logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Postępowanie egzekucyjne w administracji – omówienie zmian

Szkolenie dotyczące aktualnych przepisów postępowania egzekucyjnego w administracji z uwzględnieniem ostatnich i planowanych zmian.

Szkolenie obejmujące swoim zakresem zagadnienia postępowania egzekucyjnego w administracji. Etapy postępowania. Egzekucja administracyjna – najnowszych zmian w prawie, planowane nowelizacje przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji. Szkolenie prowadzi Kamil Miśtal.

 

Temat: Postępowanie egzekucyjne w administracji – omówienie zmian.

Wykładowca: Kamil Miśtal.


Szkolenie: 1 dzień, 5 godzin lekcyjnych, zajęcia – 10:00-15:30.

 

Szkolenie: Postępowanie egzekucyjne w administracji. Polbi - Warszawa.

Poznaj etapy postępowania egzekucyjnego w administracji po zmianach przepisów.

 

Opis szkolenia


Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z poszczególnymi etapami postępowania egzekucyjnego w administracji, z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie oraz przepisów, które oczekują na publikację w Dzienniku Ustaw.  Szkolenie ukazuje w klarowny sposób zasady postępowania egzekucyjnego w administracji w świetle aktualnej praktyki i orzecznictwa sądowego.

 

Adresaci szkolenia – grupa docelowa


Grupę docelową szkolenia prezentującego procedury postępowania egzekucyjnego w administracji stanowią pracownicy organów administracji publicznej i personel kancelarii prawnych reprezentujących swoich klientów.

Do wzięcia udziału w szkoleniu zachęcamy w szczególności pracowników urzędów skarbowych i izb skarbowych, urzędów celnych, zakładów ubezpieczeń społecznych (ZUS) odpowiedzialnych za prowadzenie egzekucji administracyjnej.

Szkolenie kierowane jest również do pracowników kadr i płac w zakresie, w jakim zobowiązani są do stosowania przepisów o dokonywaniu potrąceń ze świadczeń pracowniczych.

 

Cel szkolenia


Zapraszamy na szkolenie, które ma na  celu dostarczenie kompendium wiedzy niezbędnej uczestnikom postępowania egzekucyjnego w administracji. Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczną wiedzę w zakresie stosowania nowych instytucji w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ponadto dotychczasowa praktyka wykładni aktualnie obowiązujących przepisów zostanie ugruntowana poprzez pracę metodą warsztatową.

 

PROGRAM SZKOLENIA


POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI. EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA W PRAKTYCE. OMÓWIENIE NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW.

 1. Założenia projektu zmian w egzekucji administracyjnej.
 2. Podstawowe instytucje postępowania egzekucyjnego w administracji.
 3. Ocena istniejących rozwiązań prawnych pod kątem aktualnego orzecznictwa sądowego.
 4. Protokół o stanie majątkowym.
 5. Upomnienie.
 6. Sposób postępowania w przypadku wniesienia skarg lub wniosków po terminie.
 7. Zmiana w zakresie organów egzekucyjnych.
 8. Wszczęcie egzekucji administracyjnej.
 9. Elektronizacja przekazywania tytułów wykonawczych.
 10. Zmiany treści tytułu wykonawczego.
 11. Egzekucja z majątku wspólnego małżonków.
 12. Egzekucja z przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.
 13. Obowiązki informacyjne wierzyciela.
 14. Zarzuty w sprawie egzekucji administracyjnej.
 15. Nieznane miejsce zamieszkania zobowiązanego.
 16. Rozporządzenie rzeczą lub prawem majątkowym.
 17. Sprzedaż rzeczy, który przechowywanie powoduje wysokie koszty.
 18. Skarga na czynności egzekucyjne.
 19. Uchylenie czynności egzekucyjnej z urzędu.
 20. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w przypadku śmierci zobowiązanego.
 21. Umorzenie postępowania egzekucyjnego.
 22. Druki stosowane w egzekucji.
 23. Egzekucja z pieniędzy, terminale płatnicze.
 24. Dobrowolna zapłata zobowiązanego.
 25. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego. Problem SKOK.
 26. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku. Elektronizacja zajęć.
 27. Egzekucja z ruchomości.
 28. Licytacja elektroniczna.
 29. Zbieg egzekucji. Problem należności alimentacyjnych.
 30. Problematyka naliczania, pobierania i zwrotu opłat egzekucyjnych. Opłata manipulacyjna. Wydatki gotówkowe.
 31. Zabezpieczenie na wniosek prokuratury.
 32. Przepisu przejściowe i wejście zmian w życie.

 

Wykładowca, prowadzący szkolenie


Kamil Miśtal – wykładowca akademicki i trener oraz prawnik w kancelarii prawnej. Ekspert w dziedzinie postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego i prawa ochrony danych osobowych. Kamil Miśtal specjalizuje się także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

➡️ Kamil Miśtal – Więcej o wykładowcy.

 

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Na szkolenie zaprasza Polbi - Warszawa.

 

Organizacja szkolenia

O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. O godzinie 13:00 zapraszamy na lunch. Na godzinę 15:30 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)

Każdy uczestnik szkolenia poświęconego omówieniu skutków zmian przepisów z postępowania egzekucyjnego w administracji otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT. Termin płatności za szkolenie dla firm, instytucji czy urzędów wynosi 7 dni. Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem. Konto do wpłat należności za szkolenie: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt w sprawie szkolenia


Szkolenie. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Polbi - Warszawa.

Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88

szkolenia@polbi.pl

 

Program

 

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Kamil Miśtal

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Kalmil Miśtal

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych.

Zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 


Kamil Miśtal to absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Powołany na stanowisko Eksperta w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.


Kamil Miśtal | ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Postępowanie egzekucyjne w administracji.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

 

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Postępowanie egzekucyjne w administracji. Harmonogram zajęć. Polbi - Warszawa.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

9:30 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:30 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć


Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.