logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Prawo pracy w erze koronawirusa. Szkolenie on-line.

Webinarium dla służb kadrowo-płacowych. Omówienie problemów, z którymi stykają się strony stosunku pracy.

Koronawirus a Prawo pracy. Aktualna problematyka, z którą stykają się strony stosunku pracy. Trudne przypadki, kontrowersje i niejasności interpretacyjne. Szkolenie on-line dla służb kadrowych i pracowników działów płac. Webinarium prowadzi Piotr Wąż.

 

🖥️ SZKOLENIE ON-LINE


Tytuł: Prawo pracy w erze koronawirusa.

Wykładowca: Piotr Wąż.


Forma: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

Webinarium: 1 dzień zajęć, 3 godziny, zajęcia: 10:00-13:00.


Cena: 250 zł netto / 250 zł brutto za osobę (VAT zw.)

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych. Płatność przed szkoleniem.

 

Szkolenie: Prawo pracy w erze koronawirusa. Webinarium on-line.

 

Wprowadzenie


W związku z ogólnoświatowym zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę określaną jako COVID-19 została uchwalona ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), nazywana koronaustawą.

 

Zmiany w tzw. koronaustawie


W swej pierwotnej wersji ustawa nie rozstrzygała wielu problemów, z którymi w tych bezprecedensowych okolicznościach muszą mierzyć się strony stosunku pracy, zwłaszcza pracodawcy prowadzący przedsiębiorstwa w okresie epidemii koronawirusa. 26 marca 2020 roku do Sejmu wpłynął projekt zmian w koronaustawie, przewidujący szereg nowych rozwiązań, m.in. w sferze prawa pracy, mających na celu zneutralizowanie negatywnych skutków epidemii.

 

Co zmienia się w przepisach?


Niektóre spośród zaproponowanych w noweli zmian, przed epidemią, można byłoby uznać za bardzo kontrowersyjne. W tym kontekście przywołać można chociażby propozycję następujących zmian:

 1. Skrócenie minimalnego wymiaru odpoczynku dobowego i tygodniowego.
 2. Uproszczenia w stosowaniu systemu równoważnego systemu czasu pracy.
 3. Uproszczenia procedury wdrażania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego.
 4. Zawieranie porozumień pozwalających na czasowe stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia od przewidzianych w umowie o pracę.

 

Cel szkolenia


Szkolenie ma na celu przekazaniu uczestnikom webinarium podstawowych informacji związanych z funkcjonowaniem zakładu pracy w okresie zagrożenia epidemicznego oraz stanowi próbę odpowiedzi na najczęściej pojawiające się w ostatnim czasie wśród pracodawców i pracowników pytania z zakresu prawa pracy, w tym czasu pracy i jej organizacji oraz formy, przepisów bhp oraz urlopów, zasiłków i zwolnień, w kontekście następstw związanych z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce.

 

Adresaci szkolenia


Zajęcia kierowane są do pracodawców i pracowników, zwłaszcza osób zajmujących się obsługą kadrowo-płacową firm i przedsiębiorstw, jak również osób, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu omawianego podczas szkolenia.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WEBINARIUM


 

I. Projekt zmian w koronaustawie

 1. Zmiany w zakresie czasu pracy.
 • Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego z 11 do 8 godzin i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego z 35 do 32 godzin.
 • Ułatwienie stosowania systemu równoważnego czasu pracy przewidującego 12-godzinnym dobowy wymiar czasu pracy.
 • Uproszczenie wdrażania 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych.
 1. Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia.
 2. Czasowe wydłużenie ważności profilaktycznych badań lekarskich pracowników.
 3. Zmiany w zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

II. Trudne sytuacje związane z zagrożeniem koronawirusem

 1. Czy pracownik może nie dopuścić do pracy lub nakazać opuszczenie miejsca pracy pracownikowi z objawami zarażenia koronawirusem?
 2. Czy pracodawca może wydać pracownikowi z objawami zarażenia koronawirusem polecenie poddania się testom na Covid-19?
 3. Czy pracodawca powinien zgłaszać fakt wystąpienia u pracownika objawów wskazujących na Covid-19 odpowiednim służbom sanitarnym?
 4. Czy pracodawca może zobligować pracowników do wykorzystywania urlopów wypoczynkowych lub urlopów bezpłatnych na okres stanu zagrożenia epidemicznego?
 5. Czy pracownicy, którym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego kończy się ważność badań profilaktycznych mogą świadczyć pracę bez poddania się kolejnym badaniom profilaktycznym w powołaniu na trudności związane z ich przeprowadzeniem?
 6. Czy wszystkie szkolenia BHP w okresie stanu zagrożenia epidemicznego mogą odbywać się w formie e-learningu?
 7. Czy pracownik może odmówić pracy z uwagi na zagrożenie zarażenia koronawirusem?

 

III. Zwolnienia od pracy z powodu koronawirusa

 1. Usprawiedliwianie nieobecności spowodowanej kwarantanną, izolacją oraz hospitalizacją.
 2. Zasiłki opiekuńcze z ustawy zasiłkowej i koronaustawy.

 

IV. Przestój w rozumieniu art. 81 KP

 1. Jakie zdarzenie może zostać uznane za przestój w rozumieniu art. 81 KP?
 2. Czy wstrzymanie zakładu pracy z powodu Covid-19 może być potraktowane jako przestój?
 3. Zasady ustalania wynagrodzenia za czas przestoju.

 

V. Praca zdalna a telepraca

Praca zdalna według koronaustawy a telepraca według przepisów kodeksu pracy.

 1. Czym różni się praca zdalna od telepracy?
 2. Jak zorganizować pracę zdalną na zasadach koronaustawy?
 3. Czy pracownik może odmówić pracy zdalnej?
 4. Jak długo może być wykonywana praca w formie zdalnej?
 5. Metody rejestracji obecności i czasu pracy pracownika świadczącego pracę zdalną,
 6. Monitoring pracy zdalnej.
 7. Jakie wymogi w zakresie BHP powinno spełniać stanowisko pracy zdalnej?
 8. Wypadek przy pracy świadczonej zdalnie.

 

VI. Alternatywne formy pracy

Alternatywne formy pracy pozazakładowej, w tym powierzenie innej pracy w trybie art. 42 § 4 KP i art. 81 § 2 KP.

 

VII. Organizacja pracy

 1. Sposoby organizacji pracy, która nie może być świadczona w formie zdalnej w okresie zagrożenia epidemicznego.
 2. Wydłużenie okresu rozliczeniowego.
 3. Zmiana systemu czasu pracy.
 4. Planowanie czasu pracy w ramach wydłużonego okresu rozliczeniowego.
 5. Zalety i wady stosowania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego.

 

Wykładowca – Piotr Wąż

Piotr Wąż

 

Korzyści dla uczestników


Udział w szkoleniu poruszającym problematykę nowych obowiązków i wymagań jakie wynikają z prawa pracy w dobie epidemii koronowirusa, z którymi stykają się pracodawcy i pracownicy jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania obowiązujących przepisów regulujących stosunki pracy w okresie zagrożenia epidemicznego.

Stosowanie przepisów w czasie epidemii zostanie omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

Podczas zajęć przytoczone zostaną ostatnie stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Materiały dydaktyczne


Uczestnicy webinarium pt. „Prawo pracy w erze koronawirusa” otrzymują bezpłatnie komplet materiałów dydaktyczne. Materiały w postaci PDF zostaną przesłane przed szkoleniem.

 

Zaświadczenie (certyfikat)


Wydawajemy zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu Szczegółowe informacje.

 

Szkolenie on-line


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (e-learning). Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać wykładowcy pytania, zgłaszać uwagi i sugestie za pośrednictwem czatu.Szkolenie on-line.

Organizacja webinarium


Od godziny 9:30 udostępniamy uczestnikom szkolenia dostęp do internetowej platformy szkoleniowej. Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 13:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia - Prawo pracy w erze koronawirusa. Kurs internetowy.Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Koronawirus a Prawo pracy. Aktualna problematyka z którą stykają się strony stosunku pracy. Szkolenie on-line dla służb kadrowych i pracowników działów płac. Webinarium prowadzi Piotr Wąż.

 

Prawo pracy w erze koronawirusa. Szkolenie on-line (webinarium).

 

 1. Zmiany w zakresie czasu pracy.
 • Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego z 11 do 8 godzin i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego z 35 do 32 godzin.
 • Ułatwienie stosowania systemu równoważnego czasu pracy przewidującego 12-godzinnym dobowy wymiar czasu pracy.
 • Uproszczenie wdrażania 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych.
 1. Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia.
 2. Czasowe wydłużenie ważności profilaktycznych badań lekarskich pracowników.
 3. Zmiany w zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

 1. Czy pracownik może nie dopuścić do pracy lub nakazać opuszczenie miejsca pracy pracownikowi z objawami zarażenia koronawirusem?
 2. Czy pracodawca może wydać pracownikowi z objawami zarażenia koronawirusem polecenie poddania się testom na Covid-19?
 3. Czy pracodawca powinien zgłaszać fakt wystąpienia u pracownika objawów wskazujących na Covid-19 odpowiednim służbom sanitarnym?
 4. Czy pracodawca może zobligować pracowników do wykorzystywania urlopów wypoczynkowych lub urlopów bezpłatnych na okres stanu zagrożenia epidemicznego?
 5. Czy pracownicy, którym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego kończy się ważność badań profilaktycznych mogą świadczyć pracę bez poddania się kolejnym badaniom profilaktycznym w powołaniu na trudności związane z ich przeprowadzeniem?
 6. Czy wszystkie szkolenia BHP w okresie stanu zagrożenia epidemicznego mogą odbywać się w formie e-learningu?
 7. Czy pracownik może odmówić pracy z uwagi na zagrożenie zarażenia koronawirusem?

 

 1. Usprawiedliwianie nieobecności spowodowanej kwarantanną, izolacją oraz hospitalizacją.
 2. Zasiłki opiekuńcze z ustawy zasiłkowej i koronaustawy.

 

 1. Jakie zdarzenie może zostać uznane za przestój w rozumieniu art. 81 KP?
 2. Czy wstrzymanie zakładu pracy z powodu Covid-19 może być potraktowane jako przestój?
 3. Zasady ustalania wynagrodzenia za czas przestoju.

 

Praca zdalna według koronaustawy a telepraca według przepisów kodeksu pracy.

 1. Czym różni się praca zdalna od telepracy?
 2. Jak zorganizować pracę zdalną na zasadach koronaustawy?
 3. Czy pracownik może odmówić pracy zdalnej?
 4. Jak długo może być wykonywana praca w formie zdalnej?
 5. Metody rejestracji obecności i czasu pracy pracownika świadczącego pracę zdalną,
 6. Monitoring pracy zdalnej.
 7. Jakie wymogi w zakresie BHP powinno spełniać stanowisko pracy zdalnej?
 8. Wypadek przy pracy świadczonej zdalnie.

 

Alternatywne formy pracy pozazakładowej, w tym powierzenie innej pracy w trybie art. 42 § 4 KP i art. 81 § 2 KP.

 

 1. Sposoby organizacji pracy, która nie może być świadczona w formie zdalnej w okresie zagrożenia epidemicznego.
 2. Wydłużenie okresu rozliczeniowego.
 3. Zmiana systemu czasu pracy.
 4. Planowanie czasu pracy w ramach wydłużonego okresu rozliczeniowego.
 5. Zalety i wady stosowania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego.

 

Szkolenie on-line

Interaktywne szkolenie on-line na żywo (webinarium).

Korzystaj ze zdalnej formy udziału w zajęciach bez wychodzenia z domu lub biura.

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Przeglądarka internetowa – zalecana Google Chrome, FireFox.

🔈Głośniki lub słuchawki oraz mikrofon (możliwość zadawania pytań wykładowcy).

🕘 Na około 30 minut przed rozpoczęciem zajęć, w celu sprawdzenia połączenia, zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni.

Piotr Wąż

Dr Piotr Wąż – doktor nauk prawnych, wykładowca, szkoleniowiec, były specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Ekspert i specjalista w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek.

 

Piotr Wąż – wykładowca, specjalista i ekspert


Piotr Wąż. Wykładowca, szkoleniowiec, wspołpracownik Polbi - Warszawa.

Wieloletni i doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Ekspert w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek.

Biegły sądowy z zakresu stosunku pracy.

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Piotr Wąż posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze wykładowcy przeprowadził już kilka tysięcy szkoleń z zakresu prawa pracy (w tym również międzynarodowego prawa pracy), delegowania pracowników do innego państwa oraz problematyki BHP.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty, które prowadzi Pan Piotr Wąż!


 

Piotr Wąż – Więcej o wykładowcy …

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. | ➡️ Więcej informacji …

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta, prezentacje, zapisy dokonywane na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Przeglądarka internetowa – zalecana Google Chrome, FireFox, Opera, Safari.

🔈Głośniki lub słuchawki oraz mikrofon (możliwość zadawania pytań wykładowcy).

🕘 Na około 30 minut przed rozpoczęciem zajęć, w celu sprawdzenia połączenia, zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni.

 

Webinar - Interaktywne zdalne szkolenia on-line na żywo. Polbi - Warszawa.

Szkolenie on-line

Termin: 2020-04-14

Webinarium. Zajęcia w godz. 10:00-13:00.

Cena dla osoby: 290 zł 250 zł *

Cena dla wielu osób: 250 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2020-04-07 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

PŁATNOŚĆ PRZED SZKOLENIEM.