logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

ZUS – Nowy obowiązek informacyjny dotyczący przechowywania dokumentacji

Najnowsze zmiany i nowe obowiązki związane ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Nowe dokumenty ZUS: OSW, RIA, RPA. Zmiany w programie Płatnik. Nowy obowiązek informacyjny wobec ZUS. Szkolenie oparte na przykładach liczbowych.

Tematyka szkolenia: ZUS - Nowy obowiązek informacyjny dotyczący przechowywania dokumentacji. Okres przechowywania akt. Nowe dokumenty - oświadczenia, raporty i formularze, zmiany w Płatniku. Zajęcia w Warszawie.Szkolenie z zakresu ZUS. Nowy obowiązek informacyjny dotyczący przechowywania dokumentacji pracowniczej. Skrócenie okresu przechowywania akt. Nowe dokumenty (oświadczenia i raporty) oraz formularze, zmiany w programie Płatnik.


 • PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI. Skrócenie okresów, nowy czas i sposób przechowywania dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 roku.
 • NOWE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE. Obowiązki i zakres informacyjny płatnika w stosunku do ZUS. Indywidualny obowiązek informacyjny pracodawców. Wykazywanie bieżących przychodów pracowników.
 • NOWOŚCI W FORMULARZACH ZUS. Nowe dokumenty: ZUS OSW – oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, ZUS RIA – raport informacyjny, ZUS RPA – imienny raport miesięczny. Zmiany w formularzach: ZUS DRA i ZUS ZWUA.

Wprowadzenie

Od 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie przepisy, które ułatwiają przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżają koszty związane z przechowywaniem takiej dokumentacji.

E-akta – Elektronizacja akt pracowniczych. Można zdecydować w jakiej formie będzie przechowywana dokumentacja pracownicza – papierowo, czy elektronicznie.

Od 1 stycznia 2019 roku dla wszystkich nowo zatrudnianych osób akta pracownicze pracodawcy czy zleceniodawcy będą przechowywać 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zakończyła się umowa zlecenia.

Dla pracowników zatrudnionych po raz pierwszy w okresie od 1 stycznia 1999 roku do końca grudnia 2018 roku możliwe jest skrócenie okresu przechowywania akt z 50 do 10 lat ale tylko, jeżeli zostaną spełnione dodatkowe warunki informacyjne.

Tytuł: ZUS – Nowy obowiązek informacyjny dotyczący przechowywania dokumentacji

Prowadzący zajęcia: Maciej Derwisz.

Szkolenie: 1 dzień, 4 godziny, zajęcia: 10:00 – 14:30.

Cena: 350 zł netto / 350 zł brutto za osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą „TANIE GODZINY”.

Codziennie, do 31 grudnia 2018 roku, dodatkowy rabat 50 zł. Dokonaj zgłoszenia w godzinach 10-12.   Szczegóły oferty.

Szkolenie: ZUS - Nowy obowiązek informacyjny. Przekazywanie do ZUS dodatkowych informacji na drukach ZUS OSW, ZUS RIA i ZUS RPA.


Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotować pracowników służb kadrowo–płacowych do prawidłowej realizacji celów określonych w nowych przepisach wprowadzanych z dniem 1 stycznia 2019 roku a związanych z nowym obowiązkiem informacyjnym do ZUS w zakresie skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Metoda prowadzenia szkolenia

Szkolenie dotyczące nowych obowiązków informacyjny w odniesieniu do ZUS związanych ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oparte jest na przykładach liczbowych obrazujących sposoby wypełniania nowych dokumentów, których obowiązek składania powstanie z dniem 1 stycznia 2019 roku . Nowe dokumenty ZUS: OSW, RIA, RPA.

Adresaci szkolenia

Szkolenie poświęcone nowym obowiązkom informacyjny w stosunku do ZUS dotyczące przechowywania dokumentacji jest adresowane do osób pracujących w działach kadr i płac, pracowników odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń oraz wszystkich pragnących poznać zasady dokonywania zgłoszeń i rozliczeń ubezpieczonych z ZUS.

Materiały dydaktyczne

Bezpłatny skrypt z przykładami i aktami prawnymi.


Korzyści ze szkolenia, rezultaty

Uczestnik szkolenia ”ZUS – Nowy obowiązek informacyjny dotyczący przechowywania dokumentacji”:

Szkolenie ZUS: Nowe obowiązki informacyjne. Elektroniczne lub papierowe przechowywanie akt pracowniczych. Polbi – Warszawa.pozna najnowsze zmiany dotyczące przepisów związanych z okresem i sposobem przechowywania dokumentacji pracowniczej jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku,
Szkolenie ZUS: Nowe obowiązki informacyjne po skróceniu okresu przechowywania dokumentów pracowniczych. Polbi – Warszawa.zapozna się zakresem obowiązku informacyjnego płatnika względem ZUS, który jest związany ze skróceniem okresu przechowywania dokumentów pracowniczych,
Szkolenie ZUS: Nowe obowiązki informacyjne. Przekazywanie informacji. Polbi – Warszawa.nauczy się samodzielnego przekazywania informacji związanych z przychodem pracownika wykorzystując raport miesięcznym ZUS RPA,
Szkolenie ZUS: Nowe obowiązki informacyjne. Zmiany w programie Płatnik. Polbi – Warszawa.opanuje umiejętność wyrejestrowywania pracowników oraz będzie wiedział jakie zmiany nastąpią w programie Płatnik i PUE w zakresie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowe i jakie zmiany zachodzą w zakresie informacji dla osoby ubezpieczonej.

Opinie uczestników szkolenia

Na bieżąco prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń dotyczących rozliczeń z ZUS i prawa pracy – Raporty Oceny Szkolenia.

Zakres szkolenia

Przechowywanie dokumentacji pracowniczej od 2019 roku (okresy i sposoby, e-dokumenty, e-akta). Obowiązek informacyjny płatnika względem ZUS po skróceniu okresu przechowywania dokumentów pracowniczych. Obowiązek informacyjny pracodawców dotyczący przekazania do ZUS informacji o wynagrodzeniach pracowników. Nowy formularz ZUS RIA. Informacje o bieżących przychodach  pracowników, nowy raport ZUS RPA. Wyrejestrowywanie pracowników (informacje w raporcie ZUS ZWUA). Raportu ZUS DRA. Zmiany w programie Płatnik i PUE od 1 stycznia 2019 roku.


Kontakt w sprawie szkolenia

Kontakt w sprawie szkolenia: ZUS - Nowy obowiązek informacyjny dotyczący przechowywania dokumentacji. Polbi - Warszawa.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Omówienie zmian w zakresie przepisów związanych z okresem i sposobem przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 roku.

 • Dokumenty w formie elektronicznej (e-dokumenty, e-akta).
 • Okresy przechowywania dokumentów pracowniczych.
 • Możliwość skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej i wymogi z tym związane.
 • Formy przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Zakres informacyjny płatnika względem ZUS związany ze skróceniem okresu przechowywania dokumentów pracowniczych.

 • Omówienie obowiązku informacyjnego.
 • Nowy formularz informacyjny ZUS OSW.

Omówienie indywidualnego obowiązku informacyjnego pracodawców związanego z koniecznością przekazania informacji do ZUS odnośnie wynagrodzeń poszczególnych pracowników.

 • Omówienie terminów przekazania informacji.
 • Omówienie zakresu przekazywanych informacji.
 • Przygotowanie danych do złożenia informacji.
 • Nowy formularz ZUS RIA.
 • Skutki nieprzekazania dokumentów informacyjnych.
 • Case-study: wypełnienia dokumentu ZUS RIA na przykładzie liczbowym.

Nowe obowiązki informacyjne związane z wykazywaniem bieżących przychodów pracowników.

 • Zakres informacji przekazywanych od ZUS w zakresie zmian od 1 stycznia 2019 roku a związanych z okresem przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Omówienie wykazywanych informacji.
 • Nowy raport ZUS RPA – omówienie pól formularza.
 • Casy-study: Przekazywanie informacji związanych z przychodem pracownika na raporcie miesięcznym ZUS RPA na przykładzie liczbowym.
 • Omówienie nowych obowiązków informacyjnych związanych z wyrejestrowywaniem pracowników od 1 stycznia 2019 roku.
 • Nowe informacje zawarte w zmodyfikowanym raporcie ZUS ZWUA.
 • Case-study: Krótkie przykłady związane z wyrejestrowywaniem pracowników.

Zmiany w zakresie raportu ZUS DRA od 1 stycznia 2019 roku.

Zmiany w zakresie informacji dla osoby ubezpieczonej (miesięcznej/rocznej).

Obowiązki pracodawców względem pracowników po wprowadzeniu skróconego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 • Obowiązek informacyjny.
 • Przekazanie dokumentacji papierowej.

Inne zmiany wprowadzane od 1 stycznia 2019 roku w zakresie dokumentacji i rozliczeń pracowniczych, mi.in. konieczność przelewu środków pieniężnych na rzecz pracowników.

 • Nowe dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe.
 • Zmiany w zakresie informacji dla osoby ubezpieczonej.
 • Zwolnienia elektroniczne po 1 grudnia 2018 roku.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-657Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Maciej Derwisz

Wykładowca, trener, szkoleniowiec, ekspert.


Maciej Derwisz – wykładowca i trener. Ekspert z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów, rozliczania płac i obsługi programów finansowo-księgowych.


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Praktyk z bardzo bogatym doświadczeniem dydaktycznym. Ponad 25 lat czynnej nieprzerwanej pracy.

Działalność szkoleniowa obejmuje cykliczne kursy z zakresu:

 • dla głównych księgowych, w aspekcie rachunkowości zarządczej, majątku trwałego i obrotowego, rachunku kosztów i innych,
 • zaawansowane rozliczenia płac (rozliczenia wynagrodzeń, składek i świadczeń ZUS w różnych systemach płacowych) w ramach kursów kadrowo-płacowych,
 • obsługę programów finansowo-księgowych i pokrewnych,
 • obsługę programu „Płatnik” na poziomie podstawowym i zaawansowanym, w tym m. in. w powiązanych układach centrum –  oddziały (setki przeprowadzonych kursów od podstaw oraz bieżące omawianie aktualnych zmian),
 • wykorzystanie programu Excel, głównie w działach finansowych i pokrewnych na poziomie podstawowym i zaawansowanym, ze szczególnym uwzględnieniem logiki i poprawności tworzenia formuł,
 • tworzenie prostych aplikacji usprawniających pracę z wykorzystaniem VBA i VB.NET.

Wysokie oceny uczestników szkoleń

Maciej Derwisz posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy.

Jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą. Maciej Derwisz współpracuje z firma POLBI od wielu lat.

Specjalizacja, realizowane szkolenia

Rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów), sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena), krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja), prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

Maciej Derwisz specjalizuje się głównie w długoterminowych szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej (przeprowadzone setki kursów, w tym również w ramach projektów unijnych).

Tematyka prowadzonych szkoleń

Tematyka objęta zakresem realizowanych przez wykładowcę szkoleń:

 • Kurs księgowości – od podstaw.

 • Kurs na głównych księgowych.

 • Kurs kadrowo-płacowy.

 • Program Płatnik – Szkolenie od podstaw.

 • Nowy Płatnik – praktyczne warsztaty przy stanowiskach komputerowych.

 • Zastosowanie Excela w księgowości.

 • Optymalizacja pracy w Excelu.

 • Excel – Poznaj go jeszcze lepiej! Praktyka – kurs dla zaawansowanych.


Zapraszamy do Polbi na szkolenia, kursy i praktyczne warsztaty prowadzone przez Macieja Derwisza!

Za szkolenie można zapłacić po zajęciach!

Zapłata po szkoleniu - 7 dni na płatność za szkolenie: ZUS - Nowy obowiązek informacyjny dotyczący przechowywania dokumentacji.

Proponujemy 7-dniowy termin płatności za fakturę, którą wystawiamy w dniu szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje fakturę na zajęciach.

 • Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia - Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

14:30 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 4 godziny lekcyjne, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Oferta szkolenia: ZUS – Nowy obowiązek informacyjny dotyczący przechowywania dokumentacji w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „ZUS – Nowy obowiązek informacyjny dotyczący przechowywania dokumentacji”, jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum LIM

Termin: 2019-01-16

Szkolenie: 1 dzień, 4 godziny, 10:00-14:30.

Cena dla osoby: 450 zł 350 zł *

Cena dla wielu osób: 390 zł 350 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-01-07 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.