logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Podatki CIT, PIT, VAT – 2019/2020

Szkolenie z podatków: dochodowego od osób prawnych i fizycznych (PIT i CIT) oraz podatku od towarów i usług VAT - najważniejsze zmiany 2019/2020.

Szkolenie – CIT, PIT, VAT 2019/2020. Podatek dochodowy od osób prawnych (PDOP), podatek dochodowy od osób fizycznych (PDOF), podatek od towarów i usług (VAT). Wykład prowadzi Tomasz Wojewoda.

Na szkoleniu omawiamy najnowsze zmiany w podatkach PIT, CIT i VAT, zwracamy uwagę bieżące i aktualne problemy jak również prezentujemy przegląd zmian prawnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług zaplanowanych na 2020 rok.

 

Tytuł szkolenia: Podatki CIT, PIT, VAT – 2019/2020.

Prowadzący zajęcia: Tomasz Wojewoda.


Lokalizacja: Warszawa – ścisłe centrum.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia – 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto osobę (VAT zw.).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Szkolenie: CIT, PIT, VAT 2019/2020. Warszawa, prowadzący - Tomasz Wojewoda.

Jak rozliczać prawidłowo podatki CIT, PIT i VAT w 2019 roku? Co przyniesie rok 2020?

 

Ulotka o szkoleniu (PDF) ➡️ PIT, CIT, VAT – Warszawa, 11.12.2019

 

NAJNOWSZE ZMIANY PODATKOWE 2019

CIT i PIT – bieżące problemy i zagadnienia z zakresu podatków dochodowych. Limity amortyzacji samochodów, tytuły kosztów podatkowych, raty leasingowe, rozliczanie strat podatkowych, zwolnienia podatkowe.

 

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA 2020 ROK

Nowe zasady dotyczące kosztów uzyskania przychodów, wyższy limit kwotowy uznawania za małego podatnika, indywidualny rachunek podatkowy. Poznaj zmiany w podatkach dochodowych zaplanowane na 2020 rok.

 

PODATEK VAT 2019/2020

Aktualne zmiany w podatku od towarów i usług. Wystawianie faktur, podzielona płatność, refakturowanie usług, międzynarodowe transakcje łańcuchowe.

 

Wstęp


Rok 2019 obfituje w liczne zmiany w zakresie przepisów odnoszących się do podatków PIT, CIT i VAT. Rok 2020 to także kolejny rok zmian dotyczących podatków. Poprawa ściągalności  podatków i uszczelnienie sytemu prawnego regulującego pobór podatków dochodowych (PIT i CIT) i podatku od towarów i usług (VAT) wymaga od podatników ciągłej aktualizacji swojej wiedzy. Na szkoleniu poruszone zostaną m.in. kwestie dotyczące prawidłowego zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zwolnień podatkowych i obniżonych stawek podatku a także ustalania podstawy opodatkowania, podzielonej płatności (split payment), nowej matrycy stawek podatku VAT czy tzw. sankcji VAT-owskiej.

 

Cel szkolenia CIT, PIT VAT 2019/2020


Szkolenie poświęcone podatkom dochodowym CIT i PIT oraz podatkowi VAT ma na celu zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami dokonanymi w przepisach z tego obszaru podatków. Zaprezentowane zostaną zmiany regulacji prawnych, które zaplanowano na 2020 rok. Na zajęciach zostaną omówione również najnowsze regulacje prawne już obowiązujące a mogące budzić wątpliwości.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie z zakresu podatków dochodowych CIT i PIT jak również  podatku od towarów i usług VAT skierowane jest do głównych księgowych, doradców podatkowych, dyrektorów działów finansowych, pracowników komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, wszystkich mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi i zajmującymi się ewidencją podatkową i prowadzących rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym.

 

W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł !

Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.

Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

PODATKI CIT, PIT, VAT – SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

 

 1. Zmiany w VAT, od 1 listopada 2019 r., w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenia obowiązkowego split payment dla branż dotychczas objętych odwrotnym obciążeniem, po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.
 2. Zmiany w podatku od towarów i usług, od 1 listopada 2019 r., w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment), wprowadzenie możliwości regulowania z rachunku VAT innych podatków, niż VAT, dokonywania zapłaty za więcej niż jedną fakturę w ustawowo określonych przypadkach itp.
 3. Zmiany w podatku VAT, od 1 listopada 2019 r., w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy.
 4. Zmiany przepisów, od 1 listopada 2019 r., w zakresie stawki podatku VAT na książki, gazety, czasopisma itp.
 5. Utworzenie od 1 września 2019 r., wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT prowadzonego prze Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „biała lista”) – konsekwencje dla podatników.
 6. Zmiana, od 1 września 2019 r., definicji pierwszego zasiedlenia i skutki dla podatników w zakresie stosowania zwolnienia z VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości.
 7. Zmiany, od 1 września 2019 r., w zakresie stosowania tzw. sankcji VAT-owskiej (dodatkowe zobowiązanie podatkowe).
 8. Zmiany, od 1 września 2019 r., w zakresie rozszerzenia katalogu czynności wykluczających możliwość stosowania zwolnienia podmiotowego z VAT.
 1. Zmiany w przepisach VAT, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej pod warunkiem, że paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP nabywcy. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisu.
 2. Zmiany w podatku od towarów i usług, od 1 stycznia 2020 r. w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dokumentowanie, warunki stosowania stawki 0%),
 3. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r. w zakresie rozliczania międzynarodowych transakcji łańcuchowych (zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp., praktyka i orzecznictwo TSUE).
 4. Zmiany, od 1 kwietnia 2020 r., w zakresie zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji łącznie z ewidencją w formie pliku JPK. Szczególe przepisy przejściowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
 5. Wprowadzenie, od 1 kwietnia 2020 r., uproszczeń w przypadku rozliczania VAT-u należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.
 6. Zmiany, od 1 kwietnia 2020 r., w zakresie ustanowienia nowej matrycy stawek VAT, wprowadzenia instytucji wiążącej informacji stawkowej oraz zastąpienia obecnego PKWiU klasyfikacją CN (dla towarów) lub PKWiU 2015 (dla usług).
 1. Zmiany w VAT, od 1 maja 2019 r., w zakresie wprowadzenia kas rejestrujących online przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas, możliwość korzystania ze starych kas fiskalnych, obowiązek wymiany kas fiskalnych, okresy przejściowe dla poszczególnych grup podatników, ulga na nabycie kasy rejestrującej itp.
 2. Zmiany, od 1 stycznia 2019 r., w zakresie podatku VAT.
 • Zmiany w zakresie tzw. „złych długów”, skrócenie okresu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności.
 • Nowe przepisy dotyczące opodatkowania bonów, voucherów i kart podarunkowych.
 • Pozostałe zmiany w podatku VAT.
 1. Refakturowanie usług – zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE.
 2. Przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników – zasady rozliczania na gruncie VAT, przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT-em.
 1. Obniżenie, od 1 października 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r., stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), przepisy przejściowe, zasady rozliczeń.
 2. Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy od 1 października 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r., przepisy przejściowe, zasady rozliczeń.
 3. Zmiany, od 1 sierpnia 2019 r., w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia.
 1. Nowe regulacje, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury na rachunek kontrahenta inny, niż podany w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.
 2. Nowe regulacje, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, w ustawowo określonych przypadkach.
 3. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wprowadzenia możliwości zmniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta w ustawowo określonym terminie („złe długi”).
 4. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wprowadzenia obowiązku zwiększania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość wierzytelności, która nie została uregulowana w ustawowo określonym terminie („złe długi”).
 5. Podwyższenie, od 1 stycznia 2020 r., limitu kwotowego warunkującego możliwość uznania za małego podatnika.
 6. Wprowadzenie w podatku dochodowym od osób prawnych, od 1 stycznia 2020 r., możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
 7. Wprowadzenie, od 1 stycznia 2020 r., obowiązku dokonywania wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy).
 8. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), od 1 stycznia 2020 r., w zakresie obowiązków płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz z tytułu wypłacanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.
 1. Wprowadzenie limitu kwotowego w przypadku zaliczania do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych, czynszu najmu itp., jeżeli przedmiotem umowy są samochody osobowe.
 2. Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych związany z użytkowaniem samochodów osobowych zaliczonych do środków trwałych podatnika lub wykorzystywanych na podstawie umowy leasingu, najmu itp., w przypadku nie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
 3. Ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków związany z użytkowaniem samochodu osobowego będącego własnością podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych.
 4. Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) do 9%, dla niektórych podatników.
 5. Zmiany w zakresie definicji podmiotów powiązanych i prowadzenia dokumentacji cen transferowych, w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotami powiązanymi.
 6. Nowe zasady rozliczania strat podatkowych.
 7. Zwolnienie z podatku dochodowego odszkodowań, w przypadku wystąpienia szkody w środku trwałym.
 8. Wprowadzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji, w ustawowo określonych przypadkach.
 9. Ulga termomodernizacyjna.
 10. Pozostałe zmiany w podatkach CIT i PIT.
 1. Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).
 2. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych, sprzedaż promocyjną, obowiązek składania PIT-11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji itp.

Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia z zakresu podatków dochodowego od osób prawnych i fizycznych (PIT i CIT) oraz podatku od towarów i usług VAT – z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2019 roku oraz planowanych nowych przepisów wchodzących w życie w 2020 roku.

 

 

Tomasz Wojewoda – wykładowca, trener

 

Masz wątpliwości lub pytania – zapytaj wykładowcę


Prowadzący szkolenie „Podatki CIT, PIT, VAT – 2019/2020” jest praktykiem, ekspertem z zakresu podatków i wieloletnim wykładowcą. Warto skorzystać z jego szerokiej wiedzy dotyczącej podatków dochodowych i podatku VAT. Zachęcamy uczestników zajęć do zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości. Spotkanie jest też okazją do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście prawidłowych rozliczeń z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych  oraz podatku VAT. Szkolenie prowadzi Tomasz Wojewoda.

 

Opinie uczestników szkoleń podatkowych

Stale prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług szkoleniowych.

Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń z zakresu podatków.

➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

Organizacja szkolenia

O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników. Rozpoczęcie szkolenia następuje o godzinie 10-tej. O godzinie 13:00 zapraszamy na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)

Każdy uczestnik szkolenia poświęconego najnowszym zmianom w podatkach (PIT, CIT i VAT) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych i wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu„ potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Szkolenie: Podatki CIT, PIT, VAT – 2019/2020. Kontakt z koordynatorem kursu. Polbi – Warszawa.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych oraz podatek od towarów i usług. Najnowsze zmiany, planowane nowelizacje przepisów.

 

Szkolenie - Podatek CIT, PIT, VAT. POLBI - Warszawa.

 

 1. Zmiany w VAT, od 1 listopada 2019 r., w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenia obowiązkowego split payment dla branż dotychczas objętych odwrotnym obciążeniem, po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.
 2. Zmiany w podatku od towarów i usług, od 1 listopada 2019 r., w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment), wprowadzenie możliwości regulowania z rachunku VAT innych podatków, niż VAT, dokonywania zapłaty za więcej niż jedną fakturę w ustawowo określonych przypadkach itp.
 3. Zmiany w podatku VAT, od 1 listopada 2019 r., w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy.
 4. Zmiany przepisów, od 1 listopada 2019 r., w zakresie stawki podatku VAT na książki, gazety, czasopisma itp.
 5. Utworzenie od 1 września 2019 r., wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT prowadzonego prze Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „biała lista”) – konsekwencje dla podatników.
 6. Zmiana, od 1 września 2019 r., definicji pierwszego zasiedlenia i skutki dla podatników w zakresie stosowania zwolnienia z VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości.
 7. Zmiany, od 1 września 2019 r., w zakresie stosowania tzw. sankcji VAT-owskiej (dodatkowe zobowiązanie podatkowe).
 8. Zmiany, od 1 września 2019 r., w zakresie rozszerzenia katalogu czynności wykluczających możliwość stosowania zwolnienia podmiotowego z VAT.

 

 1. Zmiany w przepisach VAT, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej pod warunkiem, że paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP nabywcy. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisu.
 2. Zmiany w podatku od towarów i usług, od 1 stycznia 2020 r. w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dokumentowanie, warunki stosowania stawki 0%),
 3. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r. w zakresie rozliczania międzynarodowych transakcji łańcuchowych (zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp., praktyka i orzecznictwo TSUE).
 4. Zmiany, od 1 kwietnia 2020 r., w zakresie zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji łącznie z ewidencją w formie pliku JPK. Szczególe przepisy przejściowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
 5. Wprowadzenie, od 1 kwietnia 2020 r., uproszczeń w przypadku rozliczania VAT-u należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.
 6. Zmiany, od 1 kwietnia 2020 r., w zakresie ustanowienia nowej matrycy stawek VAT, wprowadzenia instytucji wiążącej informacji stawkowej oraz zastąpienia obecnego PKWiU klasyfikacją CN (dla towarów) lub PKWiU 2015 (dla usług).

 

 1. Zmiany w VAT, od 1 maja 2019 r., w zakresie wprowadzenia kas rejestrujących online przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas, możliwość korzystania ze starych kas fiskalnych, obowiązek wymiany kas fiskalnych, okresy przejściowe dla poszczególnych grup podatników, ulga na nabycie kasy rejestrującej itp.
 2. Zmiany, od 1 stycznia 2019 r., w zakresie podatku VAT.
 • Zmiany w zakresie tzw. „złych długów”, skrócenie okresu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności.
 • Nowe przepisy dotyczące opodatkowania bonów, voucherów i kart podarunkowych.
 • Pozostałe zmiany w podatku VAT.

 

 1. Refakturowanie usług – zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE.
 2. Przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników – zasady rozliczania na gruncie VAT, przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT-em.

 

Szkolenie: CIT, PIT, VAT. Organizator: Polbi - Warszawa. Wykładowca: Tomasz Wojewoda.

Jak rozliczać prawidłowo podatki CIT, PIT i VAT za 2019 rok? Co nowego przyniesie rok 2020?

 

 1. Obniżenie, od 1 października 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r., stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), przepisy przejściowe, zasady rozliczeń.
 2. Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy od 1 października 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r., przepisy przejściowe, zasady rozliczeń.
 3. Zmiany, od 1 sierpnia 2019 r., w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia.

 

 1. Nowe regulacje, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury na rachunek kontrahenta inny, niż podany w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.
 2. Nowe regulacje, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, w ustawowo określonych przypadkach.
 3. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wprowadzenia możliwości zmniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta w ustawowo określonym terminie („złe długi”).
 4. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wprowadzenia obowiązku zwiększania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość wierzytelności, która nie została uregulowana w ustawowo określonym terminie („złe długi”).
 5. Podwyższenie, od 1 stycznia 2020 r., limitu kwotowego warunkującego możliwość uznania za małego podatnika.
 6. Wprowadzenie w podatku dochodowym od osób prawnych, od 1 stycznia 2020 r., możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
 7. Wprowadzenie, od 1 stycznia 2020 r., obowiązku dokonywania wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy).
 8. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), od 1 stycznia 2020 r., w zakresie obowiązków płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz z tytułu wypłacanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.

 

 1. Wprowadzenie limitu kwotowego w przypadku zaliczania do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych, czynszu najmu itp., jeżeli przedmiotem umowy są samochody osobowe.
 2. Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych związany z użytkowaniem samochodów osobowych zaliczonych do środków trwałych podatnika lub wykorzystywanych na podstawie umowy leasingu, najmu itp., w przypadku nie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
 3. Ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków związany z użytkowaniem samochodu osobowego będącego własnością podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych.
 4. Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) do 9%, dla niektórych podatników.
 5. Zmiany w zakresie definicji podmiotów powiązanych i prowadzenia dokumentacji cen transferowych, w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotami powiązanymi.
 6. Nowe zasady rozliczania strat podatkowych.
 7. Zwolnienie z podatku dochodowego odszkodowań, w przypadku wystąpienia szkody w środku trwałym.
 8. Wprowadzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji, w ustawowo określonych przypadkach.
 9. Ulga termomodernizacyjna.
 10. Pozostałe zmiany w podatkach CIT i PIT.

 

 1. Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).
 2. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych, sprzedaż promocyjną, obowiązek składania PIT-11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji itp.

 

Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia z zakresu podatków dochodowego od osób prawnych i fizycznych (PIT i CIT) oraz podatku od towarów i usług VAT – z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2019 roku oraz planowanych nowych przepisów wchodzących w życie w 2020 roku.

 

 


Podatki: PIT, CIT, VAT 2019/2020 – Najnowsze zmiany, aktualne problemy.

Szkolenie 1-dniowe.Organizator: Polbi – Warszawa.

Program opracował Tomasz Wojewoda.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Tomasz Wojewoda

Tomasz Wojewoda – Współpracuje w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.

 

Tomasz Wojewoda – wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Polbi - Warszawa.

Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej jako wykładowca przeprowadził kilka tysięcy szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).

 

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty, które  prowadzi Tomasza Wojewoda!

Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Ekspert podatkowy. Współpracownik Polbi.

 

Tomasz Wojewoda – wysokie oceny uczestników szkoleń


Jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 


 

Tomasz Wojewoda – Więcej o wykładowcy…

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura za szkolenie - 7 dni na płatność. Podatki CIT, PIT, VAT - 2019/2020. Polbi – Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – Podatki CIT, PIT, VAT

Organizacja szkolenia: Podatki CIT, PIT, VAT – 2019/2020. Harmonogram zajęć. Polbi – Warszawa.

9:30 – Rozpoczęcie rejestracja uczestników.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć


Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Metoda prowadzenia zajęć


Wykłady omawiające podatek CIT, PIT oraz VAT prowadzone są w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, wyjaśnienie wątpliwości oraz odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników zajęć w trakcie ich trwania.

 

Materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik zajęć na szkoleniu „Podatki CIT, PIT, VAT – 2019/2020” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019


KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2019 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2019) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Oferta szkolenia Podatki CIT, PIT, VAT – 2019 w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Podatki CIT, PIT, VAT – 2019/2020”, w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

 

Korzystaj z dofinansowania szkoleń!

➡️ Warszawa, 11 grudnia 2019 roku – Szczegóły oferty w BUR.

 

Szkolenia zamknięteJeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum miasta

Termin: 2019-12-11

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 490 zł 390 zł *

Cena dla wielu osób: 440 zł 390 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-12-04 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Harmonogram kursu