logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Walidacja procesu magazynowania i transportu w Hurtowni Farmaceutycznej

Szkolenie omawiające wymagania dotyczące magazynowania, transportu i dystrybucji produktów leczniczych zgodnie z GDP/DPD oraz walidacji procesu magazynowania i transportu w hurtowniach farmaceutycznych.

Szkolenie dla hurtowni farmaceutycznych omawiające najważniejsze wymagania z zakresu magazynowania, transportu i dystrybucji produktów leczniczych zgodnie GDP/DPD oraz prezentujące proces walidacji magazynowania i transportu, techniki i metody stosowane podczas walidacji, przygotowania dokumentacji oraz wykonania testów jak również sprawdzeń w odniesieniu do wytycznych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 

Tytuł szkolenia: Walidacja procesu magazynowania i transportu w Hurtowni Farmaceutycznej.

Prowadząca zajęcia: Anna Krawczak.


Lokalizacja: Warszawa – ścisłe centrum miasta.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia – 10:00-16:00.

 

Szkolenie: Walidacja procesu magazynowania i transportu w hurtowni farmaceutycznej. Polbi - Warszawa.

 

Wstęp – Zakres szkolenia


Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane z walidacją procesu magazynowania i transportu w Hurtowni Farmaceutycznej zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Zajęcia obejmują także przegląd metod i narzędzi jakie powinny być zastosowane w celu skutecznego przeprowadzenia procesu magazynowania i transportu, w tym mapowania rozkładu temperatury.

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia


Szkolenie dotyczące walidacji procedur magazynowania i transportu w procesie dystrybucji produktów leczniczych w Hurtowni Farmaceutycznej kierowane jest do:

 • Osób Odpowiedzialnych/Kierowników w Hurtowniach Farmaceutycznych,
 • Pracowników Działów Logistyki, Transportu i Dystrybucji,
 • Pracowników Działów Zarządzania Jakością,
 • Pracowników Służb Technicznych,
 • Pracowników Działów Magazynowania,
 • Kadry menadżerskiej w Hurtowniach Farmaceutycznych.

 

Metoda prowadzenia szkolenia


Zagadnienia dotyczące zasad walidacji procesów magazynowania i transportu w hurtowniach farmaceutycznych zostaną przybliżone uczestnikom szkolenia podczas wykładu prowadzonego przez audytora i eksperta z zakresu DPD/GDP oraz  doświadczonego praktyka obrotu hurtowego produktami leczniczym.

  

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA


Walidacja procesu magazynowania i transportu w Hurtowni Farmaceutycznej

 

1. Podstawy prawne

Prawo Farmaceutyczne, wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 

2. Wymagania dotyczące produktów leczniczych

Wymagania ogólne i specjalne dotyczące produktów leczniczych w zakresie procesu magazynowania  i procesu transportu.

 

3. Analiza ryzyka w procesie walidacji

 • Punkty krytyczne.
 • Metody redukcji ryzyka.

 

4. Walidacja, części składowe walidacji procesu

 • Dokumentacja walidacyjna i kwalifikacyjna.
 • Testy, pomiary.
 • Krytyczne etapy procesu.
 • Mapowanie rozkładu temperatury i wilgotności.

 

5. Kwalifikacje

 • Kwalifikacje pomieszczeń magazynowych.
 • Kwalifikacje systemów/urządzeń do monitorowania warunków przechowywania.
 • Kwalifikacje pojazdów transportowych.
 • Kwalifikacje termoboksów transportowych.

 

Prowadząca szkolenie – Anna Krawczak

Anna Krawczak – Wykładowca, audytor, ekspert GMP i GDP.

 

Efekty, rezultaty szkolenia


W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom szkolenia najważniejsze informacje dotyczy walidacji procesu magazynowania i transportu, technik i metod stosowanych podczas walidacji, przygotowania dokumentacji oraz wykonania testów/ sprawdzeń w odniesieniu do wytycznych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego zagadnieniom walidacji procesu magazynowania i transportu w hurtowni farmaceutycznej otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Opinie uczestników szkolenia

Ocena szkoleń szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków.Nasze szkolenia są stale oceniane przez uczestników zajęć.

Zobacz, jak postrzegane są poszczególne edycje szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków.

| ➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Organizacja szkolenia


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników. Rozpoczęcie szkolenia następuje o godzinie 10-tej. O godzinie 13:00 zapraszamy na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt w sprawie szkolenia


Kontakt z sprawie szkolenia: Walidacja procesu magazynowania i transportu w Hurtowni Farmaceutycznej.

Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Szkolenie omawiające wymagania dotyczące magazynowania, transportu i dystrybucji produktów leczniczych zgodnie z GDP/DPD oraz walidacji procesu magazynowania i transportu w hurtowniach farmaceutycznych.

 

Szkolenie - Walidacja procesu magazynowania i transportu w Hurtowni Farmaceutycznej. Polbi, Warszawa, Anna Krawczak.

 

Prawo Farmaceutyczne, wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 

Wymagania ogólne i specjalne dotyczące produktów leczniczych w zakresie procesu magazynowania i procesu transportu.

 

 • Punkty krytyczne.
 • Metody redukcji ryzyka.

 

 • Dokumentacja walidacyjna i kwalifikacyjna.
 • Testy, pomiary.
 • Krytyczne etapy procesu.
 • Mapowanie rozkładu temperatury i wilgotności.

 

 • Kwalifikacje pomieszczeń magazynowych.
 • Kwalifikacje systemów/urządzeń do monitorowania warunków przechowywania.
 • Kwalifikacje pojazdów transportowych.
 • Kwalifikacje termoboksów transportowych.

 

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Anna Krawczak

Anna Krawczak – Współpracuje z firmą POLBI w zakresie szkoleń  z zakresu GMP i GDP.

Anna Krawczak – Wykładowca, trener, audytor, ekspert.


Anna Krawczak - wykładowca, ekspert, audytor. Szkolenia i kursy GMP, GDP.

Związana z przemysłem farmaceutycznym od 1993 roku. Praktyka w wiodących firmach farmaceutycznych zajmujących się wytwarzaniem i importem oraz obrotem hurtowym produktów leczniczych. Zajmowała stanowiska związane z zarządzeniem i nadzorowaniem systemów jakości. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Wykształcenie


Anna Krawczak jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium podyplomowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Doświadczenie w zakresie szkoleń


Prowadzi szkolenia z zakresu DPP – Dobra Praktyka Produkcyjna (Wytwarzania) / GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i  DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) / GDP (ang. Good Distribution Practice) z obszaru produkcji, magazynowania i dystrybucji produktów leczniczych.

Prowadząc szkolenia wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Anna Krawczak - Szkolenia, Polbi, Warszawa.


 

Anna Krawczak | ➡️ Więcej o wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura za szkolenie - 7 dni na płatność. Walidacja procesu magazynowania i transportu w Hurtowni Farmaceutycznej. Polbi – Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. | ➡️ Więcej informacji …

Organizacja szkolenia


Organizacja szkolenia: Walidacja procesu magazynowania i transportu w Hurtowni Farmaceutycznej.. Harmonogram zajęć. Polbi – Warszawa.

9:30 – Rozpoczęcie rejestracja uczestników.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:00 – Przerwa obiadowa.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć


Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego to prosimy o kontakt.

| ➡️ Zapytanie ofertowe. Zachęcamy do wysłania do nas własnej propozycji szkolenia.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum miasta

Termin: 2020-04-03

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10:00-16:00.

Cena dla osoby: 790 zł 610 zł *

Cena dla wielu osób: 690 zł 610 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2020-02-28 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.