logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Realizacja wymagań wynikających z rozporządzenia o DPD

Jak sobie poradzić z trudnościami w stosowaniu rozporządzenia DPD. Dobra Praktyka Dystrybucyjna - prawidłowa realizacja wymagań.

Szkolenie – Trudności w stosowaniu rozporządzenia o DPD. Prawidłowa realizacja wymagań wynikających z nowych przepisów.

Tytuł: Realizacja wymagań wynikających z rozporządzenia o DPD.

Prowadząca: Anna Lignar.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Realizacja wymagań wynikających z rozporządzenia o DPD. Szkolenie w Warszawie. Dobra Praktyka Dystrybucyjna w hurtowni farmaceutycznej.


 Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu przegląd realizacji zmienionego Rozporządzenia w sprawie wymagań DPD i omówienie obszarów, w których występują trudności dotyczące wprowadzonych zmian, stosowanej metodyki ich wdrażania oraz zasad nadzoru, zwłaszcza w obszarach gdzie znacznie zostały zwiększone wymagania.

Metoda realizacji szkolenia

Na poszczególnych przykładach obszarów, które są problematyczne zostaną omówione najczęściej stwierdzane niezgodności i dobre praktyki zarządzania procesami.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do osób uczestniczących w systemie jakości DPD oraz osób zarządzających procesami w dystrybucji hurtowej. W szczególności zapraszamy osoby pragnące poznać wymagania DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna), przedsiębiorców prowadzący obrót hurtowy produktami leczniczymi, osoby odpowiedzialne za system zarządzania bezpieczeństwem produktów leczniczych, jak również odpowiedzialnych za planowanie audytów, zarządzanie procesem audytu i jego dokumentowaniem oraz realizacją działań następczych.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

Zakres szkolenia

System jakości DPD – procedury i ich zakres. Niezgodności w postępowaniu z odchyleniami, CAPA, zarządzanie ryzykiem. Wymagania dla personelu. Pomieszczenia i sprzęt,  systemy skomputeryzowane, walidacja procesów. Zarządzanie dokumentacją DPD. Kwalifikacja dostawców i odbiorców. Procedury operacyjne magazynu hurtowni farmaceutycznej. Zwroty, reklamacje, produkty wycofane i podejrzane o sfałszowanie – zasady postępowania. Działania zlecane podmiotom zewnętrznym. Audyt wewnętrzny. Wymagania dla procesu transportu.


Koordynator szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia Realizacja wymagań wynikających z rozporządzenia o DPD, Polbi - Warszawa.Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Omówienie najczęstszych niezgodności w postępowaniu z odchyleniami, CAPA, zmianami i zarządzaniu ryzykiem w oparciu o przykłady.

Zasady realizacji wymagań, dobre praktyki w zarządzaniu procesem szkoleń oraz prowadzenia oceny efektywności szkoleń.

Zakres i przykładowa metodologia kwalifikacji pomieszczeń i urządzeń, dokumentowanie.

Omówienie stosowanych metodologii, kryteriów oraz zasad przeprowadzania.

Zasady zarządzania dokumentacją, dobre praktyki dokumentowania i ich zastosowanie w DPD.

Metody nadzoru i weryfikacji, omówienie znaczenia dokumentowania i jego zakresu.

Przegląd wymaganych procedur jakościowych. Omówienie najczęściej występujących niezgodności w procesach przyjmowania dostaw, magazynowania, kompletacji i wydawania, utylizacji i dostarczania produktów.

Omówienie stosowanych zasad realizacji i nadzorowania wykonywanych czynności oraz najczęstszych niezgodności.

Omówienie zasad nadzoru i dokumentowania podejmowanych czynności, zakresu umów jakościowych oraz najczęstszych niezgodności w zakresie działań zlecanych.

Praktyczne zasady planowania audytów, zarządzania procesem audytu, dokumentowania oraz realizacji działań następczych.

Omówienie najczęściej stosowanych procedur i środków kontrolnych, najtrudniejsze elementy realizacji wymagań i najczęściej stwierdzane niezgodności.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Anna Lignar

Anna Lignar – Współpracuje w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.


Anna Lignar - Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.

Farmaceutka. Praktyk w dziedzinie dystrybucji hurtowej, pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej, odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości. Certyfikowany Audytor Wiodący ISO oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością. Więcej o wykładowcy …


Wykształcenie

Anna Lignar jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiada specjalizację pierwszego stopnia z farmacji aptecznej.

Doświadczenie w zakresie szkoleń

Przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD/GDP) w hurtowni farmaceutycznej, audytu, projektowania i wdrażanie systemów jakości oraz zarządzania ryzykiem w jakości w dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Annę Lignar!

Anna Lignar – wysokie oceny uczestników szkoleń

Jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

Anna Lignar – Więcej o wykładowcy.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto.

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Potwierdzenie odbycia delegacji, wyjazdu szkoleniowego

Na prośbę uczestników szkoleń potwierdzamy, stemplujemy pieczątką firmy i parafujemy dokumenty niezbędne do rozliczenia delegacji pracowniczych związanych z wyjazdami szkoleniowymi.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.