logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Związki międzygminne – zarządzanie dokumentacją. Instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.

Szkolenie dla związków międzygminnych. Jak prawidłowo zarządzać dokumentami i stosować Instrukcję kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt?

Zarządzanie dokumentami. Szkolenie omawiające prawidłowe stosowanie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w związkach międzygminnych.

Tytuł: Związki międzygminne – zarządzanie dokumentacją. Instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.

Prowadząca: Teresa Kustra.


Szkolenie: 1 dzień, zajęcia – 10:00-15:30.

Szkolenie: Związki międzygminne - zarządzanie dokumentacją. Instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.


Wprowadzenie

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) ustalono dla gmin i związków międzygminnych, organów powiatu, organów samorządu województwa i organów zespolonej administracji rządowej w województwie, a także urzędów obsługujących te organy nową instrukcje kancelaryjną oraz nowe jednolite rzeczowe wykazy akt.

Przeprowadzane kontrole wykazują, że nie wszystkie jednostki prawidłowo stosują zapisy instrukcji dotyczące obiegu dokumentów, a szczególnie pracownicy mają trudności w posługiwaniu się jednolitym rzeczowym wykazem akt przy rejestracji spraw na stanowiskach pracy. Sprawy otrzymują symbole, które nie odzwierciedlają kryterium rzeczowości. Zagadnienie to ma istotne znaczenie przy przechodzeniu na elektroniczny obieg dokumentów.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie sposobów porządkowania dokumentacji w zakresie klasyfikacji i kwalifikacji spraw.

Wykładowca – ekspert i praktyk

Szkolenie dotyczące prawidłowego stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w związkach międzygminnych prowadzi Teresa Kustra – wykładowca z doświadczeniem praktycznym w szkoleniu pracowników związków międzygminnych w zakresie instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego oraz osoba uczestnicząca w porządkowaniu dokumentacji i wprowadzaniu jednolitego rzeczowego wykazu akt w związku międzygminnym.

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)

Każdy uczestnik szkolenia poświęconego zagadnieniom prawidłowego zarządzania dokumentami i stosowania Instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykaz akt w związkach międzygminnych otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.


Program szkolenia

 1. Omówienie znaczenia prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt w tworzeniu dokumentacji, a szczególnie przy wdrażaniu elektronicznego obiegu dokumentów.
 2. Przyjmowanie i obieg korespondencji. Ewidencjonowanie.
 3. Przydzielanie spraw. Dekretacja przełożonych.
 4. Wewnętrzny obieg akt.
 5. Charakterystyka bezdziennikowego systemu kancelaryjnego.
 6. Wykaz akt jako jednolita rzeczowa klasyfikacja dokumentacji
 7. Stosowanie systemu klasyfikacji dziesiętnej w odniesieniu do tworzonej dokumentacji.
 8. Praktyczne korzystanie z wykazu akt – ćwiczenia.
 • Klasy pierwszego i drugiego rzędu.
 • Klasy trzeciego i czwartego rzędu.
 1. Rejestracja spraw na stanowiskach pracy.
 • Zakładanie teczek.
 • Spisy spraw.
 • Rejestry kancelaryjne prowadzone w formie tradycyjnej lub elektronicznej (metody porządkowania spisów i rejestrów).
 1. Sposoby znakowania spraw.
 • Decyzje administracyjne.
 • Pisma urzędowe.
 1. Praktyczne metody porządkowania dokumentacji pod kątem zgodności z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 2. Omówienie przykładów wdrażania elektronicznego obiegu i związane z tym utrudnienia wynikające z uchybień i nieprawidłowości w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w związkach międzygminnych.

Kontakt w sprawie szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia - Związki międzygminne - zarządzanie dokumentacją. Instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.

Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

 

Omówienie znaczenia prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt w tworzeniu dokumentacji, a szczególnie przy wdrażaniu elektronicznego obiegu dokumentów.

 1. Klasy pierwszego i drugiego rzędu.
 2. Klasy trzeciego i czwartego rzędu.
 1. Zakładanie teczek.
 2. Spisy spraw.
 3. Rejestry kancelaryjne prowadzone w formie tradycyjnej lub elektronicznej (metody porządkowania spisów i rejestrów).
 1. Decyzje administracyjne.
 2. Pisma urzędowe.

Praktyczne metody porządkowania dokumentacji pod kątem zgodności z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Omówienie przykładów wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów i związane z tym utrudnienia wynikające z uchybień i nieprawidłowości w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w związkach międzygminnych.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Teresa Kustra

Wykładowca, trener, prawnik, ekspert, szkoleniowiec

Teresa Kustra - wykładowca, trener, prawnik, ekspert, szkoleniowiec i prelegent

Teresa Kustra

Uznany ekspert z zakresu prawa administracyjnego, kontroli tworzenia obiegu dokumentów oraz ich archiwizacji.

Wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, m.in. w komórce odpowiedzialnej za kontrolę wewnętrzną.

 


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Teresa Kustra posiada bogate doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego na stanowiskach pracy w administracji samorządowej i rządowej.

Wieloletni wykładowca-praktyk

Teresa Kustra prowadzi szkolenia z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, obiegu i prowadzenia dokumentacji, zasad korespondencji urzędowej. Realizowała projekty unijne o tematyce zarządzania dokumentacją w gminach i starostwach.

Teresa Kustra posiada bogate doświadczenie praktyczne w szkoleniu pracowników związków międzygminnych w zakresie instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego oraz  uczestniczyła w porządkowaniu dokumentacji i wprowadzaniu jednolitego rzeczowego wykazu akt w związku międzygminnym.

Szkoliła pracowników wojewódzkich, granicznych i powiatowych inspektoratów weterynarii. Prowadzi wykłady w ośrodkach szkoleniowych oraz bezpośrednio w urzędach od kilkunastu lat. Bierze udział przy realizacji programów z funduszy europejskich.

Autorka licznych publikacji

Autorka licznych artykułów i referatów (m.in. publikacji na temat  instrukcji kancelaryjnej).

Tematyka realizowanych szkoleń

Tematyka objęta zakresem realizowanych szkoleń:

 • Elektroniczny system obiegu dokumentów – warsztaty.
 • Rola kadry kierowniczej w organizacji i funkcjonowaniu urzędu.
 • Zarządzanie dokumentacją – Instrukcja kancelaryjna, stosowanie KPA w praktyce.
 • Przepisy kancelaryjno-archiwalne. Jak przygotować się do kontroli archiwistów?
 • Postępowanie ze skargami i wnioskami oraz petycjami w świetle ustawy o petycjach.

Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Panią Teresę Kustrę!

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Związki międzygminne - zarządzanie dokumentacją. Instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt. Polbi – Warszawa.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Związki międzygminne - zarządzanie dokumentacją. Instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:30 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Ramowy plan szkolenia 

1. Część pierwsza szkolenia 10:00-11:30
2. Przerwa 11:30-11:45
3. Część druga szkolenia 11:45-13:00
4. Przerwa obiadowa 13:00-13:30
5. Część trzecia szkolenia 13:30-15:30

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat – płatność realizowana jest po szkoleniu.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019…

 

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.