logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

ZUS – Nowy obowiązek informacyjny dotyczący przechowywania dokumentacji.

Zmiany i nowe obowiązki związane ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Nowe dokumenty ZUS: OSW, RIA, RPA. Zmiany w programie Płatnik - nowa wersja: 10.02.002. Nowy obowiązek informacyjny wobec ZUS. Szkolenie oparte na przykładach liczbowych.

Tematyka szkolenia: ZUS - Nowy obowiązek informacyjny dotyczący przechowywania dokumentacji. Okres przechowywania akt. Nowe dokumenty - oświadczenia, raporty i formularze, zmiany w Płatniku. Zajęcia w Warszawie.Szkolenie z zakresu ZUS. Nowy obowiązek informacyjny dotyczący przechowywania dokumentacji pracowniczej. Skrócenie okresu przechowywania akt. Nowe dokumenty (oświadczenia i raporty) oraz formularze, zmiany w programie Płatnik – nowa wersja: 10.02.002.


 • PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI. Skrócenie okresów, nowy czas i sposób przechowywania dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 roku.
 • NOWE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE. Obowiązki i zakres informacyjny płatnika w stosunku do ZUS. Indywidualny obowiązek informacyjny pracodawców. Wykazywanie bieżących przychodów pracowników.
 • NOWOŚCI W FORMULARZACH ZUS. Nowe dokumenty: ZUS OSW – oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, ZUS RIA – raport informacyjny, ZUS RPA – imienny raport miesięczny. Zmiany w formularzach: ZUS DRA i ZUS ZWUA.
 • PROGRAM PŁATNIK 2019. Nowa wersja – 10.02.002, konwersja bazy danych, umiejscowienie nowych dokumentów w Płatniku, zmiany w dotychczasowych formularzach.

Wprowadzenie

Od 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie przepisy, które ułatwiają przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżają koszty związane z przechowywaniem takiej dokumentacji.

E-akta – Elektronizacja akt pracowniczych. Można zdecydować w jakiej formie będzie przechowywana dokumentacja pracownicza – papierowo, czy elektronicznie.

Od 1 stycznia 2019 roku dla wszystkich nowo zatrudnianych osób akta pracownicze pracodawcy czy zleceniodawcy będą przechowywać 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zakończyła się umowa zlecenia.

Od 26 stycznia 2019 roku obowiązuje tylko jedna jego wersja programu Płatnik tj. 10.02.002 (automatyczna instalacja podczas aktualizacji programu).

Dla pracowników zatrudnionych po raz pierwszy w okresie od 1 stycznia 1999 roku do końca grudnia 2018 roku możliwe jest skrócenie okresu przechowywania akt z 50 do 10 lat ale tylko, jeżeli zostaną spełnione dodatkowe warunki informacyjne.

Tytuł: ZUS – Nowy obowiązek informacyjny dotyczący przechowywania dokumentacji

Prowadzący zajęcia: Maciej Derwisz.

Szkolenie: 1 dzień, 4 godziny, zajęcia: 10:00 – 14:30.


Cena: 350 zł netto / 350 zł brutto za osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

Szkolenie: ZUS - Nowy obowiązek informacyjny. Przekazywanie do ZUS dodatkowych informacji na drukach ZUS OSW, ZUS RIA i ZUS RPA.

Poznaj obowiązki informacyjne dotyczący przechowywania dokumentacji – ZUS 2019. Szkolenie – Polbi, Warszawa.


Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotować pracowników służb kadrowo–płacowych do prawidłowej realizacji celów określonych w nowych przepisach wprowadzanych z dniem 1 stycznia 2019 roku a związanych z nowym obowiązkiem informacyjnym do ZUS w zakresie skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie poświęcone nowym obowiązkom informacyjny w stosunku do ZUS dotyczące przechowywania dokumentacji jest adresowane do osób pracujących w działach kadr i płac, pracowników odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń oraz wszystkich pragnących poznać zasady dokonywania zgłoszeń i rozliczeń ubezpieczonych z ZUS.

Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą „TANIE GODZINY”.

W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł. Dokonaj zgłoszenia w godzinach 10-12.   Szczegóły oferty.

Metoda prowadzenia szkolenia

Szkolenie dotyczące nowych obowiązków informacyjny w odniesieniu do ZUS związanych ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oparte jest na przykładach liczbowych obrazujących sposoby wypełniania nowych dokumentów, których obowiązek składania powstanie z dniem 1 stycznia 2019 roku . Nowe dokumenty ZUS: OSW, RIA, RPA.

Materiały dydaktyczne

Bezpłatny skrypt z przykładami i aktami prawnymi.


Korzyści ze szkolenia, rezultaty

Uczestnik szkolenia ”ZUS – Nowy obowiązek informacyjny dotyczący przechowywania dokumentacji”:

Szkolenie ZUS: Nowe obowiązki informacyjne. Elektroniczne lub papierowe przechowywanie akt pracowniczych. Polbi – Warszawa.pozna najnowsze zmiany dotyczące przepisów związanych z okresem i sposobem przechowywania dokumentacji pracowniczej jakie obowiązują od 1 stycznia 2019 roku,
Szkolenie ZUS: Nowe obowiązki informacyjne po skróceniu okresu przechowywania dokumentów pracowniczych. Polbi – Warszawa.zapozna się zakresem obowiązku informacyjnego płatnika względem ZUS, który jest związany ze skróceniem okresu przechowywania dokumentów pracowniczych,
Szkolenie ZUS: Nowe obowiązki informacyjne. Przekazywanie informacji. Polbi – Warszawa.nauczy się samodzielnego przekazywania informacji związanych z przychodem pracownika wykorzystując raport miesięcznym ZUS RPA,
Szkolenie ZUS: Nowe obowiązki informacyjne. Zmiany w programie Płatnik. Polbi – Warszawa.opanuje umiejętność wyrejestrowywania pracowników oraz będzie wiedział jakie zmiany następują w programie Płatnik i PUE w zakresie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowe i jakie zmiany zachodzą w zakresie informacji dla osoby ubezpieczonej.

Opinie uczestników szkolenia

Na bieżąco prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń dotyczących rozliczeń z ZUS i prawa pracy – Raporty Oceny Szkolenia.

Zakres szkolenia

Przechowywanie dokumentacji pracowniczej od 2019 roku (okresy i sposoby, e-dokumenty, e-akta). Obowiązek informacyjny płatnika względem ZUS po skróceniu okresu przechowywania dokumentów pracowniczych. Obowiązek informacyjny pracodawców dotyczący przekazania do ZUS informacji o wynagrodzeniach pracowników. Nowy formularz ZUS RIA. Informacje o bieżących przychodach  pracowników, nowy raport ZUS RPA. Wyrejestrowywanie pracowników (informacje w raporcie ZUS ZWUA). Raportu ZUS DRA. Zmiany w programie Płatnik (nowa wersja: 10.02.002) i PUE od 1 stycznia 2019 roku.


Kontakt w sprawie szkolenia

Kontakt w sprawie szkolenia: ZUS - Nowy obowiązek informacyjny dotyczący przechowywania dokumentacji. Polbi - Warszawa.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Omówienie zmian w zakresie przepisów związanych z okresem i sposobem przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 roku.

 • Dokumenty w formie elektronicznej (e-dokumenty, e-akta).
 • Okresy przechowywania dokumentów pracowniczych.
 • Możliwość skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej i wymogi z tym związane.
 • Formy przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Zakres informacyjny płatnika względem ZUS związany ze skróceniem okresu przechowywania dokumentów pracowniczych.

 • Omówienie obowiązku informacyjnego.
 • Nowy formularz informacyjny ZUS OSW.

Omówienie indywidualnego obowiązku informacyjnego pracodawców związanego z koniecznością przekazania informacji do ZUS odnośnie wynagrodzeń poszczególnych pracowników.

 • Omówienie terminów przekazania informacji.
 • Omówienie zakresu przekazywanych informacji.
 • Przygotowanie danych do złożenia informacji.
 • Nowy formularz ZUS RIA.
 • Skutki nieprzekazania dokumentów informacyjnych.
 • Case-study: wypełnienia dokumentu ZUS RIA na przykładzie liczbowym.

Nowe obowiązki informacyjne związane z wykazywaniem bieżących przychodów pracowników.

 • Zakres informacji przekazywanych od ZUS w zakresie zmian od 1 stycznia 2019 roku a związanych z okresem przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Omówienie wykazywanych informacji.
 • Nowy raport ZUS RPA – omówienie pól formularza.
 • Casy-study: Przekazywanie informacji związanych z przychodem pracownika na raporcie miesięcznym ZUS RPA na przykładzie liczbowym.
 • Omówienie nowych obowiązków informacyjnych związanych z wyrejestrowywaniem pracowników od 1 stycznia 2019 roku.
 • Nowe informacje zawarte w zmodyfikowanym raporcie ZUS ZWUA.
 • Case-study: Krótkie przykłady związane z wyrejestrowywaniem pracowników.

Zmiany w zakresie raportu ZUS DRA od 1 stycznia 2019 roku.

Zmiany w zakresie informacji dla osoby ubezpieczonej (miesięcznej/rocznej).

Obowiązki pracodawców względem pracowników po wprowadzeniu skróconego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 • Obowiązek informacyjny.
 • Przekazanie dokumentacji papierowej.

Inne zmiany wprowadzane od 1 stycznia 2019 roku w zakresie dokumentacji i rozliczeń pracowniczych, mi.in. konieczność przelewu środków pieniężnych na rzecz pracowników.

 • Nowa wersja programu Płatnik (10.02.002).
 • Płatnik 2019 – aktualizacja oprogramowania, konwersja bazy danych.
 • Nowe dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe.
 • Zmiany w zakresie informacji dla osoby ubezpieczonej.
 • Zwolnienia elektroniczne po 1 grudnia 2018 roku.

Warszawa - Central Tower

Central Tower, Centrum Konferencyjnym – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 WarszawaWarszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Maciej Derwisz

Wykładowca, trener, szkoleniowiec, ekspert.

Maciej Derwisz. Szkolenie i kursy. Polbi - Warszawa.Maciej Derwisz – wykładowca i trener. Ekspert z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów, rozliczania płac i obsługi programów finansowo-księgowych. Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Praktyk z bardzo bogatym doświadczeniem dydaktycznym. Ponad 25 lat czynnej nieprzerwanej pracy.

Działalność szkoleniowa obejmuje cykliczne kursy z zakresu:

 • dla głównych księgowych, w aspekcie rachunkowości zarządczej, majątku trwałego i obrotowego, rachunku kosztów i innych,
 • zaawansowane rozliczenia płac (rozliczenia wynagrodzeń, składek i świadczeń ZUS w różnych systemach płacowych) w ramach kursów kadrowo-płacowych,
 • obsługę programów finansowo-księgowych i pokrewnych,
 • obsługę programu „Płatnik” na poziomie podstawowym i zaawansowanym, w tym m. in. w powiązanych układach centrum –  oddziały (setki przeprowadzonych kursów od podstaw oraz bieżące omawianie aktualnych zmian),
 • wykorzystanie programu Excel, głównie w działach finansowych i pokrewnych na poziomie podstawowym i zaawansowanym, ze szczególnym uwzględnieniem logiki i poprawności tworzenia formuł,
 • tworzenie prostych aplikacji usprawniających pracę z wykorzystaniem VBA i VB.NET.

 

Wysokie oceny uczestników szkoleń

Maciej Derwisz posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy i  jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń.

Jak wykładowca ceniony jest za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

Maciej Derwisz współpracuje z firma POLBI od wielu lat.

 

Specjalizacja, realizowane szkolenia

Rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów), sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena), krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja), prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

Maciej Derwisz specjalizuje się głównie w długoterminowych szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej (przeprowadzone setki kursów, w tym również w ramach projektów unijnych).

 

Tematyka prowadzonych szkoleń

Tematyka objęta zakresem realizowanych przez wykładowcę szkoleń:

 • Kurs księgowości – od podstaw.

 • Kurs na głównych księgowych.

 • Kurs kadrowo-płacowy.

 • Program Płatnik – Szkolenie od podstaw.

 • Nowy Płatnik – praktyczne warsztaty przy stanowiskach komputerowych.

 • Zastosowanie Excela w księgowości.

 • Optymalizacja pracy w Excelu.

 • Excel – Poznaj go jeszcze lepiej! Praktyka – kurs dla zaawansowanych.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia, kursy i praktyczne warsztaty prowadzone przez Macieja Derwisza!

Maciej Derwisz - wykładowca i trener.


Maciej Derwisz – Więcej o wykładowcy …

Za szkolenie można zapłacić po zajęciach!

Zapłata po szkoleniu - 7 dni na płatność za szkolenie: ZUS - Nowy obowiązek informacyjny dotyczący przechowywania dokumentacji.

Proponujemy 7-dniowy termin płatności za fakturę, którą wystawiamy w dniu szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje fakturę na zajęciach.

 • Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia - Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

14:30 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 4 godziny lekcyjne, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Oferta szkolenia: ZUS – Nowy obowiązek informacyjny dotyczący przechowywania dokumentacji w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „ZUS – Nowy obowiązek informacyjny dotyczący przechowywania dokumentacji”, jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.