logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Reprezentacja i reklama w aspekcie podatkowym

Wydatki na reprezentację i reklamę, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych (PIT i CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT).

Szkolenie - Reprezentacja i reklama. Polbi - Warszawa.Szkolenie – Reprezentacja i reklama. Pojęcia, definicje i różnice. Materiały reklamowe, próbki, sponsoring, sprzedaż premiowa, rabaty. Zasady dokumentowania wydatków, koszty podatkowe, stosowanie zwolnień podatkowych.

 

Tytuł: Reprezentacja i reklama w aspekcie podatkowym.

Prowadzący: Tomasz Wojewoda.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia – 10:00-16:00.

Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto osobę*).


*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

☑️ Podatki CIT, PIT i VAT. Wydatki na reprezentację i reklamę w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług.

☑️ Świadczenia na rzecz pracowników. Zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów u pracodawcy oraz ustalanie przychodów pracowników.

☑️ Samochody służbowe. Wykorzystywanie przez pracowników samochodów służbowych do prywatnych celów.

 


Szkolenie - Reprezentacja i reklama w aspekcie podatkowym. Prowadzi Tomasz Wojewoda. Polbi - Warszawa.

Reprezentacja i reklama, sponsoring. Szkolenie omawiające całokształt działań o charakterze marketingowy na gruncie podatkowym (PIT, CIT i VAT).


 

Cel szkolenia

Szkolenie dotyczy skomplikowanej tematyki reprezentacji i reklamy w ujęciu podatkowym. Ze względu na nieprecyzyjne definicje, liczne i sprzeczne interpretacje podatkowe oraz orzecznictwo sądowe kwestia ta powoduje kłopoty w prawidłowym stosowaniu przepisów.

Omawiając wybrane zagadnienia podatkowe z zakresu reklamy, wydatków na reprezentację i sponsoring, kwestie sprzedaży premiowej i rabatów, nieodpłatnych świadczeń czy świadczeń dla pracowników prowadzący zajęcia zapozna uczestników szkolenia z całokształtem działań o charakterze marketingowym na gruncie podatku VAT oraz podatków dochodowych – PIT i CIT.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie poświęcone problematyce reprezentacji i reklamie na gruncie podatków PIT, CIT i VAT adresowane jest do:

➡️ księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych,

➡️ osób odpowiedzialnych za dokonywanie rozliczeń kosztów i świadczeń na rzecz pracowników,

➡️ właścicieli i pracowników biur rachunkowych,

➡️ właścicieli firm, dyrektorów finansowych i doradców podatkowych,

➡️ wszystkich osób zainteresowanych  tematyką podatków PIT, CIT i VAT w aspekcie wydatków ponoszonych na reprezentację i reklamę.

 

W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł !

Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w godzinach 10-12.   

Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Rezultaty szkolenia


Uczestnicy zajęć z zakresu reprezentacji i reklamy:

Szkolenie: Reprezentacja i reklama w aspekcie podatkowym – przepisy podatkowe. Polbi – Warszawa.zapoznają się z przepisami regulującymi zakres wydatków na reprezentacje i reklamę zawartymi w przepisach podatkowych (PIT, CIT i VAT),

Szkolenie: Reprezentacja i reklama w aspekcie podatkowym – wiedza uczestników zajęć. Polbi – Warszawa.nabędą i uporządkują wiedzę dotyczącą prawidłowego ewidencjonowania, rozliczania i opodatkowania wydatków związanych z kosztami reprezentacji i reklamy,

Szkolenie: Reprezentacja i reklama w aspekcie podatkowym – praktyczne umiejętności. Polbi – Warszawa.zdobędą praktyczną umiejętność przewidywania skutków podatkowych wynikających z ponoszenia wydatków na reklamę, reprezentację, sponsoring itp.,

Szkolenie: Reprezentacja i reklama w aspekcie podatkowym – ocena poziomu wiedzy. Polbi – Warszawa.przekonają się o poziomie swojej wiedzy i umiejętności w obszarze dokonywania rozliczeń firmowych i pracowniczych w aspekcie podatkowym.

Wiedza uzyskana podczas szkolenia pozwoli również na unikniecie ryzyka powstania zaległości podatkowych i związanych z nimi kosztami odsetek od zaległości podatkowych oraz zminimalizuje ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej za ewentualne błędy dotyczące rozliczeń podatkowych związanych z wydatkami na reprezentację i reklamę.

 

Tomasz Wojewoda – wykładowca, trener

 

Zakres szkolenia

Omawiana na szkoleniu tematyka dotyczy wydatków na reprezentację i reklamę, sponsoring oraz kosztów udziału w targach i imprezach, świadczeń na rzecz pracowników, wydatków związanych ze spotkaniami i wyjazdami integracyjnymi czy szkoleniami pracowników z punktu widzenia kosztów uzyskania przychodu w przypadku podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT i CIT).  Poruszone zostaną kwestie świadczenia usług lub przekazania i zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy,  zasady dokumentowania świadczeń nieodpłatnych i moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług – VAT.

 

Metoda prowadzenia zajęć

Wykłady i ćwiczenia na szkoleniu „Reprezentacja i reklama w aspekcie podatkowym” prowadzone są w oparciu o autorskie programy i prezentację praktycznych przykładów.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)

Każdy uczestnik zajęć dotyczących zagadnień reprezentacji, reklamy i sponsoringu  w aspekcie podatkowym otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

 

Organizacja szkolenia

O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie szkolenia następuje o godzinie 10-tej. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT. Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni. Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem. Zobacz szczegółowe informacje dotyczące płatności.

 

Opinie i oceny uczestników szkoleń podatkowych

Prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług szkoleniowych (ankiety poszkoleniowe). Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń z zakresu podatków. Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Kontakt w sprawie szkolenia

Szkolenie: Reprezentacja i reklama - aspekt podatkowy. Kontakt z koordynatorem kursu. Polbi – Warszawa.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Elementy rozróżniające reklamę od reprezentacji.

Zasady rozliczania na gruncie podatków dochodowych, przypadki kiedy mogą stanowić koszty podatkowe np.:

 • upominki dla kontrahentów,
 • wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń,
 • poczęstunki dla kontrahentów,
 • wydatki na dekoracje biura,
 • hotele dla kontrahentów, taksówki, bilety itp.,
 • organizowanie imprez jubileuszowych, okolicznościowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • kartki świąteczne itp.

Obowiązek składania deklaracji PIT-8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji.

Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę np.:

 • organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym,
 • reklama a marketing – skutki podatkowe rozróżnienia,
 • upominki reklamowe, tablice reklamowe, degustacje, plakaty, udział w konferencjach itp. – zasady rozliczeń podatkowych,
 • temporalne zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę,
 • dystrybuowanie materiałów reklamowych, standy, katalogi, wzorniki itp.
 • reklama publiczna i niepubliczna – jednolite traktowanie na gruncie podatkowym itp.

Sponsoring oraz udział w targach i imprezach reklamowych:

 • zasady dokumentowania i zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów,
 • rozliczanie sponsoringu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług,
 • środki trwałe i wyposażenie przekazane nieodpłatnie nabywcom towarów bądź usług skutki podatkowe,
 • udział w targach i imprezach reklamowych – zasady rozliczeń podatkowych.

Sprzedaż premiowa w aspekcie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz ustawy o grach hazardowych:

 • wydatki na organizację sprzedaży premiowej, nagrody w organizowanych przez sprzedawcę bądź producenta konkursach i losowaniach – zasady zaliczania poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów,
 • zasady opodatkowania podatkiem dochodowym zwycięzców konkursów i promocji otrzymujących nagrody związane ze sprzedażą premiową, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • przypadki, w których organizator sprzedaży premiowej pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • zasady rozliczania sprzedaży premiowej na gruncie VAT (możliwość potrącenia podatku naliczonego, przypadki gdy nie powstaje obowiązek uiszczenia podatku należnego itp.),
 • rabaty naturalne – zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług,
 • sprzedaż premiowa – skutki na gruncie ustawy o grach hazardowych.

Sprzedaż towarów i usług za cenę symboliczną (1 zł lub 1 gr) – skutki w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych.

Świadczenia na rzecz pracowników, zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów u pracodawcy, ustalanie przychodów pracowników, zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych np.:

 • wydatki pracodawcy na: prezenty, nagrody, paczki świąteczne, bony towarowe, bony obiadowe, posiłki i napoje dla pracowników, opiekę medyczną, zakup ubrań dla pracowników, zapomogi pieniężne i rzeczowe, fundowanie wycieczek, wynajem lokali mieszkalnych, używanie służbowych telefonów do prywatnych celów pracowników itp.
 • wydatki na rzecz pracowników nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników – zasady ustalania przychodów pracownikom oraz stosowania zwolnienia z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych, rozliczenia na gruncie podatku VAT.

Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów oraz zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych kwot zwracanych pracownikom z tytułu uczęszczania dzieci pracowników do przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych, wynajęcie dziennego opiekuna itp.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 roku  i jego korzystne skutki w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od pracodawcy (Sygn. akt K 7/13 – Sentencja została ogłoszona dnia 18 lipca 2014 r. w Dz. U. poz. 947).

Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – warunki zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozliczanie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Podatek od towarów i usług należny i naliczony – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów.

Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w aspekcie podatku od towarów i usług np.:

 • zasady rozliczania VAT – u należnego w przypadku świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy,
 • upominki i nagrody dla kontrahentów,
 • zakup usług obcych na potrzeby reprezentacji i reklamy – najkorzystniejsze metody rozliczeń podatkowych,
 • przekazanie a zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy – różnice w rozliczeniach podatkowych,
 • poczęstunki dla kontrahentów (usługi cateringowe, posiłki, napoje itp.),
 • użyczenie składników majątku kontrahentom – zasady rozliczeń podatkowych,
 • zasady ustalania podstawy opodatkowania,
 • import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów o charakterze reklamowym,
 • towarów otrzymanych w drodze darowizny itp.,
 • przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice RP – kontrahentom z krajów UE i z krajów trzecich,
 • zasady ewidencjonowania czynności nieodpłatnych w kasie rejestrującej.

Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Prezenty o małej wartości, próbki oraz drukowane materiały reklamowe i informacyjne – zasady rozliczeń na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Zasady dokumentowania świadczeń nieodpłatnych na gruncie podatku VAT i moment powstania obowiązku podatkowego.

Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – możliwość potrącenia VAT naliczonego (np. wydatki na zakup alkoholu, darowizny, nieodpłatne świadczenia itp.).

Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatku od towarów i usług np.:

 • czynności podlegające opodatkowaniu VAT-em,
 • poczęstunki dla pracowników – zasady opodatkowania,
 • świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.) – przypadki kiedy nie podlegają opodatkowaniu VAT-em,
 • zakup usług obcych na potrzeby osobiste pracowników,
 • świadczenia sfinansowane ze środków ZFŚS,
 • zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku dokonywania świadczeń na rzecz pracowników,
 • zasady ewidencjonowania świadczeń na rzecz pracowników w kasie rejestrującej.

Zakup okularów korekcyjnych dla pracowników – zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Przypadki, w których świadczenia na rzecz pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT-em.

Pozostałe zagadnienia związane z problematyką wydatków ponoszonych na reprezentacje i reklamę.

Panel dyskusyjny – Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu wydatków na reprezentację i reklamę oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Tomasz Wojewoda

Tomasz Wojewoda – Współpracuje w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.

 

Tomasz Wojewoda – wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Polbi - Warszawa.

Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej jako wykładowca przeprowadził kilka tysięcy szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).

 

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty, które  prowadzi Tomasza Wojewoda!

Tomasz Wojewoda - szkolenia i wykłady. Ekspert podatkowy. Współpracownik Polbi.

 

Tomasz Wojewoda – wysokie oceny uczestników szkoleń


Jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 


 

Tomasz Wojewoda – Więcej o wykładowcy…

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Odroczony termin płatności za szkolenie: Reprezentacja i reklama w aspekcie podatkowym. Polbi – Warszawa. 7 dni na płatność za fakturę.

Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

 

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?

Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia - Reprezentacja i reklama w aspekcie podatkowym. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie dotyczące problematyki reprezentacji i reklamy w aspekcie podatkowym obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2019 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2019) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …

 


Oferta szkolenia - Reprezentacja i reklama w aspekcie podatkowym w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Reprezentacja i reklama w aspekcie podatkowym”, w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

 

Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.