logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Lista płac – najnowsze zmiany. Wyższe koszty, niższa stawka podatku i zerowy PIT.

Szkolenie dotyczące zmian w płacach (lista płac 2019/2020), zerowego podatku dochodowego dla młodych pracowników i zleceniobiorców oraz wyższych kosztów i niższego PIT-u.

Szkolenie: Najnowsze zmiany w rozliczeniach listy płac, zerowy PIT dla młodych pracowników i zleceniobiorców. Zmiany w podatkach (wyższe koszty, niższy podatek dochodowy, rozliczenia na liście płac, wynagrodzenia podlegające zwolnieniu, naliczanie zaliczek, ZFŚS, dokumentacja, deklaracje i zeznania podatkowe). Warsztaty prowadzi Renata Majewska.

 

Tytuł: Lista płac – najnowsze zmiany. Wyższe koszty, niższa stawka podatku i zerowy PIT.

Wykładowca: Renata Majewska.


Lokalizacja: Warszawa – centrum miasta.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto /390 zł brutto za osobę (VAT zw.).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Szkolenie: Lista płac – zmiany. Wyższe koszty, niższa stawka podatku i zerowy PIT. Polbi, Warszawa, Renta Majewska.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie jest przeznaczone dla służb płacowych i finansowych pracodawców oraz płatników – zarówno sfery budżetowej, jak i sektora prywatnego.

 

Zakres szkolenia


Rozliczenia wynagrodzenia na liście płac w oparciu o przygotowane przykłady. Wykładowca szczegółowo omówi zasady stosowania w praktyce zwolnienia podatkowego pracowników i zleceniobiorców do 26 roku życia oraz jego skutki i przewiązania składkowe.

Uczestnicy szkolenie dowiedzą się m.in.

➡️ od kiedy stosować ulgę „zerowego” PIT dla młodych pracobiorców?

➡️ w jaki sposób rozliczać na liście płac wynagrodzenia podlegające zwolnieniu?

➡️ z jaką dokumentacją się ona wiąże?

➡️ oraz jak ją wykazać w deklaracjach i zeznaniach podatkowych.

Uczestnicy zapoznają się ponadto z planowanymi zmianami przepisów mających wpływ na sporządzanie listy płac, min. obniżenie stawki podatku dochodowego do 17% i podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

Wykładowca zreasumuje też korekty przepisów dotyczące wynagrodzeń, jakie weszły w tym roku oraz przedstawi najciekawszy i najnowszy dorobek orzecznictwa oraz interpretacji urzędowych na temat naliczania płac.

 

Warsztatowa forma prowadzenia szkolenia


Zajęcia na szkoleniu prowadzone są w formie warsztatów. Wspólnie z wykładowcą uczestnicy rozliczą na przykładowej liście płac wynagrodzenie objęte „zerowym” PIT. Prosimy o przyniesienie kalkulatorów.

 

PROGRAM SZKOLENIA


Zerowy podatek dochodowy od osób fizycznych dla młodych pracowników i zleceniobiorców – od 1 sierpnia 2019 roku.

 1. Ustalanie limitu zwolnienia podatkowego (granica wiekowa i kwotowa, charakter przychodów z ulgą, przychody uwzględnianie i nieuwzględniane w limicie).
 2. Ustalanie limitu zwolnienia dla nierezydentów.
 3. Opodatkowanie nadwyżki wynagrodzenia ponad limit.
 4. Utrata prawa do 50% procentowych kosztów uzyskania przychodów.
 5. Warunki skorzystania z zerowego PIT w 2019 roku (oświadczenie pracownika lub zleceniobiorcy o stosowaniu zwolnienia)
 6. Automatyczne objęcie młodych ulgą od 2020 roku (oświadczenie o niestosowaniu zwolnienia).
 7. Naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne od przychodów zwolnionych.
 8. Naliczanie odprowadzanie składki zdrowotnej od przychodów zwolnionych.
 9. Obniżanie składki zdrowotnej do „hipotetycznej zaliczki”.
 10. Pilnowanie przekroczenia limitu przy jednym i kilku tytułach zarobkowych.
 11. Zerowy PIT a deklaracje i roczne zeznania podatkowe.

STUDIUM PRZYPADKU

Omówienie na przygotowanym druku lub sporządzenie razem z Uczestnikami:

 • Oświadczenia pracownika o stosowaniu zwolnienia „zerowy” PIT.
 • Oświadczenia pracownika o niestosowaniu zwolnienia „zerowy” PIT.
 • Rozliczenia na liście płac przychodów pracownika i zleceniobiorcy objętych zwolnieniem „zerowy” PIT.

 

Planowane zmiany w rozliczeniach listy płac od 1 stycznia 2020 roku.

 1. Obniżenie najniższej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych do 17% (17,75%).
 2. Podwyższenie zryczałtowanych kosztów ze stosunku pracy.
 3. Skala podatkowa oraz kwoty wolne do końca 2019 i od 2020 roku.
 4. Naliczanie zaliczek PIT za pracowników i zleceniobiorców w okresie przejściowym i od nowego roku.

STUDIUM PRZYPADKU:

 • Rozliczenie na liście płac wynagrodzeń pracownika i zleceniobiorcy w okresie przejściowym od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 • Rozliczenie na liście płac wynagrodzeń pracownika i zleceniobiorcy od 2020 roku.

 

Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2020 roku.

 1. Wyłączenie dodatku stażowego u pracodawców budżetowych i sektora prywatnego.
 2. Definicja dodatku za staż.
 3. Wyrównywanie wynagrodzenia do minimalnej płacy po wyłączeniu dodatku stażowego.
 4. Negocjacje w okresie przejściowym podwyżki zapłaty dla wykonawcy wskutek wskazanej zmiany (w zamówieniach publicznych i poza nimi).

STUDIUM PRZYPADKU:

Przykłady wyrównania wynagrodzenia do minimalnej pensji w związku z wyłączeniem z niej dodatku za staż.

 

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę i zasiłków w praktyce.

 1. Zmiany w egzekucji z umowy zlecenia i innych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2019 (omówienie stanowiska resortu sprawiedliwości).
 2. Objęcie potrąceniami diet z tytułu delegacji służbowej.
 3. Ostrzejsze grzywny dla niesubordynowanych pracodawców.
 4. Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków.
 5. Podstawa dokonywania potrąceń i kwoty wolne dla uczestników pracowniczych planów kapitałowych.
 6. Podstawa dokonywania potrąceń i kwoty wolne dla pracowników i zleceniobiorców objętych zerowym PIT.

 

Najciekawsze i najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe i ZUS dotyczące świadczeń ze stosunku pracy i rozliczania wynagrodzeń.

 1. Pokrywanie za zleceniobiorców kosztów badań lekarskich.
 2. Zmienione zasady wydawania posiłków profilaktycznych.
 3. Świadczenie w naturze przekazane po sporządzeniu listy płac.
 4. Obniżanie składki zdrowotnej przy wypłacie przychodów oskładkowanych i nieoskładkowanych (pokłosie uchwały Sądu Najwyższego sygn. akt III UZP 18/15).
 5. Wypłacana zwyczajowo premia uznaniowa wliczana do płacy urlopowej.

 

Wykładowca – ekspert i praktyk

Szkolenie dotyczące zmian na listach płac, wyższym kosztom, niższej stawce podatku dochodowego i zerowego PIT-u prowadzi Renata Majewska.

 

Renata Majewska – Specjalista, ekspert, wykładowca Polbi

 

Organizacja szkolenia

O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie szkolenia następuje o godzinie 10-tej. O godzinie 13:00 zapraszamy na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)

Każdy uczestnik szkolenia poświęconego zmianom na listach płac i zerowemu podatkowi dochodowemu dla młodych pracowników i zleceniobiorców (do 26 roku życia) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia - Lista płac i zerowy PIT dla młodych. Kurs w Warszawie.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Szkolenie dotyczące zerowego podatku dochodowego dla młodych pracowników i zleceniobiorców (do 26 roku życia),  zmiany w płacach 2019/2020 (lista płac 2019/2020 – wyższe koszty, niższy PIT).

Szkolenie - Zerowy PIT dla młodych pracowników.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa. Program szkolenia opracowany przez Renatę Majewską.

 

 

Zerowy podatek dochodowy od osób fizycznych dla młodych pracowników i zleceniobiorców – od 1 sierpnia 2019 roku.

 1. Ustalanie limitu zwolnienia podatkowego (granica wiekowa i kwotowa, charakter przychodów z ulgą, przychody uwzględnianie i nieuwzględniane w limicie).
 2. Ustalanie limitu zwolnienia dla nierezydentów.
 3. Opodatkowanie nadwyżki wynagrodzenia ponad limit.
 4. Utrata prawa do 50% procentowych kosztów uzyskania przychodów.
 5. Warunki skorzystania z zerowego PIT w 2019 roku (oświadczenie pracownika lub zleceniobiorcy o stosowaniu zwolnienia)
 6. Automatyczne objęcie młodych ulgą od 2020 roku (oświadczenie o niestosowaniu zwolnienia)
 7. Naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne od przychodów zwolnionych.
 8. Naliczanie odprowadzanie składki zdrowotnej od przychodów zwolnionych.
 9. Obniżanie składki zdrowotnej do „hipotetycznej zaliczki”.
 10. Pilnowanie przekroczenia limitu przy jednym i kilku tytułach zarobkowych.
 11. Zerowy PIT a deklaracje i roczne zeznania podatkowe.

STUDIUM PRZYPADKU

Omówienie na przygotowanym druku lub sporządzenie razem z Uczestnikami:

 • Oświadczenia pracownika o stosowaniu zwolnienia „zerowy” PIT.
 • Oświadczenia pracownika o niestosowaniu zwolnienia „zerowy” PIT.
 • Rozliczenia na liście płac przychodów pracownika i zleceniobiorcy objętych zwolnieniem „zerowy” PIT.

 

Nowości w rozliczeniach listy płac od października 2019 roku oraz planowane zmiany od 1 stycznia 2020 roku.

 1. Obniżenie najniższej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych do 17% (17,75%).
 2. Podwyższenie zryczałtowanych kosztów ze stosunku pracy.
 3. Skala podatkowa oraz kwoty wolne do końca 2019 i od 2020 roku.
 4. Naliczanie zaliczek PIT za pracowników i zleceniobiorców w okresie przejściowym i od nowego roku.

STUDIUM PRZYPADKU:

 • Rozliczenie na liście płac wynagrodzeń pracownika i zleceniobiorcy w okresie przejściowym od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 • Rozliczenie na liście płac wynagrodzeń pracownika i zleceniobiorcy od 2020 roku.

 

Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2020 roku.

 1. Wyłączenie dodatku stażowego u pracodawców budżetowych i sektora prywatnego.
 2. Definicja dodatku za staż.
 3. Wyrównywanie wynagrodzenia do minimalnej płacy po wyłączeniu dodatku stażowego.
 4. Negocjacje w okresie przejściowym podwyżki zapłaty dla wykonawcy wskutek wskazanej zmiany (w zamówieniach publicznych i poza nimi).

STUDIUM PRZYPADKU:

Przykłady wyrównania wynagrodzenia do minimalnej pensji w związku z wyłączeniem z niej dodatku za staż.

 

Obliczanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku z uwzględnieniem wzrostu odpisu od 1 sierpnia 2019 roku.

 1. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2019 – obowiązującego do końca lipca 2019 roku i od początku sierpnia 2019 roku.
 2. Obliczenie średniego odpisu w 2019 roku dla każdej kategorii zatrudnionych.
 3. Ustalenie średniorocznego stanu zatrudnienia i korekty wynikającej z najnowszych zmian przepisów.
 4. Przekazanie drugiej raty odpisów do końca października 2019 roku.

STUDIUM PRZYPADKU:

Przykładowe obliczenie odpisów na ZFŚS za 2019 rok i dokonanie korekty w związku ze zmianą przepisów.

 

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę i zasiłków w praktyce.

 1. Zmiany w egzekucji z umowy zlecenia i innych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2019 (omówienie stanowiska resortu sprawiedliwości z grudnia 2018).
 2. Objęcie potrąceniami diet z tytułu delegacji służbowej od 11 stycznia 2019 roku.
 3. Ostrzejsze grzywny dla niesubordynowanych pracodawców.
 4. Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków od 1 marca 2019 roku.
 5. Podstawa dokonywania potrąceń i kwoty wolne dla uczestników pracowniczych planów kapitałowych.
 6. Podstawa dokonywania potrąceń i kwoty wolne dla pracowników i zleceniobiorców objętych zerowym PIT.

 

Najciekawsze i najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe i ZUS dotyczące świadczeń ze stosunku pracy i rozliczania wynagrodzeń.

 1. Pokrywanie za zleceniobiorców kosztów badań lekarskich.
 2. Zmienione zasady wydawania posiłków profilaktycznych.
 3. Świadczenie w naturze przekazane po sporządzeniu listy płac.
 4. Obniżanie składki zdrowotnej przy wypłacie przychodów oskładkowanych i nieoskładkowanych (pokłosie uchwały Sądu Najwyższego sygn. akt III UZP 18/15).
 5. Wypłacana zwyczajowo premia uznaniowa wliczana do płacy urlopowej.

 


Lista płac – najnowsze zmiany. Zerowy PIT dla młodych, zmiany w płacach 2019/2020.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program opracowała Renata Majewska.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Renata Majewska

 

Renata Majewska – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Renata Majewska - Wykładowca, ekspert, specjalista prawa pracy.

Renata Majewska.

Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu:

☑️ wynagrodzeń, kalkulacji i list płac oraz potrąceń,

☑️ akt osobowych, zatrudniania i zwalniania pracowników,

☑️ egzekucji sądowej i administracyjnej z wynagrodzeń.

➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Renata Majewska to wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. W swojej karierze zawodowej przeprowadziła setki szkoleń z zakresu prawa pracy, potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków wynikających z egzekucji sądowej i administracyjnej, szeroko pojętego prawo pracy (w tym dotyczące akt osobowych pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników w praktyce). Bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace.

 

Renata Majewska – Szkolenia, Polbi: prawo pracy, wynagrodzenia, lista płac, potrącenia i egzekucja.

Od wielu lat współpracujemy z Panią Renatą Majewską w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy – Polbi, Warszawa.

 

Specjalizacja, zakres prowadzonych szkoleń


Przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków, działalności socjalnej, prowadzenia dokumentacji pracowniczej przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich oraz prezentując zagadnienia związane z czasem pracy.

 

Renata Majewska – opinie uczestników szkoleń

 

Renata Majewska jest wysoko oceniana przez uczestników warsztatów i szkoleń za:

☑️ interesujący sposób prowadzenia zajęć,

☑️ umiejętne wiązanie teorii z praktyką,

☑️ jasne i przystępne przekazywanie wiedzy,

☑️ wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

 

Oceny uczestników szkoleń potwierdzają wyniki anonimowych ankiet.

➡️ Zobacz, jak oceny otrzymuje Renata Majewska.

 

Metody prowadzenia zajęć

Większość szkoleń Renata Majewska prowadzi w formie warsztatów skupiając się na praktycznych aspektach wdrożenia zmian przepisów, a prezentowane wyliczenia przedstawia na przykładach. Uczestnicy szkoleń mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości.

 


 

Renata Majewska – Więcej o wykładowcy…

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Lista płac i zerowy PIT dla młodych. Polbi – Warszawa.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Zerowy PIT dla młodych. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć


Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Ramowy plan szkolenia

1. Część pierwsza szkolenia 10:00-11:30
2. Przerwa 11:30-11:45
3. Część druga szkolenia 11:45-13:00
4. Przerwa obiadowa 13:00-13:30
5. Część trzecia szkolenia 13:30-15:00
6. Przerwa 15:00-15:15
7. Część czwarta szkolenia 15:15-16:00

 

Rezultaty szkolenia


Uczestnicy szkolenia pt. „Zerowy PIT dla młodych oraz najnowsze zmiany w płacach 2019/2020” dzięki uczestnictwu w zajęciach:

 • nabędą niezbędna wiedzę z obszaru podatków i spraw płacowych niezbędną w pracy służb płacowych i finansowych pracodawców oraz płatników – zarówno sfery budżetowej, jak i sektora prywatnego,
 • poznają zasady rozliczeń podatku PIT dotyczącego osób do 26 roku życia zgodnie z już uchwalonymi przepisami oraz planowanych zmianami regulacji prawnych,
 • zapoznają się z najnowszymi regulacjami mającymi wpływ na sporządzanie listy płac, min. obniżenie stawki podatku dochodowego do 17% czy podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
 • wykorzystując informacje, sugestie i porady wykładowcy będą mogli zidentyfikować niezbędne do podjęcia kroki i zaplanować niezbędne działania dostosowujące firmę, przedsiębiorstwo lub instytucję do zmian następujących w przepisach podatkowych i regulacjach prawa pracy.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019


KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019…

 

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

 

BUR – Baza Usług Rozwojowych


Szkolenie – Lista płac – najnowsze zmiany. Wyższe koszty, niższa stawka podatku i zerowy PIT. jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

 

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

Facebook i Twitter


Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.