 7% i 22%.
 • Stosowanie PKWiU z 2008 roku do podatku VAT w 2019 roku.
 • Specjalny rodzaj faktur elektronicznych dla zamówień publicznych tzw. faktury ustrukturyzowane.
 • Zasady wystawiania i odbioru faktur ustrukturyzowanych.
 • Terminy wprowadzenia fakturowania fakturą ustrukturyzowaną.

Określenie terminu z dniem którego następuje przedłużenie terminu do zwrotu VAT.

Zmiany w zasadach ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego tzw. sankcji w podatku VAT.

Nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania dla WNT paliw.

Nowe zasady zapłaty podatku przy WNT paliw.

Warszawa - Centrum

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Zamość - Hotel Senator

Sala konferencyjna w hotelu „Senator”, Rynek Solny 4, 22-400, Zamość


Zamość - Szkolenia i kursy.

Zapraszamy do Hotelu Senator na szkolenia i kursy organizowane przez Polbi.


Grzegorz Tomala

Prawnik, doradca podatkowy, ekspert, wykładowca, trener, szkoleniowiec.


Grzegoez Tomala - wykładowca, szkoleniowiec, prelegent, ekspert, konsultant i doradca podatkowy. Szkolenie i kursy z zakresu podatków.

Grzegorz Tomala – współpracownik firmy szkoleniowej – Polbi.

Wykładowca i prelegent. Doradca podatkowy i ekspert z zakresu podatku VAT.

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Łódzkim.


 

Doradca podatkowy, specjalista, ekspert i wykładowca

Doradca podatkowy, specjalista z zakresu podatków, konsultant. Wykładowca, szkoleniowiec, trener z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Współpracuje z najlepszymi firmami szkoleniowymi w Polsce.

Doradca podatkowy, partner kancelarii doradztwa podatkowego

Doradca podatkowy. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskał na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego złożonego w 2002 roku. Grzegorz Tomala działalność doradcy podatkowego wykonuje od 2003 roku. Jest partnerem w kancelarii doradztwa podatkowego.

Problematyka prawa podatkowego, specjalizacja

Od początku swojej kariery zawodowej zajmuję się prawem podatkowym. Specjalizujący się w szczególności w problematyce podatku od towarów i usług – VAT.


Zapraszamy do Polbi na szkolenia prowadzone przez Pana Grzegorza Tomalę!


Grzegorz Tomala - wykłady, szkolenia, seminaria kursy. Polbi - Warszawa.

Poznaj mechanizmy działania podatku VAT oraz zasady prawidłowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym.


Grzegorz Tomala – autor i współautor licznych publikacji

Autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT wydanych przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr (ODDK) oraz licznych artykułów z na łamach prasy fachowej (m.in. Rzeczpospolitej) i portali internetowych (np. Portal F-K).


Grzegorz Tomala – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

Proponujemy 7-dniowy termin płatności za fakturę.

Szkolenie: Podatek VAT 2019. Polbi – Warszawa. 7 dni na płatność za fakturę.

Za szkolenie można zapłacić po zajęciach!

Uczestnik szkolenia otrzymuje fakturę na zajęciach.

 • Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Podatek VAT 2019, najnowsze zmiany. Harmonogram zajęć. Polbi - Warszawa.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS  na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS …


Oferta szkolenia: Podatek VAT 2018/2019, najnowsdze zmiany przepisów w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Podatek VAT 2019 – Najnowsze zmiany przepisów” w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

Wyraź swoją opinię o szkoleniu

Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości naszych szkoleń chętnie skorzystamy z Państwa uwag i sugestii. Wystaw ocenę naszym zajęciom wypełniając anonimową ankietę. Ankieta – Ocena szkolenia.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.