logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Umowy cywilnoprawne 2018. Lista płac w praktyce.

Prawidłowa dokumentacja płacowa oraz sporządzanie list płac dla osób nie będących pracownikami. Umowy zlecenia i o dzieło na liście płac. Zajęcia - Warszawa.

Szkolenie: Umowy cywilnoprawne 2018 – najważniejsze cechy i zasady zawierania umów zlecenia i o dzieło. Kurs dla sporządzających listy płac. Praktyczne aspekty rozliczeń podatkowych i wyliczania składek ZUS – obliczenia, przykłady kalkulacji.

Tytuł: Umowy cywilnoprawne 2018. Lista płac w praktyce.

Wykładowca: Elżbieta Młynarska-Wełpa.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 9:30-15:30.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto za osobę.*)

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

Szkolenie - Umowy cywilnoprawne 2018. Lista płac w praktyce. Prowadzi Elżbieta Młynarska-Wełpa.

Umowy cywilnoprawne 2018. Praktyczne szkolenie o charakter warsztatowym.


Wprowadzenie

Często nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo ważne są prawidłowo wypełnione i uporządkowane dokumenty pracownicze, również te dotyczące umów cywilnoprawnych. Na co dzień nie pamiętamy jak istotne jest przestrzeganie przepisów prawa pracy. Wpływ sporządzonej dokumentacji na naliczenia wynagrodzenia wydaje się tak odległy, że patrzymy na te zdarzenia, jako na odrębne procesy, podczas gdy tworzą one nierozerwalną całość. W trakcie szkolenia omówione zostaną wybrane, istotne aspekty prawne procesu administrowania dokumentacją pracowniczą związaną z aktami osobowymi oraz listą płac dla umów zlecenia i o dzieło – umowy cywilnoprawne 2018.

Adresaci szkolenia – Umowy cywilnoprawne 2018.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe prowadzenie dokumentacji płacowej oraz bieżące sporządzanie list płac dla osób nie będących pracownikami. Odbiorcami szkolenia mogą być zarówno specjaliści kadrowo-płacowi bardziej jak i mniej doświadczeni, pracujący zarówno w korporacjach jak również w małych i średnich firmach. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób, które zawierają umowy umowy cywilnoprawne czyli stosują formy pozapracowniczego zatrudnienia.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest ukazanie najważniejszych zasad zawierania umów cywilnoprawnych tak, by zleceniodawca mógł minimalizować ryzyko zakwestionowania przez ZUS umów o dzieło i konsekwencji ich zamiany na umowy zlecenia. Po wejściu w życie nowych zasad rozstrzygania zbiegu tytułów do ubezpieczeń oraz przepisów o minimalnej stawce godzinowej uczestnicy zajęć poznają ich wpływ na sposób rozliczania wypłat dla zleceniobiorców. W trakcie szkolenia omówione zostaną praktyczne aspekty zmian regulacji prawnych oraz wzory oświadczeń zleceniobiorców, które mogą pomóc w poprawnych rozliczeniach składek od wypłat realizowanych na rzecz zleceniobiorców.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Korzyści, rezultaty szkolenia

Praktyczny charakter szkolenia „Umowy cywilnoprawne 2018. Lista płac w praktyce.” pozwala uczestnikom uporządkować posiądą wiedzę z zakresu naliczania wynagrodzeń dla osób nie będących pracownikami i zasad zawierania umów z takimi osobami. Zagadnienia wyjaśnione zostaną w przystępny sposób. Uczestnicy posiądą wiedzę dotyczącą obowiązków pracodawcy i pracownika oraz sankcji, jakie zostały nałożone za ich nieprzestrzeganie. Przykłady z życia wzięte oraz rady dotyczące sposobów uniknięcia błędów to tylko część korzyści, jakie towarzyszą udziałowi w tym szkoleniu.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

Forma zajęć, metoda prowadzenia szkolenia

Zajęcia na szkoleniu „Umowy cywilnoprawne 2018 – lista płac w praktyce” to wykład trenera, studia przykładów, analiza orzecznictwa, ćwiczenia, dyskusja i wymiana doświadczeń oraz sesje pytań i odpowiedzi. Kurs ma charakter warsztatowy. Prosimy o przyniesienie kalkulatorów!


Koordynator szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia - Umowy cywilnoprawne 2018. Lista płac. Kurs w Warszawie prowadzi Elżbieta Młynarska-Wełpa.Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl 

Program

Uregulowania zawarte w Kodeksie cywilnym dotyczące umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) a orzecznictwo sądowe.

Jak od 1 stycznia 2018 roku naliczać 50% koszty uzyskania przychód po nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Na co zwracać szczególną uwagę, aby nie popełniać błędów zawierając umowy zlecenia i umowy o dzieło?

Zmiany w zakresie obejmowania ubezpieczeniem społecznym umów cywilnoprawnych.

 • Oskładkowanie umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia, sposób rozliczania zbiegu tytułów do ubezpieczeń.
 • Oświadczenia zleceniobiorców w praktyce.
 • Zwroty nadpłaconych składek od umów zlecenia powyżej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zmiany w zakresie swobody ustalania poziomu wynagrodzenia dla przyjmujących zlecenie i świadczących usługi – czyli minimalna stawka godzinowa w praktyce po nowelizacji przepisów.

 • Kogo dotyczą zmienione przepisy?
 • Jakie nowe obowiązki mają zleceniodawcy?
 • Jak dokonywać wypłat zgodnie z przepisami?

Lista płac dla zleceniobiorców – opodatkowanie i oskładkowanie umów.

 • Podstawa naliczania składek społecznych.
 • Podstawa naliczania składki zdrowotnej.
 • Opodatkowanie umów cywilnoprawnych.

Naliczanie list płac – przykłady różnych kalkulacji.

 • Umowa zlecenie.
 • Umowa o dzieło.
 • Kontrakt menedżerski.
 • Zasady oskładkowania umów z własnym pracownikiem.
 • Opodatkowanie, czyli kiedy nie stosujemy skali podatkowej?
 • Jak wliczać umowę zlecenie do podstawy zasiłkowej pracownika?
 • Kiedy i kto wypłaca zasiłek?
 • W jaki sposób wykazać zasiłki zleceniobiorcy w dokumentach ZUS?
 • Jak obliczyć podatek od zasiłku?
 • Kiedy stosujemy 18% a kiedy 32% zaliczkę na podatek?
 • Kiedy stosujemy 20%, a kiedy 50% koszty uzyskania przychodów?
 • W jakich przypadkach nie stosujemy ryczałtu przy umowach do 200 zł?

Wybrane stanowiska urzędowe i orzecznictwo sądowe w zakresie zawierania i rozliczania umów cywilno-prawnych.

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia „Umowy cywilnoprawne 2018. Lista płac w praktyce.” oraz okazja do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-657Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Elżbieta Młynarska-Wełpa

Menedżer, wykładowca, konsultant i trener biznesu.

Elżbieta Młynarska-Wełpa. Doświadczony szkoleniowiec i dydaktyk, ekspert prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.

Elżbieta Młynarska-Wełpa

Doświadczony manager, ekspert prawa pracy i naliczania wynagrodzeń. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieloletni wykładowca-praktyk. Wykładowca znany i liczący się na rynku szkoleń. Autorka licznych publikacji. Stały współpracownik firmy Polbi.

Więcej o wykładowcy.


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Elżbieta Młynarska-Wełpa jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA dla HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Szkoli z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i list płac oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego, egzekucji sądowej i administracyjnej jak również potrąceń i zajęć komorniczych a także z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Elżbieta Młynarska-Wełpa. Zobacz pełne dossier wykładowcy.

7-dniowy termin płatności!

Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

Za fakturę można zapłacić po zajęciach.


Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:15 – Rejestracja uczestników szkolenia.

9:30 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:30 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Oferta szkolenia: Lista płac dla zaawansowanych w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Umowy cywilnoprawne 2018. Lista płac w praktyce.”, jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Zobacz szczegół oferty.


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Potwierdzenie odbycia delegacji, wyjazdu szkoleniowego

Na prośbę uczestników szkoleń potwierdzamy, stemplujemy pieczątką firmy i parafujemy dokumenty niezbędne do rozliczenia delegacji pracowniczych związanych z wyjazdami szkoleniowymi.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.