logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Podatki VAT, CIT i PIT 2020

Szkolenie z podatku od towarów i usług VAT oraz podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych (PIT i CIT) - najważniejsze zmiany 2020.

Szkolenie – VAT, CIT, PIT 2020. Podatek od towarów i usług (VAT), podatek dochodowy od osób prawnych (PDOP), podatek dochodowy od osób fizycznych (PDOF). Na szkoleniu omawiamy najnowsze zmiany w podatkach VAT, CIT i PIT  zwracając uwagę na bieżące i aktualne problemy jak również prezentujemy przegląd zmian prawnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług przewidzianych na 2020 rok. Wykład prowadzi Tomasz Wojewoda.

 

Tytuł szkolenia: Podatki VAT, CIT i PIT 2020.

Prowadzący zajęcia: Tomasz Wojewoda.


Lokalizacja: Warszawa – ścisłe centrum miasta.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia – 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto osobę (VAT zw.).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Szkolenie: VAT, CIT i PIT 2020. Warszawa, prowadzący - Tomasz Wojewoda.

Jak rozliczać prawidłowo podatki VAT, CIT i PIT? Co przynosi dla podatników rok 2020?

 

Opinie uczestników zajęć   | ➡️ Ankiety poszkoleniowe


Dofinansowanie szkoleń     | ➡️ Usługa szkoleniowa w BUR


W środy zniżka 40 złotych  | ➡️ Tanie godziny


Ulotka o szkoleniu (PDF)     | ➡️ VAT, CIT, PIT – Warszawa, 27.04.2020

 

PODATEK VAT 2020

Aktualne zmiany w podatku od towarów i usług. Wystawianie faktur, podzielona płatność, refakturowanie usług, międzynarodowe transakcje łańcuchowe.

 

NAJNOWSZE ZMIANY, AKTUALNE PROBLEMY

CIT i PIT – bieżące problemy i zagadnienia z zakresu podatków dochodowych. Limity amortyzacji samochodów, tytuły kosztów podatkowych, raty leasingowe, rozliczanie strat podatkowych, zwolnienia podatkowe. Pomoc w likwidacji opóźnień w płatnościach dzięki tzw. „uldze za złe długi” w PIT i CIT.

 

ZMIANY W PODATKACH CIT I PIT W 2020 ROKU

Nowe zasady dotyczące kosztów uzyskania przychodów, wyższy limit kwotowy uznawania za małego podatnika, indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek). Poznaj zmiany w podatkach dochodowych zaplanowane na 2020 rok.

 

Wstęp


Ubiegłe lata obfitowały w liczne zmiany w zakresie przepisów odnoszących się do podatków VAT, CIT i PIT. Rok 2020 to także kolejny rok zmian dotyczących podatków. Poprawa ściągalności  podatków i uszczelnienie sytemu prawnego regulującego pobór podatków dochodowych (PIT i CIT) i podatku od towarów i usług (VAT) przynoszą ciągłe zmiany w prawie. Wszystko to wymaga od podatników ciągłej aktualizacji swojej wiedzy. Na szkoleniu poruszone zostaną m.in. kwestie dotyczące prawidłowego zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zwolnień podatkowych i obniżonych stawek podatku a także ustalania podstawy opodatkowania, podzielonej płatności (split payment), nowej matrycy stawek podatku VAT czy tzw. sankcji VAT-owskiej.

 

Cel szkolenia VAT, CIT i PIT 2020


Szkolenie poświęcone podatkowi VAT oraz podatkom dochodowym CIT i PIT ma na celu zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami dokonanymi w przepisach z tego obszaru podatków. Zaprezentowane zostaną zmiany regulacji prawnych, które zaplanowano na 2020 rok. Na zajęciach zostaną omówione również najnowsze regulacje prawne już obowiązujące a mogące budzić wątpliwości.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie z zakresu podatku od towarów i usług VAT jak również podatków dochodowych CIT i PIT skierowane jest do głównych księgowych, doradców podatkowych, dyrektorów działów finansowych, pracowników komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, wszystkich mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi i zajmującymi się ewidencją podatkową i prowadzących rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym.

 

W KAŻDĄ ŚRODĘ DODATKOWY RABAT 40 ZŁ !

ZAPŁAĆ ZA SZKOLENIE TYLKO 350 ZŁ !


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.

➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

PODATKI VAT, CIT, PIT 2020 – SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


 

 

1.  Wystawianie faktur VAT przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Zmiany w podatku VAT, od 1 stycznia 2020 roku, w zakresie wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej pod warunkiem, że paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP nabywcy. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisu.

2. Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT)

Zmiany, od 1 stycznia 2020 roku, w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dokumentowanie, warunki stosowania stawki 0%).

3. VAT – międzynarodowe transakcje łańcuchowe

Zmiany, od 1 stycznia 2020 roku, w zakresie rozliczania międzynarodowych transakcji łańcuchowych (zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp., praktyka i orzecznictwo TSUE).

4. Deklaracje podatku VAT w 2020 roku

Zmiany, od 1 kwietnia 2020 roku, w zakresie zastąpienia deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji łącznie z ewidencją w formie pliku JPK. Szczególe przepisy przejściowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

5. Nowa matryca stawek podatku VAT

Zmiany, od 1 kwietnia 2020 roku, w zakresie ustanowienia nowej matrycy stawek podatku VAT, wprowadzenia instytucji wiążącej informacji stawkowej oraz zastąpienia obecnego PKWiU klasyfikacją CN (dla towarów) lub PKWiU 2015 (dla usług).

6. Uproszczenia rozliczania VAT w imporcie towarów

Wprowadzenie, od 1 lipca 2020 roku, uproszczeń w przypadku rozliczania VAT-u należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.

7. Likwidacja odwrotnego obciążenia, obowiązkowy split payment

Zmiany wprowadzone w podatku VAT od 1 listopada 2019 roku w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenia obowiązkowego split payment dla branż dotychczas objętych odwrotnym obciążeniem, po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.

8. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności

Zmiany w podatku od towarów i usług obowiązujące od 1 listopada 2019 roku w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment), wprowadzenie możliwości regulowania z rachunku VAT innych podatków niż podatek VAT, możliwość dokonywania zapłaty za więcej niż jedną fakturę w ustawowo określonych przypadkach, zaliczki itp.

9. Solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe

Zmiany dokonane w VAT od 1 listopada 2019 roku i nowe regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy.

10. Nowe stawki VAT na książki, gazety, czasopisma

Zmiany w VAT od 1 listopada 2019 roku w zakresie stawki podatku VAT na książki, gazety, czasopisma itp.

11. Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT

Utworzenie od 1 września 2019 roku  wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista) – konsekwencje dla podatników.

12. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – sankcja VAT

Nowe regulacje w podatku od towarów i usług obowiązujące od 1 września 2019 roku w zakresie stosowania tzw. sankcji VAT-owskiej (dodatkowe zobowiązanie podatkowe).

13. Kasy rejestrujące – co nowego w przepisach

Zmiany, od 1 maja 2019 roku, w zakresie wprowadzenia kas rejestrujących online przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas, możliwość korzystania ze starych kas fiskalnych, obowiązek wymiany kas fiskalnych, okresy przejściowe dla poszczególnych grup podatników, ulga na nabycie kasy rejestrującej itp.

14. Panel dyskusyjny dotyczący podatku VAT

Pozostałe zmiany w podatku od towarów i usług, bieżące problemy i zagadnienia dotyczące VAT oraz odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia dotyczące omówionej tematyki związanej z VAT-em.

 

15. Zapłata za faktury inny na rachunek – Biała księga

Nowe regulacje wprowadzone od 1 stycznia 2020 roku w zakresie wyłączenia wydatków z podatkowych kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury na rachunek kontrahenta inny, niż podany w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista), po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.

16. Zapłata za faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności

Nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, w ustawowo określonych przypadkach.

17. Złe długi – zaliczanie do przychodów należnych wierzytelności

Najnowsze zmiany w zakresie wprowadzenia możliwości zmniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta w ustawowo określonym terminie – „złe długi” (zmiana od 1 stycznia 2020 roku).

18. Zwiększanie podstawy opodatkowania o wartość wierzytelności

Zmiany regulacji podatkowej od 1 stycznia 2020 roku w zakresie wprowadzenia obowiązku zwiększania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość wierzytelności, która nie została uregulowana w ustawowo określonym terminie („złe długi”).

19. Mały podatnik – limit kwotowy 2020

Podwyższenie od 1 stycznia 2020 roku limitu kwotowego warunkującego możliwość uznania podmiotu za małego podatnika.

20. CIT – koszty uzyskania przychodu (kapitał zapasowy lub rezerwowy)

Wprowadzenie w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) od 1 stycznia 2020 roku możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

21. PIT – Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych

Obniżenie od 1 października 2019 roku i od 1 stycznia 2020 roku stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), przepisy przejściowe, zasady rozliczeń.

22. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy

Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy od 1 października 2019 roku i od 1 stycznia 2020 roku, przepisy przejściowe, zasady rozliczeń.

23. PIT dla młodych

Zmiany w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia.

24. Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek)

Wprowadzenie od 1 stycznia 2020 roku obowiązku dokonywania wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (mikrorachunek podatkowy).

25. CIT – pobór podatku u źródła

Zmiany od 1 lipca 2020 roku w zakresie obowiązków płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz z tytułu wypłacanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.

26. Przegląd zmian podatkowych w zakresie CIT i PIT

Najważniejsze zmiany wprowadzone w 2019 roku w zakresie CIT i PIT.

 • Zmiany w zakresie amortyzacji, najmu, leasingu samochodów osobowych oraz w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z ubezpieczeniem, eksploatacją i używaniem samochodów osobowych.
 • Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych do 9%, dla niektórych podatników.
 • Nowe zasady rozliczania strat podatkowych.
 • Wprowadzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji, w ustawowo określonych przypadkach.

27. Panel dyskusyjny, pytania uczestników szkolenia – CIT, PIT

Bieżące problemy i zagadnienia dotyczące przepisów z zakresu podatków dochodowych. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia z zakresu podatków dochodowego od osób prawnych i fizycznych (PIT i CIT).

 

Wykładowcza, prowadzący szkolenie VAT, CIT i PIT 2020

Tomasz Wojewoda – wykładowca, trener

 

Masz wątpliwości lub pytania – zapytaj wykładowcę


Prowadzący szkolenie „Podatki VAT, CIT i PIT 2020” jest praktykiem, ekspertem z zakresu podatków i wieloletnim wykładowcą. Warto skorzystać z jego szerokiej wiedzy dotyczącej podatków dochodowych i podatku VAT. Zachęcamy uczestników zajęć do zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości. Spotkanie jest też okazją do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście prawidłowych rozliczeń z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych  oraz podatku VAT. Szkolenie prowadzi Tomasz Wojewoda.

 

Opinie uczestników szkoleń podatkowych

Ocena szkoleń podatkowych: VAT, CIT, PIT 2020. Polbi - Warszawa, Tomasz Wojewoda.Prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń z zakresu podatków dochodowych i podatku VAT.

➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Organizacja szkolenia


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników. Rozpoczęcie szkolenia następuje o godzinie 10-tej. O godzinie 13:00 zapraszamy na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego najnowszym zmianom w podatkach VAT, CIT i PIT otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych i wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu„ potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️  Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Szybsze zgłoszenie na szkolenie: Podatki VAT, CIT i PIT 2020 – Lepsza cena!

 

 • Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 • Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.
 • Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.
 • Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 • Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Szkolenie: Podatki VAT, CIT i PIT 2020. Kontakt z koordynatorem kursu. Polbi – Warszawa.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych oraz podatek od towarów i usług. Najnowsze zmiany, planowane nowelizacje przepisów.


Szkolenie - Podatek CIT, PIT, VAT. POLBI - Warszawa.

 

VAT 2020 – PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

 

Zmiany w podatku VAT, od 1 stycznia 2020 roku, w zakresie wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej pod warunkiem, że paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP nabywcy. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisu.

 

Zmiany, od 1 stycznia 2020 roku, w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dokumentowanie, warunki stosowania stawki 0%).

 

Zmiany, od 1 stycznia 2020 roku, w zakresie rozliczania międzynarodowych transakcji łańcuchowych (zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp., praktyka i orzecznictwo TSUE).

 

Zmiany, od 1 kwietnia 2020 roku, w zakresie zastąpienia deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji łącznie z ewidencją w formie pliku JPK. Szczególe przepisy przejściowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

 

Zmiany, od 1 kwietnia 2020 roku, w zakresie ustanowienia nowej matrycy stawek podatku VAT, wprowadzenia instytucji wiążącej informacji stawkowej oraz zastąpienia obecnego PKWiU klasyfikacją CN (dla towarów) lub PKWiU 2015 (dla usług).

 

Wprowadzenie, od 1 lipca 2020 roku, uproszczeń w przypadku rozliczania VAT-u należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.

 

Zmiany wprowadzone w podatku VAT od 1 listopada 2019 roku w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenia obowiązkowego split payment dla branż dotychczas objętych odwrotnym obciążeniem, po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.

 

Zmiany w podatku od towarów i usług obowiązujące od 1 listopada 2019 roku w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment), wprowadzenie możliwości regulowania z rachunku VAT innych podatków niż podatek VAT, możliwość dokonywania zapłaty za więcej niż jedną fakturę w ustawowo określonych przypadkach, zaliczki itp.

 

Zmiany dokonane w VAT od 1 listopada 2019 roku i nowe regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy.

 

Zmiany w VAT od 1 listopada 2019 roku w zakresie stawki podatku VAT na książki, gazety, czasopisma itp.

Utworzenie od 1 września 2019 roku wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista) – konsekwencje dla podatników.

 

Nowe regulacje w podatku od towarów i usług obowiązujące od 1 września 2019 roku w zakresie stosowania tzw. sankcji VAT-owskiej (dodatkowe zobowiązanie podatkowe).

 

Zmiany, od 1 maja 2019 roku, w zakresie wprowadzenia kas rejestrujących online przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas, możliwość korzystania ze starych kas fiskalnych, obowiązek wymiany kas fiskalnych, okresy przejściowe dla poszczególnych grup podatników, ulga na nabycie kasy rejestrującej itp.

 

Pozostałe zmiany w podatku od towarów i usług, bieżące problemy i zagadnienia dotyczące VAT oraz odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia dotyczące omówionej tematyki związanej z VAT-em.

 


Szkolenie: CIT, PIT, VAT. Organizator: Polbi - Warszawa. Wykładowca: Tomasz Wojewoda.

 

CIT I PIT – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

 

Nowe regulacje wprowadzone od 1 stycznia 2020 roku w zakresie wyłączenia wydatków z podatkowych kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury na rachunek kontrahenta inny, niż podany w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista), po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.

 

Nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, w ustawowo określonych przypadkach.

 

Najnowsze zmiany w zakresie wprowadzenia możliwości zmniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta w ustawowo określonym terminie – „złe długi” (zmiana od 1 stycznia 2020 roku).

 

Zmiany regulacji podatkowej od 1 stycznia 2020 roku w zakresie wprowadzenia obowiązku zwiększania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość wierzytelności, która nie została uregulowana w ustawowo określonym terminie („złe długi”).

 

Podwyższenie od 1 stycznia 2020 roku limitu kwotowego warunkującego możliwość uznania podmiotu za małego podatnika.

 

Wprowadzenie w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) od 1 stycznia 2020 roku możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

 

Obniżenie od 1 października 2019 roku i od 1 stycznia 2020 roku stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), przepisy przejściowe, zasady rozliczeń.

 

Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy od 1 października 2019 roku i od 1 stycznia 2020 roku, przepisy przejściowe, zasady rozliczeń.

 

Zmiany w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia.

 

Wprowadzenie od 1 stycznia 2020 roku obowiązku dokonywania wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (mikrorachunek podatkowy).

 

Zmiany od 1 lipca 2020 roku w zakresie obowiązków płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz z tytułu wypłacanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.

 

Najważniejsze zmiany wprowadzone w 2019 roku w zakresie CIT i PIT.

 • Zmiany w zakresie amortyzacji, najmu, leasingu samochodów osobowych oraz w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z ubezpieczeniem, eksploatacją i używaniem samochodów osobowych.
 • Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych do 9%, dla niektórych podatników.
 • Nowe zasady rozliczania strat podatkowych.
 • Wprowadzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji, w ustawowo określonych przypadkach.

 

Bieżące problemy i zagadnienia dotyczące przepisów z zakresu podatków dochodowych. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia z zakresu podatków dochodowego od osób prawnych i fizycznych (PIT i CIT).

 


Podatki: VAT, CIT i PIT 2020 – Najnowsze zmiany, aktualne problemy.

Szkolenie 1-dniowe.Organizator: Polbi – Warszawa.

Program opracował Tomasz Wojewoda.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Tomasz Wojewoda

Tomasz Wojewoda – Współpracuje w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.

 

Tomasz Wojewoda – wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Polbi - Warszawa.

Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej jako wykładowca przeprowadził kilka tysięcy szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).

 

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty, które  prowadzi Tomasza Wojewoda!

Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Ekspert podatkowy. Współpracownik Polbi.

 

Tomasz Wojewoda – wysokie oceny uczestników szkoleń


Jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 


 

Tomasz Wojewoda – Więcej o wykładowcy…

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura za szkolenie - 7 dni na płatność. Podatki VAT, CIT i PIT 2020. Polbi – Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia – Podatki VAT, CIT i PIT 2020


Organizacja szkolenia: Podatki VAT, CIT i PIT 2020. Harmonogram zajęć. Polbi – Warszawa.

9:30 – Rozpoczęcie rejestracja uczestników.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:00 – Przerwa obiadowa.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć


Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Metoda prowadzenia zajęć


Wykłady omawiające podatek CIT, PIT oraz VAT prowadzone są w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, wyjaśnienie wątpliwości oraz odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników zajęć w trakcie ich trwania.

 

Materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik zajęć na szkoleniu „Podatki VAT, CIT i PIT, VAT 2020” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2020


KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2020 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2020) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

➡️ Więcej informacji o KFS 2020 …

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

 

BUR – Baza Usług Rozwojowych


Szkolenie „Podatki VAT, CIT i PIT 2020”, w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP. Korzystaj z dofinansowania szkoleń!

| ➡️ Warszawa, 27 kwietnia 2020 roku – Szczegóły oferty szkolenia w BUR.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego to prosimy o kontakt.

| ➡️ Zapytanie ofertowe. Zachęcamy do wysłania do nas własnej propozycji szkolenia.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum miasta

Termin: 2020-04-27

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 490 zł 390 zł *

Cena dla wielu osób: 440 zł 390 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2020-04-10 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Harmonogram kursu