logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Rozliczenia z ZUS – obowiązki płatników. Wynagrodzenia, zasiłki i świadczenia.

Obowiązki płatników związane z wypłatą zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i świadczeń rehabilitacyjnych.

Szkolenie – Zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze i świadczenia rehabilitacyjne. Prawidłowe rozliczenia z ZUS. Kurs – Zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Szkolenie skierowane do pracowników działów kadrowo-płacowych  zajmujących się ustalaniem prawa oraz naliczaniem świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

Tytuł: Rozliczenia z ZUS – obowiązki płatników. Wynagrodzenia, zasiłki, świadczenia 2019.

Wykładowca: Andrzej Radzisław.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brut0 z osobę.*)

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Szkolenie: Rozliczenia z ZUS - obowiązki płatników. Andrzej Radzisław.

 

Aktualności – najnowsze zmiany w prawie


Na szkoleniu omawiamy najnowsze zmiany w „ustawie zasiłkowej” dotyczące prawa do zasiłku opiekuńczego na dziecko niepełnosprawne w wieku do ukończenia 18 lat oraz zasady dokumentowania tego prawa w praktyce.

 

Cel szkolenia


W trakcie szkolenia zostaną przybliżone najważniejsze zagadnienia dotyczące zmian w przepisach prawa dotyczących świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Podczas zajęć omówione zostaną zasiłki macierzyńskie, opiekuńcze, prawo do urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego. Wykładowca zaprezentuje aktualne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców. Szkolenie ma na celu również przedstawienie zasad wystawiania zwolnień lekarskich i obowiązków płatnika składek z uwzględnieniem najnowszych zmian.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie „Rozliczenia z ZUS – obowiązki płatników. Wynagrodzenia, zasiłki i świadczenia.” kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i płac, działach księgowości, biurach rachunkowych oraz do osób odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

 

Korzyści dla uczestnika szkolenia


Dzięki uczestnictwu w szkoleniu uczestnicy poszerzą swoja wiedzę na temat zagadnień związanych z rozliczaniem wynagrodzeń za czas choroby, zasiłkami chorobowymi czy świadczeniami rehabilitacyjnymi oraz wypłatami tych świadczeń.

Korzyści dla firmy


Dzięki szkoleniu pracownik firmy zdobędzie wiedzę i umiejętności, które będzie mógł wykorzystać w pracy dokonując rozliczeń wynagrodzeń i wypłat zasiłków oraz świadczeń ZUS jak również prawidłowo dokumentować te czynności.

 

Masz wątpliwości lub pytania – zapytaj wykładowcę


Andrzej Radzisław poprowadzi szkolenie w sposób praktyczny, ilustrując problemy konkretnymi przykładami z życia. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. Spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście zasiłków ZUS.

 

Materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik szkolenia: „Rozliczenia z ZUS – obowiązki płatników. Wynagrodzenia, zasiłki i świadczenia.” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 


Koordynator szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia: Rozliczenia z ZUS - obowiązki płatników. Wynagrodzenia, zasiłki i świadczenia.

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl

Program

 1. Wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne.
 2. Zasady ustalania i wypłaty.
 3. Okres wyczekiwania.
 4. Okres zasiłkowy.
 5. Wysokość świadczeń, kiedy 100 %, kiedy 80 % a kiedy 70 %?
 6. Uprawnienia pracodawcy w zakresie kontroli wykorzystywania zwolnień.
 7. Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich.
 8. Wysokość świadczeń chorobowych.
 1. Obowiązki płatnika w zakresie wypłaty zasiłków przy poszczególnych zwolnieniach.
 2. Postępowanie płatnika w przypadku stwierdzenia błędu w zaświadczeniu.
 3. Zaświadczenia za okres wsteczny.
 4. Wcześniejszy powrót do pracy pracownika podczas orzeczonej niezdolności do pracy – jak rozliczyć zasiłek z ZUS-em.

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

 1. Definicja wypadku przy pracy i konsekwencje z tym związane.
 2. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne.
 3. Korekta dokumentów gdy płatnik wypłacił wynagrodzenie za czas choroby, a zdarzenie zostało uznane za wypadek.
 4. Dokumenty potwierdzające wypadek przy pracy.
 1. Zasiłek macierzyński, za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego.
 2. Kiedy 16 tygodni urlopu rodzicielskiego może być wykorzystane w późniejszym terminie.
 3. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego z uwgi na podjęcie pracy.
 4. Jakie składać do ZUS-u dokumenty gdy pracownik w okresie urlopu rodzicielskiego pracuje.
 5. Jak liczyć okres wydłużenia okresu rodzicielskiego, jak ustalić poprawnie zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego gdy pracownik w jego trakcie pracuje.
 6. Wysokość zasiłku macierzyńskiego.
 7. Kiedy urlop rodzicielski może zostać skrócony?
 8. Przejęcie urlopu rodzicielskiego przez ojca.
 9. W jakiej wysokości wypłacać zasiłek?
 10. Przypadki, gdy z urlopu macierzyńskiego (m.in. śmierć matki, porzucenie dziecka, matka niezdolna do samodzielnej egzystencji) może korzystać ojciec oraz inny członek najbliższej rodziny.
 11. Kiedy płatnik jest zobowiązany wypłacić wyrównanie zasiłku.
 12. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.
 13. Jak ustalić kwotę podwyższenia, gdy pracownik w danym miesiącu otrzymuje równocześnie zasiłek chorobowy i macierzyński.
 14. Podwyższenie zasiłku przy równoczesnym wykonywaniu pracy.
 15. Wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w dokumentach rozliczeniowych składanych do ZUS.
 1. Członkowie rodziny, za których przysługuje zasiłek.
 2. Wysokość zasiłku opiekuńczego.
 3. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do zasiłków.

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla pracowników i zleceniobiorców.

 1. Okres, uwzględniany przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń.
 2. Wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru.
 3. Zasady uzupełniania wynagrodzenia.
 4. Jakie składki są uzupełniane, a jakie przyjmowane w faktycznej wysokości?
 5. Ustalanie podstawy przy składnikach przysługujących do określonego terminu.
 6. Podstawa wymiaru zasiłku po zmianie wymiaru czasu pracy.
 7. Minimalna podstawa wymiaru zasiłków.
 8. Kiedy ponownie ustalamy podstawę wymiaru zasiłków?
 1. Zasady rozliczania wpłat od stycznia 2018 roku. Na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z ZUS?
 2. Złożenie przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia. Konsekwencje w rozliczeniach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 3. Jak rozliczyć się z ubezpieczonym i zwrócić mu nadpłacone składki?
 4. Dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia sposób postępowania.
 5. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych.
 6. Przedawnienie należności a obowiązek złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS.
 7. Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę, umowy o dzieło za umowę zlecenia w zakresie rozliczeń z ZUS.
 8. Kiedy warto wystąpić do ZUS o interpretację?

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Andrzej Radzisław

Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec, radca prawny, specjalista i ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Andrzej Radzisław - Wykładowca i ekspert ZUS. Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych. Ceniona postać na rynku szkoleń dla służb kadrowych i płacowych. Współpracownik Polbi.

Andrzej Radzisław – Radca Prawny. Były pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor licznych publikacji. Znany i ceniony wykładowca na rynku szkoleń. Stały współpracownik firmy Polbi.

Więcej o wykładowcy.


Andrzej Radzisław – Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych

Przez wiele lat zatrudniony w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Brał udział w opiniowaniu aktów prawnych, analizował wydawane interpretacje ZUS. Kontrolował jednostki terenowe ZUS w zakresie wydawania decyzji.


Wykładowca, trener, uczestnik kongresów i sympozjów

Trener z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo-płacowych również dla pracowników Oddziałów ZUS. Posiada bogatą praktykę w przeprowadzaniu szkoleń. Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych. Uczestniczy w kongresach i sympozjach związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.


Andrzej Radzisław - Wykładowca. Szkolenia, Polbi, Warszawa.


Andrzej Radzisław

Zobacz pełne dossier wykładowcy.

Za szkolenie można zapłacić po zajęciach!

Zapłata po szkoleniu - 7 dni na płatność za szkolenie: Rozliczenia z ZUS - obowiązki płatników. Wynagrodzenia, zasiłki, świadczenia. Polbi – Warszawa.

Proponujemy 7-dniowy termin płatności za fakturę, którą wystawiamy w dniu szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje fakturę na zajęciach.

 • Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

 


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – Rozliczenia z ZUS

Organizacja szkolenia: Rozliczenia z ZUS – obowiązki płatników. Wynagrodzenia, zasiłki, świadczenia. Rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Baza Usług Rozwojowych – BUR PARP

BUR - Baza Usług Rozwojowych. Oferta szkoleniowa Polbi - Warszawa.

Szkolenie „Rozliczenia z ZUS – obowiązki płatników. Wynagrodzenia, zasiłki, świadczenia 2019.” jest dostępne w BUR – Bazie Usług Rozwojowych administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

Wyraź swoją opinię o szkoleniu

Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości naszych szkoleń chętnie skorzystamy z Państwa uwag i sugestii. Wystaw ocenę naszym zajęciom wypełniając anonimową ankietę. Ankieta – Ocena szkolenia.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.