logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje.

Podróże i wyjazdy służbowe 2018/2019. Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety i ryczałty, czas podróży, używanie samochodów służbowych i prywatnych, koszty podatkowe, opodatkowanie, składki ZUS, ubezpieczenia, bilety lotnicze, podatek VAT, PIT i CIT.

Szkolenie - Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje krajowe i zagraniczne. Polbi – Warszawa.SZKOLENIE – PODRÓŻE SŁUŻBOWE. Delegacje krajowe i zagraniczne, wyjazdy szkoleniowe, diety i ryczałty oraz opodatkowanie i składki ZUS, rozliczanie delegacji i pozostałych wyjazdów służbowych.


 • POJĘCIA, DEFINICJE, REGULACJE PRAWNE. Regulacje zawarte w prawie pracy, podróż służbowa w świetle regulacji podatkowych i na gruncie przepisów ZUS. Interpretacje i orzecznictwo sądowe.
 • WYBRANE ASPEKTY PODATKOWE. Kurs obejmujący zasady rozliczania kosztów oraz konsekwencje podatkowe oraz zasady ewidencjonowania wydatków towarzyszących delegacjom na terenie kraju jaki i zagranicznym wyjazdom służbowym.
 • CZAS PODRÓŻY. ZWROT KOSZTÓW. Dopuszczalny czas trwania. Rozliczanie czasu pracy w delegacji służbowej. Koszty przejazdów, noclegów, zasady wypłaty diety i ryczałtów. Wydatki na leczenie w trakcie podróży służbowej, wyjazdy szkoleniowe.
 • SKŁADKI ZUS. Rozliczanie świadczeń z tytułu podróży służbowych na gruncie przepisów o ubezpieczeniach  społecznych i zdrowotnych.
 • SAMOCHÓD OSOBOWY. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników i podróże służbowe odbywana samochodem stanowiącym własność pracodawcy. Samochód w firmie – planowane zmiany  podatkowe od stycznia 2019 roku.

Temat szkolenia: Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje.

Prowadzący: Tomasz Wojewoda.

Szkolenie otwarte: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia – 10:00 – 16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto za osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

Szkolenie – Delegacje, podróże służbowe 2018/2019

Obowiązujące i planowane regulacje prawne z zakresu rozliczania wyjazdów służbowych, potwierdzania odbycia podróży i delegacji służbowych pracowników, osób współpracujących jak również przedsiębiorców i właścicieli firm. Opodatkowanie (podatki dochodowe – PIT (PDOF), CIT (PDOP) i podatek VAT), składki ZUS związane z odbywaniem krajowych i zagranicznych podróży służbowych, wyjazdów i delegacji). Ryczałt za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych. Jazdy lokalne odbywane prywatnymi samochodami pracowników. Najbardziej kontrowersyjne problemy z rozliczaniem delegacji. Gwarancja uzyskania odpowiedzi na każde pytanie.


Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie kompletnej wiedzy z zakresu tematów związanych z opodatkowaniem wyjazdów służbowych pracowników jak i obowiązków podatkowych istniejących po stronie firmy. Na zajęciach niezbędne informacje prezentowane są poprzez prezentację obowiązujących przepisów, wyjaśnień organów podatkowych oraz sądów administracyjnych. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiadomości dotyczące wymagań związanych z zebraniem właściwej dokumentacji jakiej wymagają podróże służbowe. Szkolenie prezentuje praktyczne przykłady i sugestie oraz propozycje rozwiązań problemów występujących w praktyce.


Podróże służbowe 2018. Szkolenie dotyczące rozliczania wyjazdów i delegacji. Kurs - Diety i ryczałty za czas podróży.

Aktualna wiedza z zakresu delegacji krajowych i zagranicznych oraz przygotowanie do praktycznego jej zastosowania w pracy zawodowej.


Efekty, rezultaty szkolenia

Uczestnicy zajęć zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym z obszaru dokumentowania,  ewidencjonowania i rozliczania wydatków towarzyszących podróżom  służbowym. Osoby biorące udział w szkoleniu uzyskują praktyczną wiedzę i  porady do podatkowego ujęcia kosztów podróży służbowych oraz informacje o aktualnych interpretacjach i orzecznictwie. Osoba uczestnicząca w zajęciach uzyska również praktyczne wskazówki na temat podatkowych  i księgowych aspektów rozliczeń dotyczących korzystania przez pracowników z samochodów prywatnych i służbowych.


Zakres szkolenia, omawiana tematyka

Na szkoleniu dotyczącym podróży służbowych, wyjazdów i delegacji odpowiemy na pytania:

 • Ile wynosi dopuszczalny czas trwania podróży służbowej?
 • Co składa się na koszty podróży służbowych?
 • Jak ustala się przychód pracowników w przypadku podróży służbowych?
 • Jakie kursy walutowe stosowane są przy rozliczeniach delegacji?
 • Kogo określamy mianem pracownika „mobilnego”?
 • Jak traktować wydatki na ubezpieczenie pracowników w trakcie podróży służbowej?
 • Jakie koszty uzyskania przychodów są wykazywane u pracodawcy, zleceniodawcy itp. z tytułu rozliczania podróży służbowych?
 • Jak kształtują się wynagrodzenia pracowników polskich firm mających stałe miejsce pracy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub pracowników oddelegowanych poza stałe miejsce pracy?
 • Co trzeba wiedzieć o rozliczaniu podróży służbowych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?
 • Jak zdefiniowane jest pojęcie samochodu osobowego na gruncie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług oraz jej skutki w zakresie rozliczeń podatkowych?
 • Jakie kwoty są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w przypadku używanie samochodów prywatnych w jazdach miejscowych i podróżach służbowych lub. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników oraz w przypadku podróży służbowej odbywanej samochodem stanowiącym własność pracodawcy?
 • Jak aktualnie obowiązujące przepisy podchodzą do najmu samochodów w podróżach zagranicznych?

Metoda prowadzenia zajęć

Wykłady i ćwiczenia na szkoleniu „Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje 2018/2019.” prowadzone są w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik zajęć dotyczących rozliczania delegacji i innych wyjazdów służbowych otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.


Kontakt w sprawie szkolenia

Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje 2018 - Kontakt z sprawie szkolenia. Kurs - Polbi, Warszawa.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.pl

Program

 1. Diety (wysokość, zasady rozliczania, “diety tranzytowe” itp.).
 2. Koszty przejazdów i dojazdów miejscowych.
 3. Koszty noclegów (zwrot faktycznie poniesionych wydatków, ryczałty, dokumentowanie).
 4. Koszty leczenia w trakcie podróży służbowej.
 5. Inne wydatki związane z podróżą służbową (rodzaje, dokumentowanie).
 1. Określenie diet podróży służbowych w kwotach wyższych niż wynikające z przepisów prawa (dokumentowanie, zasady zaliczania w ciężar kosztów, ustalenie przychodów pracownika).
 2. Zwrot pracownikom faktycznie poniesionych przez nich wydatków na wyżywienie według rachunków.
 3. Śniadania hotelowe.
 4. Zwrot wydatków na jazdy miejscowe (wynajęcie samochodu przez pracownika, taksówki itp.).
 5. Zwrot kosztów noclegów w wysokości przekraczającej limity ustalone przepisami prawa dotyczącymi podróży służbowych.
 6. Wydatki reprezentacyjne poniesione przez pracownika w trakcie podróży służbowej (obiady z kontrahentami, bilety na imprezy kulturalne i sportowe itp.).
 1. Określenie diet w kwotach wyższych niż wynikające z przepisów prawa (dokumentowanie, zasady zaliczania w ciężar kosztów, ustalenie przychodów pracownika).
 2. Zwrot pracownikom faktycznie poniesionych przez nich wydatków na wyżywienie według rachunków.
 3. Śniadania hotelowe.
 4. Zwrot wydatków na jazdy miejscowe (wynajęcie samochodu przez pracownika, taksówki itp.).
 5. Zwrot kosztów noclegów w wysokości przekraczającej limity ustalone przepisami prawa.
 6. Wydatki reprezentacyjne poniesione przez pracownika w trakcie podróży służbowej (obiady z kontrahentami, bilety na imprezy kulturalne i sportowe itp.).

Różnice w rozliczeniach podatkowych (koszty uzyskania przychodów, zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych).

Zasady opodatkowania świadczeń z tytułu podróży służbowych.

Zasady zaliczania do kosztów podatkowych i ustalania przychodów pracownikom.

Różnice w rozliczeniach podatkowych (koszty uzyskania przychodów, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych).

Zasady ustalania przychodów, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

(Między innymi przypadki, kiedy wystąpi import usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów itp.).

 1. Kwoty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (zasady dokumentowania, rodzaje wydatków itp.).
 2. Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 3. Ryczałty w jazdach miejscowych.
 4. Ewidencja przebiegu pojazdu.
 5. Opłaty parkingowe i za przejazdy autostradami.

Zasady ustalania przychodów pracownikom, stosowania zwolnienia z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych, rozliczenia na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

 1. Kwoty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (zasady dokumentowania).
 2. Kwoty zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady dokumentowania).
 1. Używanie samochodów osobowych nie będących składnikiem majątku podatnika (samochody zastępcze, najem samochodów w ramach podróży służbowej krajowej lub zagranicznej itp.) zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 2. Wydatki związane z nabyciem, ubezpieczeniem, eksploatacją i amortyzacją samochodów – rozliczanie na gruncie podatków dochodowych i VAT.

Najem samochodów osobowych w ramach zagranicznych podróży służbowych, skutki w zakresie obowiązku poboru podatku u źródła przez polskich płatników – aktualnie obowiązujące przepisy.

Warszawa - Centrum

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-657 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Tomasz Wojewoda

Tomasz Wojewoda – Współpracuje w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.


Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Ekspert podatkowy. Współpracownik Polbi.Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

Tomasz Wojewoda – Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach. Więcej o wykładowcy …


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej jako wykładowca przeprowadził kilka tysięcy szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Tomasza Wojewodę!


Tomasz Wojewoda – wysokie oceny uczestników szkoleń

Jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.


Tomasz Wojewoda – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

7 dni na płatność za fakturę za szkolenie: Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje. Polbi – Warszawa. Odroczony termin płatności.TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

Za fakturę można zapłacić po zajęciach.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie o ukończeni kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2019 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2018) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …


Oferta szkolenia Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje 2018 w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje 2019.” w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Poznaj zasady prawidłowych rozliczeń delegacji, podróży i wyjazdów służbowych.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.