Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Warsztaty komputerowe

Warsztaty komputerowe – Płatnik, Symfonia i Excel. Kursy, szkolenia i warsztaty komputerowe dla pracowników działów księgowości oraz działów kadrowych i działów płac.

 

Program Płatnik. Rozliczenia z ZUS. Kurs od podstaw.

MS Excel. Zajęcia komputerowe dla księgowych i kadrowców.

Symfonia – Finanse i Księgowość. Od podstaw do zaawansowanych narzędzi.

 

Zajęcia komputerowe - warsztaty obsługi programów Płatnik, Symfonia i Excel. Kursy, szkolenia i warsztaty komputerowe w Warszawie.

Płatnik, Symfonia i Excel. Kursy, szkolenia i warsztaty komputerowe dla pracowników działów księgowości oraz działów kadrowych i działów płac.

 

PROGRAM PŁATNIK


 • Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS. Korekty.
 • Szkolenie od podstaw do zaawansowanych aspektów obsługi programu.
 • Tworzenie, weryfikację i wysyłanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych.

 

Płatnik – najnowsza wersja programu dla płatników składek ZUS

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszą wersję programu Płatnik, wprowadzonymi w niej zmianami oraz nowymi rozwiązaniami. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Nie jest to tylko przedstawienie możliwości technicznych samego programu, ale również rozwiązywanie konkretnych kadrowych czy płatniczych problemów w ramach formularzowej komunikacji z ZUS.

Elektroniczna forma kontaktu z ZUS – wymiana informacji przez internet

Obecnie kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych tylko przede wszystkim droga elektroniczna. Zatem znajomość obsługi Płatnika staje się nieodzowna w pracy działów finansowo-kadrowych małych, średnich i dużych przedsiębiorców.

Wiedza ułatwiająca i usprawniająca pracę

Szkolenie kierowane jest dla osób, które chcą nauczyć się szybkiego i poprawnego sposobu rozliczania się z ZUS-em. W ramach zajęć prezentowane są niemalże wszystkie deklaracje: zgłoszeniowe, rozliczeniowe i specjalne. Oprócz wypełniania deklaracji program warsztatów obejmuje tworzenie korekty deklaracji w aspekcie typowych błędów popełnianych przez użytkowników programu.

 

SYMFONIA FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ


 • Budowania zakładowego planu kont.
 • Księgowania dokumentów. Automaty księgowe.
 • Pełne rozrachunki i rozliczenia. Raporty i sprawozdania.

 

Sage – Symfonia Finanse i Księgowość Premium

„Symfonia Finanse i Księgowość Premium” jest najpopularniejszym programem finansowo-księgowym na rynku oprogramowania tego typu w Polsce. Szkolenie ma za zadanie przygotowanie do pracy zawodowej w zakresie swobodnej obsługi programu Symfonia.

Praktyczne warsztaty przy stanowiskach komputerowych

Kurs prowadzony jest „od podstaw do zaawansowanych narzędzi systemu”. Zajęcia adresowany są do osób rozpoczynających pracę z systemem Symfonia. Kurs obejmuje również zaawansowane funkcje i rzadziej stosowane opcje programu Symfonia.

 

Excel w księgowości, kadrach i płacach


 • Efektywna obsługa arkusza kalkulacyjnego EXCEL w praktyce.
 • Optymalizacja pracy, własne narzędzia. Nowe rozwiązania.
 • Wykorzystanie Excela w codziennej pracy.
 • Zupełnie nowe możliwości – poznaj VBA (Visual Basic for Application)
 • Dziś znajomość Excela to obowiązek – nie atut!

 

Excel w firmie i biurze – praktyczne zastosowanie aplikacji Microsoft Excel


Kurs komputerowy Excel. Warsztaty komputerowe. Obsługa programu. Zajęcia - Polbi, Warszawa.

Kalkulator to historia – teraz czas na Excela!

Na rynku pracy XXI wieku dla pracodawców osoba znająca w dobrym stopniu arkusz kalkulacyjny Excel i umiejąca go sprawnie wykorzystać w codziennej pracy to prawdziwy skarb. Obecnie dobre wykształcenie i podstawowa znajomość komputera w pracach biurowych to za mało – niezbędna jest również dobra znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Pracodawcy w codziennej pracy wymagają sprawnego posługiwania się Excelem przy sporządzaniu automatycznych zestawień, raportów i formularzy, zarządzaniu zbiorami danych, prowadzeniu analiz statystycznych jak również graficznej prezentacji efektów przetwarzania danych w formie diagramów czy wykresów.

Oczywiście w firmach możemy spotkać dedykowane rozwiązania w postaci drogich, specjalistycznych programów, ale i tak ich użytkownicy wspomagają się zestawieniami przetwarzanymi uprzednio z wykorzystaniem Excela. Arkusz kalkulacyjny to uniwersalne, proste i elastyczne narzędzie, które daje potężny wachlarz wszelakich możliwości, aby ułatwić i przyśpieszyć pracę w różnych aspektach prac analityczno-biurowych.

Tworząc zestawienia, raporty czy analizy przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego, bardzo często działamy pod presją czasu i czynników ludzkich, co przy słabej znajomości narzędzi Excela powoduje, że działamy chaotycznie, nieefektywnie i z dużym prawdopodobieństwem popełnienia błędu. Każda konieczność reedycji arkusza powoduje niechęć i przysparza niemal tyle samo pracy co wykonanie zestawień na kartce papieru. Tymczasem, nawet niewielkie zwiększenie umiejętności obsługi programu Excel i wykorzystanie nawet najprostszych funkcji arkusza kalkulacyjnego w nim dedykowanych będzie pozwalało stworzyć wydajniejsze, czytelniejsze i mniej chaotyczne zestawienia, a co najważniejsze, nie będzie powodowało już stresu związanego z koniecznością tworzenia excelowskich sprawozdań i oszczędziło by multum czasu, który na pewno można by wykorzystać w inny sposób.

 

Wystarczy niewielki wzrost efektywnej i praktycznej wiedzy z zakresu obsługi programu Excel a korzyści będą niezwykle wymierne!

 

Kursy Excela. Warsztaty komputerowe w Polbi. Efektywne szkolenia.


Kursy Excela organizowane w Polbi prowadzone są najnowszymi metodami, opartymi na bazie ponad 20-letnich doświadczeń i zorientowane w sposób kluczowy na efekcie szkolenia.

Uczestnicy szkoleń z obsługi i praktycznego wykorzystywania programu Excel pod kierownictwem trenera zobligowani są do przećwiczenia i utrwalenia zdobytej wiedzy realizując zaplanowane zadania przy samodzielnych stanowiskach komputerowych. W każdej chwili istnieje podgląd realizowanych zadań. Prowadzący szkolenie z wykorzystaniem projektora prezentuje poszczególne etapy szkolenia, pokazuje i objaśnia sposoby rozwiązywania zadań i ukierunkowuje samodzielną pracę uczestników zajęć. Prezentacje wykonywane przez trenera porządkują i ułatwiają prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Aktywne zaangażowanie uczestników w realizowany program to nasza dewiza. Programy bogate są w praktyczne ćwiczenia (tzw. case studies), które na bieżąco wyjaśniają możliwości zastosowania poznawanych rozwiązań w praktyce. Poziom zajęć jest zawsze dostosowany do potrzeb uczestników kursów, zapewniając tym samym przyswojenie przekazywanej wiedzy w sposób najbardziej efektywny.

Nasze kursy z zakresu tematyki związanej z programem Excel staramy się zawsze kierunkować pod zawodowo pogrupowanych uczestników, co potęguje praktyczne możliwości wykorzystania programu Excel w pracy zawodowej konkretnych działów.

Prowadzimy specjalistyczne, odrębne kursy z Excela’a dla działów księgowości, działów kadrowo-płacowych, administracji biurowej oraz dla finansistów. Jako firma od lat związana z rynkiem szkoleń, głównie księgowo-finansowych i pokrewnych doskonale rozumiemy i rozpoznajemy potrzeby poszczególnych działów, związane z obsługą arkusza kalkulacyjnego.

 

Już dziś zwiększ efektywność wykonywanej pracy – metoda ćwiczeń drobnymi kroczkami pozwoli ci opanować i polubić to co dotychczas było poza twym zasięgiem!

 

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w księgowości – Microsoft Excel


Excel – Kurs praktycznego zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w działach księgowości, finansowych i pokrewnych. Zoptymalizowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego pod kątem pracowników służb księgowych.

Zajęcia poświęcone korzystaniu z aplikacji Microsoft Excel w pracy działów księgowych obejmują zagadnienia związane z tworzeniem praktycznych narzędzi (m. in. zarządzanie należnościami i zobowiązaniami, zestawienie obrotów i sald, sprawozdanie finansowe – bilans i rachunek zysków i strat, i inne).

Słuchacze kursu poświęconego wykorzystaniu programu Excel w księgowości bazując na doświadczeniach z dotychczasowej pracy z arkuszem kalkulacyjnym poznają i nauczą się jak pracować z tabelami danych, jak stosować program MS Excel do zadań, które są codziennie wykonywane w działach finansowo-księgowych oraz uzyskają wiedzę o szeregu przydatnych zalet tabel danych (tabel przestawnych). Częścią warsztatów z Excela dla księgowych są zagadnienia tabel przestawnych, traktowanych jako podstawowe narzędzie do tworzenia błyskawicznych zestawień i filtrowanych raportów.

Osoby uczestniczące w lekcjach zdobędą wiedzę, która pozwoli uniknąć wpisywania powtórzonych wartości (duplikatów) do komórek arkusza kalkulacyjnego Excela, poznają narzędzia duplikatów danych, narzędzia grupowania danych kolumnami, będą umiały prezentować salda i obroty kont przy tworzeniu zestawień księgowych, tworzyć analizy kosztowo-przychodowe, terminowo zarządzać i przeprowadzać windykacje należności, jak również opracowywać zestawienia zobowiązań w aspekcie czasu ich wymagalności. Omówieniu podlegać będą zasady zabezpieczania i import danych.

 

Excel dla działów kadrowo-płacowych – warsztaty komputerowe


Warsztaty komputerowe - Kurs: Excel w kadrach i płacach. Zajęcia z obsługi programu dla służb kadrowo-płacowych.

Zajęcia z obsługi programu MS Excel dla pracowników działów kadr i płac.

Excel – Kurs praktycznego zastosowania programu komputerowego Excela w działach kadrowo-płacowych, w rachubie płac i działach pokrewnych.

Szkolenie z Excela posłuży zwiększeniu wydajności i zastosowaniu nowych rozwiązań wykorzystywanych przy tworzeniu tabel i raportów przez pracowników działów kadrowych i płacowych.

Na zajęciach warsztatowych z Excela zostanie zaprezentowana zaawansowana i zoptymalizowana praca z tabelami danych kadrowych w formie tabel przestawnych – niezbędnego i najbardziej cenionego przez służby kadrowe narzędzia aplikacji Microsoft Excel.

Kurs praktycznego korzystania z funkcji Excela to okazja dowiedzenia się, jak używać zestawienia Excela przy tworzeniu korespondencji seryjnej docierającej „w mgnieniu oka” do setek pracowników ich danych osobowych i dodatkowych informacji im przypisanych.

Warto również skorzystać z wiedzy, doświadczenia, rad i sugestii prowadzącego szkolenie jak wykorzystać najnowsze narzędzia Excela przy pracach z danymi kadrowo-płacowymi oraz jak zwiększyć wykorzystanie funkcji w formułach w arkuszach obliczeniowych działów płacowych (listy płac, rachunki umów cywilnoprawnych – umowy zlecenia i umowy o dzieło, zestawienia kadrowe).

 

KALKULATOR TO HISTORIA.

Wykorzystaj funkcje oraz  narzędzia programu Excel i twórz szablony arkuszy kalkulacyjnych przydatnych w Twojej pracy. Kilka kliknięć może zapewnić efektywne, sprawne i profesjonalne obliczenia.

TERAZ CZAS NA EXCELA!

Kurs Excela dla kadrowców to także walidacja danych i usuwanie duplikatów, praca z formatami danych w postaci dat, import danych i ich zabezpieczenie w arkuszu. Warto wiedzieć więcej i unikać kłopotów związanych z obsługą programu Excel jako narzędzia służącego pomocą w pracy sekcji kadrowo-płacowych.

 

Optymalizacja w Excelu. Zaawansowana obsługa arkusza kalkulacyjnego


Excel – Kurs optymalizacji zastosowania i wykorzystania Excela w pracy biurowej. Warsztaty komputerowe związane z nabyciem nowych umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego programu komputerowego Microsoft Excel.

Udział w zajęciach z Excela ma na celu pomóc w zwiększenie szybkości pracy z aplikacją Excel, przedstawić nowatorskie narzędzia programu, pozwolić unikać stresu przy tworzeniu formuł, tworzenie przejrzystych i czytelnych raportów, zagwarantować nabycie umiejętności łatwej edycji danych i wiele innych, jak również posiąść wiedzę niezbędną dla pracowników wszystkich działów, w których wykorzystuje się arkusz kalkulacyjny Excel zarówno w prostej obsłudze biurowej, jak i księgowości, obowiązkach służb kadrowo-płacowych, finansów, działów HR i administracji.

Celem kursu z optymalizacji pracy w programie Excel jest pogłębienie umiejętności uczestników zajęć, praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i nauczenie zupełnie nowych rozwiązań i narzędzi, które oferuje Excel – czynniki te pozwolą uczestnikom zajęć w zupełnie nowy sposób odnaleźć się w codziennej pracy zawodowej i uzyskać lepszą pozycję na rynku pracy jako pracownik o wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Na kursie optymalizacji zastosowania i wykorzystania Excela uczestnicy mają możliwość nauczenia się również elementów automatyzacji pracy z praktycznym wykorzystaniem makr na poziomie podstawowym (bez wgłębiania się w tajniki języka programowania VBA – Visual Basic for Application).

 

Excel – zupełnie nowe możliwości – raporty z wykorzystaniem VBA


Excel - Kurs języka VBA (Visual Basic for Application) w Excelu.

Twórz raporty i zestawienia, analizuj dane jeszcze szybciej, lepiej i nowocześniej!

Excel – Kurs wykorzystania wybranych procedur języka VBA (Visual Basic for Application) w Excelu.

Kurs wykorzystania VBA w Excelu przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują już z Excela w codziennej pracy, a chcą tworzyć raporty i zestawienia, czy analizować dane jeszcze szybciej, jeszcze lepiej i jeszcze nowocześniej.

Program kursu ukierunkowany jest na wykorzystanie wybranych procedur języka VBA (Visual Basic for Application) w aplikacji Microsoft Excel. Kurs prowadzony jest całkowicie od podstaw z tematycznie wydzielonego zakresu ale przeznaczony dla osób znających już arkusz kalkulacyjny w sposób gwarantujący sprawność w obsłudze arkusza.

Szkolenie z zastosowania w Excelu procedur języka Visual Basic for Application (VBA) zostało przygotowane wyłącznie pod kątem sporządzania praktycznych narzędzi służących pomocą w codziennej pracy.

Szczególny nacisk przy opracowywaniu zakresu warsztatów komputerowych został położony na tematykę związaną z tworzeniem i prostą edycją makrodefinicji (makr) w Excelu, omówieniu kontrolek formularza i ich prostym zastosowaniu w sporządzanych arkuszach, omówieniu podstaw języka VBA i jego zastosowaniu w Excelu, zapoznaniu uczestników szkolenia z podstawowymi możliwościami kontroli komórek z poziomu VBA, zapoznaniu biorących udział w zajęciach z kilkoma podstawowymi funkcjami wykorzystywanymi w VBA do optymalizacji pracy z arkuszem (IF, INPUTBOX, MSGBOX, pętle).

Kurs VBA w Excelu to praktyczne ćwiczenia i prezentacja codziennych zastosowań aplikacji MS Excel w powiązaniu z językiem Visual Basic for Application.

 

 


EXCEL DLA KSIĘGOWYCH, EXCEL DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW KADR I PŁAC. ARKUSZ KALKULACYJNY – ZAAWANSOWANE FUNKCJE, OPTYMALIZACJA PRACY, ELEMENTY JĘZYKA VBA.

Skip to content