logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Symfonia Finanse i Księgowość (FK) od podstaw.

Warsztaty komputerowe. Nauka obsługi programu Symfonia Finanse i Księgowość. Ćwiczenia w księgowaniu dokumentów od podstaw. Praktyczna ewidencja zdarzeń gospodarczych dla początkujących.

Szkolenie – Symfonia od podstaw. Warsztaty dla początkujących. Kurs komputerowy.

Temat: Symfonia Finanse i Księgowość (FK) od podstaw.

Prowadzący szkolenie: Maciej Derwisz.

Kurs komputerowy: 2 dni, 14 godzin, zajęcia – 9:30-16:00.

Kurs - Symfonia. Szkolenie w Warszawie. Nauka obsługi programu od podstaw.


Opis szkolenia

Kurs „Symfonia F-K” to szkolenie nastawione na praktyczną naukę obsługi programu Symfonia, samodzielną pracę przy komputerze i wykorzystywanie w trakcie zajęć omawianych funkcji i opcji systemu komputerowego Symfonia z obszaru FK. Podczas zajęć z zakresu obsługi programu Symfonia i Finanse symulowane są czynności odzwierciedlające rzeczywistą pracę zawodową w realnej firmie w oparciu o przygotowane dokumenty księgowe.

Cel szkolenia – Symfonia Finanse i Księgowość

Szkolenie ma za zadanie przygotowanie do pracy zawodowej w zakresie swobodnej obsługi programu Symfonia. Kurs prowadzony jest „od podstaw do zaawansowanych narzędzi systemu”. Zajęcia adresowany są do osób rozpoczynających pracę z systemem Symfonia. Kurs obejmuje również zaawansowane funkcje i rzadziej stosowane opcje programu Symfonia.

„Symfonia Finanse i Księgowość Premium” jest najpopularniejszym programem finansowo-księgowym na rynku oprogramowania tego typu w Polsce. Wystarczy zajrzeć do dowolnych ogłoszeń o pracę by znaleźć tam anonsy „do księgowości z Symfonią …”.

 Praktyczna forma nauki na kursie „Symfonia F-K”

My pokazujemy co potrafi Symfonia, Ty zakładasz konta i wprowadzasz dane oraz tworzysz zestawienia, poznając przydatne funkcje programu.

W trakcie kursu uczestnicy pracują w oparciu o skrypt z typowymi dokumentami księgowymi, co oznacza, że można na bieżąco odnieść przyswajane wiadomości dotyczące obsługi  systemy FK Symfonia do praktyki dnia codziennego. To znacznie poprawia zrozumienie działania tego popularnego i skądinąd bardzo dobrego programu powszechnie wykorzystywanego w działach księgowości.

Zakres kursu – Symfonia (FK) od podstaw

Warsztaty zapoznają z obsługą programu począwszy od budowania zakładowego planu kont i łatwego księgowania dokumentów poprzez automatyczny bilans zamknięcia, pełne rozrachunki i rozliczenia, gotowe lub zdefiniowane przez użytkownika zestawienia i sprawozdania, definiowanie rejestrów VAT, układy bilansu, rachunku zysków i strat aż do automatycznego księgowaniu różnic kursowych i odsetek za zwłokę. Kurs koncentruje się również na zaawansowanych funkcjach programu Symfonia i rzadziej stosowanych opcjach programu.

Optymalizacja pracy w systemie Symfonia

Chcesz przyspieszyć i uczynić swoją prace bardziej efektywną? Na warsztatach pokażemy jak zautomatyzować księgowanie często powtarzających się dokumentów, funkcje kopiowania, automatyczne księgowanie i dekretacja VAT w oparciu o rejestry, automaty rozrachunkowe, itp.

Funkcje dodatkowe Sytemu Symfonia F-K

Na szkoleniu prezentujemy również wiele przydatnych dodatkowych funkcji, jak dostępne definiowanie własnych rodzajów dokumentów w oparciu o dokumenty wzorcowe czy prowadzenie rachunku kosztów w różnych układach (kosztów rodzajowych czy zamkniętego kręgu kosztów).

Symfonia Finanse i Księgowość –  szkolenie zamknięte

Na Państwa życzenie możemy przeprowadzić szkolenie Symfonia i Finanse w formule szkolenia zamkniętego. Zobacz jak to zrobić …


Koordynator szkolenia

Kontakt z koordunatorem szkolenia - Kurs: Symfonia Finanse i Księgowość (FK) od podstaw. Zajęcia w Warszawie.Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Podstawowe pojęcia dotyczące programu Symfonia Finanse i Księgowość. Instalacja programu krok po kroku.

Konfiguracja firmy pod kątem rachunku kosztów (tylko koszty rodzajowe, zamknięty krąg kosztów i inne modele kosztowe).

Wprowadzanie dokumentów księgowych – podstawy (w tym modyfikacja) – m. in.: FVZ, FVS, FKZ, FKS, RK, WB, RZ.

Zaawansowane wprowadzenie dokumentów księgowych. Dostępne funkcje w Symfonii.

Korekty dokumentów księgowych (FKZ, FKS). Rejestry korygujące VAT. Korekty w rejestrach VAT.

Księgowania równoległe przy zamkniętym kręgu kosztów. Automatyczne księgowania równoległe. Księgowania na kontach pozabilansowych.

Tworzenie nowych dokumentów księgowych w oparciu o wzorce księgowań i powiązanie ich z rejestrem VAT.

Tworzenie automatów księgowych.  Księgowanie w oparciu o szablony nowych dokumentów (FST, FZM i inne).

Wprowadzanie dokumentów – modyfikacja w oparciu o szablony rejestrów VAT (automaty VAT-owskie).

Specyfika księgowanie dokumentów kasowych (KP, KW, RK) i bankowych (wyciąg bankowy i jego saldo – WB).

Omówienie funkcji Symfonii związanych z obsługą dokumentów i płatności w obrocie zagranicznym.

Wykorzystanie kont dwusaldowych (dwusaldowe konta rozrachunkowe, dwusaldowe konta rachunku bankowego i kasy walutowej).

Zastosowanie kursów walut przy rozliczaniu konkretnych dokumentów. Automatyzacja kursów walut średnich NBP.

Zastosowanie automatyki rozliczania różnic kursowych na przykładzie dokumentów (WNT, FWN, PWN, WDT).

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-657Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Maciej Derwisz

Wykładowca, trener, szkoleniowiec, ekspert.


Maciej Derwisz – wykładowca i trener. Ekspert z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów, rozliczania płac i obsługi programów finansowo-księgowych.


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Praktyk z bardzo bogatym doświadczeniem dydaktycznym. Ponad 25 lat czynnej nieprzerwanej pracy.

Działalność szkoleniowa obejmuje cykliczne kursy z zakresu:

 • dla głównych księgowych, w aspekcie rachunkowości zarządczej, majątku trwałego i obrotowego, rachunku kosztów i innych,
 • zaawansowane rozliczenia płac (rozliczenia wynagrodzeń, składek i świadczeń ZUS w różnych systemach płacowych) w ramach kursów kadrowo-płacowych,
 • obsługę programów finansowo-księgowych i pokrewnych,
 • obsługę programu „Płatnik” na poziomie podstawowym i zaawansowanym, w tym m. in. w powiązanych układach centrum –  oddziały (setki przeprowadzonych kursów od podstaw oraz bieżące omawianie aktualnych zmian),
 • wykorzystanie programu Excel, głównie w działach finansowych i pokrewnych na poziomie podstawowym i zaawansowanym, ze szczególnym uwzględnieniem logiki i poprawności tworzenia formuł,
 • tworzenie prostych aplikacji usprawniających pracę z wykorzystaniem VBA i VB.NET.

Wysokie oceny uczestników szkoleń

Maciej Derwisz posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy.

Jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą. Maciej Derwisz współpracuje z firma POLBI od wielu lat.

Specjalizacja, realizowane szkolenia

Rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów), sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena), krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja), prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

Maciej Derwisz specjalizuje się głównie w długoterminowych szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej (przeprowadzone setki kursów, w tym również w ramach projektów unijnych).

Tematyka prowadzonych szkoleń

Tematyka objęta zakresem realizowanych przez wykładowcę szkoleń:

 • Kurs księgowości – od podstaw.

 • Kurs na głównych księgowych.

 • Kurs kadrowo-płacowy.

 • Program Płatnik – Szkolenie od podstaw.

 • Nowy Płatnik – praktyczne warsztaty przy stanowiskach komputerowych.

 • Zastosowanie Excela w księgowości.

 • Optymalizacja pracy w Excelu.

 • Excel – Poznaj go jeszcze lepiej! Praktyka – kurs dla zaawansowanych.


Zapraszamy do Polbi na szkolenia, kursy i praktyczne warsztaty prowadzone przez Macieja Derwisza!

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Rejestracja uczestników szkolenia – dzień pierwszy godzina 9:15.

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

Dzień pierwszy i drugi:

9:30 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje 14 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Potwierdzenie odbycia delegacji, wyjazdu szkoleniowego

Na prośbę uczestników szkoleń potwierdzamy, stemplujemy pieczątką firmy i parafujemy dokumenty niezbędne do rozliczenia delegacji pracowniczych związanych z wyjazdami szkoleniowymi.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.