Polbi

Andrzej Radzisław – Ekspert ZUS, wykładowca Polbi

mec. Andrzej Radzisław – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, radca prawny w kancelarii Goźlińska Petryk i Wspólnicy, ekspert Polbi. Autor i współautor licznych publikacji na temat opłacania składek na ZUS, zawierania umów o pracę, zlecenia czy o dzieło,  świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

Radca prawny, ekspert do spraw ubezpieczeń społecznych


Andrzej Radzisław - Wykładowca i ekspert ZUS, specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych. Ceniona postać na rynku szkoleń dla służb kadrowych i płacowych.

Andrzej Radzisław

Polbi - Warszawa. Andrzej Radzisław, radca prawny, wykładowca ekspert ZUS.   mec. ANDRZEJ RADZISŁAW

Radca Prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Ekspert i specjalista, wieloletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prelegent konferencji i sympozjów o zasięgu krajowym. Znany i ceniony wykładowca na rynku szkoleń z zakresu ubezpieczeń społecznych. 

 

Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych – Andrzej Radzisław przez wiele lat zatrudniony w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami, analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Kontrolował jednostki terenowe ZUS w zakresie wydawania decyzji, w tym w zakresie stosowania przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Wykładowca, trener, uczestnik kongresów i sympozjów – Trener z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo-płacowych również dla pracowników Oddziałów ZUS. Posiada bogatą praktykę w przeprowadzaniu szkoleń z obszaru ubezpieczeń społecznych prowadzonych w formie otwartej, jak również realizowanych na zamówienie jako szkolenia zamknięte. Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych. Uczestniczy w kongresach i sympozjach związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.

 

Ceniony autor poradników, współpraca z czasopismami i wydawnictwami – Andrzej Radzisław jest autorem i współautor poradników i wyjaśnień przepisów kierowanych do jednostek terenowych ZUS. Publikuje na łamach czasopism wydawnictw branżowych m.in. Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, w wydawnictwie GOFIN, WiP, C.H. BECK oraz w portalach internetowych.

 

Wybrane publikacje – Andrzej Radzisław opublikował m.in. następujące pozycje: Instrukcja opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; Opłacanie składek ZUS – Poradnik dla przedsiębiorcy i pracodawcy; Instrukcja opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; Nowe zasady wystawiania i przekazywania zwolnień lekarskich; Oskładkowanie umów zlecenia; Urlop rodzicielski; Oskładkowanie zleceń – problemy z praktyki; Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Jest również współautorem następujących publikacji: Jak zatrudniać – etat czy współpraca? Jak obliczyć wynagrodzenia? Od czego płaci się składki? – Vademecum Rzeczpospolitej; Jak zawrzeć umowę o pracę, zlecenia, o dzieło? – Vademecum Rzeczpospolitej; Wypadki przy pracy i choroby zawodowe po nowemu – Vademecum Rzeczpospolitej; Składki od pracownika, zleceniobiorcy menedżera – Vademecum Rzeczpospolitej.

 

Radca prawny w kancelarii Goźlińska Petryk i Wspólnicy – Andrzej Radzisław jest szefem zespołu kancelarii Goźlińska Petryk & Wspólnicy do spraw kontroli ZUS. W ramach wsparcia oferowanego przedsiębiorcom zapewnia: pomoc w przygotowaniu do kontroli ZUS oraz opracowaniu strategii w sporach toczonych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i postępowaniach sądowych.

Doradza w kwestiach prowadzenia rozliczeń i korekt dokumentacji składanej do ZUS, zatrudnienia pracowników na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło, spraw zasiłków z ubezpieczenia społecznego, gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,  optymalizacji wynagrodzeń kadry menadżerskiej i outsourcingu pracowniczego.

 

Tematyka realizowanych szkoleń – Wśród tematów szkoleń i warsztatów prowadzonych przez Andrzeja Radzisława można znaleźć mi.n: Zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze; Umowy zlecenia i umowy o dzieło w aspekcie ubezpieczeń społecznych; Rozliczanie z ZUS i Urzędem Skarbowym; Zatrudnienie na umowę zlecenia i umowę o dzieło; Obowiązki związane z opłacaniem składek ZUS; Nowelizacja Kodeksu Pracy, zmiany w ubezpieczeniach społecznych.

 

Zapraszamy do Polbi na szkolenia i  warsztaty, które prowadzi Andrzej Radzisław


Andrzej Radzisław - Polbi. Uczymy tego na czym się znamy.


Szkolenia prowadzone przez Andrzeja Radzisława można znaleźć w naszej ofercie | Kategoria: Prawo pracy i ZUS