Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Aktywna integracja mieszkańców województwa wielkopolskiego

Aktywna integracja mieszkańców województwa wielkopolskiego. Projekt UE ukierunkowany na zwiększenie  zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym osób niepracujących, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących wybrane gminy województwa wielkopolskiego.

 

Projekt EU – Aktywna integracja mieszkańców województwa wielkopolskiego


Termin realizacji: 01.07.2021 – 30.06.2023


Lokalizacja – Wybrane gminy województwa wielkopolskiego


Projekt UE - Aktywna integracja mieszkańców województwa wielkopolskiego


Nr projektu: RPMP.07.01.02-30-0065/19, Działanie: 7.1. Aktywna integracja 

 

 

Cel projektu


Celem głównym projektu „Aktywna integracja mieszkańców województwa wielkopolskiego’’ jest zwiększenie  zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym osób niepracujących (biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących wybrane gminy woj. wielkopolskiego poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem realizowanym w oparciu o zindywidualizowaną ścieżkę reintegracji do 30.06.2023r.

 

Uczestnicy projektu


Przewiduje się objęcie projektem 216 osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo), zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 18 roku życia, zamieszkujące wybrane gminy województwa wielkopolskiego (w tym gminy: Chodzież, Margonin, Szamocin, Krzyż Wielkopolski, Kiszkowo, Granowo, Wielichowo, Chodów, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz, Grodziec, Kleczew, Skulsk, Wierzbinek, Wilczyn, Ryczywół, Grabów nad Prosną, Kraszewice, Mikstat, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk, Dobrzyca, Gizałki, Bojanowo, Dominowo, Nowe Miasto nad Wartą, Dolsk, Malanów, Mieścisko, Damasławek, Gołańcz, Wapno, Miłosław, Pyzdry, Jastrowie, Okonek, Tarnówka.

 

Działania zaplanowane do realizacji


OPIS DZIAŁAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH WSKAZANYCH ZADAŃ:

Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań:

Etap I –  Rekrutacja i określenie ścieżki integracji społeczno-zawodowej

Etap II – Warsztaty kompetencji społecznych i interpersonalnych

Etap III – Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Etap IV – Szkolenia zawodowe

Etap V –  Indywidualne poradnictwo zawodowe

Etap VI – Indywidualne pośrednictwo pracy

Etap VII – Staże zawodowe

 

Dokumenty – umowy i oświadczenia


Oświadczenie Uczestnika Projektu

Oświadczenie i ankieta dotycząca szkoleń

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Arkusz diagnostyczny badający potrzeby osób niepełnosprawnych

Porozumienie o przystąpieniu do udziału w projekcie

Umowa określająca sposób aktywizacji społeczno-zawodowej

Załącznik nr 1: Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów kwalifikowalności

Załącznik nr 2: Deklaracja chęci uczestnictwa w projekcie i pouczenie o odpowiedzialności

Załącznik nr 3: Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Załącznik nr 4: Zobowiązanie do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu

 

Szkolenia i warsztaty


 

Warsztaty – Grupa: 1 „Warsztaty kompetencji społecznych i interpersonalnych”

Termin: 13-14.09.2021, warsztaty w trybie zdalnym, w godz. 8:30.- 15:00,  liczba osób: 12.

 

Szkolenie – Grupa: 1 „Obsługa klienta z elementami pracy biurowej”

Termin: 15.09 – 05.10.2021, szkolenie w trybie zdalnym, w godz. 8:30 – 15:00. liczba osób: 12.

 

Warsztaty  –  Grupa: 1 „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”

Termin: 06-07.10.2021, warsztaty w trybie zdalnym, w godz. 8:30 – 13:30, liczba osób: 12.

 

BIURO PROJEKTU

Aleje 1 Maja 10

62-510 Konin

Tel. 577-199-190

Skip to content