logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Walidacja systemów skomputeryzowanych w hurtowni farmaceutycznej

Szkolenie dla hurtowni farmaceutycznych. Walidacja systemów skomputeryzowanych. Wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD/GDP). Przygotowanie do kontroli GIF.

Szkolenie: Hurtownia farmaceutyczna – Walidacja systemów skomputeryzowanych.

Tytuł: Walidacja systemów skomputeryzowanych w hurtowni farmaceutycznej.

Prowadzący: Grzegorz Kaniowski


Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia – 10:0-16:00.

Walidacja systemów skomputeryzowanych. Hurtownia farmaceutyczna - Szkolenie: Polbi – Warszawa.


Adresaci szkolenia – Walidacja systemów skomputeryzowanych

Szkolenie dedykowane dla Kierowników Hurtowni Farmaceutycznych, Specjalistów do spraw Walidacji, Przedstawicieli ds. Jakości. Uczestnicy dowiedzą się jak zapewnić zgodność systemów z wymaganiami regulacyjnymi według DPD/GDP. Obowiązek walidacji systemów komputerowych wspomagających pracę hurtowni farmaceutycznej. Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej stanowią, że przed rozpoczęciem korzystania ze skomputeryzowanego systemu należy wykazać, w formie odpowiednich badań walidacyjnych lub weryfikujących, że system ten jest w stanie osiągać pożądane wyniki w sposób dokładny, niezmienny i powtarzalny.

Cel szkolenia dla hurtowni farmaceutycznych

Szkolenie dostarcza wiedzę na temat walidacji i interpretacji wymogów DPD/GDP dla systemów skomputeryzowanych w Hurtowni Farmaceutycznej. Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania systemami skomputeryzowanymi. Osoby biorące udział w zajęciach poznają praktyczne przykłady audytowania systemów skomputeryzowanych, złe i dobre praktyki podczas inspekcji systemów skomputeryzowanych.

Inspekcja GIF – przygotowanie do kontroli

Szkolenie pt. „Walidacja systemów skomputeryzowanych w hurtowni farmaceutycznej” daje podstawowe przygotowanie uczestników zajęć do inspekcji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF) w obszarze systemów skomputeryzowanych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o najczęściej występujących niezgodnościach audytowych dotyczących systemów skomputeryzowanych.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.


Koordynator szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia walidacja systemów skomputeryzowanych w hurtowni farmaceutycznej. Kurs w Warszawie.Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Warszawa - Central Tower

Central Tower, Centrum Konferencyjnym – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 WarszawaGrzegorz Kaniowski

Grzegorz Kaniowski posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w przemyśle farmaceutycznym  m.in. w zapewnieniu jakości branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. Główny Specjalista ds. systemów skomputeryzowanych w firmie biotechnologicznej.

Certyfikowany audytor systemów jakości wytwórców, hurtowni i dostawców farmaceutycznych. Prowadzi audyty dostawców usług informatycznych, producentów oprogramowania i firm wdrażających rozwiązania informatyczne.

Grzegorz Kaniowski prowadzi projekty walidacyjne systemów skomputeryzowanych, według aktualnych wymagań prawnych dla farmacji.

Doświadczony szkoleniowiec dla firm z branży farmaceutycznej w zakresie walidacji i systemów skomputeryzowanych, a także audytów systemów jakości.

Autor wielu publikacji o tematyce poświęconej systemom skomputeryzowanym i walidacji w przemyśle farmaceutycznym.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto.

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Potwierdzenie odbycia delegacji, wyjazdu szkoleniowego

Na prośbę uczestników szkoleń potwierdzamy, stemplujemy pieczątką firmy i parafujemy dokumenty niezbędne do rozliczenia delegacji pracowniczych związanych z wyjazdami szkoleniowymi.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.