logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

ZSMOPL – Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

ZSMOPL - Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Podmiot odpowiedzialny, obrót hurtowy i detaliczny. Nowe podejście do przekazywanych danych.

Szkolenie: Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). Podstawa prawna, cele systemu monitorowania dostępności leków, realizowane procesy, zakres produktów objętych systemem ZSMOPL, dane zbierane w ZSMOPL, podmioty realizujące obowiązek raportowania do ZSMOPL.

Tytuł: ZSMOPL – Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Prowadząca: Małgorzata Szelachowska.


Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Szkolenie: Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi - ZSMOPL.


Od 1 kwietnia 2019 roku wszystkie podmioty, które prowadzą obrót produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi są zobowiązane do przesyłania elektronicznych raportów do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

Nowy termin wynika z art. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1515).


Podstawa prawna dotycząca ZSMOPL

Obowiązek przekazywania informacji do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) wynika z przepisów ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 z późn. zm.) i dotyczy:

 • podmiotu odpowiedzialnego (art. 36z ust. 2 ustawy),
 • przedsiębiorcy prowadzącego obrót hurtowy (art. 78 ustawy),
 • obrotu detalicznego (art. 95 ust. 1a ustawy).

Program szkolenia

 1. ZSMOPL– założenia systemu nadzoru nad dostępnością rynkową leków.
 2. Procesy kontroli obrotu lekami w ramach ZSMOPL.
 3. Zakres zbieranych danych w ZSMOPL.
 4. Planowanie dostaw – informacje przekazywane do ZSMOPL.
 5. Zgłaszanie braków.
 6. Nowe podejście do danych przekazywanych w ramach ZSMOPL.
 7. Zmiany w zapisach ustawy Prawo farmaceutyczne.
 8. Odpowiedzialność za brak przekazywania danych do systemu.

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia dotyczącego zasad przesyłania raportów do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi powinny zostać osoby zarządzające, pracownicy i personel podmiotów prowadzących obrót lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi, na których spoczywa obowiązek raportowania do ZSMOPL. Do podmiotów tych można zaliczyć w szczególności:

 • Apteki i punkty apteczne
 • Działy farmacji szpitalnej
 • Hurtownie farmaceutyczne
 • Podmioty odpowiedzialne

Patronat Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Szkolenie jest objęte patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego a udział w nim wiąże się z uzyskaniem 2 punktów edukacyjnych w ramach kształcenia ciągłego Farmaceutów.


Zakres szkolenia, omawiane zagadnienia

Szkolenie: ZSMOPL – Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Cele systemu, zakres produktów objętych systemem. Zakres zbieranych danych. Planowanie dostaw. Zgłaszanie braków. Korzyści z wdrożenia ZSMOPL. Obrót produktami leczniczymi, refundowanymi środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi. Przekazaniem danych i informacji za pomocą Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Portal ZSMOPL – Rejestracja i logowanie. Komputerowy system kontroli leków. Ewidencja obrotu produktami leczniczymi w systemie informacji medycznej (SIM). Prawo farmaceutyczne. Centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (CSIOZ). Podmioty raportujące. Systemy lokalne. Weryfikacja poprawności wysyłanych komunikatów. Dwa etapy procesu podłączenia do zintegrowanego systemu monitorowania obrotu produktami leczniczymi (ZSMOPL): a) weryfikacja na środowisku ewaluacyjnym, b) praca na środowisku produkcyjnym. Procedura nadawania uprawnień na środowisku ewaluacyjnym. System teleinformatyczny informacji w ochronie zdrowia.

Po co powstał ZSMOPL

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) ma za zadanie zapewnienie przedsiębiorcom możliwości przekazywania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej dziennych raportów dotyczących przeprowadzonych transakcji, stanów magazynowych, braków w dostępie do produktów monitorowanych (apteki, punkty apteczne, działy farmacji szpitalnej, hurtownie farmaceutyczne), co pozwoli na stworzenie pełnego obrazu obrotu tymi produktami na poziomie rynku hurtowego i aptecznego i umożliwi dostęp do zestawień statystycznych w zakresie obrotu produktami ewidencjonowanymi w Systemie Informacji Medycznej.

Po co ZSMOPL zbiera i przetwarza dane

Dzięki bieżącemu dostępowi do wiarygodnych i aktualnych danych jednostki realizować politykę lekową państwa (Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) będą miały do dyspozycji informacje m.in. o ilości produktu leczniczego zwolnionego do obrotu, stanie magazynowym danego produktu, oraz uzyskają dostęp do informacji na temat kosztów w trakcie całego obrotu produktem. ZSMOPL (system teleinformatyczny) to pomoc w realizacji nadzoru i prowadzenia skuteczniejszej polityki cenowej w zakresie refundacji leków.

Opinie uczestników szkolenia

Nasze szkolenia są stale oceniane przez uczestników zajęć, którzy anonimowo wyrażają swoje opinie dotyczące jakości oferowanych usług. Zobacz, jak postrzegane są poszczególne edycje szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków – Raporty – Oceny Szkolenia.

Bądź na bieżąco – Jesteśmy na Facebooku!

Facebook. Polbi - Farmacja.Zapraszamy na Facebooka dla branży  farmaceutycznej (hurtownie, wytwórnie). Aktualne oferty szkoleń, informacje o nowych propozycjach oraz najnowszych ofertach specjalnych kierowanych do właścicieli i personelu firm farmaceutycznych i hurtowni znajdziesz w jednym miejscu – Farmacja – Szkolenia. Polbi, Warszawa.


Kontakt w sprawie szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia - ZSMOPL 2018 (Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi). Kurs Polbi - Warszawa.

Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Warszawa - Central Tower

Central Tower, Centrum Konferencyjnym – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 WarszawaMałgorzata Szelachowska

Ponad 15 letnie doświadczenie w administracji związanej z farmacją, w tym jako mazowiecki wojewódzki inspektor farmaceutyczny, zastępca dyrektora departamentu polityki lekowej i farmacji w Ministerstwie Zdrowia.

Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca wielu kursów, szkoleń i seminariów poświęconych m.in zagadnieniom Prawa farmaceutycznego, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, kontroli czy inspekcji. Współpracuje w tym zakresie tematycznym również z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Szkolenie: ZSMOPL - Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Polbi – Warszawa. Odroczony termin płatności.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: ZSMOPL - Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Harmonogram zajęć. Polbi – Warszawa.

9:30 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie o ukończeni kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2019 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2018) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.