logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Składki ZUS 2019 – Praktyka i problemy

Szkolenie prowadzone przez Andrzeja Radzisława. W programie: opłacanie składek ZUS za prowadzących działalność gospodarczą, składki za pracowników i zleceniobiorców, uznawania umowy zlecenia za umowę o pracę, nowe obowiązki przechowywania dokumentacji, składki na FP i FGŚP, rozliczenia z ZUS.

Szkolenie: Składki ZUS 2019 - Praktyka i problemy. Andrzej Radzisław. Szkolenie – Składki ZUS 2019. Prawidłowe rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – praktyka i problemy. Tytuły do podlegania ubezpieczeniom społecznym. Praktyczny kurs dla płatników składek ZUS opłacanych za pracowników i zleceniobiorców. Zajęcia prowadzi Andrzej Radzisław.

 

Tytuł: Składki ZUS 2019 – Praktyka i problemy.

Wykładowca: Andrzej Radzisław.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brut0 z osobę.*)

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

  NOWE OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Obowiązki i terminy złożenia raportów informacyjnych. 

  SKŁADKI ZA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ. Zasady prawidłowego ustalania podstawę wymiaru składek ZUS w 2019 roku.

  SKŁADKI ZA PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW. Umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa o dzieło). Nowa definicja płatnika składek.

  UZNANIE UMOWY ZLECENIA ZA UMOWĘ O PRACĘ. Konsekwencje w zakresie rozliczeń z ZUS.

  UMOWA O DZIEŁO – ZASADY ZAWIERANIA. Stanowisko ZUS, aktualne orzecznictwo sądowego i analiza przypadków.

  SKŁADKI NA FP I FGŚP w 2019 ROKU. Zmiana w opłacaniu, nowa definicja pracownika.

  ROZLICZENIA Z ZUS 2019.  Zasady rozliczania wpłat, składanie dokumentów, zwroty nadpłaconych składek, obniżanie składki zdrowotnej, korekty dokumentów.

 


Szkolenie: Składki ZUS 2019 - Praktyka i problemy. Kurs w Warszawie prowadzi Andrzej Radzisław.

Składki ZUS 2019 – Praktyka i problemy. Szkolenie prowadzone przez Andrzeja Radzisława – eksperta ZUS. Organizator: Polbi – Warszawa.


 

Wprowadzenie

Szkolenie omawiające składki ZUS 2019 ma na celu przedstawienie zasad dotyczących opłacania składek ZUS na ubezpieczenia społeczne za osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz zasady odprowadzania składek pod kątem zawieranych umów o pracę i umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem najnowszych zmian i interpretacji oraz ich konsekwencji dla płatników składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Cel szkolenia – Składki ZUS 2019

Szkolenia ma zapoznać słuchaczy z obowiązkami płatników składek ZUS po zmianach przepisów oraz nowymi regulacjami w zakresie przekazywania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Adresaci szkolenia

Szkolenia omawiające praktykę i problemy dotyczące rozliczania składki ZUS w 2019 roku kierowane jest do:

☑️  specjalistów działów kadr i płac,

☑️  pracowników działów księgowości,

☑️  właścicieli i personelu biur rachunkowych,

☑️  osób odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za rozliczanie wynagrodzeń i zawieranie umów cywilnoprawnych,

☑️  osób prowadzących działalność gospodarczą i dokonujących rozliczeń z ZUS z tytułu składek.

 

W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł !

Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.   

Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Metoda szkolenia

Szkolenie dotyczące praktyki i problemów związanych ze składkami ZUS w 2019 roku  prowadzone jest na podstawie praktycznych przykładów. Na zajęciach omówione zostaną problemy wynikające ze stosowania przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz udzielone zostaną praktyczne wskazówki.

Zakres szkolenia

Na szkoleniu omawiamy zasady i terminy rozliczania oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. Na zajęciach poruszone zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące opłacania składek ZUS za pracowników, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych (zlecenia i o dzieło) a także tematyka nowych obowiązków płatników wynikających ze skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia „Składki ZUS 2019 – Praktyka i problemy” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)

Każdy uczestnik szkolenia poświęconego opłacaniu składek ZUS w 2019 roku  otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

 


Korzyści, rezultaty szkolenia

☑️  Zapoznanie osób biorących w szkoleniu z nowymi obowiązkami płatnika wynikającymi ze skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz terminami składania raportów informacyjnych do ZUS.

☑️  Usystematyzowanie przez uczestników szkolenia wiedzy dotyczącej opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz odprowadzania składek z tytułu zawieranych umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

☑️  Zdobycie umiejętności dokonywania prawidłowych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w tym: ustalanie podstawy wymiaru składek, rozliczanie wpłat, składanie dokumentów, dokonywanie zwrotów nadpłaconych składek ZUS, korekty dokumentów.

☑️  Omówienie najnowszych zmian przepisów, interpretacji ZUS oraz orzecznictwa sądowego i wskazanie ich konsekwencji dla płatników składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

☑️  Uzyskanie praktycznych wskazówek, które mogą być pomocne w bieżącej pracy, osobom odpowiedzialnym za sporządzenie deklaracji i opłacanie składek ZUS, ustalającym prawo oraz naliczającym podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

☑️ Uczestnik szkolenia otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

 

Opinie uczestników szkolenia

Prowadzimy stałą ocenę jakości oferowanych szkoleń. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje kursów i warsztatów z zakresu prawa pracy i rozliczeń ZUS, w tym zajęcia prowadzone przez Andrzeja Radzisława. Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Korzyści ze szkolenia dla firm

Dzięki udziałowi w szkoleniu pt. „Składki ZUS 2019 – Praktyka i problemy” pracownik firmy zdobędzie wiedzę i umiejętności, które będzie mógł wykorzystać w pracy dokonując rozliczeń wynagrodzeń i opłacając składki ZUS jak również będzie prawidłowo dokumentować te czynności.

 

Najlepsza cena szkolenia

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę szkolenia dotyczącego składek ZUS biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,
 • renomę wykładowcy (szkolenie prowadzi Andrzej Radzisław),
 • dogodne miejsce szkolenia w samym centrum Warszawy,
 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,
 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,
 • możliwość korzystania z przygotowanych promocji i ofert specjalnych.

 


Kontakt w sprawie szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia - Składki ZUS 2019 - Praktyka i problemy. Polbi - Warszawa.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Składki ZUS 2019 - Szkolenie: Praktyka i problemy. Polbi - Warszawa.

 

Nowe obowiązki płatników składek wobec ZUS związane ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji po zmianie przepisów od 1 stycznia 2019 roku.

 1. Zasady składania nowego raportu ZUS RPA (m.in. wykazywanie „13”, dodatków stażowych za okres choroby).
 2. Nowy raport ZUS RIA – kiedy musi być składany?

Zmiany dotyczące opłacania składek ZUS przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą obowiązującą w 2019 roku?

 1. Definicja pracownika w ustawie systemowej.
 2. Umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS.
 3. Umowa cywilnoprawna z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim.
 4. Umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy – obowiązki pracodawcy.
 5. Definicja pracodawcy. Umowy w ramach grupy kapitałowej.
 6. Umowa na rzecz pracodawcy wykonywana w ramach działalności – zagrożenia dla pracodawcy.
 7. Przychody zwolnione od składek – analiza interpretacji ZUS.
 8. Odszkodowania za nierówne traktowanie, mobbing, a składki ZUS, zapewnienie mieszkania, abonamenty medyczne.
 9. Rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy.
 10. Wynagrodzenie po zmarłym pracowniku, a rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.
 1. Stawka wynagrodzenia godzinowego, a rozliczenia z ZUS-em.
 2. Sposoby potwierdzania liczby godziny – zapisy praktyczne.
 3. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy – konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem.
 4. Opłacanie składek za zleceniobiorcę, który jednocześnie jest pracownikiem, wykonuje inną umowę zlecenia prowadzi działalność gospodarczą, jest członkiem Rady Nadzorczej, ma ustalone prawo do emerytury lub renty – jakich żądać dokumentów?
 5. Przychody zleceniobiorców zwolnione od składek.
 6. Wynagrodzenie wypłacane po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia – zasady postępowania.
 7. Umowa z uczniem lub studentem do kiedy nie naliczamy składek.
 8. Nadpłata (niedopłata) składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę – jak rozliczyć się z ubezpieczonym?
 1. Osoby przebywające na urlopach wychowawczych.
 2. Osoby pobierające zasiłki macierzyńskie.
 3. Kontrakt menadżerski – kiedy jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń, a kiedy może być wykonywany w ramach prowadzonej działalności?
 1. Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę w zakresie rozliczeń z ZUS.
 2. Różnice pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenia (umową o świadczenie usług).
 3. Jakie zapisy wprowadzić do umowy zlecenia, a jakich unikać?
 4. Korekta dokumentów związana z wyrokiem sądu uznającym zlecenie za pracę.
 5. Uprawnienia ZUS-u do kwestionowania umów cywilnoprawnych i umów o pracę.

Umowa o dzieło – kiedy można ją zawrzeć? Jakie prace są dopuszczana w świetle aktualnego stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego? Analiza przypadków.

 1. Jakie zapisy wprowadzić do umowy o dzieło, a jakich unikać aby umowa nie była kwestionowana przez ZUS?
 2. Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia – rozliczenia z ubezpieczonym i z ZUS-em.
 3. Kiedy płatnik składek ZUS może wystąpić o zwrot składek do ubezpieczonego – jak to skutecznie zrobić?
 4. Konsekwencje sfinansowania składek za ubezpieczonego w zakresie podatkowym i w zakresie rozliczeń z ZUS-em.

Składki na ubezpieczenia społeczne za członków zarządu i członków  Rad Nadzorczych oraz zasady rozliczania wynagrodzeń członków komisji gminnych.

Składki na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

 1. Kiedy składki nie są opłacane?
 2. Zmiana w sprawie opłacania składek na FGŚP – nowa definicja pracownika.
 1. Zasady rozliczania wpłat – na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z ZUS.
 2. Dokumenty składane do ZUS-u.
 3. Złożenie przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia konsekwencje w rozliczeniach z ZUS-em.
 4. Jak rozliczyć się z ubezpieczonym i zwrócić mu nadpłacone składki?
 5. Dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia sposób postępowania.
 6. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT/PDOF).
 7. Przedawnienie należności a obowiązek złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS.
 8. Kiedy warto wystąpić do ZUS o interpretację?

Konsekwencje wprowadzenia przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) na obowiązki płatników związane z opłacaniem składek ZUS.

Czas na pytania indywidualne uczestników szkolenia z zakresu naliczania i opłacania składek ZUS oraz zasad prawidłowych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w 2019 roku a także wyjaśnienia oraz rady i sugestie wykładowcy.


Szkolenie organizowane w Warszawie: Składki ZUS 2019 - Praktyka i problemy.


Składki ZUS 2019 – Praktyka i problemy. Szkolenie 1-dniowe. Program opracował Andrzej Radzisław.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Andrzej Radzisław

Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec, radca prawny, specjalista i ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Andrzej Radzisław - Wykładowca i ekspert ZUS. Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych. Ceniona postać na rynku szkoleń dla służb kadrowych i płacowych. Współpracownik Polbi.

Andrzej Radzisław – Radca Prawny. Były pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor licznych publikacji. Znany i ceniony wykładowca na rynku szkoleń. Stały współpracownik firmy Polbi.

Więcej o wykładowcy.


Andrzej Radzisław – Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych

Przez wiele lat zatrudniony w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Brał udział w opiniowaniu aktów prawnych, analizował wydawane interpretacje ZUS. Kontrolował jednostki terenowe ZUS w zakresie wydawania decyzji.


Wykładowca, trener, uczestnik kongresów i sympozjów

Trener z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo-płacowych również dla pracowników Oddziałów ZUS. Posiada bogatą praktykę w przeprowadzaniu szkoleń. Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych. Uczestniczy w kongresach i sympozjach związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.


Andrzej Radzisław - Wykładowca. Szkolenia, Polbi, Warszawa.


Andrzej Radzisław

Zobacz pełne dossier wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura za szkolenie: Składki ZUS 2019 - Praktyka i problemy. Polbi - Warszawa.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – Składki ZUS 2019

Organizacja szkolenia: Składki ZUS 2019 - Praktyka i problemy. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Ramowy plan szkolenia

1. Część pierwsza szkolenia 10:00-11:30
2. Przerwa 11:30-11:45
3. Część druga szkolenia 11:45-13:00
4. Przerwa obiadowa 13:00-13:30
5. Część trzecia szkolenia 13:30-15:00
6. Przerwa 15:00-15:15
7. Część czwarta szkolenia 15:15-16:00

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019…

 

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Oferta szkolenia pt. "Składki ZUS 2019 - Praktyka i problemy" w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Składki ZUS 2019 – Praktyka i problemy” w Bazie Usług Rozwojowych – BUR prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.