logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Zarządzanie ryzykiem jakości w obrocie hurtowym i dystrybucji

Hurtowy obrót produktami leczniczymi. Metody skutecznego zarządzania ryzykiem. Narzędzia i procesy analizy ryzyka.

Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie zasad przeprowadzania analizy ryzyka w obszarach dystrybucji hurtowej zgodnie z wymaganiami DPD. Nowe wymaganie DPD, zarządzanie ryzykiem jakości. Zasady i techniki analizy ryzyka w dystrybucji hurtowej. Zajęcia warsztatowe prowadzi Anna Krawczak.

 

Tytuł: Zarządzanie ryzykiem jakości w obrocie hurtowym i dystrybucji.

Prowadząca: Anna Krawczak.


Szkolenie: 1 dzień, 5 godziny, zajęcia: 10:00-16:00.

 

Zarządzanie ryzykiem jakości, DPD. Techniki analizy ryzyka w dystrybucji hurtowej - szkolenie.

Jak powinna wyglądać prawidłowa analiza ryzyka procesu? Poznaj aktualne wytyczne.

 

Cel szkolenia


Szkolenie ma na celu zapoznanie z wytycznymi dotyczącymi zarządzania ryzykiem jakości oraz metodami skutecznego zarządzania ryzykiem w obrocie hurtowym i dystrybucji. Omówienie najważniejszych i najczęściej stosowanych narzędzi wykorzystywanych do prowadzenia procesu analizy ryzyka oraz korzyści wynikających z zarządzania ryzykiem jakości w obrocie hurtowym i dystrybucji.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie kierowane jest do :

 • Kadry Menadżerskiej związanej z brotem hurtowym produktami leczniczymi,
 • Osób Odpowiedzialnych – Kierowników Hurtowni farmaceutycznych,
 • Kierowników i Pracowników Działu Zarządzania Jakością, Zapewnienia Jakości, Pełnomocników ds. SZJ,
 • Kierowników i Pracowników Działów Sprzedaży, Zaopatrzenia, Logistyki i Dystrybucji oraz Magazynowania,
 • Wszystkich zainteresowanych przyswojeniem oraz odświeżeniem wiadomości z zakresu zarządzania ryzykiem jakości.

 

Program szkolenia​


 1. Podstawy prawne dotyczące obrotu hurtowego produktami leczniczymi.
 2. Główne założenia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej – na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
 3. Wytyczne dotyczące procesu zarządzania ryzykiem jakości – ICH Q8, Q9, Q10.
 4. Wybrane narzędzia do prowadzenia procesu analizy ryzyka.
 • Analiza Przyczyn i Skutków Wad (FMEA).
 • Diagram Przyczynowo – Skutkowy (Diagram Ishikawy).
 • Analiza Pareto.
 1. Obszary potencjalnie konieczne do poddania analizie ryzyka (przykładowe procesy).
 • Zimny łańcuch dostaw, jako przykład krytycznego procesu.
 • Monitorowanie warunków przechowywania – mapowanie rozkładu temperatur.
 • Współpraca z podwykonawcami.
 1. Korzyści wynikające z wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem jakości (QMR).

 

Anna Krawczak – Wykładowca, audytor, ekspert GMP i GDP.

 

Metoda prowadzenia szkolenia


Szkolenie prowadzone jest w formie wykład, prezentacji przykładów oraz na zasadzie pracy w grupie.

 

Materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik szkolenia pt. „Zarządzanie ryzykiem jakości w obrocie hurtowym i dystrybucji” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Opinie uczestników szkolenia

Nasze szkolenia są stale oceniane przez uczestników zajęć, którzy anonimowo wyrażają swoje opinie dotyczące jakości oferowanych usług. Zobacz, jak postrzegane są poszczególne edycje szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków – Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Organizacja szkolenia

O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. O godzinie 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, zaświadczenie (certyfikat)

Każdy uczestnik szkolenia „Zarządzanie ryzykiem jakości w obrocie hurtowym i dystrybucji” otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 


Kontakt w sprawie szkolenia

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem jakości - DPD. Kontalkt z organizatorem - Polbi, Warszawa.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

 • Analiza Przyczyn i Skutków Wad (FMEA).
 • Diagram Przyczynowo – Skutkowy (Diagram Ishikawy).
 • Analiza Pareto.
 • Zimny łańcuch dostaw, jako przykład krytycznego procesu.
 • Monitorowanie warunków przechowywania – mapowanie rozkładu temperatur.
 • Współpraca z podwykonawcami.
 • Dystrybucja.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Anna Krawczak

Anna Krawczak – Współpracuje z firmą POLBI w zakresie szkoleń  z zakresu GMP i GDP.

Anna Krawczak – Wykładowca, trener, audytor, ekspert.


Anna Krawczak - wykładowca, ekspert, audytor. Szkolenia i kursy GMP, GDP.

Związana z przemysłem farmaceutycznym od 1993 roku. Praktyka w wiodących firmach farmaceutycznych zajmujących się wytwarzaniem i importem oraz obrotem hurtowym produktów leczniczych. Zajmowała stanowiska związane z zarządzeniem i nadzorowaniem systemów jakości. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Wykształcenie


Anna Krawczak jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium podyplomowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Doświadczenie w zakresie szkoleń


Prowadzi szkolenia z zakresu DPP – Dobra Praktyka Produkcyjna (Wytwarzania) / GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i  DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) / GDP (ang. Good Distribution Practice) z obszaru produkcji, magazynowania i dystrybucji produktów leczniczych.

Prowadząc szkolenia wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Anna Krawczak - Szkolenia, Polbi, Warszawa.


 

Anna Krawczak | ➡️ Więcej o wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura za szkolenie: obrotu hurtowego produktami leczniczymi - 7 dni na płatność.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przelewem przed szkoleniem.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Zarządzanie ryzykiem jakości w obrocie hurtowym i dystrybucji (DPD). Polbi - Warszawa.

9:30 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć


Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.