logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Anna Krawczak – Wykładowca, audytor, ekspert GMP i GDP.

Anna Krawczak – Wykładowca, szkoleniowiec, audytor, ekspert z zakresu DPP/ GMP i DPD/GDP. Doświadczenie zawodowe zdobyła będąc zatrudniona w firmach związanych z przemysłem farmaceutycznym.

 

Anna Krawczak jest związana z przemysłem farmaceutycznym od 1993 roku.


Anna Krawczak - wykładowca, audytor ekspert GMP i GDP.

Anna Krawczak – Ekspert Polbi.

☑️ Anna Krawczak ukończyła studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i jest absolwentką Studium podyplomowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

☑️ Ekspert GMP (DPP) i GDP (DPD). Wieloletni, ceniony i doświadczony szkoleniowiec i wykładowca.

☑️ Audytor (zarządzanie jakością i systemy jakości).

☑️ Prowadzi własna firmę konsultingową PharmAK.

☑️ Praktyk obrotu hurtowego produktami leczniczymi.

 

Funkcje kierownicze, doświadczenie zawodowe


Anna Krawczak doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na stanowiskach Dyrektora do spraw Zapewnienia Jakości, Osoby Wykwalifikowanej, Kierownika Działu Zapewnienia Jakości, Kierownika Kontroli Jakości oraz Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Anna Krawczak jest związana z przemysłem farmaceutycznym od 1993 roku. Pracowała w takich firmach jak: Pharma Complex Solutions Sp. z o.o. (producent, dystrybutor), Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA (producent, dystrybutor, importer), Bioton S.A.,  Polfa Tarchomin S.A. (producenci).

W ciągu trwania kariery zawodowej była zatrudniona w wiodących firmach farmaceutycznych zajmujących się wytwarzaniem i importem oraz obrotem hurtowym produktów leczniczych. Zajmowała stanowiska związane z zarządzeniem i nadzorowaniem systemów jakości oraz Osoby Wykwalifikowanej.

 

PharmAK – Usługi szkoleniowe, doradcze i konsulting


Anna Krawczak w ramach prowadzonej działalności w formie własnej firmy doradczej PharmAK oferuje usługi audytów, prowadzenia szkoleń i przygotowywania dokumentacji w obszarach  dobrych praktyk w przemyśle farmaceutycznym, mi.n. GMP, GDP, GCP, GLP, GHP. Współpracuje z klientami krajowymi i zagranicznymi.

 

Zapraszamy na szkolenia, które prowadzi Anna Krawczak!

Anna Krawczak. Wykładowca: szkolenia i warsztaty - Polbi, Warszawa.

 

Anna Krawczak – Wykształcenie


Anna Krawczak jest absolwentką Wydziału Biologii UW oraz Studium podyplomowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) „Systemy Zarządzania Jakością wg norm ISO serii 9000”.

 

Wieloletnie doświadczenie audytorskie


Anna Krawczak jest bardzo doświadczonym audytorem. Wiedzę  i praktyczne umiejętności zdobyła przeprowadzając kilkadziesiąt różnego rodzaju audytów jakości, głównie jako audytor wiodący oraz prowadząc je samodzielnie.

 

Szkolenia, wykłady


Swoją unikalną wiedzą i doświadczenie w zakresie prawa farmaceutycznego, lokalnych i europejskich wytycznych prawnych, systemów zarządzania jakością (norm ISO, w szczególności serii 9000) dzieli się prowadząc szkolenia i wykłady.  Prowadzone przez nią wykłady dotyczą:  DPP – Dobra Praktyka Produkcyjna (Wytwarzania) / GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i  DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) / GDP (ang. Good Distribution Practice) oraz wytycznych ICH w przemyśle farmaceutycznym.

 

Tematyka szkoleń realizowanych przez wykładowcę


Anna Krawczak specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu DPP i DPD, wytwarzania, magazynowaniu i dystrybucji produktów leków. Niektóre tematy realizowanych szkoleń:

  • Dobra Praktyka Produkcyjna (Wytwarzania) – DPP/GMP w magazynowaniu i dystrybucji produktów leczniczych.
  • Aneksy do wymagań GMP – certyfikacja i zwalnianie serii produktu leczniczego do obrotu.
  • Produkcja sterylna. Klasy czystości powietrza, program higieny, woda i personel w wytwarzaniu leków jałowych.
  • Produkcja sterylna – Dokumentacja, kwalifikacje, walidacje, badania produktu końcowego w wytwarzaniu leków jałowych.
  • Produkcja sterylna – Wymagania dla wytwarzania leków jałowych.
  • Certyfikacja i zwalnianie serii do obrotu w świetle wymagań GMP.
  • Dobra Praktyka Dystrybucyjna dla jednostek obrotu hurtowego.
  • Łańcuch dostaw zgodny z DPP (GMP) i DPD/GDP.
  • Wytwarzanie badanych produktów leczniczych na podstawie Aneksu 13.

 

Szkolenie dla farmacji - Anna Krawczak.


Polbi – Szkolenia dla firm. Polecamy aktualne propozycje szkoleń z naszej oferty edukacyjnej.

 

Szkolenia | ➡️ Wytwarzanie, magazynowanie i dystrybucja leków.

Skip to content