logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Umowy kontraktowe (jakościowe) z podwykonawcą hurtowni farmaceutycznej

Wybrane aspekty audytów u podwykonawcy hurtowni farmaceutycznej w świetle wytycznych DPD/GDP.

Wymagania prawne dotyczące umów jakościowych (kontraktowych) w świetle Prawa Farmaceutycznego i Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD/GDP), strony umowy z podwykonawcami w hurtowni farmaceutycznej, rola Osoby Odpowiedzialnej, zasady komunikowania się stron umowy jakościowej oraz zakres i dokumentacja prowadzonych audytów. Raport z audytu i działania poaudytowe.

 

Tytuł: Umowy kontraktowe (jakościowe) z podwykonawcą hurtowni farmaceutycznej.

Wykładowca: Anna Krawczak.


Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.

 

Umowy kontraktowe / jakościowe w hurtowni farmaceutycznej. Szkolenie - Polbi.

 

Opinie uczestników zajęć   | ➡️ Ankiety poszkoleniowe


Dofinansowanie szkoleń     | ➡️ Usługa szkoleniowa BUR 23.04.2020


Ulotka o szkoleniu (PDF)    | ➡️ Umowy kontraktowe 23.04.2020

 

Cel


Zajęcia mają na celu omówienie zasad przygotowywania umów kontraktowych  (jakościowych) z podwykonawcami świadczącymi usługi na rzecz hurtowni farmaceutycznej. Podczas szkolenia zostanę omówione wybrane aspekty audytów u podwykonawcy hurtowni farmaceutycznej w świetle wytycznych DPD/GDP i wymagań  Prawa Farmaceutycznego.

 

Adresaci, grupa docelowa


Szkolenie  dotyczące umów kontraktowych (jakościowych) zawieranych  przez hurtownie farmaceutyczne z podwykonawcami  skierowane jest do:

👥 Kadry Menadżerskiej Firm Farmaceutycznych,

👤 Osób Odpowiedzialnych,

👥 Kierowników i Pracowników Działu Zarządzania Jakością, Zapewnienia Jakości i Kontroli Jakości,

👤 Audytorów,

👥 Kierowników Działów Handlowych.

 

Metoda prowadzenia zajęć


Szkolenie poświęcone zasadom  przygotowywania umów kontraktowych (jakościowych) oraz prowadzenie audytów u podwykonawcy u podwykonawcy świadczącego usługi na rzecz hurtowni farmaceutycznej realizowane jest w formie wykładu. Prowadząca zajęcia zaprezentuje omawianą tematykę na praktycznych przykładach. Szkolenie zapewni nabycie wiedzy zarówno teoretycznej oraz jej zastosowania praktycznego w oparciu o doświadczenie zawodowe prowadzącej szkolenie – Anny Krawczak.

 

 

PROGRAM


UMOWY KONTRAKTOWE/JAKOŚCIOWE Z PODWYKONAWCAMI HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ

 

I. Wymagania prawne

Umowy  kontraktowe / jakościowe w świetle wymagań Prawa Farmaceutycznego i Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD/GDP).

 

II. Strony umowy kontraktowej / jakościowej

 1. Zakres uzgodnień technicznych umowy kontraktowej (jakościowej) zawieranej przez hurtownie farmaceutyczne.
 2. Obowiązki Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy w ramach umów kontraktowych (jakościowych).

 

III. Rola Osoby Odpowiedzialnej

Osoba odpowiedzialna a Umowy kontraktowe / jakościowe z podwykonawcami w hurtowni farmaceutycznej.

 

IV. Komunikacja pomiędzy stronami w zakresie umowy kontraktowej (jakościowej)

 1. Zasady komunikowania.
 2. Osoby wyznaczone do kontaktów.

 

V. Zasady prowadzenia audytu

 1. Audyt  jako narzędzie nadzorowania realizacji Umowy kontraktowej / jakościowej.
 2. Zapisy w umowie dotyczące audytowania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę.
 3. Zakres audytu.
 4. Dokumentacja audytowa.

 

VI. Raport z audytu i działania poaudytowe

 1. Wybrane aspekty i zagadnienia.
 2. Nadzór nad realizacją działań korygujących i naprawczych.

 

Wykładowca – Anna Krawczak

Anna Krawczak – Wykładowca, audytor, ekspert GMP i GDP.

 

Efekty, rezultaty szkolenia


Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli Państwu zapoznać się z wymaganiami Prawa Farmaceutycznego i wytycznymi DPD/GDP odnośnie umów kontraktowych (jakościowych) w Hurtowni farmaceutycznej oraz z obowiązkami Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy. Osoby biorące udział w szkoleniu  poznają rolę Osoby Wykwalifikowanej w przygotowywania umów kontraktowych. Podczas zajęć zostaną omówione i przeanalizowane zapisy w umowie kontraktowej (jakościowej) dotyczące audytowania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę.

Zapraszamy na szkolenie pt. „Umowy kontraktowe (jakościowe)”.

 

Opinie uczestników

Na bieżąco prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia dla farmacji, w tym prowadzone przez Annę Krawczak.

➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia dotyczącego zawierania umów kontraktowych (jakościowych) z podwykonawcą hurtowni farmaceutycznej otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Organizacja szkolenia


Pierwszego dnia zajęć od godziny 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników. Rozpoczęcie zajęć pierwszego i drugiego dnia następuje o godzinie 10-tej. O godzinie 13:00 zapraszamy na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Wcześniejsze zgłoszenie na szkolenie – Umowy kontraktowe (jakościowe) w hurtowni farmaceutycznej.

 

 • Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 • Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.
 • Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.
 • Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 • Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia - Umowy kontraktowe (jakościowe) z podwykonawcą hurtowni farmaceutycznej.

Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Umowy kontraktowe / jakościowe w hurtowni farmaceutycznej. Szkolenie - Polbi.

 

Umowy  kontraktowe / jakościowe w świetle wymagań Prawa Farmaceutycznego i Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD/GDP).

 

 1. Zakres uzgodnień technicznych umowy kontraktowej (jakościowej) zawieranej przez hurtownie farmaceutyczne.
 2. Obowiązki Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy w ramach umów kontraktowych (jakościowych).

 

Osoba odpowiedzialna a Umowy kontraktowe / jakościowe z podwykonawcami w hurtowni farmaceutycznej.

 

 1. Zasady komunikowania.
 2. Osoby wyznaczone do kontaktów.

 

 1. Audyt  jako narzędzie nadzorowania realizacji Umowy kontraktowej / jakościowej.
 2. Zapisy w umowie dotyczące audytowania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę.
 3. Zakres audytu.
 4. Dokumentacja audytowa.

 

 1. Wybrane aspekty i zagadnienia.
 2. Nadzór nad realizacją działań korygujących i naprawczych.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Anna Krawczak

Anna Krawczak – Współpracuje z firmą POLBI w zakresie szkoleń  z zakresu GMP i GDP.

Anna Krawczak – Wykładowca, trener, audytor, ekspert.


Anna Krawczak - wykładowca, ekspert, audytor. Szkolenia i kursy GMP, GDP.

Związana z przemysłem farmaceutycznym od 1993 roku. Praktyka w wiodących firmach farmaceutycznych zajmujących się wytwarzaniem i importem oraz obrotem hurtowym produktów leczniczych. Zajmowała stanowiska związane z zarządzeniem i nadzorowaniem systemów jakości. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Wykształcenie


Anna Krawczak jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium podyplomowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Doświadczenie w zakresie szkoleń


Prowadzi szkolenia z zakresu DPP – Dobra Praktyka Produkcyjna (Wytwarzania) / GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i  DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) / GDP (ang. Good Distribution Practice) z obszaru produkcji, magazynowania i dystrybucji produktów leczniczych.

Prowadząc szkolenia wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Anna Krawczak - Szkolenia, Polbi, Warszawa.


 

Anna Krawczak | ➡️ Więcej o wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie. Polbi – Warszawa.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Zapisy na szkolenia

Dokonanie zgłoszenia upoważnia do wzięcia udziału w zajęciach. Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Firmy – termin płatności

Termin płatności za szkolenie dla przedsiębiorców, firm, urzędów  i instytucji wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

 

Osoby fizyczne – termin płatności

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na rachunek bankowy firmy Polbi.

 

Zwolnienie z VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT –  cena netto jest równa cenie brutto.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. | ➡️ Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – Umowy kontraktowe


Organizacja szkolenia: Umowy kontraktowe (jakościowe). Polbi - Warszawa.

9:30 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:00 – Przerwa obiadowa.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć


Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut. Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć. Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Ramowy plan szkolenia

1. Część pierwsza szkolenia 10:00-11:30
2. Przerwa 11:30-11:45
3. Część druga szkolenia 11:45-13:00
4. Przerwa obiadowa 13:00-13:30
5. Część trzecia szkolenia 13:30-15:00
6. Przerwa 15:00-15:15
7. Część czwarta szkolenia 15:15-16:00

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

| ➡️  Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

BUR – Baza Usług Rozwojowych


Szkolenie prowadzone przez Anne Krawczak pt. „Umowy kontraktowe (jakościowe) z podwykonawcą hurtowni farmaceutycznej” jest oferowane w Bazie Usług Rozwojowych – BUR prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP. Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!

23 kwietnia 2020 roku – Warszawa | ➡️ Oferta szkolenia w BUR

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.