logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Pracownicy oddelegowani do krajów UE i cudzoziemcy w Polsce – rozliczanie wynagrodzeń

Rozliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowników oddelegowanych do państw UE oraz cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium RP w 2018 roku - Aspekty praktyczne.

Szkolenie z rozliczania wynagrodzeń i świadczeń przysługujących pracownikom oddelegowanym do państw Unii Europejskiej oraz cudzoziemców delegowanych i wykonujących pracę na terytorium RP w 2018 – szkolenie praktyczne.

W programie szkolenia m.in. podleganie ubezpieczeniom społecznym pracowników delegowanych, składki ZUS, świadczenia dodatkowe, podstawa wymiaru świadczeń chorobowych oraz opodatkowanie wynagrodzeń i rozliczenia roczne dotyczące cudzoziemców pracujących w Polsce i Polaków oddelegowanych do pracy w krajach UE.

Tytuł: Pracownicy oddelegowani do krajów UE i cudzoziemcy w Polsce – rozliczanie wynagrodzeń.

Prowadzący szkolenie: Przemysław Jeżek.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena szkolenia: 390 zł netto / 390 zł brutto za osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

Cel szkolenia

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę dotyczącą opodatkowania i ubezpieczania pracowników oddelegowanych do państw Unii Europejskiej oraz cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami i zmianami, które obowiązują 1 od stycznia 2018 roku.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dotyczące pracowników polskich oddelegowanych do pracy do krajów unijnych i cudzoziemców podejmujących pracę w Polsce w aspekcie rozliczania wynagrodzeń, świadczeń i składek ZUS zarówno w aspekcie podatkowym jak i podleganiu ubezpieczeniu społecznemu kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.


Szkolenie: Pracownicy oddelegowani i cudzoziemcy w Polsce. Rozliczanie wynagrodzeń - warsztaty.

Prawidłowe rozliczania podatkowe i z tytułu ubezpieczenia społecznego pracowników oddelegowanych do krajów UE i cudzoziemców podejmujących prace w Polsce – praktyczne warsztaty.


Najciekawsze problemy omawiane na szkoleniu

Podczas zajęć poruszona zostanie problematyka jednoczesnego wykonywanie pracy na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich, miejsca ubezpieczenia pracowników polskich delegowanych poza granice Polski, wykonywania pracy w danym miesiącu w Polsce i za granicą. Na szkoleniu przedstawione zostaną aktualne wysokości podstawy wymiaru składek ZUS po zmianach od 1 stycznia 2018 roku.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady finansowania przez pracodawców kosztów przelotu i dojazdu do miejsca oddelegowania, zakwaterowania i wyżywienia oraz wykupienia polis ubezpieczeniowych jak również ustalania przychodu i korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego.


Rezultaty szkolenia

Uczestnicy szkolenia poświęconego delegowaniu pracowników i zatrudnianiu cudzoziemców
uzyskają wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS w zakresie rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oddelegowanych do państw UE oraz cudzoziemców.

Kontakt w sprawie szkolenia


Szkolenie - Pracownicy oddelegowani do krajów UE i cudzoziemcy pracujący w Polsce - praktyczne warsztaty rozliczania wynagrodzeń.Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Pracownicy oddelegowani do państw UE 

 1. Podleganie ubezpieczeniom obywateli państw trzecich (osoby niebędące obywatelami UE, EOG, Szwajcarii) legalnie mieszkający w Polsce.
 • Oddelegowani do państw UE będących pracownikami polskich firm.
 • Oddelegowani do Danii, Norwegii, Lichtensteinie, Islandii lub Szwajcarii będących pracownikami polskich firm.
 1. Delegowanie pracowników poza granice Polski – gdzie będą ubezpieczeni?
 • Warunki podlegania ubezpieczeniom w Polsce.
 • Spełnienie warunku co najmniej miesięcznego podlegania ubezpieczeniom:
 • Tymczasowość delegowania pracowników a podleganie ubezpieczeniom w Polsce.
 • Możliwość zastąpienia pracownika delegowanego.
 • Praca wykonywana na rzecz pracodawcy delegującego.
 • Jak liczyć okres 24 miesięcy – delegowanie pracownika na okres dłuższy niż 24 miesiące – możliwość kolejnego delegowania pracownika.
 • Zaświadczenie A1.
 1. Jednoczesne wykonywanie pracy na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich – różnice pomiędzy oddelegowaniem a jednoczesnym wykonywaniem pracy na terytorium kilku państw UE w potwierdzeniu formularza A1.

Podstawa wymiaru składek ZUS pracownika oddelegowanego po zmianach 1 stycznia 2018 roku. 

 1. Definicja przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek.
 2. Ustalenie liczby dni pobytu za granicą.
 3. Po jakim kursie należy przeliczyć przychody w walutach obcych?
 4. Wyłączenie równowartości diet za każdy dzień pobytu za granicą.
 5. Wysokość podstawy wymiaru składek ZUS w razie wykonywania pracy za granicą przez część miesiąca:
 • rozpoczęcie pracy w trakcie miesiąca,
 • wykonywanie pracy w danym miesiącu tylko za granicą (pełny i niepełny miesiąc)
 • wykonywanie pracy w danym miesiącu w Polsce i za granicą
 • wykonywanie pracy w danym miesiącu za granicą w sytuacji absencji chorobowej lub wykorzystania urlopu wypoczynkowego.
 1. Koszty przelotu i dojazdu do miejsca oddelegowania finansowane przez pracodawców.
 2. Koszty zakwaterowania – ustalenie przychodu i spełnienie warunków do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości 500 zł.
 3. Koszty wyżywienia finansowane przez pracodawców.
 4. Wykupienie polis ubezpieczeniowych dla pracowników oddelegowanych a przychód.

Ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracownika oddelegowanego – najnowsze wyjaśnienia ZUS.

 1. Wyłączenie stosowania ogólnych zasad uwzględniania składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru (nagrody, premie, dodatki).
 2. Zmiana wymiaru czasu pracy w okresie oddelegowania.
 3. Uzupełnianie składników wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania pełnego okresu przyjętego do podstawy.
 1. Ustalenie kraju właściwego do opodatkowania pracownika.
 2. Obliczanie dni pobytu pracownika w innym państwie.
 3. Odliczenie od podatku 30% diety.
 4.  Zaprzestanie poboru zaliczek na podatek w związku z oddelegowaniem.

Prawidłowe wykazanie i rozliczanie dochodów z pracy za granicą. Roczne rozliczenie pracownika oddelegowanego – deklaracja podatkowa PIT-11.

Opodatkowanie przychodów cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych.

 1. Zatrudnienie obywateli Białorusi i Ukrainy na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia wykonującym pracę na terytorium RP:
 • Ustalenie rezydencji podatkowej.
 • Opodatkowanie dochodów w świetle umów o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu.
 • Podleganie ubezpieczeniom społecznym.
 1. Umowa zlecenia z obywatelami państw UE.
 • Zakres obowiązku podatkowego w Polsce.
 • Certyfikat rezydencji.
 • Postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Obowiązki płatnika dla rezydenta i nie rezydenta.
 • Deklaracje IFT-1 / IFT-1R.

Warszawa - Centrum

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-657 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Przemysław Jeżek

Przemysław Jeżek – wykładowca, szkoleniowiec oraz wybitny ekspert prawa pracy.

Przemysław Jeżek - wykładowca, szkoleniowiec, eksper prawa pracy

Przemysław Jeżek – Specjalista z zakresu prawa pracy, praktyk i wykładowca akademicki, znany i ceniony na rynku szkoleń trener z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Więcej o wykładowcy … 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Doświadczenie zawodowe zdobywał w działach personalnych dużych międzynarodowych firm. Odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach branżowych. Przemysław Jeżek jest autorem licznych publikacji, trenerem prowadzącym szkolenia i wykładowcą na wyższych uczelniach. Przemysław Jeżek jest laureatem nagrody – „Kadrowy Roku – 2008″.

Współpraca z wydawnictwami i wyższymi uczelniami

Przemysław Jeżek współpracuje z wydawnictwem INFOR jako autor publikacji w dwutygodniku „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” i „Serwisie Prawno-Pracowniczym” oraz jest wykładowcą Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.


Przemysław Jeżek – Pełne dossier wykładowcy.

Za szkolenie można zapłacić po zajęciach!

Odroczony termin płatności - 7 dni na płatność za fakturę za szkolenie: Akta osobowe. Dokumentacja pracownicza. Polbi – Warszawa.

Proponujemy 7-dniowy termin płatności za fakturę, którą wystawiamy w dniu szkolenia, a uczestnik otrzymuje na zajęciach.

 • Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia

Organizacja zajęć. Czas szkolenia: Pracownicy oddelegowani do krajów UE i cudzoziemcy w Polsce – rozliczanie wynagrodzeń.9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie „Pracownicy oddelegowani do krajów UE i cudzoziemcy w Polsce – rozliczanie wynagrodzeń” obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Więcej informacji o zaświadczeniu o ukończeniu kursu


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2018

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2018 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2018) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2018 …


Oferta szkolenia Akta osobowe. Dokumentacja pracownicza. w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Pracownicy oddelegowani do krajów UE i cudzoziemcy w Polsce – rozliczanie wynagrodzeń”, było dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.