logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Statystyka medyczna i archiwum w podmiocie leczniczym

Co nowego wynika z nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta? Zakończenie okresu rozliczeniowego.

Statystyka medyczna i archiwum w podmiocie leczniczym. Szkolenie omawiające obowiązki wynikające z przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Formularze statystyczne, zbieranie informacji do sprawozdań, zasady przechowywania dokumentacji. Zakończenie okresu rozliczeniowego.

Nowe przepisy. Podczas szkolenia zostaną omówione najnowsze wymagania wynikające z ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r. poz. 932).

Tytuł: Statystyka medyczna i archiwum w podmiocie medycznym

Prowadzące: Elżbieta Morawska, Beata Walewska


Szkolenie: 1 dzień zajęć, 5 godzin, zajęcia: 10:00-15:00.

Szkolenie - Statystyka medyczna i archiwum w podmiocie medycznym.


Szkolenie przewidziane dla osób zajmujących się przygotowaniem sprawozdań statystycznych i prowadzących archiwum w podmiocie leczniczym.

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane z całą sprawozdawczością miesięczną, kwartalną i roczna jak też sposoby zbierania danych do sprawozdań. Zagadnienia z zakresu uprawnień do leczenia oraz zgód na leczenie.

Adresaci szkolenia

Szkolenie pt. „Statystyka medyczna i archiwum w podmiocie medycznym” skierowanej jest do pracowników Działów Statystyki i archiwum w podmiocie leczniczym.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu omówienie przepisów dotyczących statystyki i prowadzenia archiwum  w podmiocie leczniczym. Podczas zajęć omówione zostaną ogólne zasady prowadzenia i dokumentacji udzielania świadczeń. Uczestnicy zapoznają się z przepisami dotyczącymi udzielania świadczeń medycznych i archiwizowania dokumentów oraz praktycznymi radami jak prowadzić sprawozdawczość tak by koniec roku nie stanowił problemu.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu, ćwiczeń i dyskusji. Uczestnicy mogą skorzystać z praktycznych rad i sugestii wykładowców będący praktykami, na co dzień prowadzących pełną statystykę medyczną, archiwum i współpracujących z NFZ.


Statystyka medyczna i archiwum w podmiocie leczniczym. Szkolenie, Polbi – Warszawa.


Efekty, rezultaty szkolenia

Statystyka medyczna i archiwum w podmiocie leczniczym – Szkolenie, Polbi.Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy dotyczące statystyki udzielanych świadczeń medycznych oraz prowadzenia elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).

Statystyka medyczna i archiwum w podmiocie leczniczym – Szkolenie, Polbi.Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z regulacjami prawnymi dotyczącymi archiwizowania dokumentów i prowadzenia archiwum w podmiocie leczniczym.

Statystyka medyczna i archiwum w podmiocie leczniczym – Szkolenie, Polbi.Na szkoleniu wykładowcy zaprezentują praktyczne zagadnienia związane z sprawozdawczością miesięczną oraz sprawozdawczością kwartalną i roczna prowadzoną w podmiocie leczniczym.

Statystyka medyczna i archiwum w podmiocie leczniczym – Szkolenie, Polbi.Udział w szkoleniu pozwoli poznać sposoby zbierania danych do sprawozdań związanych ze statystyką medyczną.

Statystyka medyczna i archiwum w podmiocie leczniczym – Szkolenie, Polbi.Uczestnikom szkolenia udzielone zostaną praktyczne rady, jak poprawnie prowadzić sprawozdawczość medyczną i prawidłowo zorganizować archiwum.


Kontakt w sprawie szkolenia

Kontakt z koordynatorem. Szkolenie: Statystyka medyczna i prowadzenie archiwum w podmiocie medycznym. Kurs prowadzą - Elżbieta Morawska, Beata Walewska .Warszawa - Polbi.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88

szkolenia@polbi.pl

Program

Metody zbierania danych potrzebnych do wykonania sprawozdań obowiązujących w podmiotach leczniczych.

Skutki zmian ustawy o świadczeniach medycznych w zakresie weryfikacji uprawnień do świadczeń i dokumentowania tych uprawnień.

Przewidywane skutki wejścia w życie i stosowania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Beata Walewska

Praktyk, ekspert, specjalista, prowadząca szkolenia.

Pracownik działu organizacji wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Elżbieta Morawska

 

Praktyk, ekspert, specjalista, prowadząca szkolenia.


Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.

Elżbieta Morawska prowadzi szkolenia m.in. z zakresu obsługi i dokumentacji pacjenta, roli koordynatora leczenia onkologicznego i karty diagnostyki i leczenia onkologicznego DiLO, obiegu dokumentacji w podmiocie leczniczym, prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, organizacji archiwum.

Elżbieta Morawska to wykładowca doskonale oceniany przez uczestników naszych szkoleń.

Odroczony termin płatności - 7 dni na płatność za fakturę za szkolenie: Statystyka medyczna i archiwum w podmiocie medycznym. Polbi – Warszawa.7-dniowy termin płatności!

Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

Za fakturę można zapłacić po zajęciach.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2019 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2019) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

Wyraź swoją opinię o szkoleniu

Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości naszych szkoleń chętnie skorzystamy z Państwa uwag i sugestii. Wystaw ocenę naszym zajęciom wypełniając anonimową ankietę. Ankieta – Ocena szkolenia.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.