logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

ZUS 2019 – Składki i zasiłki

Szkolenie: ZUS w praktyce - Składki i zasiłki 2019. Umowa zlecenia, o dzieło i o pracę. Zmiany w opłacaniu składek. Przechowywanie dokumentacji. Obowiązki płatników.

ZUS 2019 - Składki i zasiłki. Szkolenie, Polbi, Warszawa.Szkolenie: Prawidłowe rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. ZUS 2019 – Składki i zasiłki oraz tytuły do podlegania ubezpieczeniom społecznym. Praktyczny kurs dla płatników składek za pracowników i zleceniobiorców. Zajęcia prowadzi Andrzej Radzisław.

Tytuł: ZUS 2019 – Składki i zasiłki.

Wykładowca: Andrzej Radzisław.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brut0 z osobę.*)

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

  NOWE OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Obowiązki i terminy złożenia raportów informacyjnych.

  SKŁADKI ZA PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW. Umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa o dzieło). Nowa definicja płatnika składek.

  ZBIEGI TYTUŁÓW DO UBEZPIECZENIA. Jednoczesne umowy zlecenia, umowy o pracę, urlop wychowawczy, zasiłek macierzyński, umowy zlecenia z emerytem lub rencistą oraz z własnym pracownikiem.

✅  ROZLICZENIA Z ZUS 2019. Umowa o dzieło a składki ZUS, zmiany w zakresie przekazywania składek, zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze, świadczenia rehabilitacyjne.


Szkolenie: ZUS 2019 - Składki i zasiłki. Kurs w Warszawie.

Szkolenie prezentujące nowe obowiązki płatników, składki za pracowników i zleceniobiorców, zbiegi tytułów do ubezpieczenia, rozliczenia z ZUS 2019.


Cel szkolenia

ZUS w praktyce – składki i zasiłki 2019. Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad dotyczących opłacania składek na ZUS pod kątem umów o pracę i cywilnoprawnych z uwzględnieniem najnowszych zmian i interpretacji oraz ich konsekwencji dla płatników składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Szkolenia ma zapoznać słuchaczy z obowiązkami płatników składek ZUS po zmianach przepisów oraz nowymi regulacjami w zakresie przekazywania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Metoda szkolenia

Szkolenie dotyczące problematyki składek i zasiłków ZUS w 2019 roku  prowadzone jest na podstawie praktycznych przykładów. Na zajęciach omówione zostaną problemy wynikające ze stosowania przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz udzielone zostaną praktyczne wskazówki.

Adresaci szkolenia – ZUS 2019, składki i zasiłki

Szkolenia omawiające składki ZUS kierowane jest do specjalistów działów kadr i płac, pracowników działów księgowości, właścicieli i personelu biur rachunkowych oraz osób odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za rozliczanie wynagrodzeń i zawieranie umów.


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł. Dokonaj zgłoszenia w godzinach 10-12.   Szczegóły oferty.


Zakres szkolenia

Zasady i terminy rozliczania oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. Na zajęciach poruszone zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące opłacania składek ZUS za pracowników, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych (zlecenia i o dzieło) a także tematyka świadczeń z tytułu choroby, zasiłków macierzyńskich i opiekuńczych.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia „ZUS 2019 – Składki i zasiłki” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

Opinie uczestników szkolenia

Na bieżąco prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń dotyczących rozliczeń z ZUS i prawa pracy – Raporty – Oceny Szkolenia.

Rezultaty szkolenia – Składki i zasiłki ZUS 2019

Szkolenie - ZUS 2019 - Składki i zasiłki. Polbi, Warszawa, Andrzej Radzisław. Skrócenie przechowywania dokumentacji pracowniczej.Zapoznanie osób biorących w szkoleniu z nowymi obowiązkami płatnika wynikającymi ze skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz terminami składania raportów informacyjnych do ZUS.

Szkolenie - ZUS 2019 - Składki i zasiłki. Polbi, Warszawa, Andrzej Radzisław. Usystematyzowanie wiedzy.Usystematyzowanie przez uczestników szkolenia wiedzy z obszaru rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Szkolenie - ZUS 2019 - Składki i zasiłki. Polbi, Warszawa, Andrzej Radzisław. Zbieg tytułów do ubezpieczenia. Przedstawienie zasad postępowania w przypadku zbiegu tytułów do podlegania ubezpieczeniom społecznym jak również zmian w zakresie przekazywania składek ZUS.

Szkolenie - ZUS 2019 - Składki i zasiłki. Polbi, Warszawa, Andrzej Radzisław. Zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze i świadczenia rehabilitacyjne.Omówienie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i świadczeń rehabilitacyjnych,  w tym zasad ustalania prawa do zasiłku, jego  wysokość i okres przysługiwania.

Szkolenie - ZUS 2019 - Składki i zasiłki. Polbi, Warszawa, Andrzej Radzisław. Praktyczne wskazówki.Uzyskanie praktycznych wskazówek, które mogą być pomocne w bieżącej pracy, osobom odpowiedzialnym za sporządzenie deklaracji i opłacanie składek ZUS, ustalającym prawo oraz naliczającym podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Korzyści ze szkolenia dla firm

Dzięki udziałowi w szkoleniu pt. „Składki i zasiłki ZUS 2019” pracownik firmy zdobędzie wiedzę i umiejętności, które będzie mógł wykorzystać w pracy dokonując rozliczeń wynagrodzeń i wypłat zasiłków oraz świadczeń ZUS jak również prawidłowo dokumentować te czynności.


Kontakt w sprawie szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia - ZUS 2019 - Składki i zasiłki. Polbi - Warszawa.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Szkolenie: Składki ZUS. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 2019. Kurs w Warszawie.

Nowe obowiązki płatników wobec ZUS związane ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji – zmian przepisów od 1 stycznia 2019 roku.

 1. Fakultatywne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej krok po kroku (m.in. oświadczenie zamiaru złożenia raportów informacyjnych na nowym druku ZUS). Nowy raport ZUS RPA.
 2. Obowiązek i terminy złożenia raportów informacyjnych za zatrudnionych między 1 stycznia 1999 roku a 31 grudnia 2018 roku oraz omówienie nowego raportu informacyjnego ZUS RIA.
 3. Obowiązki płatnika oraz ZUS wobec pracownika i zleceniobiorcy, za którego płatnik złoży raport ZUS RIA.
 4. Pozostałe zmiany w dokumentach składanych do ZUS obowiązujących od 2019 roku.
 1. Umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem a obowiązki względem ZUS – nowa definicja płatnika składek.
 2. Umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.
 3. Przychody zwolnione od składek na ubezpieczenia społeczne.
 4. Rozliczanie składek ZUS za pracownika przywróconego do pracy.
 5. Wynagrodzenie po zmarłym pracowniku (zleceniobiorcy), a rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 6. Przekroczenie 30-krotności rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – obowiązki płatnika.

Zbiegi tytułów ubezpieczeń. Stan prawny na 2019 rok z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie łączenia:

 • umowy zlecenia – umowy o pracę,
 • umowy zlecenia i studiowania na wyższej uczelni,
 • umowy zlecenia z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • umowy zlecenia zawieranej podczas korzystania z urlopu wychowawczego,
 • umowy zlecenia zawieranej z osobą korzystającą z zasiłku macierzyńskiego,
 • umowy zlecenia zawartej z emerytem lub rencistą,
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem.
 1. Różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło.
 2. Kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia?
 3. Wskazówki praktyczne – jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o dzieło.
 4. Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia.
 5. Jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez ubezpieczonego (zleceniobiorcy, pracownika) po zmianie kwalifikacji prawnej umowy na umowę zlecenia?

Omówienie zmian w zakresie przekazywania składek do ZUS, związanych z wprowadzeniem jednego konta dla płatnika składek od stycznia 2018 roku. Zasady rozliczania wpłat od stycznia 2018 roku – na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z ZUS?

Okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku, okres zasiłkowy i zasady jego ustalania.

 1. Kiedy świadczenia chorobowe nie przysługują?
 2. Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich – zmiany od 2019 roku.
 3. Dokumentowanie prawa do zasiłków chorobowych (eZLa, ZLA), macierzyńskich i opiekuńczych.
 4. Podstawa wymiaru zasiłków pracowników i zleceniobiorców.
 5. Przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków.
 1. Zasiłki za okres urlopu macierzyńskiego.
 2. Zasiłki za okres urlopu rodzicielskiego.
 3. Zasiłki za okres urlopu ojcowskiego.
 4. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy oraz sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu.
 1. Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?
 2. Okres zasiłkowy.
 3. Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku opiekuńczego.

Czas na pytania indywidualne uczestników szkolenia z zakresu składek i zasiłków oraz zasad prawidłowych rozliczeń z ZUS w 2019 roku a także  wyjaśnienia oraz rady i sugestie wykładowcy.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Andrzej Radzisław

Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec, radca prawny, specjalista i ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Andrzej Radzisław - Wykładowca i ekspert ZUS. Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych. Ceniona postać na rynku szkoleń dla służb kadrowych i płacowych. Współpracownik Polbi.

Andrzej Radzisław – Radca Prawny. Były pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor licznych publikacji. Znany i ceniony wykładowca na rynku szkoleń. Stały współpracownik firmy Polbi.

Więcej o wykładowcy.


Andrzej Radzisław – Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych

Przez wiele lat zatrudniony w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Brał udział w opiniowaniu aktów prawnych, analizował wydawane interpretacje ZUS. Kontrolował jednostki terenowe ZUS w zakresie wydawania decyzji.


Wykładowca, trener, uczestnik kongresów i sympozjów

Trener z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo-płacowych również dla pracowników Oddziałów ZUS. Posiada bogatą praktykę w przeprowadzaniu szkoleń. Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych. Uczestniczy w kongresach i sympozjach związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.


Andrzej Radzisław - Wykładowca. Szkolenia, Polbi, Warszawa.


Andrzej Radzisław

Zobacz pełne dossier wykładowcy.

Za szkolenie można zapłacić po zajęciach!

Zapłata po szkoleniu - 7 dni na płatność za szkolenie: ZUS 2019 - Składki i zasiłki. Polbi – Warszawa.

Proponujemy 7-dniowy termin płatności za fakturę, którą wystawiamy w dniu szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje fakturę na zajęciach.

 • Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: ZUS w praktyce – składki i zasiłki w 2019 roku. Rejestracja uczestników, zajęcia, przerwy i panele dyskusyjne. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Oferta szkolenia Składki i zasiłki ZUS 2019 w Bazie Usług Rozwojowych - BUR.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „ZUS 2019 – Składki i zasiłki”, w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

e-mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.