logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Program Płatnik. Szkolenie od podstaw.

Płatnik. Kurs komputerowy od podstaw. Szkolenie z obsługi najnowszej wersji programu (10.02.002).

Szkolenie: Program Płatnik od podstaw. Warsztatowa forma szkolenia. Komputerowy kurs dla początkujących i średniozaawansowanych. Praktyczna nauka obsługi najnowszej wersji programu. Zgłoszenia, dokumenty rozliczeniowe i korekty w Płatniku.

 

Tytuł kursu: Program Płatnik. Szkolenie od podstaw.

Prowadzący warsztaty: Maciej Derwisz.


Kurs: 2 dni, 12 godzin, zajęcia: 10:00 – 16:00.

Lokalizacja: Katowice, Łódź, Poznań, Warszawa.


Cena: 550 zł netto / 550 zł brutto za osobę (VAT zw.)

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Program Płatnik 10.02.002. Szkolenie komputerowe. Warsztaty od podstaw. Kurs obsługi dla początkujących. Szkolenie w Warszawie.

Dokonywanie zgłoszeń, dokumenty rozliczeniowe, przesyłanie zestawów informacji i korekty w programie Płatnik.

 

Płatnik – Szkolenie od podstaw. Warsztaty komputerowe.


Szkolenie Płatnik. Kurs od podstaw. Polbi - Warszawa.Kompleksowa nauka obsługi programu (wersja: 10.02.002) pod kątem praktycznego wykorzystania w firmie. Zgłoszenia, dokumenty rozliczeniowe i korekty w programie Płatnik. Dokumenty 2019 – ZUS RIA, ZUS RPA, ZUS OSW, skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.


 

▶️ Nowości 2019, bieżące zmiany w Płatniku. W 2019 roku w programie Płatnik (wersja programu: 10.02.002) dodane zostały nowe oświadczenia i raporty ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS RPA oraz  wprowadzono zmiany w zakresie deklaracji ZUS DRA i ZUS ZWUA jak również informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej.

▶️ 2 dni zajęć – 12 godzin wykładowych. Efektywny kurs obsługi programu Płatnik krok po kroku dla osób pragnących nabyć praktyczne umiejętności dokonywania zgłoszeń i rozliczeń ubezpieczonych.

▶️ Warsztaty obsługi programu Płatnik. Praktyczna i kompleksowa wiedza o zasadach sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w programie Płatnik. Praktyczna obsługa rejestru ubezpieczonych w Płatniku, wysyłka dokumentacji do ZUS i ewentualne korekty przesłanej informacji.

▶️ Kurs organizowany nieprzerwanie od kilkunastu lat. Szkolenia z Płatnika prowadzimy od samego początku wdrożenia programu przez ZUS. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu powstał naprawdę bardzo efektywny i skuteczny kurs wysoko oceniany przez naszych klientów.

▶️ Wykładowca – doświadczony, wieloletni praktyk. Od kilkunastu lat szkolenie z Płatnika prowadzi nieprzerwanie ten sam wykładowca, którego doświadczenie, rzetelność i umiejętność przekazywania wiedzy jest podstawą sukcesu rynkowego tego kursu. Wyłącznie praktyka – bez zbędnej teorii.

▶️ Stały nadzór i opieka trenera. Prowadzący zajęcia na bieżąco monitoruje postępy kolejnych etapów prac i wprowadzanie danych do Płatnika, koryguje błędy i objaśnia trudniejsze zagadnienia.

▶️ Płatnik – kurs praktyczny. Uczestnicy szkolenia wykorzystują komputer w trakcie wszystkich prac w Płatniku w wersji 10.02.002. Praktyka dnia codziennego w zakresie symulacji codziennej pracy służb kadrowo-płacowych.


 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA – PŁATNIK OD PODSTAW

 • Pierwsze uruchomienie programu Płatnik
 • Obsługa Rejestru Płatników
 • Wprowadzanie danych, zgłoszenie i wyrejestrowanie ubezpieczonych
 • Zgłoszenie i wyrejestrowania członków rodzin (ubezpieczenia zdrowotne)
 • Obsługa dokumentów rozliczeniowych w Płatniku
 • Dokumenty specjalne ZUS IWA i ZUS ZSWA
 • Wysyłanie dokumentów za pośrednictwem programu Płatnik
 • Tworzenie informacji okresowych i rocznych dla ubezpieczonych
 • Omówienie zmian od 1 stycznia 2019 roku
 • Korekty dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • Płatnik – obsługa techniczna, niektóre problemy

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień dostępny powyżej w zakładce „Program”.


 

Adresaci szkolenia – Płatnik od podstaw

Szkolenie z obsługi programu Płatnik jest adresowane do osób pracujących w działach kadr i płac, pracowników odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń oraz wszystkich pragnących poznać zasady obsługi programu Płatnik oraz dokonywania zgłoszeń i rozliczeń ubezpieczonych z ZUS.

 

Metoda prowadzenia zajęć

Nasze warsztaty, to nie tylko „suche” przedstawienie możliwości technicznych samego programu, ale również rozwiązywanie konkretnych kadrowych czy płatniczych problemów w ramach formularzowej komunikacji z ZUS. W ramach zajęć wypełniamy niemalże wszystkie deklaracje (zgłoszeniowe, rozliczeniowe i specjalne) oraz tworzymy ich korekty w aspekcie typowych błędów popełnianych przez użytkowników programu Płatnik.

 

Płatnik – Szkolenie komputerowe: 2-dni, 12 godzin.

Szkolenia z obsługi programu „PŁATNIK” organizujemy od samego początku wdrożenia programu przez ZUS. Bazując na tak dużym doświadczeniu udało nam się stworzyć bardzo efektywny kurs, który bardzo dobrze przygotowuje uczestników do pracy zawodowej z tym programem. Znajomość obsługi programu „Płatnik” jest niezbędnym elementem w pracy działów kadrowo-płacowych a prawidłowa obsługa program jest w dużej mierze gwarantem zmniejszenia liczby korekt składanych do ZUS. Zawsze szkolimy na najnowszej wersji programu Płatnik.

 

W każdą środę DODATKOWY RABAT 40 ZŁ !

Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.   

Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Stała pomoc trenera

Podczas ćwiczeń komputerowych „Program Płatnik. Szkolenie od podstaw.” trener nadzoruje pracę uczestników szkolenia i jest zawsze do ich dyspozycji. W czasie kursu, osoby biorące w nim udział, mają do dyspozycji laptop z oryginalną wersją oprogramowania.

 

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia wykładowcy

Szkolenie komputerowe z obsługi programu Płatnik jest bardzo efektywne, przeprowadzane przez wykładowcę z wieloletnim stażem i doświadczeniem dydaktycznym, cechującym się przy tym nadzwyczajną cierpliwością, co powoduje, że zdecydowana większość absolwentów jest w bardzo dobrym stopniu przygotowanych do pracy z programem Płatnik.

 

Maciej Derwisz – wykładowca, trener

 

Program  Płatnik – Platforma komunikacji z ZUS


Program Płatnik. Dwustronna komunikacja z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, pobieranie i potwierdzanie danych. Wymiana informacji pomiędzy płatnikiem a ZUS. Zgłoszenia i rozliczenia – weryfikacja dokumentów. Rejestr Płatników – kartoteki płatników składek. Kompleksowy System Informatyczny ZUS.  Informacja miesięczna i informacje roczne ZUS. Kopia bezpieczeństwa, archiwizacja danych. Nowa wersja, nowe funkcje programu Płatnik. Baza informacji zapisanych na kontach płatników i ubezpieczonych w ZUS. Członkowie rodziny – zgłaszanie i wyrejestrowywanie.

 

Płatnik (wersja: 10.02.002) – Deklaracje 2019


Nowe deklaracje, raporty i oświadczenia obowiązujące w 2019 roku:  ZUS OSW – zgłoszenie skrócenia czasu przechowywania dokumentów do ZUS. ZUS RIA – deklaracja imienna. ZUS RPA – zgłoszenie nieoskładkowanych przychodów.

 

Płatnik – Deklaracje zgłoszeniowe (ubezpieczeni)


Deklaracje zgłoszeniowe omawiane na zajęciach z Płatnika: ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej. ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych. ZUS ZIUA – zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczone. ZUS ZCNA – zgłoszenie informacji o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń.

 


Program Płatnik (10.02.002). Szkolenie od podstaw. Kurs komputerowy. Polbi – Warszawa.

Poznaj praktyczne aspekty obsługi programu PŁATNIK oraz dokonywania zgłoszeń i rozliczeń ubezpieczonych z ZUS.

 

Płatnik – Deklaracje zgłoszeniowe (płatnik – firma)


Deklaracje zgłoszeniowe wykorzystywane w Płatniku (wersja 10.02.002) przez pracodawców: ZUS ZFA – zgłoszenie /zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej. ZUS ZPA – zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. ZUS ZAA – adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek. ZUS ZBA – informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek. ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika składek. ZUS ZIPA – zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek.

 

Płatnik – Deklaracje rozliczeniowe


Deklaracje rozliczeniowe składane za pomocą najnowszej wersji programu Płatnik (10.02.002): ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa. ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach. ZUS RSA – imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek. ZUS RZA – imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Płatnik – Dokumenty specjalne


Dokumenty specjalne: ZUSA IWA – informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. ZUS ZSWA – zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

 

Efekty, rezultaty szkolenia – Płatnik od podstaw


Czego nauczysz się na szkoleniu z Płatnika? Podczas ćwiczeń, rozpoczynających się od pierwszego uruchomienia programu Płatnik i prowadzonych aż do tworzenia okresowych i rocznych zestawień i informacji ZUS, uczestnicy szkolenia z pomocą trenera:

Płatnik – Kurs komputerowy, szkolenie od podstaw (funkcje programu). Polbi – Warszawa.poznają najważniejsze funkcje programu Płatnik (najnowsza wersja 10.02.002) i zasady konfiguracji programu pod kątem wymiany informacji z ZUS,

Płatnik – Kurs komputerowy, szkolenie od podstaw (samodzielna praca). Polbi – Warszawa.samodzielnie wykonają wszystkie zadania w oparciu o przykładowe dokumenty (m.in. wprowadzanie płatnika do rejestru, wprowadzanie danych ubezpieczonych, dokonywanie zgłoszeń, rozliczeń i korekt),

Płatnik – Kurs komputerowy, szkolenie od podstaw (dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe). Polbi – Warszawa.nauczą się samodzielnie sporządzać dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe oraz wysyłać je do ZUS,

Płatnik – Kurs komputerowy, szkolenie od podstaw (zestawy dokumentów i wysyłka). Polbi – Warszawa.opanują umiejętność samodzielnego tworzenia zestawów dokumentów i ich wysyłki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

Płatnik – Kurs komputerowy, szkolenie od podstaw (korekta dokumentów). Polbi – Warszawa.nauczą się sporządzać korekty dokumentów zgłoszeniowych i korekt zestawów rozliczeniowych przesłanych do ZUS dokumentów,

Płatnik – Kurs komputerowy, szkolenie od podstaw (okres przechowywania dokumentów). Polbi – Warszawa.poznają zagadnienia związane z nową możliwością skrócenia okresu przechowywania dokumentów (np. listy płac, rachunki).

 

Oceny i opinie uczestników szkolenia – Płatnik od podstaw

Szkolenie - Płatnik. Oceny uczestników kursu. Polbi - Warszawa. Prowadzimy stałą ocenę jakości oferowanych usług. Posiadamy Certyfikatu ISO. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje kursu: Program Płatnik. Szkolenie od podstaw.

➡️ Oceny Szkolenia – Anonimowe ankiety uczestników szkoleń.

 

Organizacja szkolenia

Pierwszego dnia zajęć na kursie obsługi programu Płatnik od godziny 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie zajęć pierwszego i drugiego dnia następuje o godzinie 10-tej.O godzinie 13:00 zapraszamy na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)

Każdy uczestnik kursu poświęconego praktycznej nauce obsługi najnowszej wersji programu Płatnik otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Płatnik od podstaw. Komputerowy kurs obsługi programu w Warszawie - Kontakt z sprawie szkolenia. Polbi - Warszawa.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Płatnik - Szkolenie. Kurs od podstaw. Warsztaty komputerowe. Polbi - Warszawa.

Szkolenia z Płatnika organizujemy od samego początku wdrożenia programu przez ZUS.

 

Omówienie obecnie obowiązującego sposobu komunikacji płatnika (firmy) z ZUS.

 1. Dwustronna wymiana informacji z ZUS w Płatniku w wersji 10.
 2. Potwierdzenia danych płatników i ubezpieczonych – konieczność systemowa.
 3. Nowe aspekty weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w programie Płatnik.
 4. Kompleksowy System Informatyczny ZUS – krótkie przedstawienie programu Płatnik.

 

 1. Obsługa interfejsu użytkownika – podstawowe zasady pracy w programie Płatnik – opis ekranów i okienek oraz zasady obsługi menu głównego i nawigacji w programie.
 2. Obsługa myszką a klawiaturą.
 3. Przyciski skrótów w programie Płatnik.
 4. Przygotowanie programu do pracy z dokumentami – wprowadzanie niezbędnych parametrów wyliczeniowych.
 5. Konfiguracja programu Płatnik – wybrane zagadnienia.

 

 1. Zakładanie kartotek dla płatników składek w Rejestrze Płatników.
 2. Operacje na danych płatnika w Rejestrze Płatników.
 3. Potwierdzenie danych płatnika w ZUS – pobranie danych z ZUS.
 4. Nowe pola automatycznie wypełniane w trakcie komunikacji z ZUS.
 5. Dokumenty ZPA, ZIPA, ZWPA, ZAA, ZBA w programie Płatnik.

 

Wprowadzanie danych ubezpieczonych do bazy programu Płatnik i obsługa dokumentów związanych ze zgłoszeniem i wyrejestrowaniem ubezpieczonych.

 1. Praca w Rejestrze Ubezpieczonych w programie Płatnik.
 2. Wprowadzanie danych ubezpieczonych do Rejestru Ubezpieczonych.
 3. Operacje na danych ubezpieczonych (zmiana nazwiska, PESEL, dokumentów, adresów, itp.).
 4. Aktualizacja danych w Rejestrze Ubezpieczonych w programie Płatnik.
 5. Potwierdzenie danych w ZUS w trakcie dwustronnej wymiany informacji za pomocą programu Płatnik.
 6. Pola związane i automatycznie wypełniane w trakcie przesyłania dokumentów do ZUS – potwierdzenie ich przez ZUS (członkowie rodzin, dane zgłoszeń ubezpieczonych do ZUS, pola adresowe, daty zgonów, itp.).
 7. Korekty danych ubezpieczonych – dokumenty ZIUA i ZUA z opcją korekta/zmiana (zestawy korygujące dotyczące ubezpieczonych, kolejność składania zestawów – opcja programowa, korekty błędnego kodu, korekty błędnych dat, korekty niezrealizowanych umów, korekty składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, itp.).
 8. Wpływ korekty danych ubezpieczonych na Kompleksowy System Informatyczny ZUS.
 9. Wyrejestrowanie ubezpieczonych z ZUS.
 10. Kolejność składania dokumentów w trakcie rejestracji – wyrejestrowania.
 11. Automatyka numeracji wysyłanych dokumentów  w zestawie w nowej wersji programu Płatnik.
 12. Dokumenty ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA.

 

Zgłoszenie i wyrejestrowania członków rodzin ubezpieczonych do i z ubezpieczeń zdrowotnych.

 1. Obsługa formularza ZCNA.
 2. Potwierdzenie danych w ZUS w trakcie dwustronnej wymiany informacji przy przesyłce formularza ZCNA.
 3. Dane członków rodzin widoczne w rejestrze ubezpieczonych.
 4. Wyrejestrowanie pracownika dokumentem ZWUA z automatycznym wyrejestrowaniem członków rodzin z ubezpieczeń zdrowotnych na dokumencie ZCNA (kreator wyrejestrowania członków rodzin – pełna automatyka).
 5. Likwidacja płatnika dokumentem ZWPA a automatyczne wyrejestrowanie ubezpieczonych wraz z członkami rodzin na dokumencie ZCNA.
 6. Dokumenty: ZCNA.

 

 1. Tworzenie osobowych dokumentów rozliczeniowych RCA (składki ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych), RSA (nieobecności, zasiłki, wyrównania), RZA (ubezpieczenia zdrowotne).
 2. Dane rejestru ubezpieczonych a tworzenie dokumentów osobowych RSA, RCA, RZA.
 3. Tworzenie deklaracji miesięcznej DRA w oparciu o deklaracje osobowe RSA, RCA, RZA.
 4. Automatyczne tworzenie dokumentów rozliczeniowych poprzez wykorzystanie kreatora (opcja tworzenia dokumentów rozliczeniowych – automatyczne tworzenie korekt dokumentów rozliczeniowych).
 5. Korygowanie dokumentów rozliczeniowych (korekty składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, korekty zasiłków i nieobecności spowodowanych chorobą, korekty wartości funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych).
 6. Automatyczne tworzenie dokumentów korygujących z wykorzystaniem kreatora.
 7. Zakres weryfikacji dokumentów w oparciu o Kompleksowy System Informatyczny ZUS.
 8. Dokumenty: RCA, RZA, RSA i DRA.

 

Dokumenty specjalne ZUS IWA i ZUS ZSWA oraz okresowa i roczna informacja dla osoby ubezpieczonej.

 1. Zasady tworzenia i terminy przesyłania dokumentów specjalnych za pośrednictwem programu Płatnik.
 2. Prace w warunkach specjalnych i w pracach o szczególnym charakterze.
 3. Wpis prac szczególnych w rejestrze ubezpieczonego.
 4. Współpraca z działem BHP a zakres informacji w dokumencie ZUS IWA,
 5. Tworzenie dokumentu ZUS IWA.
 6. Automatyczne tworzenie dokumentu ZUS ZSWA z wykorzystaniem kreatora.
 7. Dokumenty: IWA i ZSWA oraz informacje okresowe i roczne dla osoby ubezpieczeniowej.

 

 1. Rodzaje wysyłki dokumentów do ZUS.
 2. Tworzenie zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz tworzenie korekt zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
 3. Obsługa dokumentów w zestawach i ich weryfikacja.
 4. Zasady obowiązujące przy tworzeniu zestawów dokumentów oraz lista najczęstszych błędów generowanych przez program w trakcie dołączania i weryfikacji dokumentów w zestawie.
 5. Wysyłka zestawów do ZUS.

 

Okresowa i roczna informacja dla osoby ubezpieczonej.

 

Omówienie zmian wprowadzanych nowymi przepisami od 1 stycznia 2019 roku w związku z wejściem przepisów dotyczących skrócenia przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 1. Prezentacja najnowszej wersji programu Płatnik (10.02.002) i jej nowych funkcjonalności.
 2. Omówienie zmian w zakresie przepisów dotyczących skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 3. Zgłoszenie do ZUS zamiaru skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej na formularzu ZUS OSW – deklaracja pracodawcy zobowiązująca do złożenia raportów ZUS RIA za wszystkich pracowników zatrudnionych w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r.
 4. Zgłoszenie do ZUS raportów imiennych ZUS RIA – zakres danych przedstawionych w tym raporcie będzie umożliwiał ZUS przyznanie świadczeń bez przekazywania dodatkowej dokumentacji ze strony pracodawcy.
 5. Zgłoszenie danych przychodów pracownika do tej pory nie wykazywanych do ZUS na nowym formularzu ZUS RPA – formularz imienny.
 6. Dostosowanie formularzy ZUS DRA i ZUS ZWUA  do nowych przepisów.
 7. Zmiany w zakresie informacji dla osoby ubezpieczonej (miesięcznej i rocznej).

 

Omówienie korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych przesyłanych do ZUS.

 1. Korekty deklaracji zgłoszeniowych ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA, ZUS ZZA.
 2. Korekty deklaracji rozliczeniowych ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA.
 3. Samoczynne korekty danych osoby ubezpieczonej przez ZUS.
 4. Praca na dokumentach pobranych lub wysłanych z/do ZUS w trakcie tworzenia korekt – podstawowe różnice.

 

 1. Wymagania sprzętowe i konfiguracyjne.
 2. Pierwsza instalacja programu.
 3. Wybór bazy danych do pracy (MS Access czy MS SQL Server).
 4. Kreator instalacji.
 5. Tworzenie kopii bezpieczeństwa danych.
 6. Tworzenie baz dla archiwum.
 7. Archiwizacja danych.
 8. Komunikat przy pobieraniu komponentów – błąd kopiowania.
 9. Błędy NUSZKlient, Nupdater.
 10. Błąd losowania adresów.
 11. Komunikat przy pobieraniu komponentów, przy podpisywaniu oświadczenia: „określono nieprawidłowy algorytm”.
 12. Komunikat: Wymagany restart aplikacji po aktualizacji programu i danych płatnika.
 13. Konwersja bazy danych po pobraniu aktualizacji programu.
 14. Przy weryfikacji dokumentów pokazuje się komunikat: „Dokument ma niepotwierdzone dane płatnika w ZUS”. Wszystkie dane płatnika są poprawne. Co należy zrobić, aby ten błąd się nie pojawiał?
 15. Przy weryfikacji dokumentów pokazuje się komunikat: „Dokument ma niepotwierdzone dane ubezpieczonego w ZUS” oraz opis „Dokument nie może być wysłany, ponieważ dane ubezpieczonego nie zostały zidentyfikowane w ZUS”.

 

 


 

Program Płatnik. Szkolenie od podstaw.

Szkolenie 2-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program kursu opracował Maciej Derwisz.

 

Katowice - Centrum miasta

Nasze szkolenia prowadzone w Katowicach organizujemy korzystając z poniższych lokalizacji:

Hotel Katowice – Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice


Centrum Biznesowe „Mickiewicza”– ul. Adama Mickiewicza 15, 40-951 Katowice


Centrum Biznesowe „Opolska” – ul. Opolska 22, 40-084 Katowice


Katowice. Centrum miasta - szkolenia i kursy. Polbi.

Sale wykładowe w samym centrum Katowic w pobliżu dworców autobusowych i kolejowych.


Łódź - Centrum miasta

Sale szkoleniowe w samym centrum Łodzi. Zajęcia prowadzimy zazwyczaj w ŁDK.

Łódzki Dom Kultury (ŁDK), ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź


W Łodzi korzystamy z sal wykładowych znajdujących się w w samym centrum miasta.


Poznań - Centrum miasta

Sale szkoleniowe w samym centrum Poznania. Uczestników szkoleń zazwyczaj zapraszamy na zajęcia do NOT-Poznań lub do Centrum szkoleniowo-konferencyjnego KOCHTEX.

NOT Poznań – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Not Rada w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań


KOCHTEX – Centrum szkoleniowo-konferencyjne, ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań.


Poznań, Centrum miasta. Szkolenia, kursy - Polbi.


Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Maciej Derwisz

Maciej Derwisz – Wykładowca, trener, szkoleniowiec, ekspert.


Maciej Derwisz. Szkolenie i kursy. Polbi - Warszawa.Wykładowca i trener z bogatym doświadczeniem dydaktycznym.

Ekspert w zakresie rachunkowości  rozliczania płac i obsługi programów finansowo-księgowych.

➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Praktyk z bardzo bogatym doświadczeniem dydaktycznym. Ponad 25 lat czynnej nieprzerwanej pracy.

Działalność szkoleniowa obejmuje cykliczne kursy z zakresu:

 • dla głównych księgowych, w aspekcie rachunkowości zarządczej, majątku trwałego i obrotowego, rachunku kosztów i innych,
 • zaawansowane rozliczenia płac (rozliczenia wynagrodzeń, składek i świadczeń ZUS w różnych systemach płacowych) w ramach kursów kadrowo-płacowych,
 • obsługę programów finansowo-księgowych i pokrewnych,
 • obsługę programu „Płatnik” na poziomie podstawowym i zaawansowanym, w tym m. in. w powiązanych układach centrum –  oddziały (setki przeprowadzonych kursów od podstaw oraz bieżące omawianie aktualnych zmian),
 • wykorzystanie programu Excel, głównie w działach finansowych i pokrewnych na poziomie podstawowym i zaawansowanym, ze szczególnym uwzględnieniem logiki i poprawności tworzenia formuł,
 • tworzenie prostych aplikacji usprawniających pracę z wykorzystaniem VBA i VB.NET.

 

Wysokie oceny uczestników szkoleń

Maciej Derwisz posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy i  jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń.

Jak wykładowca ceniony jest za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

Maciej Derwisz współpracuje z firma POLBI od wielu lat.

 

Specjalizacja, realizowane szkolenia


Rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów), sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena), krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja), prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

Maciej Derwisz specjalizuje się głównie w długoterminowych szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej (przeprowadzone setki kursów, w tym również w ramach projektów unijnych).

 

Tematyka prowadzonych szkoleń


Tematyka objęta zakresem realizowanych przez wykładowcę szkoleń:

 • Kurs księgowości – od podstaw.

 • Kurs na głównych księgowych.

 • Kurs kadrowo-płacowy.

 • Program Płatnik – Szkolenie od podstaw.

 • Nowy Płatnik – praktyczne warsztaty przy stanowiskach komputerowych.

 • Zastosowanie Excela w księgowości.

 • Optymalizacja pracy w Excelu.

 • Excel – Poznaj go jeszcze lepiej! Praktyka – kurs dla zaawansowanych.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia, kursy i praktyczne warsztaty prowadzone przez Macieja Derwisza!

Maciej Derwisz - wykładowca i trener.


Maciej Derwisz | ➡️ Więcej o wykładowcy …

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Zapłata za szkolenie: Program Płatnik od podstaw. Polbi – Warszawa. 7 dni na płatność za fakturę.

Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

 

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia (dwudniowe warsztaty komputerowe poświęcone kompleksowej nauce obsługi programu Płatnik – wersja: 10.02.002) zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Program PŁATNIK – Najlepsza cena szkolenia!


Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę warsztatów z zakresu obsługi programu PŁATNIK biorąc pod uwagę:

bogaty, autorski program warsztatów komputerowych z obsługi programu „Płatnik” i ich praktyczny charakter,

wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obsługi i wykorzystania programu „Płatnik”,

poziom szkolenia i zadowolenie uczestników zajęć z udziału w kursie mierzone zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością – (Certyfikat Jakości ISO 9001:2001),

renomę i doświadczenie wykładowcy (kurs prowadzi Maciej Derwisz, który przeprowadził już kilkadziesiąt edycji tego szkolenia),

dogodne miejsce szkolenia (w Warszawie zajęcia prowadzone są vis a vis Dworca Centralnego a w pozostałych lokalizacjach w samych centrach miast),

gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia dotyczącego programu „Płatnik”,

zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN wydawane każdemu uczestnikowi szkolenia,

możliwość korzystania z przygotowanych dodatkowych promocji i ofert specjalnych,

dogodne warunki płatności za szkolenia (płatność po szkoleniu – 7 dni).

 


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – Płatnik od podstaw

Organizacja szkolenia: Program Płatnik. Szkolenie od podstaw. Rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rejestracja uczestników (dzień pierwszy kursu).

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia (dzień pierwszy i drugi).

16:00 – Planowane zakończenie (dzień pierwszy i drugi).

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje 12 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć


Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

 

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia”Program Płatnik. Szkolenie od podstaw.” otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

 


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2019 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2019) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

 

Dofinansowanie – Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Oferta szkolenia Program Płatnik, szkolenie od podstaw w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

 

2-dniowe warsztaty komputerowe „Program Płatnik. Szkolenie od podstaw.” są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!

 

➡️ 21 i 22 października 2019 roku, Warszawa – Oferta szkolenia w BUR.

➡️ 28 i 29 października 2019 roku, Łódź – Oferta szkolenia w BUR.

➡️ 4 i 5 listopada 2019 roku, Katowice – Oferta szkolenia w BUR.

➡️ 21 i 22 listopada 2019 roku, Warszawa – Oferta szkolenia w BUR.

➡️ 25 i 26 listopada 2019 roku, Poznań – Oferta szkolenia w BUR.

 

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

 

Szkolenia zamknięte, wewnętrzne, na zamówienie


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego pozwalające nabyć umiejętność obsługi programu Płatnik w formule zamkniętej prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

Facebook i Twitter


Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum miasta

Termin: 2019-10-21 do 2019-10-22

Warsztaty 2-dni, zajęcia - 10:00-16:00.

Cena dla osoby: 690 zł

Cena dla wielu osób: 610 zł

Łódź - Centrum miasta

Termin: 2019-10-28 do 2019-10-29

Warsztaty 2-dni, zajęcia - 10:00-16:00.

Cena dla osoby: 690 zł

Cena dla wielu osób: 610 zł

Katowice - Centrum miasta

Termin: 2019-11-04 do 2019-11-05

Warsztaty 2-dni, zajęcia - 10:00-16:00.

Cena dla osoby: 690 zł

Cena dla wielu osób: 610 zł

Warszawa - Centrum miasta

Termin: 2019-11-21 do 2019-11-22

Warsztaty 2-dni, zajęcia - 10:00-16:00.

Cena dla osoby: 690 zł

Cena dla wielu osób: 610 zł

Poznań - Centrum miasta

Termin: 2019-11-25 do 2019-11-26

Warsztaty 2-dni, zajęcia - 10:00-16:00.

Cena dla osoby: 690 zł

Cena dla wielu osób: 610 zł