logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK 2019

Szkolenie - Pracowniczy Plan Kapitałowy 2019. Pracownik, pracodawca i środki w programie PPK. Zajęcia prowadzi Renata Majewska.

Szkolenie odpowiadające na pytanie: Po co są PPK i jaką rolę mają spełniać Pracownicze Plany Kapitałowe? Zasady tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK 2019. Współfinansowanie dodatkowego oszczędzania emerytalnego. Nowe obowiązki pracodawców  w zakresie przygotowania i wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego. Dysponowanie środkami i prowadzenie dokumentacji.


Szkolenie: 26 czerwca 2019 roku – Termin gwarantowany!

Warszawa, Centrum LIM, Al. Jerozolimskie 65/79, III piętro, Sala nr 03.192

Tytuł: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK 2019.

Prowadząca szkolenie: Renata Majewska.

Szkolenie: 1 dzień zajęć, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto za osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe. Szkolenie: Polbi, Warszawa.Różnice pomiędzy PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe a PPE (Pracownicze Plany Emerytalne). PPK czy PPE – co wybrać? Jak odprowadzić pierwszą składkę do PPK? Warsztaty przygotowujące do nowych obowiązków.


PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – Cele i założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, etapy i terminy wdrażania PPK, uczestnicy programu (pracownicy, zleceniobiorcy itd.).

UMOWY I SKŁADKI NA PPK. Umowa o zarządzanie i prowadzenie PPK. Obowiązkowe elementy umów. Rodzaje wpłaty, zasady finansowana. Technika naliczania składek, przysługujące ulgi.

UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW PPK. Jednoczesny udział w kilku programach. Zmiana pracodawcy. Możliwość rezygnacji z dokonywania wpłat. Wpłata powitalna. Dopłata roczna.

ROZPORZĄDZANIE I PODZIAŁ ŚRODKÓW PPK. Świadczenie małżeńskie. Cele mieszkaniowe. Poważna choroba.


Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK 2019. Polbi, Warszawa, R. Majewska.

Czy Ty i Twoja firma jesteście gotowi do wprowadzenia systemu dodatkowego oszczędzania emerytalnego?


Cel szkolenia – Pracownicze Plany Kapitałowe

Szkolenie ma na celu przygotowanie specjalistów działów kadr i płac do nowych obowiązków czekających na nich w 2019 roku a związanych z nowymi regulacjami prawnymi wprowadzającymi Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Zakres szkolenia – PPK 2019

Uczestnicy dowiedzą się m.in.,jakie są cele i założenia programu PPK, jak wdrażać pracownicze plany kapitałowe, kto może zostać uczestnikiem PPK, na czym polegają i co obejmują umowy tworzące system PPK, jak dokonywać wpłat składek na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz jak technicznie naliczać składki z wynagrodzenia uczestnika programu, jakie szczególne uprawnienia przysługują uczestnikom Pracowniczych Planów Kapitałowych, w jaki sposób można rozporządzać środkami zgromadzonymi w ramach PPK.

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są osoby pracujące z działach kadr i płac, pracownicy działów księgowości, osoby zarządzające firmami pragnące poznać problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz pracownicy zainteresowani udziałem w PPK.

W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł.

Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.

Szczegóły oferty – Tanie godziny.

Metoda prowadzenia zajęć

Szkolenie omawiające problematykę PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) z punktu widzenia pracownika oraz  pracodawcy prowadzone jest w formie warsztatów. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości będą rozwiązywane na przykładach.

Omawiane na szkoleniu zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń.

Wykładowca – ekspert i praktyk

Szkolenie dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK 2019) prowadzi Renata Majewska.

 

Renata Majewska – Specjalista, ekspert, wykładowca Polbi

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)

Każdy uczestnik szkolenia poświęconego pracowniczym planom kapitałowym (PPK 2019) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.


Efekty szkolenia. Korzyści z udziału w zajęciach.

Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK 2019. Cel - Polbi, Warszawa, Renata Majewska.Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie i uporządkuje wiedzę w zakresie PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe 2019.

Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK 2019. Wiedza - Polbi, Warszawa, Renata Majewska.Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik pozna cele, etapy i procedury tworzenia PPK oraz terminy wdrażania Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK).

Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK 2019. Umiejętności - Polbi, Warszawa, Renata Majewska.Podczas zajęć uczestnicy nabędą umiejętności analizowania uprawnień uczestnika PPK, dokonywania wpłat na PPK, poznają terminy przekazywania wpłat i technikę naliczania składek z wynagrodzenia uczestnika.

Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK 2019. Rozporządzanie środkami. Polbi, Warszawa, Renata Majewska.Szkolenie zapozna uczestników z zasadami rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz możliwościami podziału tych środków.

Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK 2019. Zaświadczenie (dyplom, certyfikat) Polbi, Warszawa, Renata Majewska.Uczestnik szkolenia otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK 2019. Ocena kompetencji. Polbi, Warszawa, Renata Majewska.Osoba biorąca udział w szkoleniu ma sposobność dokonania samooceny własnej wiedzy i kompetencji oraz zrozumienia potrzeby ciągłego dokształcania zawodowego w celu zdobywania nowych umiejętności i poszerzania i aktualizuj swoją wiedzy zawodowej.

Opinie o szkoleniach, oceny zajęć

Na bieżąco prowadzimy ocenę oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń dotyczących rozliczeń z ZUS i prawa pracy. Raporty – Oceny Szkoleń.

Najlepsza cena szkolenia

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę szkolenia dotyczącego Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK 2019) biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,
 • renomę wykładowcy (szkolenie prowadzi Renata Majewska),
 • dogodne miejsce szkolenia w samym centrum Warszawy,
 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,
 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,
 • możliwość korzystania z przygotowanych promocji i ofert specjalnych.

Kontakt w sprawie szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia - Pracownicze Plany Kapitałowe PPK 2019. Kurs w Warszawie.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl

Program

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe. Szkolenie, Polbi-Warszawa.

Cel realizacji i ogólne założenia działania Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

 1. Dodatkowa emerytura.
 2. Zasady tworzenia.
 3. Współfinansowanie przez strony stosunku pracy.
 4. „Opieka” i nadzór państwa.
 5. Porównanie z PPE i innymi programami z III filara.

Etapy i terminy wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) przez kolejnych pracodawców (dużych, średnich i małych oraz przez zakłady pracy sfery budżetowej).

 1. Pracownicy, zleceniobiorcy itd.
 2. Charakter przynależności do programu.
 3. Czy można się wycofać z PPK?
 1. Wybór instytucji finansowej.
 2. Umowa o zarządzanie PPK.
 3. Umowy o prowadzenie PPK.
 4. Obowiązkowe elementy oraz terminy ich zawarcia.

Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

 1. Wpłaty podstawowe i dobrowolne.
 2. Finansowane przez podmiot zatrudniający i przez uczestnika.
 3. Technika naliczania składek z wynagrodzenia uczestnika.
 4. Technika ich naliczania z wynagrodzenia uczestnika i odprowadzania na konto w PPK.
 5. Ulgi przysługujące z tego tytułu.
 6. Potrącenia z wynagrodzenia a wpłaty na PPK.

Szczególne uprawnienia uczestnika Pracowniczego Planu Kapitałowego.

 1. Jednoczesny udział w kilku programach.
 2. Zmiana pracodawcy.
 3. Możliwość rezygnacji z dokonywania wpłat.
 4. Wypłata na wypadek śmierci uczestnika.
 5. Wpłata powitalna.
 6. Dopłata roczna.
 7. Wypłata transferowa środków PPK w razie zatrudnienia w kilku podmiotach, w razie rozwodu lub ustania wspólności majątkowej.

Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 1. Osiągnięcie 60 lat.
 2. Świadczenie małżeńskie.
 3. Cele mieszkaniowe.
 4. Poważna choroba.
 5. Wypłata a wypłata transferowa i zwrot środków.

Podział środków Pracowniczych Planów Kapitałowych w razie rozwodu i śmierci uczestnika programu.

 1. Wypłata transferowa.
 2. Wypłata.
 1. Zasady inwestowania.
 2. Rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych.
 3. Ewidencja PPK.
 4. Sankcje karne.

Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w zakładzie pracy oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK 2019) . Szkolenie 1-dniowe. Program opracowała Renata Majewska.

Warszawa - Centrum LIM

➡️ Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Renata Majewska

Renata Majewska - Wykładowca, ekspert, specjalista prawa pracy. Szkolenia - Polbi, Warszawa.Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

Renata Majewska – Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu wynagrodzeń, kalkulacji i list płac, potrąceń i egzekucji z wynagrodzeń. Więcej o wykładowcy …


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

W swojej karierze zawodowej jako wykładowca przeprowadziła setki szkoleń z zakresu prawa pracy, potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków wynikających z egzekucji sadowej i administracyjnej, szeroko pojętego prawo pracy (w tym dotyczące akt osobowych pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników w praktyce). Bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace.

Specjalizacja, zakres prowadzonych szkoleń

Przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków,  przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz  zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich.


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Renatę Majewską!

Renata Majewska – Szkolenia, Polbi: prawo pracy, wynagrodzenia, lista płac, potrącenia i egzekucja.

Od wielu lat współpracujemy z Panią Renatą Majewską w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy – Polbi, Warszawa.

Renata Majewska – wysokie oceny uczestników szkoleń

Renata Majewska jest wysoko oceniana przez uczestników szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć umiejętne wiązanie teorii z praktyką, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy i  wysoki poziom przygotowania merytorycznego. Potwierdzają to wyniki anonimowych ankiet prowadzonych zgodnie z Certyfikatem Jakości spełniającym wymagania normy ISO 9001:2015. Zobacz, jak oceny otrzymuje.

Metody prowadzenia zajęć

Większość szkoleń Renata Majewska prowadzi w formie warsztatów skupiając się na praktycznych aspektach wdrożenia zmian przepisów, a prezentowane wyliczenia przedstawia na przykładach. Uczestnicy szkoleń mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości.


Renata Majewska – Więcej o wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK 2019). Polbi – Warszawa.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

 

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK 2019). Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Ramowy plan szkolenia

1. Część pierwsza szkolenia 10:00-11:30
2. Przerwa 11:30-11:45
3. Część druga szkolenia 11:45-13:00
4. Przerwa obiadowa 13:00-13:30
5. Część trzecia szkolenia 13:30-15:00
6. Przerwa 15:00-15:15
7. Część czwarta szkolenia 15:15-16:00

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat – płatność realizowana jest po szkoleniu.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019…

 

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Oferta szkolenia Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK 2019) w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK 2019” w Bazie Usług Rozwojowych – BUR prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!

Warszawa, 26 czerwca 2019 roku – Szczegóły oferty w BUR


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum LIM

Termin: 2019-06-26

Termin szkolenia gwarantowany!

Cena dla osoby: 490 zł

Cena dla wielu osób: 440 zł

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.