logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Transport i magazynowanie w logistyce farmaceutycznej

Zasady współpracy i nadzoru nad operatorem logistycznym / dostawcą usług logistycznych. Wymagania DPD w zakresie dystrybucji hurtowej.

Szkolenie: Hurtownia farmaceutyczna. Transport i magazynowanie. Zasady współpracy z operatorem logistycznym. Nadzoru nad dostawcą usług logistycznych. Realizacja wymagań z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej – DPD w zakresie dystrybucji hurtowej. Kurs w Warszawie prowadzi Anna Lignar.

 

Tytuł: Transport i magazynowanie w logistyce farmaceutycznej.
Prowadzący: Anna Lignar i Damian Dziok.


Szkolenie: 1 dzień, 6 godziny, zajęcia: 10:00-16:00.

 

Szkolenie: Transport i magazynowanie w logistyce farmaceutycznej. DPD w zakresie dystrybucji hurtowej. Współpraca i nadzór nad operatorem logistycznym / dostawcą usług logistycznych. Polbi – Warszawa.

Jak współpracować z zewnętrznymi dostawcami usług logistycznych, jak nadzorować operatora logistycznego?

Wstęp


Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie wymagań DPD w zakresie dystrybucji hurtowej, praktycznych zasad współpracy z Dostawca Usług Logistycznych (Operatorem Logistycznym) oraz metody i narzędzia dotyczące nadzoru nad jakością dostarczanej usługi.

Cel szkolenia


Szkolenie na celu zapoznanie z dostępnymi na rynku farmaceutycznymi modelami współpracy z dostawcami usług logistycznych w obszarze dystrybucji hurtowej oraz omówienie poszczególnych aspektów realizacji wymagań prawnych i nadzoru.

Dla kogo? Adresaci szkolenia


Szkolenie dotyczące transportu i magazynowania w logistyce farmaceutycznej oraz zasad współpracy z operatorem logistycznym i nadzoru nad dostawcą usług logistycznych kierowane jest do:

 • Kierowników Działu Jakości/ Zapewnienia jakości,
 • Audytorów wewnętrznych,
 • Kierowników / Pracowników Magazynów,
 • Kierowników / Pracowników Działów Logistyki,
 • Kierowników / Pracowników Działu Transportu,
 • Pracowników Operatorów Logistycznych.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Metoda prowadzenia szkolenia


Wykład, omawianie przykładów.

 

Efekty, rezultaty szkolenia


Uczestnicy zajęć zapoznają się z modelami współpracy z dostawcami usług logistycznych / operatorami logistycznymi, praktyczną wiedzą dotyczącą zasad współpracy i nadzoru nad realizacja usługi.

 

Materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Kontakt w sprawie szkolenia


Szkolenie: Transport i magazynowanie w logistyce farmaceutycznej. DPD w zakresie dystrybucji hurtowej. Kontakt z koordynatorem kursu. Polbi – Warszawa.

Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Omówienie zakresu DPD i niezbędnej dokumentacji w oparciu o wymagania prawne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej ze szczególnym uwzględnieniem działań zlecanych.

Przedstawienie istniejących modeli współpracy z operatorami logistycznymi. Integracje systemów jakości Klienta i operatora w zależności stosowanego modelu dystrybucji.

Budowanie i rozwój systemu jakości w oparciu o zasoby operatora:

 • procedury i instrukcje,
 • analizy ryzyka procesów dystrybucyjnych.

Umowy jakościowe z operatorami logistycznymi w dystrybucji hurtowej – zakres i odpowiedzialności w zależności od modelu współpracy.

Audyt dostawcy usługi logistycznej – zakres audytu w zależności od dostarczanej usługi, zasady weryfikacji i oceny.

Zasady postępowania z reklamacjami, zwrotami, produktami sfałszowanymi. Realizacja procesu wycofania z obrotu. Działania operatora w zakresie kwalifikacji dostawców i odbiorców.

Właściwy nadzór nad infrastrukturą magazynową i transportową w zależności od modelu współpracy – wymagania dla pomieszczeń, kwalifikacja pomieszczeń i urządzeń, systemy informatyczne, dokumentacja kwalifikacji i walidacji.

Nadzór nad usługą logistyczną operatora w zależności od modelu współpracy: raportowanie zmian, odchyleń, kwestionariusze, samooceny, przeglądy, audyty.

Mierzenie jakości w logistyce – weryfikacja realizacji umowy jakościowej.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Anna Lignar

Anna Lignar – Wykładowca, doświadczony trener i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Farmaceutka. Anna Lignar współpracuje w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.

 

Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.


Anna Lignar - Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.Farmaceutka. Praktyk w dziedzinie dystrybucji hurtowej, pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej, odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości. Certyfikowany Audytor Wiodący ISO oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością. ➡️ Więcej o wykładowcy …

Anna Lignar – Wykształcenie


Anna Lignar jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiada specjalizację pierwszego stopnia z farmacji aptecznej.

 

Doświadczenie w zakresie szkoleń


Anna Lignar przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD/GDP) w hurtowni farmaceutycznej, audytu, projektowania i wdrażanie systemów jakości oraz zarządzania ryzykiem w jakości w dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Anna Lignar - Wykładowca i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej.

Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Annę Lignar!

 

Anna Lignar – wysokie oceny uczestników szkoleń

Jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

 

Anna Lignar | ➡️ Więcej o wykładowcy…

 

Damian Dziok

Damian Dziok – Od 2003 roku związany z logistyką w branży farmaceutycznej. Autor artykułów w prasie branżowej.


Wykładowca, trener, szkoleniowiec

Ma na swoim koncie kilkanaście implementacji usług logistycznych dla klientów z branży farmaceutycznej, a także koordynację wielu projektów z kategorii continuous improvement.


Doświadczenie zawodowe

Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczynał w ogniwie hurtowym łańcucha dostaw branży farmaceutycznej, piastując stanowiska od specjalisty do kierownika magazynu. Aktualnie odpowiedzialny za kompleksową obsługę klientów farmaceutycznych u jednego z wiodących europejskich operatorów logistycznych. Od stycznia 2010 roku kierownik projektów.

Wykształcenie

Damian Dziok jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kierunku Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

Za fakturę można zapłacić po zajęciach.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto.

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2018

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2018 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2018) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2018 …


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Potwierdzenie odbycia delegacji, wyjazdu szkoleniowego

Na prośbę uczestników szkoleń potwierdzamy, stemplujemy pieczątką firmy i parafujemy dokumenty niezbędne do rozliczenia delegacji pracowniczych związanych z wyjazdami szkoleniowymi.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.