Polbi

Beata Naróg – Prawnik, ekspert prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Beata Naróg – Prawnik, ekspert i doradca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Autorka licznych publikacji i artykułów. Ceniony wykładowca i szkoleniowiec prowadzący kursy kadrowo-płacowe i szkolenia z zakresu prawa pracy.

 

Beata Naróg  – Wykładowca, prawnik i ekspert prawa pracy


Beata Naróg – Ekspert prawa pracy i wynagrodzeń, wykładowca

Polbi - Warszawa. Beata Naróg – Wykładowca  

BEATA NARÓG

Ekspert i praktyk prawa pracy i wynagrodzeń z bogatym doświadczeniem w obszarze kadr i płac. Były pracowniki Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku. Pełniła funkcje kierownicze w dużych przedsiębiorstwach.

Wykładowca i autorka publikacji z zakresu prawa pracy.

 


Prawnik – Beata Naróg jest prawnikiem i absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu oraz Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim jak również Europejskich Studiów Specjalnych na Politechnice Gdańskiej. Ukończyła także studia podyplomowe „Prawo Pracy” na Uniwersytecie Gdańskim, „Zarządzanie Ludźmi w Firmie” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Politechnice Gdańskiej.

 


Doświadczenie zawodowe – Przez wiele lat Beata Naróg zdobywała doświadczenie kierując komórkami kadrowo-płacowymi w dużych firmach. Pełniła funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach działających w różnych branżach: produkcyjnych, usługowych i w służbie zdrowia zdobywając doświadczenie związane ze specyfiką działalności poszczególnych firm.

 


Zatrudnienie w PIP – Beata Naróg była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku zatrudnionym na stanowisku starszego radcy do spraw porad prawnych. W trakcie wykonywania obowiązków służbowych służyła radą i pomocą zarówno pracownikom jak i pracodawcom udzielając w czasie swojego zatrudnienia kilkanaście tysięcy ustnych oraz kilkuset pisemnych porad prawnych z zakresu prawa pracy.

 


DEIFDE – Usługi i doradztwo, szkolenia – Obecnie Beata Naróg prowadzi własną firmę „DEIFDE Beata Naróg – Usługi, Doradztwo Kadrowe, Szkolenia” oferując klientom doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, audyty dokumentacji kadrowo-płacowej oraz szkolenia z zakresu prawa pracy.

 


Prawo pracy z Beatą – Beata Naróg prowadzi kanał na YouTube – „Prawo pracy z Beatą”

 


Autorka specjalistycznych publikacji branżowych – Beata Naróg mam na swoim koncie kilkaset publikacji w czasopismach branżowych (m.in. Rzeczpospolita, CH BECK, Infor, Wiedza i Praktyka, ODDK, Praca i Zdrowie). Omawia w nich i przybliża tematykę zasad wynagradzania, doboru systemów czasu pracy, urlopów wypoczynkowych pracowników, tworzenia i nowelizacji regulaminów pracy, wynagradzania, działalności socjalnej czy zakładowych układów zbiorowych pracy.

 


Tematyka działalności szkoleniowej – Beata Naróg prowadzi szkolenia z tematyki całokształtu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i zasiłków, działalności socjalnej w firmach (ZFŚS), tworzenia i rozliczania lista płac dla początkujących jak i zaawansowanych, warsztaty czasu pracy, podróży służbowych, zatrudniania cudzoziemców, ochrony danych osobowych w stosunkach pracy oraz kursy kadrowo-płacowe.

 


Ceniony wykładowca i szkoleniowiec – Beata Naróg jest dobrze odbierana i wysoko oceniana przez uczestników prowadzonych przez nią szkoleń, warsztatów i kursów. Będąc specjalistką, ekspertem i praktykiem w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzi zajęcia warsztatowe w oparciu o autorskie programy uwzględniające liczne praktyczne przykłady i wyliczenia oraz wskazówkami i rekomendowane rozwiązaniami.

 

Beata Naróg – Korzystaj z wiedzy i doświadczenia eksperta


Zapraszamy do udziału w naszych warsztatach, szkoleniach i kursach. Aktualne propozycje znajdziesz w kategorii szkoleń – Prawo pracy i ZUS