logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Walidacja procesu magazynowania i transportu w Hurtowni Farmaceutycznej. Szkolenie on-line.

Szkolenie omawiające wymagania dotyczące magazynowania, transportu i dystrybucji produktów leczniczych zgodnie z GDP/DPD oraz walidacji procesu magazynowania i transportu w hurtowniach farmaceutycznych.

Szkolenie on-line dla hurtowni farmaceutycznych omawiające najważniejsze wymagania z zakresu magazynowania, transportu i dystrybucji produktów leczniczych zgodnie GDP/DPD oraz prezentujące proces walidacji magazynowania i transportu, techniki i metody stosowane podczas walidacji, przygotowania dokumentacji oraz wykonania testów jak również sprawdzeń w odniesieniu do wytycznych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 

🖥️ SZKOLENIE ON-LINE


Tytuł szkolenia: Walidacja procesu magazynowania i transportu w Hurtowni Farmaceutycznej.

Prowadząca zajęcia: Anna Krawczak.


Forma: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

Szkolenie: 1 dzień, zajęcia – 10:00-15:00.

 

Szkolenie: Walidacja procesu magazynowania i transportu w hurtowni farmaceutycznej. Polbi - Warszawa.

 

Wstęp – Zakres szkolenia


Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane z walidacją procesu magazynowania i transportu w Hurtowni Farmaceutycznej zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Zajęcia obejmują także przegląd metod i narzędzi jakie powinny być zastosowane w celu skutecznego przeprowadzenia procesu magazynowania i transportu, w tym mapowania rozkładu temperatury.

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia


Szkolenie na odległość dotyczące walidacji procedur magazynowania i transportu w procesie dystrybucji produktów leczniczych w Hurtowni Farmaceutycznej kierowane jest do:

 • Osób Odpowiedzialnych/Kierowników w Hurtowniach Farmaceutycznych,
 • Pracowników Działów Logistyki, Transportu i Dystrybucji,
 • Pracowników Działów Zarządzania Jakością,
 • Pracowników Służb Technicznych,
 • Pracowników Działów Magazynowania,
 • Kadry menadżerskiej w Hurtowniach Farmaceutycznych.

 

Metoda prowadzenia szkolenia on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (e-learning). Zagadnienia dotyczące zasad walidacji procesów magazynowania i transportu w hurtowniach farmaceutycznych zostaną przybliżone uczestnikom szkolenia podczas wykładu prowadzonego przez audytora i eksperta z zakresu DPD/GDP oraz  doświadczonego praktyka obrotu hurtowego produktami leczniczym.

  

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA


Walidacja procesu magazynowania i transportu w Hurtowni Farmaceutycznej

 

1. Podstawy prawne

Prawo Farmaceutyczne, wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 

2. Wymagania dotyczące produktów leczniczych

Wymagania ogólne i specjalne dotyczące produktów leczniczych w zakresie procesu magazynowania  i procesu transportu.

 

3. Analiza ryzyka w procesie walidacji

 • Punkty krytyczne.
 • Metody redukcji ryzyka.

 

4. Walidacja, części składowe walidacji procesu

 • Dokumentacja walidacyjna i kwalifikacyjna.
 • Testy, pomiary.
 • Krytyczne etapy procesu.
 • Mapowanie rozkładu temperatury i wilgotności.

 

5. Kwalifikacje

 • Kwalifikacje pomieszczeń magazynowych.
 • Kwalifikacje systemów/urządzeń do monitorowania warunków przechowywania.
 • Kwalifikacje pojazdów transportowych.
 • Kwalifikacje termoboksów transportowych.

 

Prowadząca szkolenie – Anna Krawczak

Anna Krawczak – Wykładowca, audytor, ekspert GMP i GDP.

 

Efekty, rezultaty szkolenia


W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom szkolenia najważniejsze informacje dotyczy walidacji procesu magazynowania i transportu, technik i metod stosowanych podczas walidacji, przygotowania dokumentacji oraz wykonania testów/ sprawdzeń w odniesieniu do wytycznych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego zagadnieniom walidacji procesu magazynowania i transportu w hurtowni farmaceutycznej otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Opinie uczestników szkolenia

Ocena szkoleń szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków.Nasze szkolenia są stale oceniane przez uczestników zajęć.

Zobacz, jak postrzegane są poszczególne edycje szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków.

| ➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Szkolenie on-line.

Udział w szkoleniu – logowanie


Po godzinie 21:00 dnia poprzedzającego webinarium udostępniamy uczestnikom szkolenia e-mailem dostęp do internetowej platformy szkoleniowej. Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

 

Organizacja szkolenia


Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Kontakt w sprawie szkolenia


Kontakt z sprawie szkolenia: Walidacja procesu magazynowania i transportu w Hurtowni Farmaceutycznej.

Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Szkolenie omawiające wymagania dotyczące magazynowania, transportu i dystrybucji produktów leczniczych zgodnie z GDP/DPD oraz walidacji procesu magazynowania i transportu w hurtowniach farmaceutycznych.

 

Szkolenie - Walidacja procesu magazynowania i transportu w Hurtowni Farmaceutycznej. Polbi, Warszawa, Anna Krawczak.

 

Prawo Farmaceutyczne, wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 

Wymagania ogólne i specjalne dotyczące produktów leczniczych w zakresie procesu magazynowania i procesu transportu.

 

 • Punkty krytyczne.
 • Metody redukcji ryzyka.

 

 • Dokumentacja walidacyjna i kwalifikacyjna.
 • Testy, pomiary.
 • Krytyczne etapy procesu.
 • Mapowanie rozkładu temperatury i wilgotności.

 

 • Kwalifikacje pomieszczeń magazynowych.
 • Kwalifikacje systemów/urządzeń do monitorowania warunków przechowywania.
 • Kwalifikacje pojazdów transportowych.
 • Kwalifikacje termoboksów transportowych.

 

Szkolenie on-line

Interaktywne szkolenie on-line na żywo (webinarium). Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Możesz uczestniczyć w zajęciach bez wychodzenia z biura lub domu.

Szkolenia on-line. E-learning. Polbi - Warszawa.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

🎤 Mikrofon (opcjonalnie) – w przypadku możliwości zadawania pytań wykładowcy.

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Po godzinie 21:00 dnia poprzedzającego szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

 

Szkolenia on-line. Webinaria: Polbi - Warszawa.

Anna Krawczak

Anna Krawczak – Współpracuje z firmą POLBI w zakresie szkoleń  z zakresu GMP i GDP.

Anna Krawczak – Wykładowca, trener, audytor, ekspert.


Anna Krawczak - wykładowca, ekspert, audytor. Szkolenia i kursy GMP, GDP.

Związana z przemysłem farmaceutycznym od 1993 roku. Praktyka w wiodących firmach farmaceutycznych zajmujących się wytwarzaniem i importem oraz obrotem hurtowym produktów leczniczych. Zajmowała stanowiska związane z zarządzeniem i nadzorowaniem systemów jakości. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Wykształcenie


Anna Krawczak jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium podyplomowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Doświadczenie w zakresie szkoleń


Prowadzi szkolenia z zakresu DPP – Dobra Praktyka Produkcyjna (Wytwarzania) / GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i  DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) / GDP (ang. Good Distribution Practice) z obszaru produkcji, magazynowania i dystrybucji produktów leczniczych.

Prowadząc szkolenia wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Anna Krawczak - Szkolenia, Polbi, Warszawa.


 

Anna Krawczak | ➡️ Więcej o wykładowcy.

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. | ➡️ Więcej informacji …

Organizacja szkolenia


Organizacja szkolenia: Walidacja procesu magazynowania i transportu w Hurtowni Farmaceutycznej.. Harmonogram zajęć. Polbi – Warszawa.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielone są przerwami.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie podzielone jest na 3 części po 90 minut każda. Zajęcia: 10:00-11:30, 11:45-13:15 i 13:30-15:00 oddzielone są z 15 minutowymi przerwami.Wykładowca  będzie odpowiadał na pytania na bieżąco. Kwestie bardziej skomplikowane lub pytania o charakterze indywidualnym zostaną omówione na końcu webinarium.

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta, prezentacje, zapisy dokonywane na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Przeglądarka internetowa – zalecana Google Chrome, FireFox, Opera, Safari.

🔈Głośniki lub słuchawki oraz mikrofon (możliwość zadawania pytań wykładowcy).

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Po godzinie 21:00 dnia poprzedzającego szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

 

Webinar - Interaktywne zdalne szkolenia on-line na żywo. Polbi - Warszawa.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego to prosimy o kontakt.

| ➡️ Zapytanie ofertowe. Zachęcamy do wysłania do nas własnej propozycji szkolenia.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Szkolenie on-line

Termin: 2020-04-27

Webinarium. Zajęcia w godz. 10:00-15:00.

Cena dla osoby: 590 zł 460 zł *

Cena dla wielu osób: 550 zł 460 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2020-04-09 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

PŁATNOŚĆ PRZED SZKOLENIEM.