logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK

Szkolenie: Pracowniczy Plan Kapitałowy - Jak wdrożyć i realizować? Pracownik, pracodawca i środki w programie PPK. Zajęcia prowadzi Renata Majewska.

Szkolenie odpowiadające na pytanie: Po co są PPK i jaką rolę mają spełniać Pracownicze Plany Kapitałowe? Zasady tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) – krok po kroku. Współfinansowanie dodatkowego oszczędzania emerytalnego. Nowe obowiązki pracodawców  w zakresie przygotowania i wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego. Dysponowanie środkami i prowadzenie dokumentacji.

 

21 lutego 2020 roku – Termin szkolenia gwarantowany!


Warszawa, | ➡️ Centrum LIM  lub | ➡️ Central Tower


Ulotka o szkoleniu (PDF) | ➡️ PPK – Warszawa, 21.02.2020

 

Tytuł: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK.

Prowadząca szkolenie: Renata Majewska.


Lokalizacja: Warszawa – ścisłe centrum miasta.

Szkolenie: 1 dzień zajęć, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto za osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK. Polbi, Warszawa, R. Majewska.

Czy Ty i Twoja firma jesteście gotowi do wprowadzenia systemu dodatkowego oszczędzania emerytalnego?

 

Opinie uczestników zajęć  | ➡️ Ankiety poszkoleniowe


Dofinansowanie szkoleń     | ➡️ Usługa szkoleniowa w BUR


W środy zniżka 40 złotych  | ➡️ Tanie godziny

 

Różnice pomiędzy PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe a PPE (Pracownicze Plany Emerytalne). PPK czy PPE – co wybrać? Jak odprowadzić pierwszą składkę do PPK? Warsztaty przygotowujące do nowych obowiązków. Szkolenie prowadzi Renata Majewska.


 

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Cele i założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, etapy i terminy wdrażania PPK, uczestnicy programu (pracownicy, zleceniobiorcy itd.).

 

Wdrożenie i funkcjonowanie PPK

Obowiązki pracodawców i procedury związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w przedsiębiorstwach.

 

Umowy i składki na PPK

Umowa o zarządzanie i prowadzenie PPK. Obowiązkowe elementy umów. Rodzaje wpłaty, zasady finansowana. Technika naliczania składek, przysługujące ulgi.

 

Uprawnienia uczestników PPK

Jednoczesny udział w kilku programach. Zmiana pracodawcy. Możliwość rezygnacji z dokonywania wpłat. Wpłata powitalna. Dopłata roczna.

 

Rozporządzanie i podział środków PPK

Świadczenie małżeńskie. Cele mieszkaniowe. Poważna choroba.

 

Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK. Organizator: Polbi, Warszawa.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Cele i założenia PPK poznasz na szkoleniu. Zapraszamy do Polbi – Warszawa.

 

Cel szkolenia – Pracownicze Plany Kapitałowe


Szkolenie ma na celu przygotowanie specjalistów działów kadr i płac do nowych obowiązków związanych z nowymi regulacjami prawnymi wprowadzającymi Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

 

Zakres szkolenia – PPK


Uczestnicy dowiedzą się m.in.,jakie są cele i założenia programu PPK, jak wdrażać pracownicze plany kapitałowe, kto może zostać uczestnikiem PPK, na czym polegają i co obejmują umowy tworzące system PPK, jak dokonywać wpłat składek na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz jak technicznie naliczać składki z wynagrodzenia uczestnika programu, jakie szczególne uprawnienia przysługują uczestnikom Pracowniczych Planów Kapitałowych, w jaki sposób można rozporządzać środkami zgromadzonymi w ramach PPK.

 

Adresaci szkolenia


Adresatami zajęć są osoby pracujące z działach kadr i płac, pracownicy działów księgowości, osoby zarządzające firmami pragnące poznać problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz pracownicy zainteresowani udziałem w PPK.

 

W KAŻDĄ ŚRODĘ DODATKOWY RABAT 40 ZŁ !

ZAPŁAĆ ZA SZKOLENIE TYLKO 350 ZŁ !


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.

| ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


Cel realizacji i ogólne założenia działania Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK.

 1. Dodatkowa emerytura – zaczęta do dobrowolnego oszczędzania na przyszłe świadczenia.
 2. Zasady tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 3. Współfinansowanie programu przez strony stosunku pracy.
 4. „Opieka” i nadzór państwa nad gromadzeniem oraz dysponowaniem środkami w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 5. Porównanie PPK z PPE i innymi programami z III filara.

Terminarz wdrażania PPK przez pracodawców.

 1. Etap pierwszy. Od 1 sierpnia 2019 roku: duże prywatne podmioty zatrudniające.
 2. Etap drugi. Od  1 stycznia 2020 roku: średnie prywatne podmioty zatrudniające.
 3. Etap trzeci. Od  1 sierpnia 2020 roku małe prywatne podmioty zatrudniające.
 4. Etap czwarty. Od 1 stycznia 2021 roku: najmniejsze prywatne podmioty zatrudniające i budżetówka.

Zasady ustalania liczby osób zatrudnionych decydującej o objęciu przepisami ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – PPK.

 1. Osoby uwzględniane w limicie i warunki wliczania.
 2. Wyłączenie przedsiębiorców.
 3. Podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
 1. Podmioty zatrudniające z ZOZ (Zakładowa Organizacja Związkowa) i bez ZOZ.
 2. Kryteria wyboru.
 3. Data uprawniająca pracodawcę do samodzielnego wyboru instytucji.
 1. Terminy na ostateczne zawarcie umowy w kolejnych etapach wdrażania PPK.
 2. Forma umowy o zarządzanie PPK.
 3. Obowiązkowe elementy umowy.
 4. Skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK dla pracodawcy.
 1. Terminy na ostateczne zawarcie umowy w kolejnych etapach.
 2. Forma zawarcia umowy o prowadzenie PPK.
 3. Osoby zatrudnione wciągane na listę uczetsników „z automatu”.
 4. Osoby zatrudnione wciągane na listę uczestników na ich wniosek.
 5. Obowiązkowe składniki umowy o prowadzenie PPK.
 6. Skutki niezawarcia umowy o prowadzenie PPK dla pracodawcy.
 1. Uczestnictwo „z automatu” (kryteria wiekowe).
 2. Uczestnictwo wnioskowe (kryterium wieku i stażu).
 3. Możliwość rezygnacji z programu w każdej chwili (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).
 4. Przynależność do kilku systemów PPK.
 5. Uzyskiwanie informacji od instytucji finansowej.
 6. Zmiana podmiotu zatrudniającego.
 1. Wpłaty podstawowe i dobrowolne finansowane przez podmiot zatrudniający i przez uczestnika.
 2. Technika ich naliczania z wynagrodzenia uczestnika i odprowadzania na konto w PPK.
 3. Ulgi przysługujące z tego tytułu.
 4. Potrącenia z wynagrodzenia a wpłaty na PPK.
 1. Jednorazowa wpłata powitalna dla uczestnika PPK.
 2. Dopłata roczna dla pracownika.

Analiza dokumentacji związanej z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK). Wspólnie z  uczestnikami prowadząca przeanalizuje formę i treść przygotowanych wzorów dokumentów niezbędnych do prowadzenia programu PPK.

 1. Oświadczenie uczestnika o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK w razie zmiany pracodawcy.
 2. Deklaracja uczestnika rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
 3. Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK (wznowienie).
 4. Deklaracja uczestnika o obniżeniu wpłaty podstawowej uczestnika na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o PPK.
 5. Deklaracja uczestnika o wysokości wpłaty dodatkowej.
 6. Informacja podmiotu zatrudniającego o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o PPK.
 7. Zmiana deklaracji o obniżeniu wpłaty podstawowej na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o PPK.
 8. Zmiana deklaracji uczestnika o wysokości wpłaty dodatkowej.
 9. Deklaracja uczestnika o rezygnacji z dokonywania wpłaty dodatkowej.
 1. Wypłata środków w przypadkach: osiągnięcia 60 lat, świadczenie małżeńskie, na cele mieszkaniowe.
 2. Poważna choroba uczestnika programu.
 3. Wypłata transferowa.
 4. Zwrot środków.
 1. Małżonek mający rachunek PPK.
 2. Małżonek niemający rachunku PPK.
 3. Osoby uprawnione.
 1. Zasady inwestowania środków gromadzonych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 2. Rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych uprawnionych do inwestowania środków zgromadzonych na rachunkach PPK.
 3. Ewidencja PPK.
 4. Portal PPK.
 5. Sankcje karne.

Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników zajęć z zakresu wprowadzania i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w zakładzie pracy oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 

Metoda prowadzenia zajęć


Szkolenie omawiające problematykę PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) z punktu widzenia pracownika oraz  pracodawcy prowadzone jest w formie warsztatów. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości będą rozwiązywane na przykładach. Omawiane na szkoleniu zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń.

 

Wykładowca – ekspert i praktyk

Szkolenie dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) prowadzi Renata Majewska.

 

Renata Majewska – Specjalista, ekspert, wykładowca Polbi

 

Efekty szkolenia. Korzyści z udziału w zajęciach.


Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie i uporządkuje wiedzę w zakresie PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik pozna cele, etapy i procedury tworzenia PPK oraz terminy wdrażania Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK).

Podczas zajęć uczestnicy nabędą umiejętności analizowania uprawnień uczestnika PPK, dokonywania wpłat na PPK, poznają terminy przekazywania wpłat i technikę naliczania składek z wynagrodzenia uczestnika.

Szkolenie zapozna uczestników z zasadami rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz możliwościami podziału tych środków.

Uczestnik warsztatów otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

Osoba biorąca udział w szkoleniu ma sposobność dokonania samooceny własnej wiedzy i kompetencji oraz zrozumienia potrzeby ciągłego dokształcania zawodowego w celu zdobywania nowych umiejętności i poszerzania i aktualizuj swoją wiedzy zawodowej.

Opinie uczestników

Ocena szkolenia: PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe. Polbi - Warszawa. Wykładowca - Renata Majewska.Prowadzimy stałą ocenę jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: PPK – Pracownicze Programy Kapitałowe.

Zobacz: ➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

Organizacja zajęć

O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników warsztatów dotyczących zagadnień PPK. Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. O godzinie 13:00 zapraszamy na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)

Każdy uczestnik szkolenia poświęconego pracowniczym planom kapitałowym (PPK) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia - Pracownicze Plany Kapitałowe PPK. Kurs w Warszawie.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl

Program

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe. Szkolenie, Polbi-Warszawa.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa. Program szkolenia opracowany przez Renatę Majewską.

 

Cel realizacji i ogólne założenia działania Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK.

 1. Dodatkowa emerytura – zaczęta do dobrowolnego oszczędzania na przyszłe świadczenia.
 2. Zasady tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 3. Współfinansowanie programu przez strony stosunku pracy.
 4. „Opieka” i nadzór państwa nad gromadzeniem oraz dysponowaniem środkami w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 5. Porównanie PPK z PPE i innymi programami z III filara.

 

Terminarz wdrażania PPK przez kolejnych pracodawców.

 1. Etap pierwszy. Od 1 sierpnia 2019 roku: duże prywatne podmioty zatrudniające.
 2. Etap drugi. Od  1 stycznia 2020 roku: średnie prywatne podmioty zatrudniające.
 3. Etap trzeci. Od  1 sierpnia 2020 roku małe prywatne podmioty zatrudniające.
 4. Etap czwarty. Od 1 stycznia 2021 roku: najmniejsze prywatne podmioty zatrudniające i budżetówka.

 

Zasady ustalania liczby osób zatrudnionych decydującej o objęciu przepisami ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – PPK.

 1. Osoby uwzględniane w limicie i warunki wliczania.
 2. Wyłączenie przedsiębiorców.
 3. Podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

 

 1. Podmioty zatrudniające z ZOZ (Zakładowa Organizacja Związkowa) i bez ZOZ.
 2. Kryteria wyboru.
 3. Data uprawniająca pracodawcę do samodzielnego wyboru instytucji.

 

 1. Terminy na ostateczne zawarcie umowy w kolejnych etapach wdrażania PPK.
 2. Forma umowy o zarządzanie PPK.
 3. Obowiązkowe elementy umowy.
 4. Skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK dla pracodawcy.

 

 1. Terminy na ostateczne zawarcie umowy w kolejnych etapach.
 2. Forma zawarcia umowy o prowadzenie PPK.
 3. Osoby zatrudnione wciągane na listę uczetsników „z automatu”.
 4. Osoby zatrudnione wciągane na listę uczestników na ich wniosek.
 5. Obowiązkowe składniki umowy o prowadzenie PPK.
 6. Skutki niezawarcia umowy o prowadzenie PPK dla pracodawcy.

 

 1. Uczestnictwo „z automatu” (kryteria wiekowe).
 2. Uczestnictwo wnioskowe (kryterium wieku i stażu).
 3. Możliwość rezygnacji z programu w każdej chwili (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).
 4. Przynależność do kilku systemów PPK.
 5. Uzyskiwanie informacji od instytucji finansowej.
 6. Zmiana podmiotu zatrudniającego.

 

 1. Wpłaty podstawowe i dobrowolne finansowane przez podmiot zatrudniający i przez uczestnika.
 2. Technika ich naliczania z wynagrodzenia uczestnika i odprowadzania na konto w PPK.
 3. Ulgi przysługujące z tego tytułu.
 4. Potrącenia z wynagrodzenia a wpłaty na PPK.

 

 1. Jednorazowa wpłata powitalna dla uczestnika PPK.
 2. Dopłata roczna dla pracownika.

 

Analiza dokumentacji związanej z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK). Wspólnie z  uczestnikami szkolenia prowadząca przeanalizuje formę i treść przygotowanych wzorów dokumentów niezbędnych do prowadzenia programu PPK.

 1. Oświadczenie uczestnika o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK w razie zmiany pracodawcy.
 2. Deklaracja uczestnika rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
 3. Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK (wznowienie).
 4. Deklaracja uczestnika o obniżeniu wpłaty podstawowej uczestnika na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o PPK.
 5. Deklaracja uczestnika o wysokości wpłaty dodatkowej.
 6. Informacja podmiotu zatrudniającego o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o PPK.
 7. Zmiana deklaracji o obniżeniu wpłaty podstawowej na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o PPK.
 8. Zmiana deklaracji uczestnika o wysokości wpłaty dodatkowej.
 9. Deklaracja uczestnika o rezygnacji z dokonywania wpłaty dodatkowej.

 

 1. Wypłata środków w przypadkach: osiągnięcia 60 lat, świadczenie małżeńskie, na cele mieszkaniowe.
 2. Poważna choroba uczestnika programu.
 3. Wypłata transferowa.
 4. Zwrot środków.

 

 1. Małżonek mający rachunek PPK.
 2. Małżonek niemający rachunku PPK.
 3. Osoby uprawnione.

 

 1. Zasady inwestowania środków gromadzonych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 2. Rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych uprawnionych do inwestowania środków zgromadzonych na rachunkach PPK.
 3. Ewidencja PPK.
 4. Portal PPK.
 5. Sankcje karne.

 

Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu wprowadzania i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w zakładzie pracy oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 


Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Szkolenie 1-dniowe.Organizator: Polbi, Warszawa

Program opracowała Renata Majewska.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Renata Majewska

 

Renata Majewska – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Renata Majewska - Wykładowca, ekspert, specjalista prawa pracy.

Renata Majewska.

Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu:

☑️ wynagrodzeń, kalkulacji i list płac oraz potrąceń,

☑️ akt osobowych, zatrudniania i zwalniania pracowników,

☑️ egzekucji sądowej i administracyjnej z wynagrodzeń.

➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Renata Majewska to wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. W swojej karierze zawodowej przeprowadziła setki szkoleń z zakresu prawa pracy, potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków wynikających z egzekucji sądowej i administracyjnej, szeroko pojętego prawo pracy (w tym dotyczące akt osobowych pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników w praktyce). Bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace.

 

Renata Majewska – Szkolenia, Polbi: prawo pracy, wynagrodzenia, lista płac, potrącenia i egzekucja.

Od wielu lat współpracujemy z Panią Renatą Majewską w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy – Polbi, Warszawa.

 

Specjalizacja, zakres prowadzonych szkoleń


Przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków, działalności socjalnej, prowadzenia dokumentacji pracowniczej przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich oraz prezentując zagadnienia związane z czasem pracy.

 

Renata Majewska – opinie uczestników szkoleń

 

Renata Majewska jest wysoko oceniana przez uczestników warsztatów i szkoleń za:

☑️ interesujący sposób prowadzenia zajęć,

☑️ umiejętne wiązanie teorii z praktyką,

☑️ jasne i przystępne przekazywanie wiedzy,

☑️ wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

 

Oceny uczestników szkoleń potwierdzają wyniki anonimowych ankiet.

➡️ Zobacz, jak oceny otrzymuje Renata Majewska.

 

Metody prowadzenia zajęć

Większość szkoleń Renata Majewska prowadzi w formie warsztatów skupiając się na praktycznych aspektach wdrożenia zmian przepisów, a prezentowane wyliczenia przedstawia na przykładach. Uczestnicy szkoleń mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości.

 


 

Renata Majewska – Więcej o wykładowcy…

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Polbi – Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Najlepsza cena szkolenia

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę szkolenia dotyczącego Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK 2019). Oferowane szkolenie to:

Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK 2019. Wiedza, autorski program, Polbi - Warszawa.|  Bogaty, autorski program szkolenia.


Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK 2019. Renoma wykładowcy. Polbi, Warszawa - Renata Majewska.

|  Renoma wykładowcy (szkolenie prowadzi Renata Majewska).


Warsztatowa forma szkolenia - PPK 2019 (Pracownicze Plany Kapitałowe. Polbi - Warszawa.|  Praktyczny charakter zajęć (warsztatowa forma szkolenia).


Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK 2019. Odpowiedzi na pytania. Polbi, Warszawa, Renata Majewska.

|  Gwarancja uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia.


Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK 2019. Dogodna lokalizacja - Polbi, Warszawa.

|  Korzystna lokalizacja (miejsce szkolenia w samym centrum miasta).


Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK 2019. Materiały szkoleniowe. Polbi, Warszawa.

| Zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch.


Szkolenie: PPK 2019 – Pracownicze Plany Kapitałowe. Przygotowane promocje i oferty specjalne. Polbi – Warszawa.

|  Możliwość korzystania z przygotowanych promocji i ofert specjalnych.


Szkolenie: PPK 2019 – Pracownicze Plany Kapitałowe. Termin płatności 7 dni. Polbi – Warszawa.

|  Dogodne warunki płatności za szkolenia (płatność po szkoleniu – 7 dni).

 

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. | ➡️ Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – PPK


Organizacja szkolenia: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Polbi - Warszawa.

9:30 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć


Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2020


KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

| ➡️ Więcej informacji o KFS 2020…

 

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Oferta szkolenia Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK 2019) w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK” w Bazie Usług Rozwojowych – BUR prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

 

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!

21 lutego 2020 roku, Warszawa | ➡️ Szczegóły oferty w BUR.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum miasta

Termin: 2020-02-21

Termin szkolenia gwarantowany!

Cena dla osoby: 490 zł 390 zł *

Cena dla wielu osób: 440 zł 390 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2020-02-13 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Harmonogram kursu