Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Program Płatnik. Najnowsza wersja 2022. Szkolenie od podstaw (2 dni).

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Program Płatnik. Najnowsza wersja 2022. Szkolenie od podstaw (2 dni).

 • Stacjonarne szkolenie w pełni przygotowujące do pracy z najnowszą wersją programu Płatnik.
 • Warsztat konkretnych umiejętności dla korzystających z programu w komunikacji z ZUS-em.
 • Samodzielne stanowiska komputerowe dla uczestniczek szkolenia.
 • Centrum Warszawy, blisko dworców Warszawa Centralna i Warszawa Główna.
 • Doskonały lunch w pobliskiej restauracji.
 • Optymalny czas i koszt szkolenia potwierdzonego imiennym certyfikatem.

 

Program Płatnik od podstaw – Kurs, szkolenie, obsługa programu. Warsztaty komputerowe. Polbi - Warszawa.

 

 

Opinie naszych uczestniczek o szkoleniach w Polbi:

„Szkolenie w Polbi było absolutnie rewelacyjne ! Mnóstwo użytecznej wiedzy przekazanej w profesjonalny sposób i na dodatek w swobodnej, życzliwej atmosferze J.  Wiem coś o tym, bo odbyłam mnóstwo szkoleń”.
mgr farm. Agata Sosnowska firma ZIAJA.

 

Najnowsza wersja programu Płatnik 2022 – Nowy Polski Ład. Ustawy Polskiego Ładu przynoszą szereg istotnych zmian w zakresie obsługi rozliczeń płatników z ZUS. Szkolenie zwraca uwagę na nowości i omawia rozwiązania wprowadzone w programie Płatnik i jest jednocześnie ukierunkowane na omówienie zmian w dokumentach zgłoszeniowych i rozliczeniowych składanych do ZUS.

 

Adresatki szkolenia – Płatnik od podstaw. Stacjonarne szkolenie z obsługi programu Płatnik jest adresowane do pań pracujących w działach kadr i płac, odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń oraz wszystkich pragnących poznać zasady obsługi Płatnika oraz dokonywania zgłoszeń i rozliczeń ubezpieczonych z ZUS.

 

Najważniejsze zagadnienia z agendy szkolenia


 • Obsługa Rejestru Płatników.
 • Zmiany w obsłudze Płatnika wynikające z Polskiego Ładu.
 • Wprowadzanie danych, zgłoszenie i wyrejestrowanie ubezpieczonych.
 • Zgłoszenie i wyrejestrowania członków rodzin (ubezpieczenia zdrowotne).
 • Obsługa dokumentów rozliczeniowych w Płatniku.
 • Dokumenty specjalne ZUS IWA i ZUS ZSWA.
 • Tworzenie informacji okresowych i rocznych dla ubezpieczonych.
 • Korekty dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
 • Twoje indywidualne problemy i wątpliwości.

 

Jak wyglądają stacjonarne zajęcia?


 • Bierzesz udział w praktycznych ćwiczeniach komputerowych z programu Płatnik.
 • Korzystając z rzutnika trener wyświetla przykłady i rozwiązania zadań na ekranie.
 • Samodzielna praca na samodzielnym stanowisku komputerowym.
 • W każdej chwili możesz liczyć na pomoc prowadzącego warsztaty i rozwiązywać Twoje konkretne problemy.

 

Warsztaty prowadzi Maciej Derwisz – nasz doświadczony trener i praktyk


Maciej Derwisz. Wykładowca - Polbi: Płatnik, warsztaty komputerowe.

 

 

Kontakt w sprawie kursu : Płatnik od podstaw. Komputerowe warsztaty w Warszawie Kurs – Płatnik 2022  (warsztaty komputerowe)

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 

Program

Program Płatnik 2022. Szkolenie z obsługi programu uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone w ramach „Polskiego Ładu”. Dwudniowe, praktyczne warsztaty dla początkujących. Zgłoszenia, dokumenty rozliczeniowe i korekty w płatniku.

 

Omówienie obecnie obowiązującego sposobu komunikacji płatnika (firmy) z ZUS.

 1. Dwustronna wymiana informacji z ZUS w Płatniku.
 2. Potwierdzenia danych płatników i ubezpieczonych – konieczność systemowa.
 3. Nowe aspekty weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w programie Płatnik.
 4. Kompleksowy System Informatyczny ZUS – krótkie przedstawienie programu Płatnik.

 

 1. Obsługa interfejsu użytkownika – podstawowe zasady pracy w programie Płatnik – opis ekranów i okienek oraz zasady obsługi menu głównego i nawigacji w programie.
 2. Obsługa myszką a klawiaturą.
 3. Przyciski skrótów w programie Płatnik.
 4. Przygotowanie programu do pracy z dokumentami – wprowadzanie niezbędnych parametrów wyliczeniowych.
 5. Konfiguracja programu Płatnik – wybrane zagadnienia.

 

 1. Zakładanie kartotek dla płatników składek w Rejestrze Płatników.
 2. Operacje na danych płatnika w Rejestrze Płatników.
 3. Potwierdzenie danych płatnika w ZUS – pobranie danych z ZUS.
 4. Nowe pola automatycznie wypełniane w trakcie komunikacji z ZUS.
 5. Dokumenty ZPA, ZIPA, ZWPA, ZAA, ZBA w programie Płatnik.

 

Obsługa  dokumentów generowanych w programie Płatnik. Zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu w świetle obsługi programu Płatnik. 

 1. Zmiany w składce zdrowotnej wprowadzane ustawami Polskiego Ładu – krótkie omówienie.
 2. Zgłoszenie osób objętych wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym w świetle nowych zasad.
 3. Zgłoszenie do ZUS osób pełniących funkcję.
 4. Likwidacja formularza ZUS RZA – nowe funkcje formularza ZUS RCA.
 5. Korekty deklaracji ZUS RZA dla zdarzeń sprzed stycznia 2022 roku.
 6. Blok dochodowy w nowej deklaracji ZUS DRA.
 7. Zmiany terminów dokonywania korekt dokumentów rozliczeniowych składanych do ZUS za okresu do 2021 roku i od 2022 roku.
 8. Zmiana powiadamiania o zmianie składki ubezpieczenia wypadkowego przez ZUS w formie elektronicznej.

 

Wprowadzanie danych ubezpieczonych do bazy programu Płatnik i obsługa dokumentów związanych ze zgłoszeniem i wyrejestrowaniem ubezpieczonych.

 1. Praca w Rejestrze Ubezpieczonych w programie Płatnik.
 2. Wprowadzanie danych ubezpieczonych do Rejestru Ubezpieczonych.
 3. Operacje na danych ubezpieczonych (zmiana nazwiska, PESEL, dokumentów, adresów, itp.).
 4. Aktualizacja danych w Rejestrze Ubezpieczonych w programie Płatnik.
 5. Potwierdzenie danych w ZUS w trakcie dwustronnej wymiany informacji za pomocą programu Płatnik.
 6. Pola związane i automatycznie wypełniane w trakcie przesyłania dokumentów do ZUS – potwierdzenie ich przez ZUS (członkowie rodzin, dane zgłoszeń ubezpieczonych do ZUS, pola adresowe, daty zgonów, itp.).
 7. Korekty danych ubezpieczonych – dokumenty ZIUA i ZUA z opcją korekta/zmiana (zestawy korygujące dotyczące ubezpieczonych, kolejność składania zestawów – opcja programowa, korekty błędnego kodu, korekty błędnych dat, korekty niezrealizowanych umów, korekty składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, itp.).
 8. Wpływ korekty danych ubezpieczonych na Kompleksowy System Informatyczny ZUS.
 9. Wyrejestrowanie ubezpieczonych z ZUS.
 10. Kolejność składania dokumentów w trakcie rejestracji – wyrejestrowania.
 11. Automatyka numeracji wysyłanych dokumentów  w zestawie w nowej wersji programu Płatnik.
 12. Dokumenty ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA.

 

Zgłoszenie i wyrejestrowania członków rodzin ubezpieczonych do i z ubezpieczeń zdrowotnych.

 1. Obsługa formularza ZCNA.
 2. Potwierdzenie danych w ZUS w trakcie dwustronnej wymiany informacji przy przesyłce formularza ZCNA.
 3. Dane członków rodzin widoczne w rejestrze ubezpieczonych.
 4. Wyrejestrowanie pracownika dokumentem ZWUA z automatycznym wyrejestrowaniem członków rodzin z ubezpieczeń zdrowotnych na dokumencie ZCNA (kreator wyrejestrowania członków rodzin – pełna automatyka).
 5. Likwidacja płatnika dokumentem ZWPA a automatyczne wyrejestrowanie ubezpieczonych wraz z członkami rodzin na dokumencie ZCNA.
 6. Dokumenty: ZCNA.

 

 1. Tworzenie osobowych dokumentów rozliczeniowych RCA (składki ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych), RSA (nieobecności, zasiłki, wyrównania), RPA (informacje od stycznia 2019 roku związane z wypłatą wynagrodzeń z innego roku i nieoskładkowaną częścią wynagrodzeń).
 2. Dane rejestru ubezpieczonych a tworzenie dokumentów osobowych RSA, RCA i RPA.
 3. Tworzenie deklaracji miesięcznej DRA w oparciu o deklaracje osobowe RSA, RCA i RPA.
 4. Automatyczne tworzenie dokumentów rozliczeniowych poprzez wykorzystanie kreatora (opcja tworzenia dokumentów rozliczeniowych – automatyczne tworzenie korekt dokumentów rozliczeniowych).
 5. Korygowanie dokumentów rozliczeniowych (korekty składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, korekty zasiłków i nieobecności spowodowanych chorobą, korekty wartości funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych).
 6. Automatyczne tworzenie dokumentów korygujących z wykorzystaniem kreatora.
 7. Zakres weryfikacji dokumentów w oparciu o Kompleksowy System Informatyczny ZUS.
 8. Dokumenty: RCA, RSA, RPA i DRA.

 

Dokumenty specjalne ZUS IWA i ZUS ZSWA oraz okresowa i roczna informacja dla osoby ubezpieczonej.

 1. Zasady tworzenia i terminy przesyłania dokumentów specjalnych za pośrednictwem programu Płatnik.
 2. Prace w warunkach specjalnych i w pracach o szczególnym charakterze.
 3. Wpis prac szczególnych w rejestrze ubezpieczonego.
 4. Współpraca z działem BHP a zakres informacji w dokumencie ZUS IWA,
 5. Tworzenie dokumentu ZUS IWA.
 6. Automatyczne tworzenie dokumentu ZUS ZSWA z wykorzystaniem kreatora.
 7. Dokumenty: IWA i ZSWA oraz informacje okresowe i roczne dla osoby ubezpieczeniowej.

 

 1. Rodzaje wysyłki dokumentów do ZUS.
 2. Tworzenie zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz tworzenie korekt zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
 3. Obsługa dokumentów w zestawach i ich weryfikacja.
 4. Zasady obowiązujące przy tworzeniu zestawów dokumentów oraz lista najczęstszych błędów generowanych przez program w trakcie dołączania i weryfikacji dokumentów w zestawie.
 5. Wysyłka zestawów do ZUS.

 

Okresowa i roczna informacja dla osoby ubezpieczonej.

 

Omówienie korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych przesyłanych do ZUS.

 1. Korekty deklaracji zgłoszeniowych ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA, ZUS ZZA.
 2. Korekty deklaracji rozliczeniowych ZUS RCA, ZUS RSA i ZUS RPA .
 3. Samoczynne korekty danych osoby ubezpieczonej przez ZUS.
 4. Praca na dokumentach pobranych lub wysłanych z/do ZUS w trakcie tworzenia korekt – podstawowe różnice.

 


Polbi - Uczymy tego na czym się znamy. Płatnik - Szkolenia stacjonarne i kursy online.


Program Płatnik 2022 – Kurs komputerowy, warsztaty od podstaw

Szkolenie 2-dniowe, organizator: Polbi – Warszawa

Autorski program opracował Maciej Derwisz

Warszawa - Central Tower

Central Tower, Centrum Konferencyjnym – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Warszawa - Centrum. Polbi - Szkolenia i kursy.


Maciej Derwisz - Program Płatnik

Maciej Derwisz to ekspert z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów, rozliczania płac i obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Doświadczony wykładowca, trener i ekspert


Maciej Derwisz - Program Płatnik, szkolenia i kursy - Polbi

Maciej Derwisz

Maciej Derwisz - Polbi, Warszawa. Maciej Derwisz

 

Wykładowca, trener, szkoleniowiec. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów komputerowych dotyczących praktycznej obsługi programu Płatnik oraz wykorzystywania tego niezbędnego narzędzia do rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Płatnik – Uczymy tego na czym się znamy!


Maciej Derwisz zdobył bardzo duże doświadczenie prowadząc nieprzerwanie od kilkunastu lat zajęcia z obsługi programu Płatnik.  Jego rzetelność i umiejętność przekazywania wiedzy jest podstawą sukcesu rynkowego kursu obsługi. Wyłącznie praktyka – bez zbędnej teorii.

PROGRAM PŁATNIK. NAJNOWSZA WERSJA 2022 – UWZGLĘDNIA POLSKI ŁAD


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Cena netto jest równa cenie brutto | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

Program Płatnik. Wersja uwzględniająca Polski Ład. Kurs komputerowy od podstaw. Warsztatowe z obsługi najnowszej wersji programu rozliczeń z ZUS wprowadzane w 2022 roku.


Program Płatnik od podstaw – Szkolenie stacjonarne. Warsztatowa forma zajęć. Komputerowy kurs dla początkujących i średniozaawansowanych. Zgłoszenia, dokumenty rozliczeniowe i korekty w Płatniku.

 

 

Zapraszamy na warsztaty (2 dni, zajęcia w godz. 9:00 – 14:45). Pierwszego i drugiego dnia zajęcia z Płatnikiem rozpoczynają się o godz. 9:00. Poszczególne bloki zajęć oddzielone są przerwami. Planowane zakończenie warsztatów dla specjalistów ds. obsługi  Płatnika powinno nastąpić o godz. 14:45.

 

Kurs „Płatnika” organizujemy nieprzerwanie od wielu lat. Stacjonarne szkolenia z Płatnika prowadzimy od samego początku wdrożenia programu przez ZUS. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu powstał naprawdę bardzo efektywny i skuteczny kurs obsługi programu Płatnik krok po kroku wysoko oceniany przez naszych klientów.

 

Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe w Płatniku. W ramach zajęć z Płatnikiem wypełniamy niemalże wszystkie deklaracje (zgłoszeniowe, rozliczeniowe i specjalne) oraz tworzymy ich korekty w aspekcie typowych błędów popełnianych przez użytkowników programu Płatnik.

 

Czego nauczysz się na szkoleniu z Płatnika? Podczas ćwiczeń, rozpoczynających się od pierwszego uruchomienia Płatnika i prowadzonych aż do tworzenia okresowych i rocznych zestawień i informacji ZUS, z pomocą trenera:

 • poznasz najważniejsze funkcje Płatnika i zasady konfiguracji programu pod kątem wymiany informacji i przesyłania danych do ZUS,
 • samodzielnie wykonasz wszystkie zadania w oparciu o przykładowe dokumenty (m.in. wprowadzanie płatnika do rejestru, wprowadzanie danych ubezpieczonych, dokonywanie zgłoszeń, rozliczeń i korekt),
 • nauczysz się samodzielnie sporządzać dokumenty zgłoszeniowe oraz rozliczeniowe i korzystając z Płatnika wysyłać je do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • opanujesz umiejętność samodzielnego tworzenia zestawień i ich wysyłki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • nauczysz się sporządzać korekty zgłoszeń i korekty zestawów rozliczeniowych przesłanych do ZUS dokumentów,
 • zapoznasz się ze zmianami wprowadzonymi ustawami Polskiego Ładu w zakresie obsługi programu Płatnik.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie). Każdy uczestnik kursu poświęconego praktycznej nauce obsługi najnowszej wersji programu Płatnik otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

 

Płatnik – Stacjonarne zajęcia komputerowe. Stacjonarne, komputerowe szkolenia z obsługi programu „PŁATNIK” organizujemy od samego początku wdrożenia programu przez ZUS. Bazując na tak dużym doświadczeniu udało nam się stworzyć bardzo efektywny kurs, który bardzo dobrze przygotowuje uczestników do pracy zawodowej z tym programem.

 

Znasz Płatnika – robisz mniej błędów. Znajomość obsługi programu „Płatnik” jest niezbędnym elementem w pracy działów kadrowo-płacowych a prawidłowa obsługa program jest w dużej mierze gwarantem zmniejszenia liczby korekt składanych do ZUS. Zawsze szkolimy na najnowszej wersji programu Płatnik.

 

Metoda prowadzenia zajęć. Nasze warsztaty z Płatnika, to nie tylko „suche” przedstawienie możliwości technicznych samego programu, ale również rozwiązywanie konkretnych kadrowych czy płatniczych problemów w ramach formularzowej komunikacji z ZUS.

 

Stała pomoc i opieka trenera. Podczas ćwiczeń komputerowych „Program Płatnik – Szkolenie od podstaw” trener na bieżąco monitoruje postępy kolejnych etapów prac i wprowadzanie informacji do Płatnika, koryguje błędy i objaśnia trudniejsze zagadnienia, nadzoruje samodzielną pracę uczestników i jest zawsze do ich dyspozycji.

 

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia wykładowcy. Tajniki obsługi programu Płatnik przybliża wykładowca z wieloletnim stażem i doświadczeniem dydaktycznym, cechującym się przy tym nadzwyczajną cierpliwością, co powoduje, że zdecydowana większość absolwentów jest w bardzo dobrym stopniu przygotowanych do pracy z programem Płatnik.

 

Program  Płatnik – Platforma komunikacji z ZUS. Płatnik – Dwustronna komunikacja z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, pobieranie i potwierdzanie danych. Wymiana informacji pomiędzy płatnikiem a ZUS. Zgłoszenia i rozliczenia – weryfikacja dokumentów. Rejestr Płatników – kartoteki płatników składek. Kompleksowy System Informatyczny ZUS.  Informacja miesięczna i informacje roczne ZUS. Kopia bezpieczeństwa, archiwizacja danych. Nowa wersja, nowe funkcje programu Płatnik. Baza informacji zapisanych na kontach płatników i ubezpieczonych w ZUS. Członkowie rodziny – zgłaszanie i wyrejestrowywanie.

 

Płatnik – Deklaracje zgłoszeniowe (ubezpieczeni). Deklaracje zgłoszeniowe omawiane na zajęciach z Płatnika: ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej. ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych. ZUS ZIUA – zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczone. ZUS ZCNA – zgłoszenie informacji o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń.

 

Płatnik – Deklaracje zgłoszeniowe (płatnik – firma). Deklaracje zgłoszeniowe wykorzystywane w Płatniku (wersja 10.02.002) przez pracodawców: ZUS ZFA – zgłoszenie /zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej. ZUS ZPA – zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. ZUS ZAA – adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek. ZUS ZBA – informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek. ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika składek. ZUS ZIPA – zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek.

 

Płatnik – Deklaracje rozliczeniowe. Deklaracje rozliczeniowe składane za pomocą najnowszej wersji Płatnik: ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa. ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach. ZUS RSA – imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek. ZUS RZA – imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne. ZUS RPA – imienny raport o wysokości wypłat dotyczących lat poprzednich oraz o wartości składników nieoskładkowanych w danym miesiącu.

 

Płatnik – Dokumenty specjalne. Dokumenty specjalne: ZUSA IWA – informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. ZUS ZSWA – zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

 

Program kursu  do pobrania – Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem warsztatów komputerowych: Program Płatnik 2022 od podstaw (PDF).

 

Certyfikat ze szkolenia, zaświadczenie. Osobom biorącym udział w kursie obsługi Płatnika wydajemy zgodne z przepisami MEN imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Kontakt z organizatorem.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

 

Polbi - Warszawa. Kurs: Płatnik od podstaw.   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

 

 

KLUCZOWE INFORMACJE O KURSIE | Tematyka: Program Płatnik od podstaw | Renomowany i doświadczony wykładowca – Maciej Derwisz | Zajęcia stacjonarne | Warszawa – warsztaty komputerowe | Czas trwania: 2 dni, 12 godzin zajęć | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Cena katalogowa: 798 PLN (VAT zw.)

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
798 zł 698 zł *

* - promocja obowiązuje do 22-06-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Cena dla jednej osoby:
798 zł 698 zł *

* - promocja obowiązuje do 26-09-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Cena dla jednej osoby:
798 zł 698 zł *

* - promocja obowiązuje do 28-11-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Wybierz edycję:

Termin: 27-06-2022 do 28-06-2022

Poniedziałek i wtorek w godz. 9:00 - 14:45

Warszawa, stacjonarnie, Maciej Derwisz

27-28.06.2022 | Warsztaty komputerowe

Termin: 29-09-2022 do 30-09-2022

Czwartek i piątek w godz. 9:00 - 14:45

Warszawa (stacjonarnie)

29-30.09.2022 | Warsztaty komputerowe

Termin: 01-12-2022 do 02-12-2022

Czwartek i piątek w godz. 9:00 - 14:45

Warszawa (stacjonarnie)

01-02.12.2022 | Warsztaty komputerowe

Skip to content